Spennende debatt i Stavanger 2. april: Havnivået under lupen

Startet av Telehiv, mars 20, 2013, 17:04:58 PM

« forrige - neste »

Telehiv

Det ser ut til å brygge opp til en spennende debatt i Stavanger rett over påske, det er Norsk Petroleumsforening som inviterer til debatt, og Willy Fjeldskaar som innleder.

Dermed stiller nok alarmistene i klassisk angrepspositur, for Willy'en er ikke kjent som en som kryper for kvasipåstandene om havnivåets utvikling, men heller som "forskeren mot strømmen" på dette området. Professor Willy Fjeldskaar v/Universitet i Stavanger har doktorgraden på "Havnivåets endring etter siste istid" og har bl.a. også bakgrunn som forskningsleder ved International Research Institute of Stavanger - IRIS. Dette er kort sagt ikke en mann alarmistfjotter kan terrorisere uten motargumenter.

Allerede i et intervju med NRK i 2007 sa han bl.a. at:
"Skeptikerne kommer ikke til orde i klimadebatten. Media liker katastrofer, og tvilerne selger dårlig".

Han var i 2007 slett ikke enig i at situasjonen på planeten vår er så ille som politikere og avisene vil ha det til, og ble da sitert på bl.a. dette:

Havnivået har faktisk blitt redusert
- Vi hører om skrekkscenarier i media om at havet skal stige 40-50 meter i løpet av 50-100 år, men jeg vet ikke hvor de tar tallene fra, for dataene forteller bare at havet stiger en millimeter i året, og slik har det vært lenge. Observasjoner tyder på at havet hadde større økning på begynnelsen av 1900-tallet enn på slutten, og nå har det vært jevnt på ca en millimeret i året fra 1950 og til i dag. Før 1950 steg havet to millimeter i året, så havnivåendringene foregår ikke så raskt som tidligere. Både satelittmålinger og målinger av tidevannet tyder på at det er ikke snakk om de store endringene, sier professor Fjeldskaar.

- Men vi har jo sett bilder av breer som smelter. Hva er det da?

- Det som fører til havnivåendring er stort sett at isbreer smelter. temperaturen øker og isbreer smelter. I perioder kan smeltingen av isbreer være ganske stor. Det varierer veldig mye dette. Kanskje er vi inne i en periode nå hvor det er mye issmelting. Det som er de store faktorene bak nivåendringene er Sydpolen og Grønland. Også der hører vi om skrekkscenarier som sier at issmeltingen av disse områdene går ganske fort, mens data tyder på at Sørpolen-isen faktisk øker i volum. Så det at det smelter er høyst tvilsomt, sier Fjeldskaar.

- Har vi blitt vettskremt i flere år uten grunn?

- Ja, en kan jo få følelsen av at syndefloden er på vei, men det er ingenting i dataene som tyder på det. Vi hadde en varmeperiode for 900 år siden, da var temperaturen høyere enn i dag og CO2-innholdet i luften var lavere enn i dag. Jeg er også veldig i tvil om korrelasjonen mellom CO2 (klimagass) og temperatur. Det er ikke helt opplagt det heller, mener han.

Han sier forskerne er delt i disse spørsmålene, men at mediene bare vil ha forskere som predikerer katastrofer. Skeptikerne kommer ikke til orde i klimadebatten, mener han.

Og nå skal han trolig hevde noe lignende i Norsk Oljemuseum:


The great sea level scare
by
Willy Fjeldskaar, Tectonor and Professor UiS

Rising sea level is potentially one of the largest threats from global warming on nations with populated coast lines. The Earth is getting warmer due to the buildup of greenhouse gases, leading to sea water expansion and melting of the world's glaciers which causes sea level rise. Most scientists working with this topic seems to agree that the ocean volume is presently increasing due to global warming even though there is no full consensus as to the rate of change. The IPCC (2007) report states that predictions of global mean sea level presently are very uncertain, and gives, with different climate scenarios, numbers from 0.18 to 0.76 m higher sea level in 2090-2099 compared with 1980-1999. However, some researchers argue that the estimates of IPCC appear implausibly low in light of the observational data, and that a rise up to 2 m by 2100 cannot be ruled out. The Bjerknes Centre for Climate Research in Bergen claims that the sea level is rising ever faster and that the sea level in Norway may rise by 1 within this century. Are the predictions reliable? And what do the present observations tell us?

