Diskusjonsforum > Generelt

Siste emnestart av undertegnede

(1/2) > >>

Jostemikk:
Henger alt sammen med alt, eller gjør det det ikke?

At det har gått med litt tid på å forsøke fundere fram et siste forsøk på å vise hvor enkelt det er å se sammenhenger bare man gidder svi av to kalorier på å forsøke, innrømmes herved. Antar at det er fåfengt, men de som fortsatt er i stand til å både lese, oppfatte, for deretter å skrive noen ord med egne tanker, ikke henvisninger til en eller annen autoritet, får en siste mulighet til å vise at jeg tar feil, eller at jeg har rett.

WMO 1950, Brundtlandkommisjonen 1987, FNs klimapanel 1988, CICERO og Grid Arendal 1989/1990

World Meteorological Organization (WMO) ble etablert som en del av FN-systemet i 1950 da det tok over for den tidligere International Meteorological Organization (IMO).

[attachimg=1]


--- Sitat ---WMO became the specialised agency of the United Nations for meteorology (weather and climate), operational hydrology and related geophysical sciences. It has its headquarters in Geneva, Switzerland, and is a member of the United Nations Development Group.
--- Slutt sitat ---

FNs klimapanel (IPCC), ble etablert i 1988, og de to hovedorganisasjonene bak, var WMO og United Nations Environment Programme (UNEP).


--- Sitat ---The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) is a scientific intergovernmental body under the auspices of the United Nations, set up at the request of member governments. It was first established in 1988 by two United Nations organizations, the World Meteorological Organization (WMO) and the United Nations Environment Programme (UNEP).
--- Slutt sitat ---

FN og FN startet IPCC, og det skjedde på ordre fra FN. Året før ble medlemslandenes skjebne forseglet gjennom det som ikke kan kalles annet enn en skandale som førte til snikinnføringen av Agenda 21. Jeg snakker selvfølgelig om Brundtlandkommisjonen i 1987. Forløperen, Rio Declaration on Environment and Development i 1992 satte fokus på at mennesket står bak alt som er galt, og med det mente ikke de rike oligarkene og politiker-svennene deres seg selv, det var middelklassen som skulle angripes.

Agendaen var satt. Agenda 21.

CICERO og Grid Arendal ble etablert av Gro Harlem Brundtland i 1989/1990

Først må nevnes at Grid Arendal på aller mest uærlige og falske vis er påstått å være en UNEP-avdeling, altså under FN-systemet. Norske medier har sviktet totalt også her, og Arendals ansvarlige byråkrater har gått ut og reklamert med FN-byen Arendal. Vi lever virkelig i en alternativ virkelighet her i landet. Jeg har tidligere dokumentert ved hjelp av UNEP selv at det aldri har vært noen UNEP-avdeling i Arendal. Hvorfor er ikke folk straffet for svindelen? Kanskje fordi det er lovløse tilstander på toppen av samfunnspyramiden, og at det bare er stemmekveget som herses og herjes med og blir straffet? Velkommen til oligarkenes private anarki. Makta har aldri trengt frykte at rettferdigheten noen gang skal skje fyllest.

http://www.unep.org/eou/Portals/52/Reports/I_TTN2_TE_ExecSummary.html
"The reporting on co-financing and financial expenditures by UNEP provides insufficient detail to assess proper use of funds. There have been no audits of the project, as this was considered a UNEP- internally executed project even though GRID-Arendal is not part of UNEP per se."

De er ikke en gang en NGO slik det falskt er påstått. De er under Miljøverndepartementet, og har også fått økonomisk tilskudd fra AP-regjeringen. De skryter også av å være en oppfølging av Brundtlandkommisjonen:Deler av den økonomiske støtte fra nevnte regjering ble dokumentert av seoto:


--- Sitat ---Prop. 1 S (2012–2013) (pdf-fil)

s. 42, nederst i første spalte, omtaler Grid som "FN-organet":
"– FN-organet Grid Arendal (4,5 mill. kroner)."
--- Slutt sitat ---

Vi snakker om flere alvorlige lovbrudd. Det er vår fordømte plikt å gjøre folk oppmerksomme på dette.

Her er dokumentasjonen på tidspunkt for etableringen av Grid Arendal og CICERO, og Gro Harlem Brundtland sto bak begge:

Daglig leder for begge er WWF-tilknyttet.

Massedøden blant meteorologiske stasjoner

Verity Jones/Digging in the Clay, og E. M. Smith/Chiefio hadde for noen år siden et samarbeidsprosjekt der de så på den store massedøden blant verdens meteorologiske stasjoner. Her er litt fra Digging in the Clay:


--- Sitat ---The ‘Station drop out’ problem

...

The primary purpose of this new thread is to show charts of the number (i.e. count) of stations by year in the NOAA (and so therefore more or less GISS also) GHCN raw and adjusted datasets.

