Skrevet av Emne: "Klimameldingen" - en systematisk vitenskapelig villfarelse og villedning?  (Lest 9720 ganger)

Utlogget Telehiv

 • Seniormedlem
 • ****
 • Innlegg: 1785
Regjeringens klimamelding er altså lagt fram, eller slik den er formelt titulert:

Meld. St. 21
(2011–2012)
Melding til Stortinget
Norsk klimapolitikk
Tilråding fra Miljøverndepartementet 25. april 2012,
godkjent i statsråd samme dag.
(Regjeringen Stoltenberg II)[/
center]

Her er lenke til hele meldingen:
http://www.regjeringen.no/pages/37858627/PDFS/STM201120120021000DDDPDFS.pdf

Jeg har nå lest hele meldingen: Den er lang og drøy og fullstendig forutsigbar mht. vedvarende gjentakelser av IPCCs mest banale og udokumenterte klimaretorikk, ispedd de forventede norske selvskadingene som ikke kan unngås med en håpløs norsk moralsk bedreviterandel i regjeringen.

Jeg tror derfor det er svært nødvendig at vi diskuterer hva det er denne meldingen står for, hva den fortsetter å villede om, og særlig viktig er å få fram:

I hvor stor grad det overdrevne fokuset på det faglig meningsløse begrepet klima ødelegger for den langt viktigere forståelsen av hva som er reelle miljøproblemer.   

Min gjennomlesing av meldingen mht. hva denne meldingen står for, sier meg enkelt og greit at dessverre, dette er sørgelige saker:

1. Ingen kritisk vurdering av en stadig mer skandalisert klimaalarmisme
 
AGW/CO2-hypotesen og de koblede alarmismepåstandene taper nå sin vitenskapelighe troverdighet steg for steg i en rekke tunge vitenskapelige miljøer ute i verden. I norske "forskningsmiljøer" (i den grad politiske fabrikker som Cicero og Bjerknes m.m. kan kalles noe slikt) råder imidlertid fremdeles servil aksept og etterplapring av IPCCs AGW/CO2-påstander.

Derfor presenterer klimameldingen slike påstander uten spor av vitenskapelig grunngivelse (dere kan jo selv vurdere hvor mange av påstandene nedenfor - s. 24 i meldingen - som er feil/burde modifiseres/tas forbehold om, som jeg har kommentert i parentes uthevet i rødt):

Jordens klima har endret seg merkbart i løpet av de siste drøyt hundre år (har det? Hvordan? Fortell! Dokumenter hva som er så forskjellig med siste tiåret ifht. f.eks. 1930-tallet?).
Målinger viser at den globale gjennomsnittstemperaturen har økt med omtrent 0,8 grader siden den industrielle
revolusjonen (har det ikke vært varmt før? Hvorfor trekkes ikke den omfattende faglige diskursen rundt middelaldervarmen fram?).
Tiåret 2000–2010 var det varmeste som er registrert (Å? I forhold til hva?).
Årene 2005 og 2010 har vært de varmeste siden systematiske målinger startet i andre halvdel av det 19. århundre (Åja, nå forstår jeg hvorfor nåtiden er så "alarmerende": Man unnlater å opplyse om forrige varmeperiode før 1950. Ikke akkurat redelig "vitenskap" å kutte ut i varmeperioden før 1950, er det!? Ville det gitt et forklaringsproblem?!).
Temperaturen har økt mer over landområder enn over hav, og vi ser den største økningen i Arktis. Der har temperaturen økt dobbelt så raskt som det globale gjennomsnittet de siste 50 årene. Både havet og luften har blitt varmere (varmere enn hva og når? Snakker vi om dokumenterte avvik utenfor normale variasjoner?).
Når det blir varmere, stiger havnivået. Havet stiger fordi vannmassene utvider seg når temperaturen øker. I tillegg vil vann som ligger lagret i isbreene i høyfjellet og i Arktis, smelte og renne ut i havet, noe som over tid bidrar til at havet stiger. Tidevannsmålinger viser at det globale havnivået i dag er knappe 25 cm høyere enn i 1880. Vi ser nå en global havnivåstigning på om lag tre millimeter per år (er det unormalt, eller er det faktisk bare snakk om at man her framstiller stabil stigning de siste hundre år som alarmerende?!), og det er ventet (ventet? Åja, det har ikke skjedd noen endring, men hva skjer egentlig, da, utenfor modellene og iht. faktiske modeller?[/u])at havet vil kunne stige raskere utover i dette århundret som følge av den globale oppvarmingen (igjen; hvilken oppvarming er dette, som vi ikke har sett før?).


