Diskusjonsforum > Media og politikk

Fagforeningen Tekna misbrukes til klimapolitikk

(1/5) > >>

Amatør1:
Vi kjenner til at fagforeningen Tekna er kuppet av klima-alarmister, og foreningen brukes nå til å propagandere for klimapolitikk. Ikke overfor ingeniører forst og fremst, selv om Tekna er en fagforening for ingeniører. Nei, Tekna er kuppet av alarmistene for å propagandere overfor lærere i grunnskolen.

Åpenbart er det meningen at disse lærerne skal tro at det er ingeniørene som snakker til dem, men intet er lengre fra sannheten.

    


--- Sitat ---6. mai arrangerer Tekna en halvdags klimakonferanse som alle bør få med seg! Fagdag Klima retter seg mot deg med interesse for klimautfordringene og deg som skal videreformidle klimakunnskapen.

Når: 6. mai 2014 kl. 13.00
Hvor: Oslo katedralskole
Påmelding: Innen 30. april
Arrangementet er gratis og åpent for alle, men krever påmelding.

Vi har samlet noen av de beste formidlerne fra sine felt til å gi en innføring i dagens klimastatus. Arrangementet er lagt opp som en temadag med innlegg innen biologi, kjemi, fysikk, geofag, matematikk/statistikk og klimadidaktikk, samt en orientering om regjeringens klimasatsning i skolen ved statssekretær Lars Andreas Lunde. Slik ønsker vi å nå ut til et tverrfaglig publikum.

På "Fagdag Klima" møter du et panel med faglig tyngde. Med innlegg fra Bjørn Samset (fysikk), Dag Hessen (biologi), Eli Kari Gjengedal (geofag), Kathrine Frey Frøslie (matematikk/statistikk), Roland Kallenborn (kjemi) og Lars-Henrik Paarup Michelsen (klimadidaktikk). Som ordstyrer stiller Anna von Streng Velken.
 
Etter seminaret blir det lett servering og mingling.
--- Slutt sitat ---
https://www.tekna.no/portal/page/portal/tekna/arrangementer/vis_arrangement?p_kp_id=42912&p_kurs_kalender=5134780


"Arrangementet er gratis og åpent for alle, men forbeholdes lærere ved eventuell plassmangel."
https://www.tekna.no/ikbViewer/Content/896834/Fagdag%20Klima%202014.pdf

Jostemikk:
Tekna kan jo ta opp den kommende katastrofen med Vegvesenet og deres klimajusterte stikkrenner. Slik kan de sammen redde både nasjonen og verden, og gå rundt resten av livet med klimaglorier og la seg beundre av allmuen.

Amateur2:

--- Sitat fra: Amatør1 på April 24, 2014, 21:52:51 pm ---Vi kjenner til at fagforeningen Tekna er kuppet av klima-alarmister, og foreningen brukes nå til å propagandere for klimapolitikk. Ikke overfor ingeniører forst og fremst, selv om Tekna er en fagforening for ingeniører. Nei, Tekna er kuppet av alarmistene for å propagandere overfor lærere i grunnskolen./b].

--- Slutt sitat ---

Dette er en unyansert og tildels feilaktig framstilling.

Tekna er både en faglig forening OG en fagforening.

Det er ikke fagforeningen (dvs den delen av Tekna som tar seg av lønns- og interessearbeidet) som står bak dette, men en undergruppe av den faglige foreningen som er ansvarlig for arrangementet.

Tekna har en hærskare faglige undergrupperinger som favner særdeles vidt innenfor teknologi og naturvitenskap.

I et land med organisasjsonsfrihet, kan også Teknamedlemmer organisere faglige undergrupper hvor de dyrker sine faglige interesser.

Det er en del Teknamedlemmer som har organisert seg i en undergruppering som kaller seg Tekna Klima, med Teknamedlemmet Rasmus Benestad som leder. Man kan like eller ikke like det de hevder å stå for faglig og det faglige arbeidet de mener å drive. Det noen definerer som faglig arbeid, kan andre mene er politikk.

Ønsker man at en slik faglig gruppering skal framstå med en annen eller justert profil enn den faktisk gjør, så må man aktivisere seg i grupperingen. Velger man å være på sidelinjen, så kan man heller ikke klage over manglende innflytelse i gruppen eller at gruppen står for og formidler et annet syn enn det en selv har.

Anonyme innlegg i et perifert nettforum som Klimaforskning.com er ikke tilstrekkelig for å kunne påvirke slike grupper og den måten de profilerer seg på i samfunnet.

Jostemikk:

--- Sitat fra: Amateur2 på April 25, 2014, 09:37:34 am ---Ønsker man at en slik faglig gruppering skal framstå med en annen eller justert profil enn den faktisk gjør, så må man aktivisere seg i grupperingen. Velger man å være på sidelinjen, så kan man heller ikke klage over manglende innflytelse i gruppen eller at gruppen står for og formidler et annet syn enn det en selv har.

Anonyme innlegg i et perifert nettforum som Klimaforskning.com er ikke tilstrekkelig for å kunne påvirke slike grupper og den måten de profilerer seg på i samfunnet.

--- Slutt sitat ---

Mener du på samme måte som at hvis man skal gjøre noe med redaksjonene i MSM i Norge, så må man melde seg inn i redaksjonen? Og skal man gjøre folk oppmerksomme på hendelser i samfunnet, må man opplyse om det i en redaksjonell leder i den samme avisredaksjonen man må være medlem av, helst redaktør, for å kunne skrive noe som helst kritisk om MSMs klimadekning? Høres smart ut.

Skal du gjøre dette, eller vil du at jeg skal trå til? Den av oss som ikke tar oppgaven, kan jo heller melde seg inn i både WWFs ledelse og klimaavdelingen til Meteorologisk Institutt, slik at vi kan få disse på rett kjøl. Når jeg tenker på det, vil det være en kjempefordel om alle organiserer seg. Organisasjon på organisasjon på organisasjon. Norge, kjempers fødeland. Slik skal nasjonen bygges. Det gjør ikke noe om det alltid er de med mest makt og penger som står bak de største organisasjonene, for de kan jo bare skrive og si om seg selv at de representerer de svake i samfunnet. Halleluja. Norske ingeniører skal tjene på klimasvindelen for å beskytte den uvitende allmuen. Penger inn og arbeidsplasser sikret, penger som kommer fra den samme allmuen som må reddes. La oss alle melde oss inn i Tekna, ingeniører eller ikke.

Det finnes også en annen måte å gjøre dette på. En kan lese og lære av historien, og finne ut at organisering av særskilte politiske krefter er årsaken til hele klimaelendigheten. Deretter bør en tenke nøye gjennom om nye organisasjoner for å bekjempe de gamle egentlig er en god idé.

Amateur2:

--- Sitat fra: Jostemikk på April 25, 2014, 10:13:56 am ---
--- Sitat fra: Amateur2 på April 25, 2014, 09:37:34 am ---Ønsker man at en slik faglig gruppering skal framstå med en annen eller justert profil enn den faktisk gjør, så må man aktivisere seg i grupperingen. Velger man å være på sidelinjen, så kan man heller ikke klage over manglende innflytelse i gruppen eller at gruppen står for og formidler et annet syn enn det en selv har.

Anonyme innlegg i et perifert nettforum som Klimaforskning.com er ikke tilstrekkelig for å kunne påvirke slike grupper og den måten de profilerer seg på i samfunnet.

--- Slutt sitat ---

Mener du på samme måte som at hvis man skal gjøre noe med redaksjonene i MSM i Norge, så må man melde seg inn i redaksjonen? Og skal man gjøre folk oppmerksomme på hendelser i samfunnet, må man opplyse om det i en redaksjonell leder i den samme avisredaksjonen man må være medlem av, helst redaktør, for å kunne skrive noe som helst kritisk om MSMs klimadekning? Høres smart ut.

