Om andre ting enn klima > Om andre ting enn klima

Merkelige ting mellom himmel og jord

(1/16) > >>

Jostemikk:
Atacama skeleton/humanoid

Atacama-skjelettet (Wiki) påstås å ha blitt funnet så sent som 2003. Funnet ble gjort i et høytliggende ørkenområde i Chile, hvorfra det har fått sitt navn.

Det verserte allerede rykter i flere tiår før denne offisielle funndatoen, og en mengde lignende skjeletter ble nevnt. Da Internett ble lansert, dukket det selvfølgelig opp mengder med spekulasjoner om disse funnene, og i likhet med de fleste slike saker, ble det rene krigen.

De som allerede har klikket på linken til Wiki over, har nå lest at det er et stort mysterium. Det er menneskelig DNA, men mengder av spørsmål forskerne ikke kan svare på.

5-6 år gammel og kun 15 cm lang!

[attachimg=1]

[attachimg=2]

[attachimg=3]

[attachimg=4]

En kort video kan sees ved å klikke på denne linken:

http://www.livescience.com/29176-alien-looking-skeleton-poses-medical-mystery.html

Er det en ny Pintdown-historie, er det Alf Prøysens Teskjekjerringa, eller en unik dvergvekst ingen har sett verken før eller siden? Hvis det er så ungt som de påstår, kun noen tiår siden den døde, hvorfor har de ikke fått tak i slektningene for å få en forklaring fra dem? Et mulig svar på det siste spørsmålet er at foreldrene/familien har skjult det i de få årene det levde. Var det ikke skjult, ville det vært en sensasjon folk snakket om i generasjoner.

Dette med alderen på skapningen er også omdiskutert. Jeg nevnte 5-6 år, men forskeren det siteres fra på Wiki sier:


--- Sitat --- Anatomist and paleoanthropologist William Jungers has suggested that it is a premature human fetus, considering the frontal suture was very open, and because the hands and feet were not fully ossified. An alternative hypothesis, by immunologist Garry Nolan is that Ata had progeria and thus died prematurely. Nolan's more speculative suggestion is that Ata suffered from a very severe form of dwarfism, but no genes for dwarfism have been found during his team's genetic analysis.[1] Professor of Medicine, Ralph Lachman said that dwarfism can not account for all the features found in Ata.
--- Slutt sitat ---

Det kan være et ufødt foster, men funnene tyder ikke på dvergvekst. Snakk om knøttlite foster med lang hals, solide beinpiper, og merkelig knokkelstruktur i ansiktet. Og husk, den er 15 cm kort. Den mangler også et par ribbein.

Ryktene om funnene av denne og lignende mumier dukket opp i forbindelse med utgravinger i området i regi jesuittpresten Father Gustavo Le Paige. Atacama-ørkenen er regnet for å være det tørreste stedet på jorda, men allikevel fant han enorme mengder materiale fra et tidligere samfunn, blant annet mengder av "vanlige" mumier, og man antar at det var gunstigere klima i området tidligere, selv om også dette er omstridt.

Her er en link til museet etter utgravingene til Le Paige:

http://www.sanpedroatacama.com/ingles/museo.htm

Ingen steder står det nevnt at Le Paige fant noe spesielt, og det finnes ingen abnorme skjeletter/mumier av typen vist på bildene over. Det var allikevel under utgravingene på 50-tallet at de første ryktene begynte svirre. Rykter er som kjent bare rykter, men etter noen tiår dukket altså Atacama-skjelettet opp i privat eie.

Jostemikk:
Om ting som skjedde da de ikke kunne skjedd, og folk som fantes da de ikke fantes

Eller sagt med andre ord: Er den egentlig oppgaven til de store forskningsinstitusjonene å undertrykke den faktiske historien, (for eksempel Smithsonian), og innføringen av fagfellevurdering kun et politisk maktmiddel for kontroll? Ikke avfei dette spørsmålet sånn uten videre, for gjør dere det, konkluderer dere samtidig med at korrupsjonen innen fagfellevurderingen kun eksisterer innen klimavitenskapen, og det anser jeg i så fall å være uhyre naivt. En jeg har stor respekt for sier at det å ha et åpent sinn ikke nødvendigvis er hull i hodet. En annen jeg har like stor respekt for har uttalt at joda, det er nok sant, men pass på at åpningen ikke er så stor at vettet renner ut. Begge synspunkter vil ha verdi for de som leser resten av dette innlegget.

