Om forumets funksjoner > Tips og forslag

Meldinger til Regjeringen og politiske partier

(1/3) > >>

ebye:
I løpet av de omlag fire månedene jeg har deltatt på dette forumet, har det kommet frem informasjon  som er av vesentlig betydning for klimasaken. Ofte blir det stilt spørsmål om denne informasjonen når frem til de som har ansvaret for norsk klimapolitikk. Mye ny dokumentasjon er i sterk motstrid til IPCCs grunnleggende standpunkt, om global oppvarming forårsaket av utslipp av menneskeskapt CO2. Men slike "motsatser" blir sjelden kommentert av norske klimaforskere. I tillegg til de enkeltarbeider som stadig setter spørsmålstegn ved IPCCs hypotese, har Climategate 2.0 vist at det er mange "saker" blant sentrale internasjonale klimaforskere det er grunn til å stille spørsmålstegn ved. Det siste eksempelet er kommunikasjonen mellom Øyvind Nordlie og Phil Jones, angående behandling og formidling av tidligere metereologiske data i Norge. Dersom dette viser seg å være slik det foreløpig ser ut, er dette informasjon som bør oversendes norske myndigheter.

Kunne dette gjøres ved at det ble opprettet et Tema som inneholder informasjon til Regjeringen og politiske partier? Slike innlegg kunne formes som åpne brev, som det da ville være lett å oversende myndighetene elektronisk.

Med gode "søkeord" burde slike innlegg også gi treff på myndighetenes søkesystemer. Jeg går ut fra at dette vil være mer effektivt enn innlegg i aviser, eller debatter på blogger. Tidligere var åpne brev til politikerne et effektivt middel til å få oppmerksomhet. Dersom vi med "enkle" midler kan sørge for at viktig informasjon passerer alle uønskede filtre, og kommer fram til Regjeringen, statsråder og sentrale politikere i de øvrige partiene, kan de i det minste ikke si at informasjonen "er ukjent".

Dette vil kreve litt innsats, men allerede i dag sender jo medlemmer her henvendelser til sentrale myndigheter. Kanskje et slikt "Meldesystem" vil gjøre det enklere å informere myndighetene om alle de kritiske spørsmålene som reiser seg i denne klimasaken. Jeg har et sterkt inntrykk av at det har kommet mange saker det siste halve året, med kritiske spørsmål til mynfighetenes nåværende standpunkter i klimasaken.

Telehiv:
Støtter ebyes forslag. Klokt og betimelig.

ConTrari:

--- Sitat fra: Telehiv på Januar 09, 2012, 11:04:50 am ---Støtter ebyes forslag. Klokt og betimelig.

--- Slutt sitat ---

Absolutt. Dette bør vi kunne samarbeide om.

seoto:
Dette har min fulle støtte.

Hvem av våre medlemmer har best erfaring i kontakt med myndighetene?
Noen som frivillig melder seg?

Noen som har gode ideer om praktisk løsning?

Vi bør vel ha en egen tråd, muligens gruppe. Jeg kan også samle alle aktuelle innlegg på en egen nettside i tillegg til her i forumet.

Jostemikk:
Samme som forrige innlegg. Dette vil være et viktig tiltak.

Navigering

[0] Oversikt

[#] Neste side

Skift til full visning