Regjeringen - i mangel av empiriske data som bekrefter klimaalarmismen - lener seg i stedet trygt på soliditeten i "klimamodellene", jfr. s. 32 i meldingen:

Boks 2.5 Klimamodeller
For å kartlegge framtidige klimaendringer er det utviklet flere scenarioer for utslipp av
klimagasser. Antagelser om befolkningsvekst og økonomisk og teknologisk utvikling er
viktige premisser i disse scenarioene. Utslippsscenarioene blir så lagt inn i klimamodeller som
er verktøyet i arbeidet med å tallfeste klimaet i framtida. Klimamodeller er bygd opp av en
rekke naturlover og sammenhenger, uttrykt som matematiske ligninger som blir løst på store
datamaskiner. Grunnlaget – kunnskapen om de fysiske og kjemiske sammenhengene – sier for
eksempel hva som bestemmer luft- og havtemperatur, havstrømmer og vinder, skydekke,
nedbør og havis på jorda. Estimater for blant annet økte utslipp av klimagasser legges inn i
modellene, som deretter beregner hvordan det globale klimaet kan utvikle seg i framtida. I
bruken av klimamodeller må det alltid gjøres forenklinger, og det er viktig å presisere hva
som er usikkerhetene.
Klimamodellene har siden de første ble utviklet på slutten av 1970-tallet blitt stadig mer
avanserte, og inkluderer nå flere variabler. De nyere modellene bekrefter i hovedsak
resultatene fra de tidlige modellene, men med større grad av sikkerhet. (er det ikke det motsatte som stadig bevises nå, da?)2. Det alarmistiske klimaperspektivet overskygger de egentlige miljøproblemene

Dette er et enormt problem med "klima"-meldingen (som selvsagt skulle hett Miljømeldingen, det viser bare galskapen i det hele): På grunn av nesegrus aksept av klimalarmismens mest vulgære og udokumenterte premisser, diskuteres ALL egentlig miljøproblematikk i lys av et politisk besverget klimafokus som i liten grad avdekker, belyser og gir god kurs ifht. å angripe reelle miljøproblemer.

Dette er intet mindre enn en miljøpolitisk skandale. Nå må pressen løfte sitt blikk, begynne å tenke klart på egen hånd, og si tydelig fra at "tradisjonelt" miljøvern er nasjonens mest skadeskutte forskningsområde.

Dess lenger den meningsløse og vitenskapelig udokumenterte klimaalarmismen får råde uten politiske innsigelser, dess verre vil ødeleggelsen av et funksjonelt miljøvernarbeid bli. Vi kommer i så fall til å se de samme forhutlede selskutesenkerne og minkutslipperne innpakket i retorikken til 26 år gamle bekymrede blondiner i trendy anorakker som før, ledet av et par skjeggete og kvinnebetvingende islenderkledde macho-gutter med groupiene og sponsormidlene på slep: Klart de blir sponset av mørkets fyrster, de holder jo tilsynet borte fra de farlige miljøsakene!

Dette var bare en opptrekker av starten på en debatt, jeg håper andre klarer å tilføre andre og nye erkjennelser og dimensjoner til denne meldingen.

God debatt!
     
« Siste redigering: april 30, 2012, 13:26:47 pm av Telehiv »
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Utlogget Jostemikk

 • Administrator
 • Fingrene mine er klistra til klimatastaturet
 • *****
 • Innlegg: 7136
 • Ondskapens grobunn er dårskap og troskyldighet
Flott innlegg som vi kan bruke som utgangspunkt for å plukke mye av tullpratet fra hverandre, Tele!