Piris Reis' kart

Piris Reis (født 1465-1470, død 1553). Hans fulle navn var Hacı Ahmed Muhiddin Piri  Han var en Tyrkisk admiral i det Ottomanske riket, og har i ettertid blitt kjent som en glimrende kartograf og geograf, mest kjent for hans Mappae Mundi, som viser deler av verdenskartet som pr. rådende paradigme ikke var utforsket på den tiden kartet ble tegnet, ca. 1513. Det viser blant annet Andesfjellene i Sør-Amerika, og kysten av Antarktis med halvøya, samt det som ikke kan være annet enn Grønland. Et Grønland med nordkyst.

[attachimg=1]

Til tross for den sedvanlige akademiske skittkastingen dette kartet har ført med seg, er det i dag anerkjent som god fisk. Det finnes også andre oppsiktsvekkende publiseringer av kart over områder der mennesker "aldri" hadde befunnet seg på det tidspunktet de ble tegnet.

Sir Walter Raleigh

Sir Walter Raleigh levde ifølge Wikipedia i England fra 1554-1618, og var en aristokrat, forfatter, poet, soldat, spion og oppdagelsesreisende som blant annet var kjent for å ha innført tobakken til England.Wikipediaartikkelen nevner en god del om hans gjøre og laden, blant annet at han ble fengslet fordi han ble ansett som en trussel mot datidens rådende paradigme om hvordan verden hang sammen. Det Wikipedia av en eller annen grunn ikke nevner, er hans nedtegning av kloden som kom på trykk i 1614. Ørlite om dette kan det leses om ved hjelp av denne linken:

http://www.clements.umich.edu/exhibits/online/bannedbooks/entry3.html

[attachimg=2]

Undertrykkelsen av uønsket kunnskap var rådende allerede den gang, og "bokbrenning" er ingen ny oppfinnelse.


--- Sitat ---Given the precarious political situation and restrictions on writing about contemporary history, many writers at the time used ancient history as a way to covertly discuss present-day issues. Although ostensibly a recounting of historical facts, Raleigh's work also included commentary that was construed by King James to be critical of the present court. Several months after publication, King James ordered further sales of the book suppressed and all unsold copies to be confiscated "for divers exceptions, but especially for being too saucy in censuring Princes." Raleigh was released from the Tower in 1616 to lead one final expedition to South America, but his men attacked a Spanish outpost and he was executed upon his return to England in 1618.
--- Slutt sitat ---

Nikotin og kokain i egyptiske mumier

Nå hopper vi flere tusen år tilbake i forhold til når de gamle kartene ble tegnet, og til den enestående historien om da forskere fant spor av nikotin og kokain i egyptiske mumier. Dette dreier seg ikke om senere påvirkning fra eventuelle røyksugne og narkomane innehavere av disse mumiene, og det reiser et stort spørsmål. Hvordan kunne egyptisk adel nyte slike droger for mange tusen år siden, når både nikotin og kokain kommer fra planter i Den nye verden, Amerika?

http://www.faculty.ucr.edu/~legneref/ethnic/mummy.htm


--- Sitat ---American Drugs in Egyptian Mummies

S. A. Wells, www.colostate.edu

Abstract:

The recent findings of cocaine, nicotine, and hashish in Egyptian mummies by Balabanova et. al. have been  criticized on grounds that: contamination of the mummies may have occurred, improper techniques may have been used, chemical decomposition may have produced the compounds in question, recent mummies of drug users were mistakenly evaluated, that no similar cases are known of such compounds in long-dead bodies, and especially that pre-Columbian transoceanic voyages are highly speculative. These criticisms are each discussed in turn. Balabanova et. al. are shown to have used and confirmed their findings with accepted methods. The possibility of the compounds being byproducts of decomposition is shown to be without precedent and highly unlikely. The possibility that the researchers made evaluations from  faked mummies of recent drug users is shown to be highly unlikely in almost all cases. Several additional cases of identified American drugs in mummies are discussed. Additionally, it is shown that significant evidence exists for contact with the Americas in pre-Columbian times.  It is determined that the original findings are supported by substantial evidence despite the initial criticisms.
--- Slutt sitat ---

Her skyter jeg inn at nevnte Balabanova et. al rett etter dette oppsiktsvekkende funnet mistet retten til egen forskning, og at mumiene ble unndratt både dem og offentligheten og låst inn i et hvelv.