Because I’ve further broken down the station counts by ‘WMO Region’ and still further by Country for each of the separate charts for each WMO Region...

...Now who said “Turkeys never vote for Christmas”? Well according to Figures 10 and 11 the population of Turkish thermometers was thriving between 1961 and 1990. It looks like there was a dramatic change in Turkish voting patterns post 1990 – the Turkey thermometers clearly opted to vote for Christmas and as a consequence their population was culled dramatically with about only 10% of their population survivng post 1990. The post-1950 step increase in the number of reporting stations is evident for most of the European countries, particularly Poland, Germany, Italy and France. It seems the French (according to NOAA) didn’t care very much about measuring temperature prior to 1950.. Clearly everyone in Europe decided that measuring temperature was less important after 1989/1990. Did the EU bureaucrats decide to introduce a tax on measuring temperature at about that time?

...
--- Slutt sitat ---

Jeg viser grafen for antall meteorologiske stasjoner som målte temperaturen i de europeiske landene.

[attachimg=2]

Den observante leser har allerede sett hva jeg skal fram til, men for sikkerhetsskyld, her er samme diagram med tekst:

[attachimg=3]

Ser dere? Antallet meteorologiske stasjoner eksploderte i forbindelse med etableringen av WMO i 1950, men det er jo ikke så merkelig. Det som er oppsiktsvekkende er hvordan brorparten av alle stasjonene forsvant som dugg for sol i forbindelse med etableringen av Agenda 21/FNs klimapanel (IPCC). Det ser jo ut som om kurvene i diagrammet er utsatt for et øksehugg. Jeg gjør oppmerksom på at jeg ikke har hatt mulighet til å studere grunnlagsmaterialet til Jones og Smith, men jeg tviler sterkt på at dette er tall de ikke har vært vært ekstremt nøye med å få korrekt presentert.

Her er en av grafene de laget, og husker jeg ikke helt feil, viser den stasjonsslakt mot temperatur i Canada:

[attachimg=5]

Er det stasjoner som ble nedlagt, eller ble utelatt fra offisielle data? Er det ytterligere forsterket av hvilke stasjoner GISStemp, CRU og andre temperaturleverandører har valgt ut for å presentere ønsket resultat? De fleste IPCC-skeptikere er kjent med denne fra James Hansen som viser antallet stasjoner GISStemp/NASA legger til grunn for sluttresultatet sitt:

[attachimg=4]

Den røde tråden

For vårt lands vedkommende må alle nå ha forstått at den røde tråden som holder det hele sammen heter Gro Harlem Brundtland. I den tråden er det festet enda tjukkere røde tråder som sprer seg utover og oppover i samfunnshierarkiet og hele veien hjem til oligarkene. Hvordan voksne mennesker som anser seg selv som samfunnsbevisste har klart å overse disse trådene er meg til fortvilelse. Kan de være infrarøde for 99 % av befolkningen?

Jeg har lagt ut dokumentasjon på at Gro Harlem Brundtland og hennes far har årelang kontakt med oligarkene. Det samme gjelder forøvrig Stoltenberg-familien. Da jeg la fram dokumentasjon på hvordan Gro Harlem Brundtland representerte verdens finanselite var APs nettsider raskt ute med å fjerne beviset, men hva hjalp vel det, så lenge det finnes archive.org? Her er den, dokumentasjonen på at hun er med i Council of Foreign Relations:
--- Sitat ---I 1987 utga hun som forfatter en internasjonal miljørapport. Fra 3. november 1990 til 25. oktober 1996 ledet hun på ny en mindretallsregjering hvor 9 av 19 ministre var kvinner. På Landsmøtet i 1992 gikk hun av som leder i Arbeiderpartiet, som hun hadde ledet siden 1981. Selv om hun gikk av som leder for partiet, fortsatte Harlem Brundtland som leder for partiets mindretallsregjering. 25. Oktober 1996 gikk hun av som statsminister, og partiets leder Thorbjørn Jagland overtok som statsminister.

Harlem Brundtland har hatt en rekke internasjonale verv. Hun har vært første visepresident i Sosialist Internasjonalen (SI), medlem i The Carnegie Commision on Preventing Deadly Conflict, og The International Task Force on Security Council Peace Enforcement. Hun er også medlem i The InterAction Council, og hun sitter i The International Advisory Board of the Council of Foreign Relations

Gro Harlem Brundtland har mottatt e rekke internasjonale priser og utmerkelser for sitt arbeid, inkludert The Third World Price i 1988, The Indira Gandhi Price i 1988, the Onassis foundation´s Delphi Price i 1992 og The Charemange Price i 1994.