Date: 2. April 2013
Time: 19:30 (doors open at 19:00)
Location: Norsk Oljemuseum
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Jostemikk

Det foredraget skulle jeg gjerne vært på, Tele. Takk for opplysningen, og din usedvanlig gode måte å oppsummere deler av de ubegrunnede CAGW-skremslene på.

Jeg håper det dukker opp mange reflekterte forskere og publikummere, slik at foredraget vil gå sømmelig for seg. Har du tenkt deg dit?
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Bebben

Dette tegner til å bli kjempespennende Tele. Lurer på hvem de andre debattantene er? Tør Drange å stille opp tro?

Så vidt jeg vet har ingen fra Bjerknessenteret (eller andre) svart på de spørsmålene han stilte i november i fjor på forskning.no:

SitatBjerknessenteret har nedjustert prognosene for havnivåendring i Norge på grunn av gravitasjonsendringer. Det er positivt, men hvorfor tok de ikke hensyn til dette i tidligere prognoser? spør Willy Fjeldskaar.

der han i essens gratulerte Bjerknessenteret med endelig å ha oppdaget hjulet gravitasjonseffekten fra Grønlandsisen - som andre havnivåforskere hadde kjent til siden slutten av 1800-tallet.

Baby, it's getting hot outside! Send for Greenpeace!

Telehiv

Sitat fra: Bebben på mars 20, 2013, 23:38:08 PM
Dette tegner til å bli kjempespennende Tele. Lurer på hvem de andre debattantene er? Tør Drange å stille opp tro?

Så vidt jeg vet har ingen fra Bjerknessenteret (eller andre) svart på de spørsmålene han stilte i november i fjor på forskning.no:

SitatBjerknessenteret har nedjustert prognosene for havnivåendring i Norge på grunn av gravitasjonsendringer. Det er positivt, men hvorfor tok de ikke hensyn til dette i tidligere prognoser? spør Willy Fjeldskaar.

der han i essens gratulerte Bjerknessenteret med endelig å ha oppdaget hjulet gravitasjonseffekten fra Grønlandsisen - som andre havnivåforskere hadde kjent til siden slutten av 1800-tallet.


Joste, Bebben,

jeg håper jeg rekker å delta, i så fall skal jeg legge inn en reportasje. Jeg håper også at Stavanger Aftenblad vil kjenne sin besøkelsestid, men jeg vet ikke helt om de forstår at Stavanger har en så komptetent og uredd fagperson i sin midte? På et område der store deler av verdens offentlighet fremdeles lures trill rundt med udokumentert alarmisme og direkte gale opplysninger om havnivåutviklingen? Vær sikker på at når CO2-galskapen (og tilhørende havnivåskremsler) er endelig avkledd vil Aftenbladet kjøre fram at "her er vår lokale forsker som tenkte klart da de flerste andre feilet". Men da kunne de kanskje også gitt ham litt mer positiv oppmerksomhet mens kampen om sannheten foregår!?

Her er en Fjeldskaar-kronikk fra 2010 som gir en nyttig oppsummering over hvor langt fra virkeligheten IPCC-alarmismemiljøet har kjørt seg på dette området: http://origonorge.no/files/documents/Havnivaaendring.pdf

Fjeldskaar forklarer f.eks. her trekk ved issmeltingen ved Grønland som IPCC-miljøet ikke liker å meddele:

"En nylig publisert studie av avsmeltingen på Grønland hevder, basert på simuleringer, at avsmeltingen sør for 70. breddegrad skyldes havets påvirkning av isfronten, og at smeltingen vil opphøre så snart isfronten har trukket seg tilbake til høyereliggende områder (Nick et al., 2009)."

Om selve hovedtemaet som garantert kommer til å bli het på møtet 2. april - hvorvidt havet faktisk stiger raskere enn før - avklarer Fjeldskaar mye her (noter dere spesielt hva han indikerer om usammenlignbart datagrunnlag som altfor lett kan misbrukes tendensiøst dersom dette ikke korrigeres for!):

"Hvis vi sammenligner data som virkelig er sammenlignbare, så ser vi tydelig at det ikke er akselererende havnivåstigning. Tidevannsmålinger viser at havnivået steg mye raskere for 50 år siden enn det gjør nå (1,45 mm per år) (Holgate, 2007). Satellittmålingene viser at havnivået har steget saktere de siste seks–sju årene (2,5 mm per år) enn deforutgående ti årene (3 mm per år) (UNEP; United Nations Environment Programme, 2009). Konklusjon: Påstandene om at havnivået stiger raskere enn før, stemmer ikke med observasjonene."