--- Sitat ---In a one-page article appearing in Naturwissenschaften, German scientist Svetla Balabanova (1992) and two of her colleagues reported findings of cocaine, hashish and nicotine in Egyptian mummies. The findings were immediately identified as improbable on the grounds that two of the substances were known to be derived only from American plants - cocaine from Erythroxylon coca, and nicotine from Nicotiana tabacum. The suggestion that such compounds could have found their way to Egypt before Columbus' discovery of America seemed patently impossible.

 

The study was done as part of an ongoing program of investigating the use of hallucinogenic substances in ancient societies. The authors themselves were quite surprised by the findings (Discovery, 1997) but stood y their results despite being the major focus of criticism in the following volume of aturwissenschaften. Of the nine mummies evaluated, all showed signs of cocaine and hashish Tetrahydrocannabinol), whereas all but one sampled positive for nicotine.  It is interesting too that the concentrations of the compounds suggest uses other than that of abuse. (For example, modern drug addicts often have concentrations of cocaine and nicotine in their hair 75 and 20 times higher respectively than that found in the mummy hair samples.) It is even possible that the quantities found may be high due to concentration in body tissues through time.

Without question, the study has sparked an interest in various disciplines. As Balabanova et. al. predicted, "...the results open up an entirely new field of research which unravels aspects of past human life-style far beyond [sic] basic biological reconstruction."
--- Slutt sitat ---

Kritikerne kastet seg selvfølgelig over denne forskningen, og i all hovedsak dreide kritikken seg om "argumenter" som ingen akademiker med selvrespekt vil tørre påstå at det var kontakt mellom Egypt og Sør-Amerika for så lenge siden, og ingen akademiker med ønske om ytterligere finansiering vil en gang tørre nevne at en slik mulighet er reell. Altså, ingen søken etter muligheter eller hva som er mulige fakta, kun en maktpolitisk akademisk arroganse. En personlig innskytelse her er at jeg selv oftere og oftere tenker på akademia som akademammamia.

Les det som nå kommer svært nøye:


--- Sitat ---Pre-Columbian Voyages to America

“The major reason for the initial criticisms to Balabanova's work is the disbelief in pre-Columbian transoceanic contacts.  Egyptologist John Baines (Discovery, 1997) went so far as to state, "The idea that the Egyptians should have traveled to America is overall absurd...and I also don't know anyone who spends time doing research in these areas, because they're not perceived to be areas that have any real meaning for the subjects. " Another interpretation on why researchers haven't considered the subject closer is given by Kehoe (1998), "After mid-century, any archaeologist worried about money or career avoided looking at pre-Columbian contacts across saltwater [p. 193].." It appears that acknowledging that pre-Columbian contacts occurred was not academically acceptable.  Kehoe (1998) also gives examples of several researchers whose work has been academically marginalized because it supported these views (e.g. Stephen Jett, Carl Johannessen, Gordon Ekholm, Paul Tolstoy, and George Carter). “

“Surprising at it may seem, evidence for early ocean voyages to America from the Old World is not lacking - nor is it negligibly verifiable.  Within the last two years, two periodicals, focusing on these contacts have been established.  The first, entitled Pre-Columbiana, is edited by Stephen C. Jett, Professor of Clothings and Textiles at the University of California, Davis; the second is entitled Migration and Diffusion and is edited by Professor Christine Pellek in Vienna, Italy.  There is certainly quite a bit of spurious reports of early contacts from the Old World, however, a general disregard for all of the evidence is, anymore, itself evidence of academic negligence, as these two periodicals indicate. “

“A bibliography of these early contacts is given by John Sorensen (1998) in the first issue of Pre-Columbiana.  It is a good example of the kinds of evidence being uncovered by legitimate researchers and institutions.  The bibliography is itself a condensation of a two-volume work of these publications and includes titles such as: The world's oldest ship? (showing evidence for a pre-Columbian ship in America) published in Archaeology; Peruvian fabrics (showing very strong similarities between Peru and Asia) published in Anthropological papers of the American Museum of Natural History; Robbing native American cultures: Van Sertima's Afrocentricity and the Olmecs (showing evidence for connections between Africa and the Olmecs of Middle America) published in Current Anthropology; Possible Indonesian or Southeast Asian Influences in New World textile industries (showing at least three textile-related inventions that appear in both Indonesia and the New World) published in Indonesian Textiles; and, Genes may link Ancient Eurasians, Native Americans, published in Science.”

