Steig et al med nytt paper: Kurert for Antarktis-hysteri etter 2009-fadesen?

Startet av Telehiv, april 18, 2013, 20:33:51 PM

« forrige - neste »

Telehiv

For et par dager siden kom et nytt Steig et al-paper i Nature om utviklingen i Antarktis. Det nye paperet heter "Recent climate and ice-sheet changes in West Antarctica compared with the past 2,000 years", og omtales til slutt i dette innlegget.

Men først, hva skjedde i 2009 som gjør at vi følger Steig et al med argusøyne fremdeles?

Bakteppe: Steigs 2009-svineri i Antarktis
Som de fleste er kjent med, leverte Steig et al (Nature 2009) et av de groveste datamisbruk de senere år for Antarktis da de gjennom "nye beregninger" fant ut at man nå kunne hevde "en gjennomsnittlig økning i temperaturen når man ser hele kontinentet under ett", men som bl.a. McIntyre dessverre viste var rent datafusk ved å overflytte, trikse og "homogenisere" med data fra Vest-Antarktis/halvøyen til hovedmassivet/Øst-Antarktis.

Nature-artikkelen i 2009: http://www.meteo.psu.edu/holocene/public_html/shared/articles/SteigetalNature09.pdf
( Eric J. Steig, et al., Warming of the Antarctic ice-sheet surface since the 1957 International Geophysical Year, Nature, Vol 45, 22. januar 2009, s. 459-463.)

Faktum er at Steig et als rapport var en ren panikkrefleks og et bestillingsverk fordi flere målinger og beregninger i årene foran indikerte at kontinentet var blitt kaldere. Det passet svært dårlig med drivhusteorien og et økt CO2-nivå som selvsagt burde virket likedan i Antarktis som i Arktis - dersom AGW/CO2-hypotesen skulle framstå som korrekt. Alarmklokkene gikk dermed i alarmistbevegelsen, og Steig et al var villige til å gjøre en innsats for "The Cause" - selvsagt fagfellegodkjent og velsignet i Nature. Og selvsagt igjen: Ble sporenstreks tatt med hendene i de skitneste bukselommer, slik at Nature bl.a. lenge hadde et stående krav mot seg om å trekke rapporten tilbake. 

En klakkørartikkel på forskning.no videremeldte likevel i ukritiske ordelag:
"Studien konkluderte med at oppvarminga i Vest-Antarktis har vært større enn en tidels grad per tiår de siste 50 åra, og at dette mer enn oppveier avkjølinga i øst." Og dermed fant enda en klakkør her til lands (Ole Morten Olsen ved Norsk Polarinstitutt) selvsagt at denne påståtte oppvarmingen ikke var "veldig overraskende". Hadde dette vært en ærlig sjel burde han selvsagt heller blitt svært så overrasket over Steigs "funn"....men så hørte vi ikke så mye mer fra den kanten da datatriksingen var lagt ut til spott og spe hos Climate Audit (McIntyre).

Den utmerkede signaturen Arve Tunstad var imidlertid raskt på pletten og skrev bl.a.:
"Det er skuffende at forskning.no ikke klarer å få med seg motforestillingene og de åpenbare svakhetene ved denne studien før de presenterer den ukritisk på Steigs premisser. Dette er omstridt forskning, noe kommentaren fra IPCC-guruen Kevin Trenberth illustrerer: "I have to say I remain somewhat skeptical,".. "It is hard to make data where none exist."

Andre tenkende meenesker, f.eks. Roger Pielke, Sr., University of Colorado i Boulder sa i 2009:
"In terms of the significance of their paper, it overstates what they have obtained from their analysis, Pielke told the AP. In the abstract they write, for example, West Antarctic warming exceeds 0.1C per decade over the past 50 years. However, even a cursory view of Figure 2 shows that since the late 1990s, the region has been cooling in their analysis in this region. The paper would be more balanced if they presented this result, even if they cannot explain why".
Pielke stilte også spørsmål ved "how the authors reconcile the conclusions in their paper with the cooler than average long term sea surface temperature anomalies off of the coast of Antarctica".