Jeg begynner med dette:

Temperaturen har økt mer over landområder enn over hav, og vi ser den største økningen i Arktis. Der har temperaturen økt dobbelt så raskt som det globale gjennomsnittet de siste 50 årene.

Mer over landområder enn over hav, og den største økningen i Arktis? Dobbelt så raskt som det globale snittet de siste 50 år? Jeg humrer og gnir meg i hendene. Dette blir som å stjele sukkertøy fra småunger!

Først ørlite om Arktis som den delen av "landområder" som har opplevd sterkest "oppvarming":Nå har jeg tilgode å se klima"forskerne" bli innbyrdes enige om definisjonen av Arktis, men man kan vel allikevel forholdsvis enkelt konkludere med at definisjonen "landområde" for Arktis er en smule upresis. Hvis de ikke har begynt å se på sjøis og salt havvann som landområde? Det føyer seg i så fall perfekt inn i AGW-tilhengernes forkjærlighet for unøyaktigheter.

Dobbelt så rask temperaturstigning i Arktis siste 50 år?

For det første er dette nok en unøyaktighet. Her går klimameldingen plutselig bort fra ordlyden i IPCC/SPM (det siste: Summary for Policymakers) angående dette temaet. Hvorfor gjør de dette? Kan det være for å få fokus bort fra den meget plagsomme og kraftige oppvarmingen i Arktis på 30- og 40-tallet? Her er nemlig opprinnelsen, først nevnt av undertegnede i Kaldere planet de siste 70-80 år?:

Sitat
I Summary for policymakers IPCC-AR4, står følgende om temperaturutviklingen i Arktis:

Average arctic temperatures increased at almost twice the global average rate in the past 100 years. Arctic temperatures have high decadal variability, and a warm period was also observed from 1925 to 1945.

Jeg undres over hvilke rådgivere som har fått regjeringen til å hoppe over varmeperioden på 30- og 40-tallet? Her er årsaken til deres triksing med IPCCs SPM:De velger å starte i den kaldeste perioden før oppgangen startet forsiktig på 90-tallet, og således unngår de å måtte vise til at oppvarmingen i Arktis var både raskere og kraftigere etter første verdenskrig enn den har vært nå. Skal jeg være litt vennligsinnet, vil jeg kalle dette på grensen til svindel.

Som alle kan se av grafen over, eller fra IPCC-forskerne selv, her Winter et. al (med Phil Jones):Da er det gjort klinkende klart at det ikke er varmere i Arktis nå enn på 30- og 40-tallet. Og når det ikke har blitt varmere der temperaturen har steget dobbelt så mye som på resten av planeten, resten av planeten ha blitt kaldere siden starten på nittenhundretallet. Det finnes ingen annen mulighet, og det irriterer meg grenseløst at IPCC-skeptikere ikke trekker fram denne idiotisk-gigantiske selvmotsigelsen i debatten om global "oppvarming".

På grunn av dette er det tvingende nødvendig å legge ut følgende for nye lesere, til tross for at mange av de ivrigste brukerne av Klimaforskning har lest dette flere ganger. Det dreier seg om det grove forsøket på historieforfalskning Eystein Jansen og de norske deltakerne i SPM sto bak:

I 10TH SESSION OF WORKING GROUP I OF THE INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE, 29 JANUARY ? 1 FEBRUARY 2007, kan man lese dette:

On text noting high decadal variability in Arctic temperatures, Canada, supported by Norway, suggested removing a specific reference to a warm period observed from 1925 to 1945. The Coordinating Lead Authors explained that ?climate sceptics? often point to this warm spell to question the IPCC for not acknowledging such warm spells. Participants agreed to keep the reference. 