“And the list goes on and on - some evidence being better than others - but as a whole it seems pretty much irrefutable. Claims to the contrary seem to be made by individuals with a vested interest in the isolationist position. The evidence, pro and con, when evaluated objectively, would seem without question, to favor the diffusionist position (which claims that pre-Columbian contacts took place). “
--- Slutt sitat ---

Los Lunas Decalogue-steinen

Da Helge og Anne-Stine Ingstad gjennom sine utgravinger på Land of Medows på New Foundland fant tufter etter langhus, og et spinnhjul fra vikingtiden, eksploderte de akademiske "fakta"besitterne som om de var forhåndsprogrammert til å forsvare det håpløse paradigmet om at Colombus var førstemann til mølla av befolkningen i vår del av verden. Eksplosjonen ble ikke særlig mindre etter funnet av den over nevnte stein.

Los Luna-steinen har navnet sitt etter funnstedet i New Mexico, og har en inskripsjon av De ti bud på hebraisk, med noen få greske bokstaver blandet inn. Man antar at steinen fikk sin tekst innhugget under den Bysantiske perioden år 527-565 etter Kristus. Steinen er bekreftet å komme fra området der funnet ble gjort.

[attachimg=3]

http://www.econ.ohio-state.edu/jhm/arch/loslunas.html


--- Sitat ---The Los Lunas Inscription is an abridged version of the Decalogue or Ten Commandments, carved into the flat face of a large boulder resting on the side of Hidden Mountain, near Los Lunas, New Mexico, about 35 miles south of Albuquerque. The language is Hebrew, and the script is the Old Hebrew alphabet, with a few Greek letters mixed in. See Cline (1982), Deal (1984), Stonebreaker (1982), Underwood (1982), and/or  Neuhoff (1999) for transcriptions and translation, and Deal (1984) for discussion and photographs of the setting.

George Moorehouse (1985), a professional geologist, indicates that the boulder is of the same basalt as the cap of the mesa. He estimates its weight at 80 to 100 tons, and says it has moved about 2/3 of the distance from the mesa top to the valley floor since it broke off. The inscription is tilted about 40 degrees clockwise from horizontal, indicating that the stone has settled or even moved from its position at the time it was inscribed. (The above photograph was taken with a tilted camera.)

 In 1996, Prof. James D. Tabor of the Dept. of Religious Studies, University of North Carolina - Charlotte, interviewed the late  Professor Frank Hibben (1910-2002), a retired University of New Mexico archaeologist, "who is convinced that the inscription is ancient and thus authentic. He reports that he first saw the text in 1933. At the time it was covered with lichen and patination and was hardly visible. He was taken to the site by a guide who had seen it as a boy, back in the 1880s."  (Tabor 1997) At present the inscription itself is badly chalked and scrubbed up. However, Moorehouse compares the surviving weathering on the inscription to that on a nearby modern graffito dating itself to 1930. He concludes that the Decalogue inscription is clearly many times older than this graffito, and that 500 to 2000 years would not be an unreasonable estimate of its age.

...

Cyrus Gordon (1995) proposes that the Los Lunas Decalogue is in fact a Samaritan mezuzah. The familiar Jewish mezuzah is a tiny scroll placed in a small container mounted by the entrance to a house. The ancient Samaritan mezuzah, on the other hand, was commonly a large stone slab placed by the gateway to a property or synagogue, and bearing an abridged version of the Decalogue. Gordon points out that prosperous Samaritan shipowners were known to live in Greek communities at the time of Theodosius I circa 390 A.D., and proposes that the most likely age of the Los Lunas inscription is the Byzantine period.

If Los Lunas is indeed a Byzantine Samaritan inscription, it may be significant that the sixth century historian Procopius reports that the Byzantine Emperor Justinian I (r. 527-565 A.D.) undertook a massive persecution of the Samaritans in particular, which


--- Sitat ---... threw Palestine into an indescribable turmoil. Those, indeed, who lived in my own Caesarea and in the other cities, deciding it silly to suffer harsh treatment over a ridiculous trifle of dogma, took the name of Christians in exchange for the one they had borne before, by which precaution they were able to avoid the perils of the new law. .... The country people, however, banded together and determined to take arms against the Emperor ... For a time they held their own against the imperial troops; but finally, defeated in battle, were cut down, together with their leader. Ten myriads [100,000] of men are said to have perished in this engagement, and the most fertile country on earth thus became destitute of farmers. (  Chapter 11, and in particular  screens 52-54.)
--- Slutt sitat ---

--- Slutt sitat ---

The Newark, Ohio Decalogue Stone and Keystone

Det finnes flere funn i USA som peker i retning av at kontinentet tidlig fikk besøk av folk fra den gamle verden, og også disse funnene peker mot Israel/Egypt, og som med Los Luna-steinen er det De ti bud i hebraisk skrift, datert kanskje så mye som to tusen år tilbake.

http://www.econ.ohio-state.edu/jhm/arch/decalog.html

Jeg siterer ikke fra denne forskningen, men oppfordrer de interesserte å klikke på linken over som gir en god innføring i hva dette dreier seg om. Her er noen få bilder av steinene som ble funnet på østkysten av USA i det nittende århundret.