Hva med prognosene for framtidens havnivå?
Siste halvdel av artikkelen tar for seg grunnlaget for, og usikkerheten rundt, prognosene for framtidens havnivå. Dere vil se at det Fjeldskaar skriver her om både varm middelalder (varmere enn idag) og om temperatur etter siste istid ("Maksimaltemperaturen etter siste istid var høyere enn i dag, og mengden is var tre ganger så mye som vi har idag, men likevel steg ikke havnivået med mer enn 10 millimeter i året.")  griper direkte inn i de nylig diskuterte søppelstudiene til Marcott et al

(diskutert bl.a. her på forumet: http://klimaforskning.com/forum/index.php/topic,1280.0.html )

der jeg bl.a. viste til at Easterbrook nå hadde plukket Marcott et als ferske alarmisme-bestillingsverk ytterligere i stykker på dette med at det aldri har vært varmere enn nå (inkludert steinalderen/Holocene Optimum): http://wattsupwiththat.com/2013/03/13/validity-of-marcott-et-al-part-ii/#more-82081

Først Eschenbach, og her Easterbrook støtter altså Fjeldskaar på de samme områdene som Fjeldskaar tok opp i herværende artikkel i 2010, og konkluderer sin falsifisering av Marcott et al slik:

The Marcott et al. conclusion that "Global temperature..... has risen from near the coldest to the warmest levels of the Holocene within the past century." A heat spike like this has never happened before, at least not in the last 11,300 years" is clearly contrary to measured real-time data and thus fails the Feynman test, i.e., their conclusion is wrong.

Og Marcott et al er blitt plukket enda mer ned, McIntyre er som kjent på saken og har avslørt uakseptabel metode og databruk, og Eastbrook legger til for sin del:

"Next, in Part III, we'll analyze the Marcott et al. conclusions that "Over the coming decades we are likely to surpass levels not seen on the planet since before the last ice age." "Surface temperature reconstructions of the past 1500 years suggest that recent warming is unprecedented in that time." Our global temperature reconstruction for the past 1500 years is indistinguishable within uncertainty from the Mann et al. reconstruction"

Så jeg håper virkelig at Drange dukker opp, nettopp: han som nylig (sitat Bebben): "...oppdaget gravitasjonseffekten fra Grønlandsisen - som andre havnivåforskere hadde kjent til siden slutten av 1800-tallet." Heng på!

Bjerknes-flausen om gravitasjon i nov 2012 - og tidligere debatt i 2008
Bebben linket tidligere til den for Bjerknessenteret ultra-pinlige avsløringen i fjor på forskning.no, der Fjeldskaar påviser at de faktisk ikke hadde satt seg inn i kritisk gravitasjonsproblematikk før de utbasunerte sine krisevarsler for havstigning (!). Det var selvsagt kostelig å se disse arrogante typene tryne så fundamentalt, og flere mer beleste forskere mistet nok en del illusjoner om "klimavitenskapen" der, ja.....
Vi ser forøvrig at noe svar fra disse klovnene på Fjeldskaars artikkel her fremdeles glimrer med sitt fravær: http://www.forskning.no/artikler/2012/november/340427

Det er fremdeles også faglig ståhei hengende igjen fra enda tidligere debatter mellom Fjeldskaar og Bjerknessenteret v/Jansen og Drange (merk dere som en mulig forklaring på det håpløse fagnivået deres i 2008: dette er jo lenge før Drange og Jansen hadde blitt gjort oppmerksom på gravitasjonsproblematikken rundt ismasser av Fjeldskaar i fjor, slik at de er på dette tidspunkt aktivt ufrivillige klovner - klimapaleontologen Jansen er jeg ikke sikker på har lest om dette ennå?).

For "gamle saker" av denne type; se først Fjeldskaars artikkel i "På Høyden" i 2008: http://nyheter.uib.no/?modus=vis_leserbrev&id=40422
Så Jansen/Dranges svar: http://www.bjerknes.uib.no/pages.asp?id=1599&kat=113&lang=1

Jeg må nesten eksemplifisere hvordan de to kanaljer på dette tidspunkt ikke har noen forståelse av gravitasjonsproblematikken Fjeldskaar og andre ordentlige vitenskapsfolk på dette området tar for gitt er kjent (siden 1800-tallet!), når de skriver:

"Inkluderes usikkerheter, gir denne modellen at havstigningen kan komme opp i én meter i løpet av dette hundreåret i de delene av landet hvor landhevingen er liten (det vil si langs Sør- og Vest-Norge) (her avslører de seg totalt; at de ikke kjenner gravitasjonsforholdene ifm. Grønlandsisen i det hele tatt!!). Nedre grense for havstigningen i samme område er estimert til å ligge rundt en halv meter."

Dette er altså fordi de ikke kjenner de nevnte gravitasjonseffektene fra bl.a. Grønlandsisen for dette området - og følgelig ikke har inkludert dem i sin modell - i det hele tatt!

Og den ufrivillige komikken når nye høyder, når de fortsetter:

"Bjerknessenteret arbeider, som andre forskningsinstitusjoner, med å forbedre modelleringen av og redusere usikkerheten til framtidig havstigning. Det er derfor slik at framtidig havstigning, som scenarier for andre klimaparametere, vil kunne endres noe ettersom kunnskapsgrunnlaget forbedres."

Jaggu kunne det "endres noe", ja, når de først i nov 2011 (!) fikk lære av Fjeldskaar om nye fag med betydning for de håpløse alarmismespådommene deres! Med denne "nye" kunnskapen (fra slutten av 1800-tallet!) lagt inn i modellene forventes at havnivået vil synke utenfor de områdene der de varslet 1 m stigning!

Når slikt kunnskapsnivå avsløres for åpen scene - hvor mye annet tøv tror dere ligger i modellene?

Ser dere bildet? Her blir det garantert moro om disse to "gravitasjonsmyggene" skal underkjenne Fjeldskaar på havnivåer. 
 

Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Telehiv

Som dere så av Fjeldskaar foran, så er han opptatt av at det brukes reellt sammenlignbare data: Siden det finnes datasett som gir feile resultater (les: mer alarmistiske) hvis feil brukt, kan det være veldig fristende å plukke etter politisk motiv hos databrukeren. Og det er det vi nettopp har sett i kvasianalysene fra bl.a. Cicero (høyst forventet!) og Bjerknes (mer dypt skuffende...), som ikke engang visste at det må korrigeres for Grønlands-gravitasjonen da de kom med sine første skremsler. At de rødmende har måttet korrigere seg selv når de ble gjort oppmerksomme på dette i fjor, forandrer ikke det problem at deres innledende kvasipåstander har korrumpert hele den norske debatten rundt dette.

Det kan derfor være nyttig å repetere både hva som er
a) påviste (og viktige!) usikkerheter bak dataene,
b) seriøse krav til å omgås havnivådata, og
c) hvilke utvalgskriterier som ligger bak de globale målestasjonene.

USIKKERHETENE VED MÅLING AV HAVNIVÅ
Se link: http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Recent_Sea_Level_Rise.png

"This figure shows the change in annually averaged sea level at 23 geologically stable tide gauge sites with long-term records as selected by Douglas (1997). The thick dark line is a three-year moving average of the instrumental records. This data indicates a sea level rise of ~27.5 cm from 1800-2000. Because of the limited geographic coverage of these records, it is not obvious whether the apparent decadal fluctuations represent true variations in global sea level or merely variations across regions that are not resolved."

NB: Merk at teksten her omtaler det samme som Fjeldskaar, når han skriver om usammenlignbart datagrunnlag som altfor lett kan misbrukes tendensiøst dersom dette ikke korrigeres for:

"Hvis vi sammenligner data som virkelig er sammenlignbare, så ser vi tydelig at det ikke er akselererende havnivåstigning. Tidevannsmålinger viser at havnivået steg mye raskere for 50 år siden enn det gjør nå (1,45 mm per år) (Holgate, 2007). Satellittmålingene viser at havnivået har steget saktere de siste seks–sju årene (2,5 mm per år) enn deforutgående ti årene (3 mm per år) (UNEP; United Nations Environment Programme, 2009). Konklusjon: Påstandene om at havnivået stiger raskere enn før, stemmer ikke med observasjonene."

Wikipedia-artikkelen går videre til å nevne akkurat det Fjeldskaar har påpekt lenge, at det er store feilkilder/problemer med datasammenligning for tradisjonelle fysiske målestasjoner versus satelittmålinger:

"For comparison, the recent annually averaged satellite altimetry data [1] from TOPEX/Poseidon are shown in red. These data indicate a somewhat higher rate of increase than tide gauge data, however the source of this discrepancy is not obvious. It may represent systematic error in the satellite record and/or incomplete geographic sampling in the tide gauge record. The month to month scatter on the satellite measurements is roughly the thickness of the plotted red curve."

1-0 til Fjeldskaar versus Cicero altså.

La oss også se litt på de seriøse krav til dataomgang, der vi (altfor) lenge har sett Ciceros tabber og cherrypicking utfolde seg. Her er de faglige kravene som bl.a. er knesatt av Douglas (1997):

KRAV TIL GLOBALE DATA og MÅLESTASJONER
Original data for this figure is from the Permanent Service for Mean Sea Level [2] (PSMSL). Douglas (1997), defined the following criteria for selecting records from the PSMSL which were long, reliable, and avoided large vertical geologic changes:

1.Each record should be at least 60 years in length (HVA SYNS DERE OM CICEROS OG ANDRE ALARMISTERS KORTERE CHERRY-PICKING I SAMMENLIGNING?!)
2.Not be located at collisional plate boundaries
3.At least 80% complete
4.Show reasonable agreement at low frequencies with nearby gauges sampling the same water mass
5.Not be located in regions subject to large post-glacial rebound


På dette grunnlag valgte Douglas ut 24 PSMSL målestasjoner som imøtekom alle disse 5 kriteriene:

1.Auckland, 1903-2000
2.Balboa, 1908-1996
3.Brest, 1807-2000
4.Buenos Aires, Argentina, 1905-1987
5.Cascais, 1882-1993
6.Cristobal, 1909-1980
7.Dunedin, 1900-1998
8.Fernandina, 1897-2003
9.Genova, 1884-1997
10.Honolulu, 1905-2003
11.Key West, 1913-2003
12.Lagos, 1908-1999
13.La Jolla, 1924-2003
14.Lyttelton, 1924-2000
15.Marseille, 1885-2000
16.Newlyn, Cornwall, 1915-2003
17.Pensacola, 1923-2003
18.Quequen, 1918-1982
19.San Diego, 1906-2003
20.San Francisco, 1854-2003
21.Santa Cruz de Tenerife, 1927-1990
22.Santa Monica, 1933-2003
23.Trieste, 1905-2001
24.Wellington, 1901-1988


HAVNIVÅ-UTVIKLINGEN ETTER SISTE ISTID?

Det vi ser her i forskningen (hos dem som ikke aktivt deltar i alarmiseproduksjon), er det helt det motsatte av "settled science" om at issmelting fører til ukontrollert/aksellerert havstigning, osv. Faktum er at de mest seriøse forskerne ikke engang er enige om at det kan påvises en signifikant aksellerasjon etter siste istid engang, dvs. da det var enormt mye større mengder is som smeltet og iht. dagens alarmismepåstander ville generert voldsomme havstigninger. Men det skjedde ikkke engang da - hvordan vil man så godtgjøre at dette vil kunne skje de nærmeste årtusenene fra dagens startpunkt - en mellomistid med relativt lite is bundet opp på land?!

Her sier altså forskere som normalt er ansette som "nøytrale" ifht. alarmismen (typisk: Fleming et al. 1998, Fleming 2000, & Milne et al. 2005), at det for perioden etter siste istid må innrømmes at man kanskje kan se en periode med litt aksellerasjon, men ellers bemerkelsesverdig lite "aksellerasjons-dramatikk" selv om vi snakker om perioden med den kraftigste nedsmeltingen etter siste istid, fram til vår mellomistid:
 
"The black curve is based on minimizing the sum of squares error weighted distance between this curve and the plotted data. It was constructed by adjusting a number of specified tie points, typically placed every 1 kyr but at times adjusted for sparse or rapidly varying data. A small number of extreme outliers were dropped. It should be noted that some authors propose the existence of significant short-term fluctuations in sea level such that the sea level curve might oscillate up and down about this ~1 kyr mean state. Others dispute this and argue that sea level change has largely been a smooth and gradual process. However, at least one episode of rapid deglaciation, known as meltwater pulse 1A, is agreed upon and indicated on the plot. A variety of other accelerated periods of deglaciation have been proposed (i.e. MWP-1B, 2, 3, 4), but it is unclear if these actually occurred or merely reflect misinterpretation of difficult measurements. No other events are evident in the data presented above."

2-0 til Fjeldskaar altså!
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Jostemikk

Sitat"For comparison, the recent annually averaged satellite altimetry data [1] from TOPEX/Poseidon are shown in red. These data indicate a somewhat higher rate of increase than tide gauge data, however the source of this discrepancy is not obvious. It may represent systematic error in the satellite record and/or incomplete geographic sampling in the tide gauge record. The month to month scatter on the satellite measurements is roughly the thickness of the plotted red curve."