Canadas deltakere, støttet av de norske, foreslo å slette henvisningen til varmeperioden i Arktis 1925-1945 fra Summary for policy makers. De norske representantene var:

Eystein Jansen, Bjerknessenteret
Harold Lefferstra, KLIF
Øyvind Christoffersen, KLIF
Christoffer Grønstad, KLIF
Marit Victoria Pettersen, UD

Det må være meget tvilsom praksis å forsøke å få slettet en slik henvisning. At man argumenterer for at varmeperioden den gang ofte blir misbrukt av "skeptikere" er fullstendig uakseptabelt. Forsøker klimamyndighetene våre å redigere historiebøkene? Det ser faktisk slik ut, og dette setter dem i et tvilsomt lys. Et meget tvilsomt lys. Heldigvis ble Canada og Norge nedstemt.

IPCC, SPM, klimamelding, Bjerknessenteret, Cicero, WMO, UNEP, det spiller ingen rolle, det er juks og fanteri bak nesten alt de kommer med. Det viktigste arbeidet vi kan gjøre i årene som kommer er å sørge for at de som står bak blir stilt til ansvar.
« Siste redigering: april 30, 2012, 14:13:28 pm av Jostemikk »
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Utlogget Telehiv

 • Seniormedlem
 • ****
 • Innlegg: 1785
Jostemikk,

saft suse!
Der begynte skapet allerede å komme på rett plass!
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

ebye

 • Gjest
Flott, både Telehiv og Jostemikk.

Jeg får bare en enkel, liten unnselig assosiasjon - NIPCC!!!

Tenk dere en Motmelding - der alt det slaktbare ble slaktet, med referanser. Det hadde vært noe det.   8)

Utlogget Jostemikk

 • Administrator
 • Fingrene mine er klistra til klimatastaturet
 • *****
 • Innlegg: 7136
 • Ondskapens grobunn er dårskap og troskyldighet
Jordens klima har endret seg merkbart i løpet av de siste drøyt hundre år (har det? Hvordan? Fortell! Dokumenter hva som er så forskjellig med siste tiåret ifht. f.eks. 1930-tallet?).

Her er klimapolitikerne/universitetsalarmistene aldeles på villspor. De beveger seg ikke bare på tynn is, de har senket seg ned til bunnmudderet i det pisslunkne tjernet.

For det første, klima betyr gjennomsnittsvær iløpet av en 30-års periode. Enkelt og greit. Så det klimameldingen på patetisk vis forsøker å peke på her er at selve været har forandret seg, noe været alltid har gjort, det er derfor "forskerne" har så vanskelig for å spå korrekt selv innen korte tidsintervall på 2-3 døgn.

Vær er vind, snø, regn, sludd, hagl, temperatur, lufttrykk, luftfuktighet, skyer, høyde og torden.

For at politikerne/politikerforskerne skal kunne påstå at Jordens klima har endret seg merkbart i løpet av de siste drøyt hundre år, må de kunne vise til solid dokumentasjon. De må kunne avkreves å legge fram statistikker som underbygger deres påstander.

Alle vet jo hvordan det ville gått. Det finnes så og si ingen trender i det hele tatt, med mulig unntak av isbreer, som nok er på rimelig stabil tilbakegang mange steder, selv om det også her finnes variasjoner. Dette betyr selvsagt ikke at det har blitt varmere de siste 70-80 år. Det betyr kun at temperaturoppgangen på 30- og 40-tallet er rimelig opprettholdt, med unntak av en kaldere periode i mellom den gang og nå.

Økning i orkaner? Pøh! Tornadoer? Sludder og pølsevev. Sykloner på den sørlige halvkule? Langt i fra! Hvis det skulle vært en signifikant trendforskjell, er dette ikke noe som kan legges til grunn som dokumentasjon ved hjelp av dagens datagrunnlag. Og slik har det vist seg å være med annet som kan defineres som vær også.

Mitt gode råd til både politikere og forskningsmiljøer er at dere snarest kaster politikerne ut av forskningen, og at forskerne så raskt som over hodet mulig peller seg vekk fra politikken. Der dere holder på med nå vil bli sett på som en blanding av det styggeste og svarteste fra Middelalderen, og noe latterlig patetisk folk i generasjoner vil le av, om enn lett hoderystende.
« Siste redigering: april 30, 2012, 18:15:08 pm av Jostemikk »
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Utlogget Amatør1

 • Administrator
 • Superhelt!
 • *****
 • Innlegg: 3848
 • If you've seen one tree, you've seen Yamal
Mange takk til Tele og Jostemikk for avkledningen av det Tele ganske riktig kaller "systematisk vitenskapelig villfarelse og villedning", bortsett fra at jeg lurer på hvordan man kan være systematisk villfaren. Er det systematisk, så er det nok villet.

