Om andre ting enn klima > Om andre ting enn klima

Forskning eller "forskning"?

<< < (2/5) > >>

Jostemikk:

--- Sitat fra: seoto på November 19, 2013, 11:36:07 am ---Ja, hvor mye kan man egentlig stole på dagens forskere? Ved å være tause bidrar seriøse forskere til å øke mistilliten også til seg selv.

På forskning.no har de en artikkel om vaksineindustrien, og hvordan forskere pleier sine personlige interesser. Vi kjenner jo til det samme problemet fra dagens klimaforskning.


--- Sitat ---Anbefalte medisin mot fugleinfluensa - oppga ikke interessekonflikter
En ny studie finner bevis for interessekonflikter blant forskere som uttalte seg i media om fugleinfluensapandemien i 2009 og 2010.
--- Slutt sitat ---

Ikke så overraskende for de som har fulgt legemiddelindustrien gjennom noen år. Men kommer noen til å gjøre noe med det?

--- Slutt sitat ---

Nei, de kommer ikke til å gjøre noe som helst. Når det gjelder korrupsjon innen forskning og politikk, er det ikke mulig at de blir selvkorrigerende. Eneste måten å få stoppet dette er at nok mennesker får kunnskap om hvor omfattende råttenskapen er.

seoto:

--- Sitat fra: seoto på November 10, 2013, 13:39:02 pm ---I mange år har jeg lest avisartikler om norske forskere som har funnet løsning på helseproblemer, som f.eks. kreft, men så har det blitt dønn stille. Hadde de bommet? Eller var det ikke nok penger å tjene på det?
--- Slutt sitat ---

I dag leser jeg i en link jeg fikk tilsendt at vi har norske forskere som har lykkes med en kreftbehandling! De har lykkes så til de grader at Bayer ønsker å kjøpe dem opp. Blir oppkjøpet en slakting, eller en videreføring? Tiden vil vise.


--- Sitat ---To nordmenn fant opp legemiddel verdt 17 milliarder

Roy H. Larsen og Øyvind S. Bruland står bak tidenes norske kreftsuksess.

- Det man aldri vet, er hvorledes et stort  lokomotiv som Bayer vil prioritere disse patentene opp eller ned i samspill eller i konkurranse med andre produkter. Vi har sett eksempler på at store legemiddelkonsern slakter eller legger død ting fordi de ikke når opp i konkurransen, sier Bruland.
--- Slutt sitat ---

seoto:
12 anklager mot vitenskapen fra professor og filosof Arne Næss senior


* Vitenskapen styrker det etablerte og støtter ikke alternativer.
* Vitenskapen rygger tilbake for sannheten til fordel for de mektige.
* Vitenskapen fremmer overspesialiseringsteknokrati og byråkrati. Det blir flere teknikere og færre 'savants' (vise).
* Vitenskapen pretenderer nøytralitet, men fremmer en uheldig politikk og samfunnsutvikling.
* Vitenskapens resultater misbrukes, mens forskerne toer sine hender (Pilatusreaksjonen).
* Vitenskapen manipulerer mennesker, lammer fantasien og reduserer kulturmangfoldet.
* Vitenskapen tjener ikke flertallet.
* Vitenskapen ignorerer personlig verdighet og aksepterer grusomhet.
* Vitenskapen er seg selv nok og aksepterer multiplum av teorier og metoder som privilegier av økonomisk og annen art.
* Vitenskapelig rasjonalitet underkjenner verdien av ikke-vestlige kulturer. Vitenskapens pretensjon om uavhengighet av livssyn er falsk og kulturødende.
* Vitenskapen er reduksjonistisk.
* Vitenskapens natursyn favoriserer kynisk utnyttelse. Planetens økologiske krise taes ikke alvorlig nok.Vitenskapens natursyn favoriserer kynisk utnyttelse. Planetens økologiske krise taes ikke alvorlig nok.
Arne Næss: Anklagene mot vitenskapen (Universitetsforlaget 1980)

Jostemikk:

--- Sitat fra: seoto på Desember 19, 2013, 21:20:30 pm ---12 anklager mot vitenskapen fra professor og filosof Arne Næss senior


* Vitenskapen styrker det etablerte og støtter ikke alternativer.
* Vitenskapen rygger tilbake for sannheten til fordel for de mektige.
* Vitenskapen fremmer overspesialiseringsteknokrati og byråkrati. Det blir flere teknikere og færre 'savants' (vise).
* Vitenskapen pretenderer nøytralitet, men fremmer en uheldig politikk og samfunnsutvikling.
* Vitenskapens resultater misbrukes, mens forskerne toer sine hender (Pilatusreaksjonen).
* Vitenskapen manipulerer mennesker, lammer fantasien og reduserer kulturmangfoldet.
* Vitenskapen tjener ikke flertallet.
* Vitenskapen ignorerer personlig verdighet og aksepterer grusomhet.
* Vitenskapen er seg selv nok og aksepterer multiplum av teorier og metoder som privilegier av økonomisk og annen art.
* Vitenskapelig rasjonalitet underkjenner verdien av ikke-vestlige kulturer. Vitenskapens pretensjon om uavhengighet av livssyn er falsk og kulturødende.
* Vitenskapen er reduksjonistisk.
* Vitenskapens natursyn favoriserer kynisk utnyttelse. Planetens økologiske krise taes ikke alvorlig nok.Vitenskapens natursyn favoriserer kynisk utnyttelse. Planetens økologiske krise taes ikke alvorlig nok.
Arne Næss: Anklagene mot vitenskapen (Universitetsforlaget 1980)