Og Pielke la til:
"These cool anomalies have been there for at least several years. This cool region is also undoubtedly related to the above average Antarctic sea ice areal coverage that has been monitored over recent years."

John Christy, UAH (satelittdata) sa på samme tid til AP:
"One must be very cautious with such results because they have no real way to be validated. In other words, we will never know what the temperature was over the very large missing areas that this technique attempts to fill in so that it can be tested back through time".

Oppsummert så vi rett og slett lurvete forskning utfolde seg, for sannheten etter ny gjennomgang av dataene for området var:
- Både UAH og RSS-dataene viste nedkjøling siden 1979.
- Drivisen hadde økt siden 1979
- Sjøtemperaturene hadde gått ned....

Men Steig et al kom altså stort sett til motsatte konklusjoner før de ble stoppet.

http://www.forskning.no/artikler/2009/januar/207978


Steig et al 2013: Virker ramsalt kritikk? Skal det nå sones for Steigs gamle synder?

Nå i disse dager kommer altså et nytt Steig et al-team med helt andre toner i en ny Nature-artikkel:
"Recent climate and ice-sheet changes in West Antarctica compared with the past 2,000 years"
Link: http://www.nature.com/ngeo/journal/vaop/ncurrent/full/ngeo1778.html
(Nature Geoscience (2013) doi:10.1038/ngeo1778, Received 11 July 2012, Accepted 26 February 2013, Published online 14 April 2013). 

Hva er det som sies her, som gjør at en gammel kyniker kan ramle på ryggen? Jo:

"Antarctic ice sheet melt 'not that unusual', latest ice core shows", og
"Warm slushy spells like the 1990s have happened before" !!

I en kommentar på http://www.theregister.co.uk/2013/04/15/western_antarctic_melting_nothing_unusual/ skriver Lewis Page at:

"The latest ice-core analysis from the Antarctic shows that nothing unusual in terms of melting is occurring."

Og dette sier "Steig-banden" (som vi kalte dem i 2009) nå i 2013.... Vel, hør her, det begynner å hjelpe:

"In research published yesterday, a large team of scientists used a deep ice core from the Western Antarctic Ice Sheet Divide to produce records going back some 2,000 years. Their analysis showed that recent melting in that area, which has caused a good deal of hysteria* in climate alarmist circles, is in fact normal."

Hva?! Er de skremt så fullstendig på plass og blitt så nakkeristet, at de har begynt med ordentlige forskerting, eller? Sier de mer som kan gi dem plass blant skikkelige folk igjen?

Og her får de snart andre alarmister på nakken, kanskje?:
"If we could look back at this region of Antarctica in the 1940s and 1830s, we would find that the regional climate would look a lot like it does today, and I think we also would find the glaciers retreating much as they are today," comments Eric Steig, a senior earth-sciences boffin at the University of Washington and the lead author on the new research." [/i]
(Her var det jeg løp til pilleskapet i ren beflippelse...)

Og mannen som omtrent flyktet fra "unormalt raskt smeltende is" for bare 4 år siden, melder nå:
"Ice loss in recent times from the Western Antarctic - considered to be one of the main places to worry about, if you worry about sea-level rises - may just "not be all that unusual", according to Steig.

"The problem, as with many climate change issues, is that conditions in the Western Antarctic vary so much over short time scales that it's hard to work out if any long-term change is actually happening.

"The magnitude of unforced natural variability is very big in this area," Steig comments.Steig sier at "alt er nokså normalt i Antarktis" - høres ikke det seriøst ut, da?!

Vel, jeg glemte å fortelle på forhånd at også denne gangen er nok Steig på litt lurvete stier, for det er faktisk ikke slik - som han sier så tilforlatelig - at det er snakk om "nokså normale tilstander":

Sannheten er jo selvsagt mer slik som signaturen Hale-Bopp skrev på VGD i 2012 (før han ble varig utestengt av redaksjonen for å skrive sant om klimaforskningen) om IPCC-bandens gjentatte forsøk på å skjule at Antarktis lenge har gått motsatt av Arktis:

"De har f.eks. lenge og helt udokumentert hevdet at Antarktis "egentlig" har smeltet trass i stadig flere beviser på det motsatte, bl.a. med å klynge seg til "funn" fra forlengst avslørte juksere som Steig et al, der data fra halvøya bevisst ble mikset med hovedmassivet for å "konstruere" en samlet smelting. Alle vet nå at dette var rå juks, og forskerne måtte beklage og trekke påstander etter at bl.a. McIntyre avslørte dem for åpent nett.

Hvorfor er det så viktig for klimaalarmistene å opprettholde skremselen om et "smeltende" Antarktis?

Som kjent utgjør Antarktis rundt 90% av verdens samlede ismasser, der størstedelen av isen befinner seg på land. Det betyr at selv en mindre økning eller reduksjon i denne enorme ismengden er retningsgivende for om verdenshavene opplever en nettotilvekst av ferskvann eller ikke.

Når vi nå får ferske rapporter fra NASA på at Antarktis faktisk har økt i volum i flere tiår der man nå altså må innrømme at innlandsmassivet er nokså stabilt/litt økende, mens havisen har økt betydelig iht ny info fra NASA (se mer nedenfor), ser vi at forsøket på å dramatisere at en reduksjon av Grønlands breer - som bare er på noen få prosent av Antarktisvolumet - vil aksellere en havstigning, så faller det sammen på rene objektive kriterier.

Det nytter altså ikke lenger for de faste alarmistene her inne å nekte for at Antarktisisen har økt i flere tiår - i klassisk motfase til Arktis i samme periode.

For nå nylig gikk NASA omsider ut med det alle saklig informerte har visst lenge:
Forskerne ved NASA melder at det aldri har vært mer havis om vinteren siden målingene begynte på 1970-tallet.
Havisen i Antarktis når sin topp i september, og er på sitt laveste under den antarktiske sommeren i januar/februar.

– Det har vært en økning i isen i Antarktis, som er det rakt motsatte av hva som skjer i Arktis, sier Claire Parkinson, klimaforsker ved NASA.
Forskerne har overvåket isen ved hjelp av meterologiske satelitter, og funnet ut at ismaksimumet har vokst med ca. 7000 kvadratkilometer i året mellom 1978 og 2006.

I de siste årene har isdanningen til og med økt, til ca. 11 000 kvadratkilometer årlig. I år var dette islaget nesten 310 600 kvadratkilometer større enn gjennomsnittet for de siste tre tiårene. Dette er altså det NASA melder.

Da dette skjedde rykket - ikke akkurat uventet - våre faste alarmister i Polarinstituttet, CICERO og Bjerknes  ut med bortforklaringer, på den vanlige tåkete og lett komiske måten de framstår når fasiten svikter IGJEN.

Komikken disse aktørene nå står for kan bivånes f.eks. her, der forskning.no som vanlig har sluppet dem til for å bortforklare det NASA sier: http://www.forskning.no/artikler/2012/oktober/338038

Og som vanlig: Når man nå må innrømme at Antarktis vokser og ikke minker, drar man så den høyst forventede grove løgn om at "veksten i Antarktis ikke kompenserer for smeltingen i Arktis". Alle med med enn 4 års utdanning ser jo at det er en ny grov omskriving av fakta, så det er ikke verdt å kommentere en gang. Da gjenstår bare at de faste benekterne her inne rykker ut og gjentar de samme tåpelige bortforklaringene som Polarinstituttet, CICERO og Bjerknes allerede har dummet seg ut med i flere fora, og til slutt spammer denne tråden i stykker."


Så langt Hale-Bopp, som har fått sine påstander bare enda mer bekreftet i ettertid, som Lewis Page skriver:
"Another major ice study recently came to similar conclusions regarding the likewise much-discussed Antarctic Peninsula: that recent melting there is not unprecedented, and indeed that various large bits of ice in that area - which today are still intact - probably broke off or melted at times in the pre-industrial past."

Som man ser: Steig et al er ikke helt kurerte etter 2009-fadesen, men dette er uansett langt bedre.

Fortsetter denne utviklingen ender vel neste Steig et al-studie (i 2016?) med at man skriver det alle andre har visst i mange år, nemlig at samlet isvolum såvel som havisen i Antarktis er rekordstor siden målingene begynte.
   
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Jostemikk

Nok en grundig sammenfatning. Takker, Tele!