Dette burde nesten lages som brosjyre og sendes til samtlige stortingsmenn og -kvinner....
It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to

Utlogget Telehiv

 • Seniormedlem
 • ****
 • Innlegg: 1785
Amatør1,

joda, man kan bli "systematisk villfaren" når man kjører etter det Ibsenske "når utgangspunktet er som galest, osv..".

Dvs.: Man starter med a) en feil hypotese (AGW/CO2-hypotesen), og b) dess mer virkeligheten beveger seg bort fra å verifisere den, dess mer vil man c) systematisk stable på plass alternative forklaringsmodeller og tilpassede data.

I denne ulykkelige tilstanden må man derfor drive to like sørgelige prosesser samtidig:

1. "Systematisk villfaring": Nekte å akseptere at virkeligheten ikke oppfører seg slik modellene hevder, og deretter å systematisk hoste opp alternative (ubrukelige) forklaringer (som noen av alarmistene faktisk til slutt begynner å tro på, selv om de personlig har cherrypicket dataene for å få det til å se slik ut!)
 
2. "Systematisk villedning": Serier av cover-up-strategier for å skjule for opinionen at man vitenskapelig er helt på jordet

Sic!  8)
« Siste redigering: april 30, 2012, 19:06:07 pm av Telehiv »
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Utlogget BorisA

 • Seniormedlem
 • ****
 • Innlegg: 979
 • !
I dagens Aftenposten (favorittavisen min) blir Stoltenberg intervjuet av Thomas Boe Hornburg og OLE MATHIESMOEN.
Han får en rekke spørsmål, og ett av de er:
- Hvilke hovedtemaer vil dominere valget?
- Det ene er arbeid og verdiskapning. Det rommer ansvarlig oljepengebruk, lav ledighet og arbeidslinjen som skal gjøre det lettere å komme i jobb. Så er det kunnskap. Det tredje er helse og omsorg.

- Du nevner ikke en gang klima som en viktig sak....   (Nå tipper jeg O.M. er lettere sjokkert / fortørnet)
-Problemet med å nevne tre saker er at det alltid finnes en fjerde og en femte. Klima er selvfølgelig helt grunnleggende. Samferdsel også. Etc etc...

Ja ja, ser vi en ikke fullt så klimaivrig Stoltenberg?
Har han helt glemt månelandingen?
« Siste redigering: april 30, 2012, 19:33:03 pm av BorisA »
Jeg spørger helst, mitt kall er ei at svare.

Utlogget Jostemikk

 • Administrator
 • Fingrene mine er klistra til klimatastaturet
 • *****
 • Innlegg: 7136
 • Ondskapens grobunn er dårskap og troskyldighet
Boris, dette ser jeg på som en ytterligere styrking av dokumentasjonen om at politikerne er fullstendig på det rene med at klimasaken er politikk, ikke vitenskap eller noe bekymringsverdig.

Det er dog verdt å merke seg at "Den største utfordringen verden har stått overfor" nå blir nedgradert i såpass grad at man må spørre seg om arbeid og verdiskapning nå har tatt over for "Den største utfordringen verden har stått overfor"? Det må jo det, siden det er viktigere enn klimasaken, må det ikke?
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Utlogget BorisA

 • Seniormedlem
 • ****
 • Innlegg: 979
 • !
Det er dog verdt å merke seg at "Den største utfordringen verden har stått overfor" nå blir nedgradert i såpass grad at man må spørre seg om arbeid og verdiskapning nå har tatt over for "Den største utfordringen verden har stått overfor"? Det må jo det, siden det er viktigere enn klimasaken, må det ikke?