[attachimg=4]

[attachimg=5]

[attachimg=6]

Pedra Furada-funnet i Brasil - spor etter mennesker datert å være 60 tusen år gamle

http://en.wikipedia.org/wiki/Pedra_Furada_sites


--- Sitat ---Pedra Furada (Portuguese pronunciation: [ˈpɛdɾɐ fuˈɾadɐ], meaning pierced rock) is an important collection of over 800 archaeological sites in Brazil, including numerous rock paintings, which suggest a human presence prior to the arrival of Clovis people in North America. A Brazilian and French team excavating a site located in the Southeastern portion of the state of Piauí in what is now the Serra da Capivara National Park discovered the site in 1973. The discovery was reported by the Brazilian archaeologist Niède Guidon, who published her findings in 1986.

Excavations

Pedra Furada includes a collection of rock shelters used for thousands of years by human populations. The first excavations yielded artifacts with Carbon-14 dates of 48,000 to 32,000 years BP. Repeated analysis has confirmed this dating, carrying the range of dates up to 60,000 BP. Archaeological levels that are well excavated yield dates between 32,160 ± 1,000 years BP and 17,000 ± 400 BP. The collection of stone age artifacts includes darts and atlatls but no arrows or bows.

Guidon has established 15 distinct levels, classified in three cultural phases, called Pedra Furada, that includes the oldest remains, Serra Talhada, from 12,000 to 7,000 BP, with tools like knives, scrapers, flakes used "as is" or with some retouch and lithic cores, all made of quartz or quartzite. Finally there is Agreste late phase. The site also has hundreds of rock paintings dated from 5,000 to 11,000 years ago.
--- Slutt sitat ---

Her er to andre saker:

Pedra Furada, Piauí, Brazil (55,000 yr BP ABOX)
Topper, (at least 22,900 yr BP; possibly 50,000 yr BP but this is disputed) South Carolina, US

Det finnes mengder av tilsvarende, men det blir for omfattende å ta for seg alt. Jeg føler meg trygg på at alle som ønsker lære om dette er i stand til å finne fram ønsket stoff på egenhånd. Det er på tide å avslutte dette innlegget, og det gjør jeg ved å presentere noe jeg antar er en smule interessant, sammenlignet med hva som helst.

Da indianere skar ut stein hard som granitt uten å ha oppfunnet jernet, og japanerne bygget en monstrøs by uten å drukne

Tittelen er misvisende, for personlig tror jeg verken indianere eller japanere sto for de bragdene som blir presentert. Som i det første innlegget i denne tråden, skal vi nå til de vestre deler av Sør-Amerika, og flere tusen meter opp i høyden.

Tiahuanaco er i Bolivia, 3850 moh, ikke langt fra sørenden av Titicaca-sjøen. Opprinnelig ble de gigantiske og imponerende restene av dette møtestedet for astronomi datert å være minst 15.000 år gamle, men dette passet nok dårlig med rådende paradigme, som i stedet valgte å tidfeste det til vår side av Kristi fødsel på den sedvanlig høflige måten akademikere er uenige på, A sorry example of misused archaeoastronomical evidence. Dette var mainstream paradigmeryttere som ikke en gang er i nærheten av å kunne forklare hvordan indianere uten egnet redskap klarte skjære ut enorme steinblokker av blant annet hvit granitt (dionitt), frakte dem flere mil fra steinbruddet til tross for at noen av dem veide flere hundre tonn, og med fullstendig mangel på egnet redskap klarte forme dem som legeklosser perfekt tilpasset montering til enorme byggverk.

[attachimg=7]

[attachimg=8]

UNESCO har stedet på vernelista si, og finnes et sted som har fortjent plass der, så er det dette.

http://whc.unesco.org/en/list/567

Her er Solporten, et imponerende skue etter en smule restaurering etter at det som flere steder beskrives som kataklysmiske krefter ødela byen:[attachimg=12]

Her er en mengde bilder fra stedet.