Da jeg leste dette første gang, ble jeg skeptisk. Ikke skeptisk til at Steig for en gangs skyld kan ha rett i noe, men skeptisk må samme måte som offeret alltid er når det blir strøket på kinnet av psykopaten.

Som om ikke dette er nok, det med den antarktiske halvøya mener jeg, så har han nevnt noe av det samme om den issmeltingen som har vært fra breer i Alaska. Han skrev at smeltingen hadde vært akkurat innenfor det man anså normalverdier, altså intet å bry seg om.

Enten rygger hele svindlerkorpset tilbake i sine egne fotspor for å få dem til å forsvinne, eller så må det ligge en eller annen utspekulert plan bak. Slike som Steig vil jeg aldri stole på. Til det gikk han for langt første gang
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Telehiv

Sitat fra: Jostemikk på april 18, 2013, 21:05:03 PM
Nok en grundig sammenfatning. Takker, Tele!

Da jeg leste dette første gang, ble jeg skeptisk. Ikke skeptisk til at Steig for en gangs skyld kan ha rett i noe, men skeptisk må samme måte som offeret alltid er når det blir strøket på kinnet av psykopaten.

Som om ikke dette er nok, det med den antarktiske halvøya mener jeg, så har han nevnt noe av det samme om den issmeltingen som har vært fra breer i Alaska. Han skrev at smeltingen hadde vært akkurat innenfor det man anså normalverdier, altså intet å bry seg om.

Enten rygger hele svindlerkorpset tilbake i sine egne fotspor for å få dem til å forsvinne, eller så må det ligge en eller annen utspekulert plan bak. Slike som Steig vil jeg aldri stole på. Til det gikk han for langt første gang

Joste,

du har forstått mine intensjoner med å vinkle som jeg gjorde helt fortreffelig!
Artikkelen til Steig et al er jo blodfersk nå, men jeg antar det snart vil komme kommentarer som spør om akkurat det du peker mot.
Og etterhvert vil vi nok også se at Steig et al driver en tilforlatelig overglatting av det de frykter aller mest:

At massemedia og offentlighet forøvrig skal oppdage at kulden og isveksten i Antarktis i praksis allerede har avslørt og falsifisert hele AGW/CO2-hypotesen for åpen scene.

Taktikken for å holde dette skjult ser nå ut til å være å presentere Antarktis-tilstanden som "udramatisk" og "nokså normal" slik at ingen blir provosert verken ene eller andre veien til å undersøke nærmere, men som altså er ren løgn:

Sannheten er nemlig ikke at det ikke skjer noe i Antarktis, sannheten er at Antarktis er signifikant kaldere og mer islagt enn noengang siden moderne målinger begynte. Altså helt i tråd med naturlige variasjoner, som tilsier at Arktis og Antarktis går i sykliske motfaser som før - helt uavhengig av påstandene om CO2-hypotesen. 

For Antarktis gjelder virkelig fremdeles: "Hide the decline" (selv om man nå må begrense seg til å slutte å hevde oppvarming, der går vel grensen for hva man kan bli trodd på selv i mediekretser etterhvert....) 
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Telehiv

Mens vi venter på McIntyre og andre som forhåpentligvis kommer til å avdekke mer problemer for Steig et al 2013 om ikke altfor lenge, kan det jo være at noen av dere er på utkikk etter en grundigere gjennomgang av Steig et al 2009 enn det jeg selv gjorde i innledningen. 

Ta i så fall en titt her på den "revisitten" med UAH-data som WUWT gjorde for et drøyt år siden: http://wattsupwiththat.com/2012/01/03/steig-et-al-revisited-with-uah-satellite-data/

Her kan dere bl.a. lese at Steig et al fremdeles anklages for det vi kastet oss over allerede rett etter publiseringen 22 Jan 2009 (og en rekke andre metodiske griserier):

"What the Steig et al. analysis did do, was to alter the generally accepted spatial pattern of the temperature change across Antarctica. Whereas previous studies showed that the warming was largely limited to the Antarctic peninsula region of West Antarctica with vast areas of cooling occurring distributed across the other parts of the continent, the Steig et al. analysis effectively spread the warming across the entire continent, both during the complete period of record since 1957, as well as during the most recent two-to-three decades (Figure 2)."

Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Amatør1

Sitat fra: Telehiv på april 18, 2013, 21:18:47 PM
Og etterhvert vil vi nok også se at Steig et al driver en tilforlatelig overglatting av det de frykter aller mest:

At massemedia og offentlighet forøvrig skal oppdage at kulden og isveksten i Antarktis i praksis allerede har avslørt og falsifisert hele AGW/CO2-hypotesen for åpen scene.

Taktikken for å holde dette skjult ser nå ut til å være å presentere Antarktis-tilstanden som "udramatisk" og "nokså normal" slik at ingen blir provosert verken ene eller andre veien til å undersøke nærmere, men som altså er ren løgn:

Sannheten er nemlig ikke at det ikke skjer noe i Antarktis, sannheten er at Antarktis er signifikant kaldere og mer islagt enn noengang siden moderne målinger begynte.

Er ikke sikker på at analysen din av massemediene stemmer helt... de har sin egen virkelighet

Nå smelter sydpolisen i rekordfart
Smeltingen øker dramatisk når temperaturen når et vippepunkt. Det har skjedd nå, sier en av forskerne bak nye undersøkelser.

En klassisk Mathismoen - til glede for nye lesere!
It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to

Telehiv

Sitat fra: Amatør1 på april 19, 2013, 00:18:07 AM
Sitat fra: Telehiv på april 18, 2013, 21:18:47 PM
Og etterhvert vil vi nok også se at Steig et al driver en tilforlatelig overglatting av det de frykter aller mest:

At massemedia og offentlighet forøvrig skal oppdage at kulden og isveksten i Antarktis i praksis allerede har avslørt og falsifisert hele AGW/CO2-hypotesen for åpen scene.

Taktikken for å holde dette skjult ser nå ut til å være å presentere Antarktis-tilstanden som "udramatisk" og "nokså normal" slik at ingen blir provosert verken ene eller andre veien til å undersøke nærmere, men som altså er ren løgn:

Sannheten er nemlig ikke at det ikke skjer noe i Antarktis, sannheten er at Antarktis er signifikant kaldere og mer islagt enn noengang siden moderne målinger begynte.

Er ikke sikker på at analysen din av massemediene stemmer helt... de har sin egen virkelighet

Nå smelter sydpolisen i rekordfart
Smeltingen øker dramatisk når temperaturen når et vippepunkt. Det har skjedd nå, sier en av forskerne bak nye undersøkelser.

En klassisk Mathismoen - til glede for nye lesere!

Hehe,
Mathismoen overgår seg selv her, syns jeg. Avstanden mellom hva som faktisk sies i studien han refererer til og hvordan han forvrenger det, når her nye høyder.

- Og avstanden mellom hans smeltende Sydpol og virkelighetens sterkt voksende er jo rent skremmende, så hvordan Aftenposten kan tillate løgnene hans stort lengre er meg et stort mysterium: Forskningsverdenen er jo nå full av debatt rundt det faktum at både hovedmassiv og havis vokser stabilt i Antarktis, mens han presterer å si det motsatte.... 

Så hvor lenge kan Aftenposten leve med en slik journalist? Er redaksjonen helt ute av stand til å forstå at det er ikke bare skeptikere som syns dette er pinlig?
Jeg kjenner flere mainstreamere som sier rett ut at Mathismoen er så uredelig i sine omskrivninger av fakta at det vil slå tilbake på den saken de selv tror på.
Denne artikkelen er jo et meget aktuelt eksempel.

Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Spiren

UK Sea Levels – No Increase In Last 10 Years.

With all the talk about global sea levels, it is easy to lose track of what is happening all around us, in the places where we actually live.

Here in the UK, back in 2009, the government organised a series of Regional Climate Adaptation Studies, that warned us to expect sea level rises of 0.35 metres by 2050. But what has actually been happening in recent years?

http://www.thegwpf.org/uk-sea-levels-increase-10-years/
Det er ikke noe farligere i verden enn opprigtig uvitenhet og pliktoppfyllende dumhet.
Martin Luther King.