Årsaken til uenigheten er ikke åpenbar, og han nevner geografisk spredning av datainnsamling, og systematiske feil i satellittseriene, men kan hovedproblemet rett og slett dreie seg om regnefeil? Det er modellering til den store gullmedaljen alle disse omregningene av satellittdata, og en algoritmetabbe nevnes på WUWT i dag angående smelting av innlandsisen på Grønland.

WUWT - Greenland ice melt overestimated due to satellite data algorithm issue

USAs senter for snø- og isdata har innrømmet en tabbe.

SitatThe melt extent algorithm used by Greenland Ice Sheet Today has been overestimating the melt extent, and as a result, daily images posted on this site in February and March may have indicated melt where none occurred.

På grunn av en matematisk tabbe har de vist publikum hvor mye isen på Grønland har smeltet. I februar og mars!

Hva hvis dette falskt påståtte smeltevannet legges inn i satellitt"dataene" som havstigning, og dette er feil som har pågått i mange år? Det kan i tillegg være bare et av mange problemer de har med dette.

Jeg mistenker sterkere og sterkere at alt som har med satellitt"data" bør ta med en sunn dose skepsis. Hva er galt med å forholde seg til fysiske målinger? At de ikke viser den alarmistiske trenden CAGWerne ønsker fremvise?
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Telehiv

Sitat fra: Jostemikk på mars 22, 2013, 10:46:25 AM
Sitat"For comparison, the recent annually averaged satellite altimetry data [1] from TOPEX/Poseidon are shown in red. These data indicate a somewhat higher rate of increase than tide gauge data, however the source of this discrepancy is not obvious. It may represent systematic error in the satellite record and/or incomplete geographic sampling in the tide gauge record. The month to month scatter on the satellite measurements is roughly the thickness of the plotted red curve."


Årsaken til uenigheten er ikke åpenbarn, og han nevner geografisk spredning av datainnsamling, og systematiske feil i satellittseriene, men kan hovedproblemet rett og slett dreie seg om regnefeil? Det er modellering til den store gullmedaljen alle disse omregningene av satellittdata, og en algoritmetabbe nevnes på WUWT i dag angående smelting av innlandsisen på Grønland.

WUWT - Greenland ice melt overestimated due to satellite data algorithm issue

USAs senter for snø- og isdata har innrømmet en tabbe.

SitatThe melt extent algorithm used by Greenland Ice Sheet Today has been overestimating the melt extent, and as a result, daily images posted on this site in February and March may have indicated melt where none occurred.

På grunn av en matematisk tabbe har de vist publikum hvor mye isen på Grønland har smeltet. I februar og mars!

Hva hvis dette falskt påståtte smeltevannet legges inn i satellitt"dataene" som havstigning, og dette er feil som har pågått i mange år? Det kan i tillegg være bare et av mange problemer de har med dette.

Jeg mistenker sterkere og sterkere at alt som har med satellitt"data" bør ta med en sunn dose skepsis. Hva er galt med å forholde seg til fysiske målinger? At de ikke viser den alarmistiske trenden CAGWerne ønsker fremvise?

Joste,

du skriver:
Jeg mistenker sterkere og sterkere at alt som har med satellitt"data" bør ta med en sunn dose skepsis. Hva er galt med å forholde seg til fysiske målinger? At de ikke viser den alarmistiske trenden CAGWerne ønsker fremvise?

Ja, det har vært mange episoder etterhvert med satelittmålingene, jfr. historiene med NASA/Roy Spencer og avstandsfeil-problematikken.

Så kommer dette med at satelitter synes å - av en eller grunn?! - kronisk gi data som lettere kan brukes til å underbygge IPCC-alarmismen enn tradisjonelle data, og når dette kombineres med premiss- og metodefeil (som bl.a. Fjeldskaar har pekt så tydelig på) så skal man bli mistroisk til sannhetsverdien i en del "nye" data (dvs. særlig de som er framkommet og "tolket" etter AGW-alarmismens inntog).