Absolutt en interessant utvikling på prioriteringen av månelandingen!
Det kunne vært moro og observert ansiktsuttrykket til O.M. da han skjønte at Stoltenberg ikke kom til å nevne klima som et av de viktigste temaer i valgkampen.
Jeg spørger helst, mitt kall er ei at svare.

Utlogget Jostemikk

 • Administrator
 • Fingrene mine er klistra til klimatastaturet
 • *****
 • Innlegg: 7136
 • Ondskapens grobunn er dårskap og troskyldighet
Det kunne vært moro og observert ansiktsuttrykket til O.M. da han skjønte at Stoltenberg ikke kom til å nevne klima som et av de viktigste temaer i valgkampen.

Det hadde vært noe å ha som Bumerke (avatarbilde). ;D
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Utlogget jarlgeir

 • Seniormedlem
 • ****
 • Innlegg: 549
Fra klimameldingen:
Jordens klima har endret seg merkbart i løpet av de siste drøyt hundre år.

Lengre trenger man ikke å lese, allerede her ser man at hele meldingen er et makkverk, patetisk politisk pjatt på et nivå man ikke har sett maken til siden delstatsforsamlingen i Pennsylvania vedtok at PI var lik 4.

Vitenskapsnivået i klimameldingen defineres tydelig vet hjelp av ordet "merkbart", helt uten noen referanser.

Har regjeringen glemt at det varmeste året i Norge i moderne tid er 1934? Det er vel derfor de hverken vil sammenligne med 1934, eller med Grønlandstemperaturen for 1000 år siden. Temperaturen har faktisk gått ned sammenlignet med begge disse referansene.

Klimameldingen kommer til å bidra til å legitimere den største vitenskapsvindelen verden noensinne har sett. Men det visste vi jo lenge før den ble skrevet av disse astrologene og sjarlatanene.

Avslutningsvis er jeg noe forundret av at Telehiv venter seg noe annet og bedre enn dette sludderet fra en regjering hvor både Sp og SV sitter på taburettene.
It's the sun, stupid!

Utlogget Bebben

 • Superhelt!
 • *****
 • Innlegg: 2229
 • Spørsmål foran og spørsmål bak: Nullius in verba
Mye tyder på at Jens har forstått det allerede: Klima er i realiteten en tapt sak, som stadig skyves inn i fremtiden i vissheten om at den vil bli mindre aktuell for hvert år som går uten at havet stiger, temperaturene stiger eller havisen forsvinner.

Mitt stalltips er at Jens har hørt på "krefter" innen fagbevegelsen, og på Frank Årebrot, som for en tid siden forklarte hvorfor klima ikke er en god stemmesanker: alarmister vil grine uansett.

Spørs om ikke klimameldingen er noen glassperler han kan kjøpe seg tid med. En symbolsk seier for planetredderne i SV og Senterpartiet, men neppe særlig mer, og for de fleste antakelig et stort gjesp.
Baby, it’s getting hot outside! Send for Greenpeace!

Utlogget BorisA

 • Seniormedlem
 • ****
 • Innlegg: 979
 • !
Det kunne vært moro og observert ansiktsuttrykket til O.M. da han skjønte at Stoltenberg ikke kom til å nevne klima som et av de viktigste temaer i valgkampen.

Det hadde vært noe å ha som Bumerke (avatarbilde). ;D
Jepp, et drømmebumerke.  :)
Jeg spørger helst, mitt kall er ei at svare.

Utlogget Telehiv

 • Seniormedlem
 • ****
 • Innlegg: 1785
jarlgeir,

er du sikker på at du ikke blander meg med noen annen, når du skriver at

Avslutningsvis er jeg noe forundret av at Telehiv venter seg noe annet og bedre enn dette sludderet fra en regjering hvor både Sp og SV sitter på taburettene.

Min beskrivelse av klimameldingen signaliserte vel det absolutt motsatte?

Jeg har nå lest hele meldingen: Den er lang og drøy og fullstendig forutsigbar mht. vedvarende gjentakelser av IPCCs mest banale og udokumenterte klimaretorikk, ispedd de forventede norske selvskadingene som ikke kan unngås med en håpløs norsk moralsk bedreviterandel i regjeringen.
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten