Diskusjonsforum > Artikler

IPCCs fysikktricks som ekte varmetransporteksperter må avvise

(1/9) > >>

Telehiv:
Forcing og tilbakestråling: Sentrale forutsetninger for IPCCs svindelfysikk
Med støtte i faglige diskurser bl.a. med min meningsfelle AlecM (hadde han ønsket navnet sitt offentliggjort hadde han gjort det) rundt IPCCs manipulering med forcing- og tilbakestrålingsforhold, skal jeg her beskrive hvordan klassisk fysisk teori misbrukes til å overdrive den drivhusabsorberte IR-komponenten 5.1 ganger. 

IPCCs sentrale fysiske "trick" er å innføre begrepet "forcing", der de hevder at LWIR (langbølget infrarød stråling) fra himmelen gir såkalt "back radiation".
Problemet er at en slik "tilbakestråling" ikke eksisterer iht fysikkens korrekt anvendte lover utenfor IPCC-miljøet:

IPCCs "forcing"-begrep forutsetter at nettoenergi overføres til jordoverflaten ved solgenererte kortbølger (SW) og atmosfærisk langbølge (LW) stråling.
Men standard fysikk støtter ikke dette, den fastsetter i stedet begge som forskjellene i "irradians" (helt eksakt: forekommende elektromagnetisk strålingsstyrke per områdeenhet for en overflate) ifht. Stefan-Boltzmanns ligninger.

For å få sammenheng i sin AGW/CO2-hypotese anvendt i klimamodeller må IPCC derfor trikse rundt disse fundamentale fysiske lovene. Det er påfallende at ikke trenede, anerkjente fysikere står opp og slår i bordet og forteller hvor galt dette bærer av sted:

IPCCs forkrøplede varmetransportfysikk:
IPCC starter med at SW-senderen er solen med 5,500 grader K. SW-mottakeren som hovedsakelig er jordoverflaten, er kaldere men har fremdeles irradians med en netto SW-overflate oppvarmingsrate = (Sigma(F1.T_sol^4 – F2.T_overflate^4). Sigma er her S-B konstanten (Stefan–Boltzmann-konstanten), og F1 og F2 er parametre som avhenger av skyer, osv. Ts er temperaturer. Dette utgjør +160 W/m^2 (middel). Mht. ekvilibrium overføres denne varmefluksen til atmosfæren som 97 W/m^2 konveksjon/latent varme, 63 W/m^2 virkelig netto IR der 40 W/m^2 går ut i rommet.

Å!? Er dette virkelig riktig fysikkforståelse utover den lille gruppen som styrer tenkningen i IPCC?
Nei, det er ikke det, og jeg skal vise hvorfor:

Standard fysikks versjon
I standard fysikk tilsvarer netto LW overflatevarme netto LW IR = (Sigma(F3.T_atmosfære^4 – F4.T_overflate^4), numerisk -63 W/m^2 = (333 W/m^2 – 396 W/m^2). Energilagring blir da 160 W/m^2 (SW oppvarming) -97 W/m^2 (konveksjon) -63 W/m^2 (netto overflate LW IR) = 0 W/m^2. Siden netto overflate IR-utstråling i GHG hovedbåndet (GHG=drivhusgasser) er null, er der ingen atmosfærisk oppvarming fra dette.

Men dette falsifiserer jo IPCCs klimamodeller?
Ja, det er nettopp det det gjør. Men topp anerkjente fysikere må stå fram og fortelle dette - det nytter ikke at en anonym stemme på klimaforskning.com målbærer dette. Det kan altfor lett overses og/eller avvises.

Men her er uansett den mest korrekte fysiske falsifisering av IPCCs varmetransportblundere jeg har klart å samle sammen på de 20 årene dette overnasjonale maktorganet har fått lov å terrorisere fri forskning med sitt konsensustyranni - basert på feil fysikk.

Vi tar det punkt for punkt slik at andre kan etterprøve og bruke dette i andre sammenhenger:

1) IPCC bygger sin teori på 396 W/m^2  LW irradians og et såkalt "black body" nivå (16 grader C) som et virkelig IR fluks, når det i virkeligheten er det potensielle fluks til et fall mot absolutt null.
2) Derfor er sannheten bare 63 W/m^2.
3) For å fjerne denne forskjellen opprettes verdien 333 W/m^2 LW irradians (målt med såkalte "pyrgeometre" rettet mot atmosfæren) som gir ekstra overflatevarme der standard fysikk sier (om en normal temperaturgradient) at den ikke kan overføre energi til overflaten.

Hvis vi hadde hatt en eneste modig nok og dyktig nok fysiker her i landet, ville han sagt at dette er "en grunnleggende vitenskapelig feil det må ordnes opp i".
Men la oss følge logikken videre i hvorfor denne mindreverdige fysikkanvendelsen får fortsette å leve:

Produktet av IPCCs misbruk av fysikk
Når tallknuserne Steve McIntyre og Ross McKitrick viste at IPCCs klimamodeller var slik konstruert at "de vil gi oppvarming selv matet med en telefonkatalog" gjennom bl.a. feil bruk av algoritmer og statistikk, så var det også dette fysikkmisbruket de støtte på:
 
1) IPCC legger altså til - helt uten dokumentert og eksperimentell verifikasjon - 97 W/m^2 konveksjon som gir 493 W/m^2, som er 3x virkelig oppvarming
2) IPCC konstruerer så (ved et offset-trick) verdien 238.5 W/m^2 ved å feilbruke Kirchhoff’s strålingslov mot (den semi-transparente) ToA (toppen av atmosfæren). Dette kan man selvsagt ikke gjøre iht. de klassiske fysiske lover som gjelder utenfor IPCC.
3) Den residual (residual eller feilleddet/restleddet i en regresjonsanalyse er all variasjon i en effektvariabel som en modell ikke klarer å fange opp) som ca. 60% økt oppvarming representerer (3x virkelig drivhuseffekt), brukes så til å illudere en såkalt "positiv feedback".
4) Men for å få til dette må de også innføre ca. 25% ekstra lavnivå skyalbedo i etterprøvingen for å illudere den gjenværende varmen når den ekstralatente varmen (selvsagt) ikke varmer atmosfæren mer enn virkeligheten (som kan vises i målinger).

Konklusjon: Hva slags "vitenskap" er det her snakk om?

1) En kritisk test av IPCCs "vitenskap" mot klassisk fysikk avslører intet annet enn en bevisst vitenskapelig svindel
2) Manipulering av data brukes for å produsere mer varme i modellene enn hva som skjer i den virkelige verden
3) Den drivhusabsorberte IR-komponenten ender til slutt opp med å være overdrevet med en faktor på 5.1
4) Kompetente varmetransporteksperter vil raskt kunne avsløre dette som juks hvis de gikk inn for det

Jeg utfordrer alle fysikere til å motbevise hva som er framsatt her. Kjør debatt! 

Telehiv:
Meteorologer kokte først opp historien om tilbakestråling
I 2012 opplyste vår venn AlecM noe interessant om hvor tilbakestrålingskonstruksjonen stammer fra; nemlig fra meteorologer:

After Climategate I set out to reverse engineer the IPCC variety of climate science. It has been faked, 6 basic physics’ mistakes, 3 elementary. To be fair, one of those, the belief in ‘back radiation’ comes from meteorology and they’re taught that fake physics. The net result is there can be no CO2-AGW, the positive feedback is obtained by a perpetual motion machine – 40^% increase in energy offset by imaginary cloud cooling so evaporation from the oceans is vastly exaggerated. Any professional engineer like me sees how it was done. Unfortunately too many scientists were fooled because you require detailed practical knowledge to work out it was always a fraud.

Om "Trenberth's missing heat" på Judith Currys sider, kommenterte AlecM den 30. mars 2013 dette iht. de samme synspunkter:
 
There is no missing heat. It’s because Trenberth’s ‘back radiation’ contradicts Maxwell’s Equations. A pyrgeometer measure the net radiative field over all wavelengths. An FTIR measures the Planck Irradiation Function. These elements of electromagnetic energy transfer are standard physics. Climate Alchemy pretends to invent new physics, a perpetual motion machine.
That’s why the climate models exaggerate surface IR absorbed by GHGs by a factor of ~6.85. Then in hind casting they offset the extra warming by claiming 2x low level cloud optical depth.
There is little net ~15 µm surface IR so little CO2-AGW.or positive feedback, an artefact of the models exaggerating sunlit ocean temperature and evaporation is proportional to its exponent at constant RH.
Start again folks with proper physics.

Kort sagt: En fagvenn i ånden, her legges ikke mye i mellom....

Ewer Gladblakk.:

--- Sitat ---Kort sagt: En fagvenn i ånden, her legges ikke mye i mellom....
--- Slutt sitat ---
Så sant som det er sagt, det Tele....og takk for den!  :)                                     

Jostemikk:
Tele, det synes fra mitt sittested svært viktig å gjøre oppmerksom på noen forferdeligheter i regi warmisten Anthony Watts.

AlecM har skrevet krystallklart, særdeles saklig, men med enkelte kritiske stikk på WUWT. Dette førte til at han ble utsatt for en nesten usannsynlig usaklig oppførsel, ja direkte hyper-trolling, av Joel Shore, davidmhoffer, og Robert G. Brown, hvorav to har fysikkprofessorater.

Under siteres det ene innlegget til davidmhoffer, og legg spesielt merke til den kommentaren Anthony Watts har lagt inn under dette.


--- Sitat ---davidmhoffer says:
May 21, 2014 at 10:19 pm

AlecM says:
May 21, 2014 at 9:58 pm
 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>.

Anthony
The first time I ran into Doug Cotton on the web, I had no idea who he was and got into a full fledged argument with him. I soon discovered I was arguing with someone who just made up their own brand of physics and proclaimed it to be standard while failing to provide a single reference to any text book that supported his idiocy. I haven’t the time or patience to rebut this complete bullsh*t at the moment, I’ll leave it to Joel Shore and RGB who have both put him in his place already though he appears to not understand that’s what has happened.

That said, his latest tirade is, to the best of my recollection, verbatim Doug Cotton. I suspect AlecM is either Doug Cotton, or simply a misguided acolyte cutting and pasting from Doug Cotton’s drivel.

As always, your blog, your rules, but you know my opinion on this stupidity.

REPLY: Yes, I’ve considered that this is just another one of the dozen or so identities that Doug Cotton inhabits on his mission from clods, er slayers. But this comment is coming from the UK, not Australia. Might by John O’Sullivan under one of his sock puppet identities. Who knows? They are mostly interchangeable, language wise.

But problem solved by application of some off-topic troll slayer spray – Anthony
--- Slutt sitat ---

Dette er motbydelig, og jeg legger ut et innlegg i en ny tråd om dette og litt mer omfattende betraktninger.

Okular:
Hehe, så det var ikke snakk om "Watt-onani" lenger, Telehiv? Akkurat dette AlecM påpeker her er jo tross alt tatt opp et utall ganger på dette forumet tidligere.

AlecM mener det er en 11K 'drivhuseffekt'. Den pussige ideen må han fri seg fra ...

Navigering

[0] Oversikt

[#] Neste side

Skift til full visning