Når satelittfeil åpenbart ikke ønskes angitt som "reell årsak til usikkerhetene" (men som altså har vært brukt i modellbaserte prognoser som nå løpende svikter mot empiriske målinger), så skyldes jo det bl.a. at man er så indelig fornøyd med den monopoliserte retten til å (mis)bruke slike data og begrense innsynet i kode- og metodebruk så mye som mulig samtidig. Og dette kan jo forklare hvorfor man kommer med tynne pip om "regnefeil" i stedet. Les: "Bare man får rettet opp disse midlertidige regnefeilene, så er alt OK igjen og vi kan kjøre på som før - bommer vi mer på prognosene skylder vi bare på noen nye regnefeil, osv.".

For det vi ser nå, er at mye modellvrakgods rakner når ting blir sett nærmere etter i sømmene. Det blir ikke siste "regnefeilen" som innrømmes det nærmeste året, vær sikker på det! Det nye er at en del av disse røverne begynner å bli så redd for rettslige forfølgelser etterhvert at de nå tilstår raskere enn før når det ubehagelige søkelyset settes på deres spesielle bidrag til alarmismeproduksjonen.
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Telehiv

Sitat fra: Jostemikk på mars 22, 2013, 10:46:25 AM

Årsaken til uenigheten er ikke åpenbar, og han nevner geografisk spredning av datainnsamling, og systematiske feil i satellittseriene, men kan hovedproblemet rett og slett dreie seg om regnefeil? Det er modellering til den store gullmedaljen alle disse omregningene av satellittdata, og en algoritmetabbe nevnes på WUWT i dag angående smelting av innlandsisen på Grønland.

Joste, alle,

ja, disse regnefeilene, lurer på hvordan de kan regne bort denne avisartikkelen:

The Washington Post
2. november 1922

The Arctic Ocean is warming up, icebergs are growing scarcer and in some places the seals are finding the water too hot, according to a report to the Commerce Department yesterday from Consulafft, at Bergen, Norway

Reports from fishermen, seal hunters, and explorers all point to a radical change in climate conditions and hitherto unheard-of temperatures in the Arctic zone. Exploration expeditions report that scarcely any ice has been met as far north as 81 degrees 29 minutes.

Soundings to a depth of 3,100 meters showed the gulf stream still very warm. Great masses of ice have been replaced by moraines of earth and stones, the report continued, while at many points well known glaciers have entirely disappeared.

Very few seals and no white fish are found in the eastern Arctic, while vast shoals of herring and smelts which have never before ventured so far north, are being encountered in the old seal fishing grounds. Within a few years it is predicted that due to the ice melt the sea will rise and make most coastal cities uninhabitable."

* * * * * * * * *

Gamle artikler er alltid gøy. Denne kom fram i kommentarfeltet til WUWT-oppslaget Joste viser til, man kan jo le seg skakk!
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

seoto

Uten en nedskrevet historie har ikke menneskene en historie. Men selv om det er nedskrevet, lar de seg likevel skremme like mye hver gang klodens klima endrer seg litt; de blir så redde at de glemmer å sjekke historien, og de vil heller ikke høre om den! ;)
Historie kan være en ubehagelig sak ...
Noen ganger er løgnen for stor til at man kan få øye på den.
Og når man ikke kan se at det er en løgn, velger man naturlig å tro på den.

Ewer Gladblakk.

SitatUten en nedskrevet historie har ikke menneskene en historie. Men selv om det er nedskrevet, lar de seg likevel skremme like mye hver gang klodens klima endrer seg litt; de blir så redde at de glemmer å sjekke historien, og de vil heller ikke høre om den!
Historie kan være en ubehagelig sak ...

For en god del år siden hadde jeg med meg barna til fetteren min ut for å kikke på Hale-Bopp kometen igjennom stjernekikkerten min.
Ungene var kansje litt måtelig inntresert over det som de da bare så som en diffus tåkedott....men når jeg prøvde å tegne å forklare litt mer om hvordan vårt eget solsystem henger sammen, og kom til nevne at det hadde en utløpsdato på noen få milliarder år, så ble dem litt urolige.

Milliarder av år, og alt med den bingo-kula vi bor på ble nok litt for voldsomt for slike småtasser....men det roa seg fint da, når jeg fikk tegna og forklart enda litt bedre! :)
Løft kun ett bein om gangen.....ellers går du bare på snørra!

jarlgeir

Nok en gang takk til Telehiv for en glimrende tråd. Nesten fristet til å dra ned for å høre foredraget.

Noen som vet om det blir filmet og lagt ut på Internet?
It's the sun, stupid!

Havstrygeren

Jeg tror at det nærmest er umulig å måle havnivået helt nøyaktig, da både havet og jordkorpa er bevegelige. Vi har jo tidevannet og månens vandring. Det er ikke bare vannet som trekkes mot sol og måne, men også selve jordskorpa. Den kan heve seg opptil en halv meter...

Telehiv

Sitat fra: jarlgeir på mars 23, 2013, 15:27:55 PM
Nok en gang takk til Telehiv for en glimrende tråd. Nesten fristet til å dra ned for å høre foredraget.

Noen som vet om det blir filmet og lagt ut på Internet?

Hei alle sammen (og takk til jarlgeir),

jeg deltok på gårsdagens foredrag i Stavanger og skal komme tilbake med et referat så snart jeg kan. Fjeldskaar gjorde et bunnsolid faglig inntrykk på salen, det var helt åpenbart i debatten og spørsmålsstillingen etterpå. Håper jeg klarer å gjengi Fjeldskaars presentasjon såpass at han ikke gremmes når han evt. leser det  8). Det er forøvrig mulig at det kan skaffes en kopi av hans egen presentasjon etterhvert.

Det interessante var også at der ikke var en eneste person i salen som tok til gjenmæle mot Fjeldskaars beskrivelse av problematikken.

Jeg velger å tro at dette skyldes at det var et glimrende og seriøst stykke folkeopplysning Fjeldskaar gjorde der, og hele salen forstod etterhvert hvorfor geofysiske analfabeter (Ikke Fjeldskaars ord, men en nødvendig konklusjon fra fakta i tidligere debatter med Fjeldskaar, også gjengitt her før!) som Drange og Jansen ikke er relevante ifm. havnivå-uttalelser.

Som et eksempel på tilsvarende tøv som Bjerknes- og Cicero-klovnene har prestert å avsløre seg med tidligere, kan dere se på Sterns faglig håpløse påstander gjengitt i DN i dag:

http://www.dn.no/forsiden/utenriks/article2590090.ece#.UVvqCc8AnU4

Og skuffende nok stiller også dagens Bergens Tidende seg opp som mikrofonstativ for denne folkeforføreren, som forøvrig er helt tydelig på at det er er "skatt på utslipp" som er løsningen. Joda, hvis det hadde vært skatt på utslipp som skader MILJØET skulle jeg stilt meg i første rekke. Men støtte til BBCs CO2 kvotehandelpensjonsfond??...trøste og bære...

http://www.bt.no/nyheter/utenriks/Advarer-mot-katastrofale-klimaendringer-2871432.html
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Erik

Telehiv:
Ser frem til rapporten din fra forelesningen. Var til stede selv og stilte et par "meget relevante" spørsmål om du forstår hva jeg mener. Kan evt. supplere rapporten din i forumet.

Erik

Forøvrig sendte jeg følgende mail til BT i dag:

Hei.

Det er for meg helt ubegripelig at dere kan referere en artikkel fra NTB som er så hinsidig gal angående Stern og klimaendringer som dere gjør. Den globale temperaturen har vært stabil med ingen statistisk signifikant endring siden 1997 og 6 av 8 datasett viser en temperaturnedgang siden Sternrapporten kom i 2006, til og med på klimahysterikerenes egne hjemmeside! http://www.skepticalscience.com/trend.php kan dere se det. For uhildet saklige data sjekk www.climate4you.com (Ole Humlum UIO). Hvordan dette kan bli "mye raskere en hans studie indikerte i 2006" er ubegripelig! Er denne påstanden riktig er det noe galt med min mentale helse!

Hvorfor driver ikke dere kritisk og gravende journalistikk? Hvorfor er det ikke interessant å spørre hvorfor temperaturen har vært stabil i en periode på 16 år (1997-2013) hvor vi har sluppet ut så mye som 30% av all CO2 vi har sluppet ut siden 1750 uten at temperaturen rikker seg oppover? Hva har dette å si for klimasensitiviteten??

Forstår dere ikke at dere er mikrofonstativ og nyttige idioter for aktivister som fører frem en så til de grader falsifisert hypotese for å understøtte sin egen politiske ideologi?

VÅKN OPP OG VÆR DET JOURNALISTER SKAL VÆRE. KRITISKE, UNDERSØKENDE OG OPPLYSENDE!Se hva utenlandske aviser skriver om dette f. eks.: http://www.theaustralian.com.au/news/features/twenty-year-hiatus-in-rising-temperatures-has-climate-scientists-puzzled/story-e6frg6z6-1226609140980

MVH