Om forumets funksjoner > Tips og forslag

Nytt forum?

(1/2) > >>

Pål Elnan:
Nå har brorparten av oss fått fordøye meldingen om dette forumets endelikt en liten stund. Nå er det på tide å se fremover - skal vi starte et nytt forum? Jeg føler det er viktig å bevare brukergruppen vi har her. (Eller møtes alle sammen allerede et annet sted også, som jeg ikke vet om? :)) )

JEG har ikke ambisjoner, kunnskap eller tid til å administrere eller moderere et forum av lignende størrelse som Klimaforskning.com. MEN, jeg kan sette opp det tekniske og administrere det. Jeg stiller opp med domenenavn, webserver, foruminstallasjon osv. dersom det er ønske om det.

Hvis jeg får tilstrekkelig respons på dette, kan vi starte diskusjonen om hvordan vi skal gjøre det. F.eks. hvilket domenenavn, hvilken forummotor, regler, innhold, delforum, profil osv. osv.

Jostemikk:
Godt og konstruktivt forslag, Pål! Håper dette er mulig å få til. De som fatter interesse for forslaget kan enn så lenge benytte PM-funksjonen for å utveksle opplysninger som muliggjør videre personlig kontakt. Bare et forslag.

Telehiv:
Godt forslag, Elnan!
Forsvinner klimaforskning.com, forsvinner en av de få mulighetene til å målbære en helhetlig alternativ forståelse av klimasaken.
Her på forumet kan selvstendige og faglig kritiske resonnementer legges fram og uten risiko for å bli slettet og forfatter utestengt.

Jeg har notert meg at selv de mest saklige og korrekt dokumenterte AGW/CO2-kritiske innlegg (som selvsagt hadde blitt aksepterte her på forumet) på de typisk alarmist-etterplaprende foraene i MSM har blitt slettet og forfatter utestengt. Kanskje nettopp pga. solid dokumentasjon av ubehagelige sannheter?

Å få opp et alternativt og liberalt forum som respekterer sannheten uansett hvilken vei den peker vil derfor være svært viktig hvis dette forumet nå legges ned.

PS: Seotos store innsats er tilbørlig registrert og respektert hos undertegnede.

PS2: Jeg håper ellers at alle gode krefter kan være med og signalisere at de ønsker å ha et nytt, sannhetslojalt alternativ til dette forumet hvis det legges ned. Hvor skal opplyste, kritiske sjeler ellers gå? Min støtte er herved avlevert.

Smiley:
Er det ikke mulig å overføre driften til andre og fortsette under samme navn og domene men med andre moderatorer?

Pål Elnan:

--- Sitat fra: Smiley på Juni 26, 2014, 23:02:20 pm ---Er det ikke mulig å overføre driften til andre og fortsette under samme navn og domene men med andre moderatorer?

--- Slutt sitat ---

Jeg føler ikke at det blir riktig, når vi ser hva Jostemikk legger til grunn for nedleggelsen. Han har investert veldig mye her, og vil måtte fortsette å "vedlikeholde" den store massen av informasjon  han har produsert.

Navigering

[0] Oversikt

[#] Neste side

Skift til full visning