I 1998 ble Gro Harlem Brundtland ny generalsekretær i Verdens Helseorganisasjon (WHO), en stilling hun hadde til sommeren 2003.
--- Slutt sitat ---

Vi snakker om et menneske som er avlet, oppdratt, og belønnet for å gjøre en eneste ting. Å representere oligarkene. På alle fronter har dette skjedd, og det har hele tiden dreid seg om det som så vakkert kalles internasjonalisering, men som i realiteten handler om å fjerne middelklassen og knuse alt som heter frihet og demokrati. Dere finner dem hele veien opp gjennom historien etter etableringen av The Federal Reserve. De leder og eier BP, Shell, Trilateral Commission, bankene, FN, WWF, Office of Foreign Relations, Bilderberg, Club of Rome, banker, kraftselskaper, krigsindustrien, kraftverksbransjen, MSM osv. Dette er ingen teori. Det er en beskrivelse av virkeligheten som hvem som helst kunne funnet ut selv hvis de bare hadde mot nok til å ta en titt oppover med kritisk blikk, og stilt seg selv spørsmålet Hvorfor?http://en.wikipedia.org/wiki/World_Meteorological_Organization
http://en.wikipedia.org/wiki/Intergovernmental_Panel_on_Climate_Change
http://en.wikipedia.org/wiki/Brundtland_Commission
http://en.wikipedia.org/wiki/Rio_Declaration_on_Environment_and_Development

Jørgen Randers, Global Footprint Network, og forfalskning fra Grida Arendal
http://klimaforskning.com/forum/index.php/topic,753.msg19060.html#msg19060
http://klimaforskning.com/forum/index.php/topic,753.msg19064.html#msg19064
http://klimaforskning.com/forum/index.php/topic,753.msg19073.html#msg19073
http://klimaforskning.com/forum/index.php/topic,166.msg1570.html#msg1570

http://diggingintheclay.wordpress.com/2010/01/21/the-station-drop-out-problem/
http://data.giss.nasa.gov/gistemp/station_data/

http://klimaforskning.com/forum/index.php/topic,1450.msg34208.html#msg34208
http://web.archive.org/web/20120707095718/http://arbeiderpartiet.no/Om-AP/Biografier/Brundtland-Gro-Harlem

Jostemikk:
Minner om denne fra forrige innlegg. 100 % dokumentasjon på at det dreier seg om Agenda 21. Det er navnet på monsteret bak klimasvindelen.Her er noe Amatør1 skrev i tråden linket til flere gange i forrige innlegg:


--- Sitat fra: Amatør1 på November 02, 2012, 00:14:47 am ---Den linken med "NORWEGIAN  EXAMPLES ON AGENDA 21 FOLLOW-UP REPORTED" så jo passe Orwell'sk ut, så da googlet jeg litt, og fant:

Subject: NORWEGIAN  EXAMPLES ON AGENDA 21 FOLLOW-UP REPORTED


--- Sitat ---Subject: NORWEGIAN  EXAMPLES ON AGENDA 21 FOLLOW-UP REPORTED

19/6 1997

News Release
--------------------

NORWEGIAN  EXAMPLES ON AGENDA 21 FOLLOW-UP REPORTED

Just as the delegations start arriving in New York for the Earth
Summit+5 - the major international Agenda 21 follow-up and evaluation
meeting next week, some of the 'major groups' (to use Agenda 21
terminology) in Norway timely present their success stories and
practical examples in a report, available on paper and on Internet
(http://www.grida.no/prog/norway/ungass/).

Partnership for Change is the name of the report. It is jointly
elaborated by most of the 'major groups' in Norway, including the
municipalities, labour and business, NGOs, the research community, the
educational sector and the Sami people, the indigenous people of
Norway. The work has been co-ordinated by the Ministry of Environment.

The report provides around 50 practical examples of Agenda 21
follow-up in Norway within the various sectors. These range from the
training programme "The Natural Way" for employees in companies which
regard eco-efficiency as a competetive asset, to "Inky Arms and his
Eco-detectives" a nation-wide club for children with 10,000 members.

The report is available in both English and Norwegian

The on-line version of the report is found at
http://www.grida.no/prog/norway/ungass/

The paper report can be ordered from
The Norwegian State Pollution Control Authority
Stromsveien 96
P.O. Box 8100 Dep.
N-0032 Oslo, NORWAY
Tel. +47-22 57 34 00
Fax. +47-22 67 67 06
E-mail: postmottak@sftospost.md.dep.telemax.no
**************************************************************
*  Dr. Sindre Langaas            *  Phone:  +46-8-161737     *
*  Project Manager               *                           *
*    Nordic/Baltic Region        *  Fax:    +46-8-158417     *
*  UNEP/GRID-Arendal             *                           *
*  c/o Dept. of Systems Ecology  *  E-mail: langaas@grida.no *
*  Stockholm University          *                           *
*  S-106 91 Stockholm, Sweden    *  URL http://www.grida.no/prog/norway/ungass/ *
**************************************************************
* BALLERINA - The Environmental Gateway to the Baltic Region *
*                 http://www.baltic-region.net/ay/ungass/              *
**************************************************************
-
message sent by infoterra@cedar.univie.ac.at
to signoff from the list, send an email to
majordomo@cedar.univie.ac.at
the message body should read
unsubscribe infoterra your@email.address
-


--- Slutt sitat ---


Linken i teksten fungerer fortsatt: http://www.grida.no/prog/norway/ungass/

Thorbjørn Berntsen stod bak i egenskap av miljøvernminister. Var det noen som sa NGO?
http://www.grida.no/prog/norway/ungass/intro/engintro.htm


" In its long-term programme (1997-2001), the Government has marked out a course for how it believes the Norwegian society should develop in the next century and, in so doing, has set specific goals for social development. It emphasises the need to activate commitment and dialogue in society.

We must have a global vision, we must think globally and act locally. In the world of today, as complex and interwoven as it is, everybody is dependent on each other, nationally as well as internationally. Solidarity and equity may only be achieved through a broader and more binding multilateral cooperation.

Everybody should be engaged in creating the future. The transition to sustainable development must be carried out in cooperation between all the stakeholders, and through the mall and big decisions we are confronted with daily. We must build partnership and take practical action that may inspire other groups and individuals. Everybody should feel responsible an be accountable for their actions. Together we can do more.

In this report you will find examples of what Norwegian authorities and organisations have done together in order to follow up Agenda 21. They are represented in the National Committee for International Environmental Questions. Each organisation is responsible for their own contribution to this report. The purpose is to present the various stakeholders in this work and give concrete examples on the follow-up of Agenda 21.

Thorbjørn Berntsen
Minister of Environment "

--- Slutt sitat ---

Jostemikk:
Tele har 9 ganger nevnt Røros som et sted i Norge der det foregår et kunstverk av algoritmisk utglatting, muligens annet snusk. Jeg har hele tiden notert meg hva han skrev, men satt igjen med litt for lite kunnskap og opplysninger til å kunne ta dette videre. Sitter med en følelse av å kunne gjort dette bedre, samt dårlig samvittighet for ikke å ha klart det.

http://klimaforskning.com/forum/index.php/topic,234.msg35170.html#msg35170
http://klimaforskning.com/forum/index.php/topic,79.msg26911.html#msg26911
http://klimaforskning.com/forum/index.php/topic,220.msg7841.html#msg7841
http://klimaforskning.com/forum/index.php/topic,1205.msg26876.html#msg26876
http://klimaforskning.com/forum/index.php/topic,508.msg7453.html#msg7453
http://klimaforskning.com/forum/index.php/topic,256.msg5564.html#msg5564
http://klimaforskning.com/forum/index.php/topic,138.msg8824.html#msg8824
http://klimaforskning.com/forum/index.php/topic,446.msg6134.html#msg6134
http://klimaforskning.com/forum/index.php/topic,217.msg2383.html#msg2383

I første innlegg i denne tråden la jeg ut et diagram som viser at temperaturen skjøt kraftig i været nøyaktig samtidig som brorparten av de meteorologiske stasjonene falt for Agenda 21- og IPCC-øksa. Har dette sammenheng med det Tele har fortalt oss?Som Tony Heller og andre har vist har det forsvunnet mengder av landlige (rurale) temperaturstasjoner, mens de med positivt avvik de siste år, de i byer eller på flyplasser (urbane) har blitt gitt vekt for avvikstemperaturene de har laget ved hjelp av rutenett-systemet sitt.

Havstrygeren:
Kjempeflott siste emne. Det er bare å si takk og amen til alt unntatt til at du kaller det de holder på med for sitt private anarki. Som anarkist vil jeg ikke bli assosiert med globalistene i Arendal. De driver ikke med anarki, men med oklokrati; pøbelstyre. Og det er noe helt annet enn anarki. Men alt i alt en glimrende oversikt over klimafryktpornografenes nære historie.

Jostemikk:

--- Sitat fra: Havstrygeren på Juli 04, 2014, 17:36:08 pm ---Kjempeflott siste emne. Det er bare å si takk og amen til alt unntatt til at du kaller det de holder på med for sitt private anarki. Som anarkist vil jeg ikke bli assosiert med globalistene i Arendal. De driver ikke med anarki, men med oklokrati; pøbelstyre. Og det er noe helt annet enn anarki. Men alt i alt en glimrende oversikt over klimafryktpornografenes nære historie.

--- Slutt sitat ---

Det var ubetenksom gjort av meg, Havstrygeren. ;D

Karakteristikken klimafryktpornograf er genial. Må inn i ordboka!

Navigering

[0] Oversikt

[#] Neste side

Skift til full visning