--- Slutt sitat ---

Dette er svært så aktuelt og interessant. Fikk meg også til å minnes da du satt og renskrev boka hans som han hadde lest inn på diktafon. Var vel Universitetsforlaget det også, hvis jeg ikke husker helt feil. ;)

seoto:
Det er sjelden jeg leser noe som helst i Aftenposten etter at betalingsmuren kom opp, men da jeg fikk denne linken, klarte jeg ikke å dy meg ;)

Må tilstå at jeg blir veldig inspirert når jeg ser at også professorer fra NTNU stiller seriøse spørsmål ved kvalitetene til mange av dagens forskere kombinert med den politiske makt. Modige menn! :)


--- Sitat ---Åpne brev og frie tanker

Vitenskapen er i en dyp krise av kunnskapstørke, og politiske ledere forsøker å underlegge den frie tanken omfattende overvåkning og kontroll. Et åpent brev fra det vitenskapelige miljø forsøker seg på en motreaksjon.
--- Slutt sitat ---

For de som allerede har brukt opp ukas gratis kvote i Aftenposten, tar jeg med deler av innlegget. Forfatterne starter med: I år har danskene feiret at det er 100 år siden Niels Bohr foreslo sin  atom-modell. ... Niels Bohr var ikke bare en fremragende fysiker; han var også et tenkende og samfunnsengasjert menneske. (Min uth.)

I brevet Bohr skrev til FN i 1950, sier han bl.a.:


--- Sitat ---«Teknikkens utvikling har nådd et stadium hvor samkvemsmidlene har åpnet mulighet for å gjøre hele menneskeheten til en samarbeidende enhet, men hvor samtidig skjebnesvangre følger for sivilisasjonen kan oppstå, med mindre internasjonale uoverensstemmelser kan løses gjennom forhandling på grunnlag av fri adgang til all informasjon angående de aktuelle forhold».(Min uth.)
--- Slutt sitat ---


--- Sitat ---De [våre politikere] har åpenbart større behov for detaljert overvåking og  kontroll. USA er for tiden mest agressiv, men EU har lenge presset på med sitt datalagringsdirektiv. Norske myndigheter logrer ikke bare villig med, men går adskillig lenger, blant annet med regjeringens Prop. 65L til Stortinget om endringer i åndsverkloven for å hindre at vi kan tenke fritt uten å måtte betale for det.
--- Slutt sitat ---


--- Sitat ---Samtidig er den akademiske vitenskapen i en tilsvarende dyp krise av kunnskapstørke. Politikernes ubetenksomme behov for styring og kontroll har skapt et publiseringshysteri som innebærer at tenkning og kvalitet er fortrengt til fordel for masseproduksjon av trivielle artikler som kun bidrar til å gi universitetene og forlagene mer penger i kassa.

Vitenskapens tyranni
Nobelprismottaker i fysiologi og medisin Randy Schekman uttalte nylig  til the Guardian at hans laboratorium ikke lenger vil sende artikler til «elite»-tidskrifter som Nature, Science og Cell, fordi disse tidsskriftene forvrenger den vitenskapelige prosessen og representerer et tyranni som må brytes for at vitenskapelig kunnskapsvekst kan finne sted.

Schekman sier at press for å publisere i prestisje-tidsskriftene stimulerer forskere til å kutte hjørner og satse på moteriktige forskningsfelt i stedet for å gjøre viktig arbeid. Problemet forverres av redaktører som ikke selv er aktive forskere, men mediefolk som prioriterer publikasjoner som vekker mest mulig oppsikt. Grundighet, vitenskapelig undring og tvil har ingen plass i et slikt system.
--- Slutt sitat ---


--- Sitat ---Søppelberg
Det publiseres årlig noen millioner artikler og konferanseinnlegg med i verste fall opptil flere tusen forfattere for hver artikkel. Vekstraten er så formidabel at det bare er et tidsspørsmål før man når en milliard artikler årlig. Utviklingen har omtrent samme tendens som vi lenge har sett innen digitalteknikken: fordobling omtrent annethvert år, og universitetene arbeider på spreng for å bidra til utviklingen av et søppelberg som ingen orker å lese.

Årets Nobelprismottaker i fysikk Peter Higgs sa nylig til the Guardian at «jeg ville ikke ha vært produktiv nok for dagens akademiske system». Han tviler sterkt på om arbeider som hans identifikasjon av Higgs boson ville vært mulig i dagens situasjon, der akademikere presses til å kverne ut artikler som dusinvare. «Det er vanskelig å forestille seg hvordan jeg kunne få nok ro og fred i dagens klima til å kunne gjøre hva jeg gjorde i 1964» sier han.

I USA er det nå så mange som skriver om sin flukt fra akademia at noen foreslår dette som en egen litterær sjanger.

I Norge er klimaet for unge forskere blitt så uutholdelig at det eneste som står i hodet på dem er å skaffe seg penger. Langsiktighet er en umulighet hvis du har behov for å brøfø en familie. En nylig undersøkelse ved NTNU viste at professorene i gjennomsnitt arbeider 49 timer pr uke. Det eneste norske politikere stiller opp  med er enda mer fakturaforskning med fasit. Man ønsker ikke å stille et eneste viktig spørsmål, og enda mindre finne fornuftige svar på de utfordringene menneskene står over for.

Er forskningsbyråkratiet blitt for mektig? Føler de seg truet?
--- Slutt sitat ---


--- Sitat ---Norges Forskningsråd kombinerer nå husmannstradisjonen med et kvelende byråkrati. De har neppe betydning for annet enn statistikken over norsk sysselsetting og papirforbruk.
--- Slutt sitat ---

Så til avslutningen:

--- Sitat ---Kontroll og profitt er de herskendes mål.
--- Slutt sitat ---

Med takk til Einar N. Strømmen og Tor G. Syvertsen
 

Navigering

[0] Oversikt

[#] Neste side

[*] Forrige side

Skift til full visning