Om forumets funksjoner > Tips og forslag

For mange kategorier?

(1/5) > >>

Amatør1:
Jeg er i utgangspunktet veldig fornøyd med kategoriene som ble valgt da forumet ble opprettet. Min eneste bekymring var at det kunne bli mange kategorier, og dermed vanskelig å finne fram. Kanskje ser vi det nå.

På AD diskuterte man i årevis uten kategorier, og det gikk relativt bra (hvis vi begrenser oss til temaet kategorier....).

Ideelt sett kunne jeg ønsket meg færre kategorier, og istedet bedre søkemuligheter. Er det mulig å få Google til å indeksere klimaforsking.com, for eksempel? Den innebygde søkefunksjonen er litt for svak.

Jeg var vel medskyldig i kategorien "Hemningsløs skremselspropaganda", og ser at det kanskje ikke var så hensiktsmessig i det lange løp...

Hva er det viktigste? Holde oversikt over hvilke tråder som er aktive? Da er mange kategorier en ulempe. Sortere informasjon etter tema? Det kunne man kanskje gjøre lettere med en form for tags, enn med kategorier. Men hvis forumet ikke tilbyr slikt, så er det ikke så nyttig å foreslå det  ::)

Oppsummert: Vær restriktiv med antall kategorier (reduser antallet noe?), og vurder om det finnes måter å forbedre søking.

Jostemikk:
Takk, Amatør1! Skal tenke litt på forslagene dine, og sjekke litt om hvilke muligheter som finnes angående søkemuligheter. Jeg er heller ikke fornøyd med søkefunksjonen her på forumet. ;)

ebye:

--- Sitat fra: Jostemikk på November 14, 2011, 00:33:08 am ---Takk, Amatør1! Skal tenke litt på forslagene dine, og sjekke litt om hvilke muligheter som finnes angående søkemuligheter. Jeg er heller ikke fornøyd med søkefunksjonen her på forumet. ;)

--- Slutt sitat ---

Og jeg er enig med Amatør1. Det er vanskelig å holde orden på tråder og poster (innlegg), med katalogisering i temaer i tillegg. I så måte så ønsker jeg meg tilbake til formen ål AD. Stemmer i fornøydheten over forumet forøvrig. Alt annet ene temaer er veldig bra og bedre enn AP.  :) Men, nå har jeg ikke vært med så lenge (< 100 innlegg), så det kan jo dukke opp noe. Mitt forslag: dropp temaer, legg innleggene i kronologisk orden, med trådnavn.

Det er å håpe at også eksisterende database kan ordnes slik.

Telehiv:
Fint at dere fortsetter å drøfte hvordan man kanskje kan lage et enda bedre forum!

For å vokse videre som et seriøst og fagkritisk forum (riktignok med et glimt i øyet for å unngå at gråten tar oss alle, det er aldri feil  ::)), er det viktig at det
a) ikke gis inntrykk av for mye "billig" moro på bekostning av klimamakta, samme hvor ille de ter seg, for den mindre bevisste offentlighet tror fremdeles at FN er en kvalitetsgaranti for klimasaken.
Videre ville jeg laget kategorier som inntar de mest kritiske brytningsområdene slik at klimaforskning.com blir et nettsted folk går til for å finne reelle faglige problemstillinger, dvs. at man
b) tydelig signaliserer at man er med i spissen av dagens faglige debatt.

Hvis jeg skulle foreslått en helt re-startet struktur, ville jeg derfor organisert stoffet i
- 4 hovedkategorier med
- 3 underkategorier i hver:

1. Klimahistorien
1.1. Klimahistoriske fingeravtrykk (kunnskapen fra historikere, arkeologer, samfunnsvitere i tillegg til naturfaglige originaldata)
1.2. IPCC-rapportenes rekonstruksjoner av klimahistorien (med CO2-økning før temperaturøkning) 
1.3. Dagens klimahistoriske debatter (hockeykølla mot røkla) 

2.  Samlede innfallsvinkler til klimaforståelse
2.1. AGW/CO2-hypotesen og klimaalarmismen i IPCC-rapportene
2.2. Klimaendringer i lys av naturlige variasjoner (sol/stråling, gass/atmosfære, hav, osv.)
2.3. Oppfølging av nye viktige debatter (publikasjoner, medieomtaler, viktige nettsider)

3. Klimamodeller og framskrivninger til besvær
3.1. Terrenget som ikke vil følge AGW/CO2-kartet ("hvor er varmen og havstigningen?")
3.2. Kritikken av klimamodellene - synspunkt fra både posisjon og opposisjon
3.3. Tolking av pågående målinger: Naturlige sykluser eller menneskeskapt oppvarming?

4. Klima med bismak
4.1. Media som mikrofonstativ for udokumenterte og tendensiøse påstander
4.2. Konsensustyranniet og svakheter ved peer review-systemet
4.3. Enorme samfunnsmidler rettet mot reelle miljøtrusler - eller på avveie?

I sum skulle det gå an å organisere omtrent alt som er kommet inn på dette forumet sålangt innenfor disse boksene. Søkefunksjonene må i tillegg vurderes for seg selv.

PS: Hovedpunktene 3 og 4 vil selvsagt åpne for nokså harde faglige oppgjør, men det er jo av de fleste her inne vurdert som en faglig nødvendighet som man ikke skal skamme seg over.

Men som sagt, dette bare som et forslag  ;)

PS: Jeg noterer meg at ebye i sitt innlegg gjerne ser en motsatt vei å gå; fjerne kategorier og grupper og heller endre/bedre søkestrukturen for en samlet innleggsmasse ut fra erfaringer med lignende oppsett på andre nettsteder.

Det kan sikkert også være en løsning. Mitt ærend er bl.a. å sikre at verdifulle innlegg ikke forsvinner i nettstedetes historiske mørke, men kan finnes igjen etter en eller annen form for intuitiv logikk. Da er jo kategorisering en klassisk måte å bruke. Andre meninger?
 

ConTrari:
Det jeg savner, er en liste over alle tråder. Det blir tungvint å klikke seg inn på hvert kapittel, og debatter har lett for å bli glemt når man ikke har en full oversikt enkelt tilgjengelig.

En mer detaljert inndeling i hoved- og underkapitler tror jeg ikke vil hjelpe. Foretrekker en flat struktur, som en enkel å søke frem og tilbake i. Kunne også vært greit med en funksjon som viste alle innlegg i en tråd, slik at man slapp å skifte side. Dette gjør det lettere å få oversikt.

Navigering

[0] Oversikt

[#] Neste side

Skift til full visning