Om andre ting enn klima > Om andre ting enn klima

Forskning eller "forskning"?

(1/5) > >>

seoto:
Kan vi stole blindt på dagens forskning?

På enkelte områder kan forskning være ekte og til stor hjelp for oss. Men er den det på alle områder?

Kanskje det er på tide at vi stiller oss selv spørsmålene:

"Kan jeg stole på offisielt og politisk godkjent forskning?"
"Hvem har bestilt og betalt for forskningen?"
"Hvilke mål ønskes oppnådd gjennom forskningen?"
"Hvor finner vi uavhengig forskning? - Hvor mye uavhengig forskning blir avvist?"

Har tiden kommet da vi bør være mer skeptiske til forskning, spesielt forskning som knyttes til folks liv, slik som samfunnsforskning, psykologi, medisin, vaksiner, miljø, klima, mat, kultur, fattigdom, osv.?

Hvorfor har vi så lite forskning når det kommer til politikk og dens konsekvenser?

Drives forskning kun når noen kan tjene penger på den? Eller oppnå et mål?

Er det ingen som forsker ut fra nysgjerrighet lengre, uten at det ligger et ønske om gevinst bak?

Det ville sikkert vært mulig å komme opp med tusen spørsmål, og noen vil forhåpentligvis hjelpe meg med flere.

Her på Klimaforskning.com vet vi jo allerede at den offisielle og politisk korrekte forskningen angående klima, hviler på dramatiske feil og mangler. Er det noen grunn til å stole mer på annen forskning som gjelder de områdene jeg nevnte ovenfor?

Dette er tanker som jeg har gjort meg de siste årene, og i dag har jeg lyttet til en video som nok var dråpen som fikk begeret til å flyte over. Psykiatri kunne være et område til hjelp for folk, som kunne forklare og være til støtte når livet ble for mye. Noen ganger er det akkurat dét, spesielt gjennom gode samtaler, men nå har det utviklet seg til en gigantisk inntektskilde for legemiddelindustrien og psykiatrikere, og diagnosene vokser i et ufattelig tempo. Det er nå så mange diagnoser at man bør stille spørsmålet: "Finnes det normale mennesker tilbake?" Selvmord pga. av medisinering øker. Drap pga. medisinering øker. Ønsker vi disse resultatene? Hva i all verden er det som gjør mennesker så ulykkelige i våre dager? Burde vi ikke heller finne ut av dette? Men det er selvsagt ikke særlig mye penger å tjene på det.

I mange år har jeg lest avisartikler om norske forskere som har funnet løsning på helseproblemer, som f.eks. kreft, men så har det blitt dønn stille. Hadde de bommet? Eller var det ikke nok penger å tjene på det?

Jeg håper at noen ønsker å delta i denne viktige debatten.

Her er "dråpen" som fikk begeret til å renne over:

Jostemikk:
Et like velskrevet som viktig innlegg, seoto. Det du gjør her er å stille spørsmål som svært få tør betrakte som både viktige og nødvendige. Samfunnsforskere og psykiatere/psykologer fikk ei velfortjent breiside av Harald Eia. Skal noe betegnes som kvakksalveri/pseudoforskning er det sannelig disse. Koblet til legemiddelindustrien snakker vi om mulige overgrep mot menneskeheten satt i system.

Når det går penger og politikk i ting, er ikke korrupsjon bare nærliggende. Det virker å være en regel. En naturlov.

seoto:
Ja, de fleste husker vel Eia-programmene. Han fikk virkelig en solid dose pepper. Vi trenger flere slike program som kan se på mange av samfunnssidene med et kritisk blikk. Som folk er vi opplært til å stole på våre spesialister, men kan vi virkelig stole på dem alle?

Når det gjelder den menneskelige mentale tilstand, lar den seg nok påvirke av så mangt, både oppvekst, utdanning, erfaringer, gener og medisiner. Men når det kommer til våre barn, bør vi absolutt ta et større personlig ansvar for våre barns oppvekst, på alle områder, og ikke bare overlate dem i hendene til "spesialister", og spesielt ikke til de som pøser på med medisiner etter en vag diagnose. I USA er minst 9% av alle barn diagnostisert med ADHD, og kurven peker oppover. I Frankrike har kun en halv prosent av barna fått en slik diagnose. Hvorfor denne forskjellen?

Psychology Today:

Why French Kids Don't Have ADHD

Jostemikk:
Chiefio har noen svært interessante betraktninger angående det denne tråden tar opp.

http://chiefio.wordpress.com/?s=adhd

http://chiefio.wordpress.com/?s=Autism

Når det gjelder mental kapasitet og evnen til analyse, er jeg av den personlige oppfatning at E. M. Smith går utenpå de fleste, og således er vel verdt litt oppmerksomhet.

seoto:
Ja, hvor mye kan man egentlig stole på dagens forskere? Ved å være tause bidrar seriøse forskere til å øke mistilliten også til seg selv.

På forskning.no har de en artikkel om vaksineindustrien, og hvordan forskere pleier sine personlige interesser. Vi kjenner jo til det samme problemet fra dagens klimaforskning.


--- Sitat ---Anbefalte medisin mot fugleinfluensa - oppga ikke interessekonflikter
En ny studie finner bevis for interessekonflikter blant forskere som uttalte seg i media om fugleinfluensapandemien i 2009 og 2010.
--- Slutt sitat ---

Ikke så overraskende for de som har fulgt legemiddelindustrien gjennom noen år. Men kommer noen til å gjøre noe med det?

Navigering

[0] Oversikt

[#] Neste side

Skift til full visning