Saksaywaman

Saksaywaman ligger rett utenfor byen Cusco i Peru, 3701 moh. Jeg skriver ikke noe om stedet, men de interesserte vil lære litt her:

http://en.wikipedia.org/wiki/Saksaywaman

Det er bygget opp murer og annet av gigantiske steiner som er så perfekt tilpasset at det ikke er plass til et sigarettpapir i sprekkene. Her er noen bilder:

[attachimg=9]

[attachimg=10]

Det neste bildet er fra et helt annet sted, Mexico. Jeg lager ikke noe eget om dette, men legger ut et bilde som illustrerer forskjellen på gigantiske og perfekt formede utskårne steiner, og den steinrøysa aztec- eller mayaindianerne bygget oppå gamle byggverk:

[attachimg=11]

Ryukyul-øyenes undersjøiske pyramide

Utenfor kysten av Japan finnes noe aldeles utrolig. Så utrolig er det, at Wikipedia ikke viser et eneste interessant bilde av dette undersjøiske underet.

http://en.wikipedia.org/wiki/Yonaguni_Monument


--- Sitat ---The Yonaguni Monument ("Yonaguni Island Submarine Topography") is a massive underwater rock formation off the coast of Yonaguni, the southernmost of the Ryukyu Islands, in Japan. There is a debate about whether the site is completely natural, is a natural site that has been modified, or is a human-made artifact. For these reasons, the site is also known in Japanese as the "Yonaguni (Island) Submarine Ruins"
--- Slutt sitat ---

Her er noen av bildene denne vitenskapens William Connollyer ikke ønsker vise, og dermed er en grå, regnfull dag ved veis ende på et blunk, og innlegget ved veis ende.

[attachimg=13]

[attachimg=14]

[attachimg=15]

[attachimg=16]

seoto:
Dette er veldig interessante ting! Det er utrolig å tenke på at det eneste menneskeheten har hatt av gammel historie kun finnes og må tolkes i det gamle testamentet. Det reiser så veldig mange spørsmål - og det er så få svar å finne. For noen år siden ble det snakket om et nytt funn av dødehavsruller, men siden har jeg ikke funnet noe mer om det.

Kom over en nettside:
http://earth-history.com/

Men det er vel en blindvei som så mye annet. Alt blir jo teorier, ideer og fantasi. Mitt største spørsmål er vel: Hvorfor vil noen hindre fakta fra å bli kjent?

Jostemikk:

--- Sitat fra: seoto på Oktober 27, 2013, 21:51:28 pm ---Men det er vel en blindvei som så mye annet. Alt blir jo teorier, ideer og fantasi. Mitt største spørsmål er vel: Hvorfor vil noen hindre fakta fra å bli kjent?

--- Slutt sitat ---

- Den som kontrollerer fortiden kontrollerer fremtiden, den som kontrollerer nåtiden kontrollerer fortiden, gjentok Winston lydig.

- Den som kontrollerer nåtiden kontrollerer fortiden, sa O'Brien, idet han nikket langsomt anerkjennende. - Er det din oppfatning, Winston, at fortiden virkelig eksisterer?
George Orwell, 1984

Pål Elnan:
Mange interessante temaer her, som får meg til å tenke på Immanuel Velikovsky:
http://en.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Velikovsky

(Jeg ser at han så vidt er nevnt i denne posten også: http://klimaforskning.com/forum/index.php/topic,1413.msg30624.html#msg30624

Selvfølgelig er hans teorier for lengst "knust" av gutteklubben grei:
"Velikovsky's ideas have been almost entirely rejected by mainstream academia (often vociferously so)" (Wikipedia)

MEN, selv om mange av hans teorier er ville, er bøkene hans helt vanvittig bra lesning. Ikke før jeg så denne tråden kom det for meg at jeg nå må lese de 2 bøkene jeg har av ham om igjen, med "klimabriller" denne gang.

De to bøkene jeg har er:
- Earth in upheaval: http://www.amazon.co.uk/Earth-Upheaval-Immanuel-Velikovsky/dp/1906833125/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1382954608&sr=8-1&keywords=Earth+in+upheaval
- Worlds in collison: http://www.amazon.co.uk/Worlds-Collision-Immanuel-Velikovsky/dp/1906833117/ref=pd_bxgy_b_text_y

Anbefales på det varmeste!

Navigering

[0] Oversikt

[#] Neste side

Skift til full visning