Skal du gjøre dette, eller vil du at jeg skal trå til? Den av oss som ikke tar oppgaven, kan jo heller melde seg inn i både WWFs ledelse og klimaavdelingen til Meteorologisk Institutt, slik at vi kan få disse på rett kjøl. Når jeg tenker på det, vil det være en kjempefordel om alle organiserer seg. Organisasjon på organisasjon på organisasjon. Norge, kjempers fødeland. Slik skal nasjonen bygges. Det gjør ikke noe om det alltid er de med mest makt og penger som står bak de største organisasjonene, for de kan jo bare skrive og si om seg selv at de representerer de svake i samfunnet. Halleluja. Norske ingeniører skal tjene på klimasvindelen for å beskytte den uvitende allmuen. Penger inn og arbeidsplasser sikret, penger som kommer fra den samme allmuen som må reddes. La oss alle melde oss inn i Tekna, ingeniører eller ikke.

Det finnes også en annen måte å gjøre dette på. En kan lese og lære av historien, og finne ut at organisering av særskilte politiske krefter er årsaken til hele klimaelendigheten. Deretter bør en tenke nøye gjennom om nye organisasjoner for å bekjempe de gamle egentlig er en god idé.

--- Slutt sitat ---

Det var da voldsomt til forsøk på å tillegge meg meninger jeg ikke har hevdet overhodet. Les det jeg skrev en gang til så ser du muligens hvor håpløst ut på viddene du er med din kommentar, hvor du ikke engang skiller mellom interesseorganisasjoner og bedrifter.

Jeg forholder meg til realiteter og slik verden framstår for meg.

Mitt poeng er at det eksisterer en gruppe innenfor Tekna som kaller seg Tekna Klima (noe man godt kan mislike) og som pretenderer å være en ren faglig gruppe. Medlemsberettigede i Tekna kan melde seg inn i denne faglige gruppen og påvirke hva denne gruppen driver med, hvordan de formidler sin aktivitet i samfunnet etc. Denne gruppen representerer ikke Tekna som helhet, kun seg selv som "fagpersoner". De som ikke er medlemsberettigede har selvfølgelig ikke mulighet til å påvirke en slik gruppering innenfra og må da gjøre det igjennom andre kanaler. Min kommentar gjaldt i forhold til de som har muligheten til å bli medlem i Tekna Klima, men som velger ikke å bruke den. Jeg tok det faktisk for gitt at man skjønte det.

Hvorvidt jeg er medlem  eller ikke i Tekna Klima, WWF, GreenPeace, Bellona, Zero, Arbeiderpartiet, FrP, Høyre, Venstre, SV, etc. etc., er uinteressant i denne sammenhengen. Det er eventuelt mine private valg, men jeg vet utmerket godt når jeg sitter i glasshus og eventuelt begynner å kaste stein.

Det er ikke ukjent fra organisasjonslivet forøvrig at foreninger og lag av ymse slag kan ha mer eller mindre selvstendige grupper som opererer relativt fritt, men under en felles overbygning, uten at grupperingen dermed kan hevde å representere alle medlemmene i hele foreningen.

Det står selvfølgelig den enkelte fritt å mene at det å organisere seg i grupper, lag, foreninger, partier etc. er en vederstyggelighet som samfunnet og menneskeheten ikke er tjent med. Gode alternativer som virker i praksis, etterlyses.

Jeg mener at den jevne mann og kvinne er nødt til å organisere seg på en eller annen måte for å ha noen som helst mulighet til å nå fram i forhold til de faktiske politiske og økonomiske maktfaktorene vi er omgitt av.

Jeg er ikke så naiv at jeg tror at det er tilstrekkelig at hvis alle og enhver leser historie og lærer av den, så blir alt så bra her i verden, rent som i  Kardemomme By.

Navigering

[0] Oversikt

[#] Neste side

Skift til full visning