Hvem skal stoppe feilspådde klimagærninger som nå leker Gud?

Startet av Telehiv, oktober 03, 2013, 13:44:12 PM

« forrige - neste »

Telehiv

For mye midler og medieoppmerksomhet har skapt en strøm av nye Napoleonssyndromer

I dagens utgave av Dagens Næringsliv kan vi lese en artikkel som gir grunnlag for store bekymringer om realitetstilstanden hos sentrale nasjonale og internasjonale agitatorer for CAGW/CO2-hypotesen (den katastrofale klimaalarmismen) - for selv om alle deres prediksjoner og krisespådommer har slått dundrende feil og synet på fagets seriøsitet er i økende krise er de nå klare til også å klimamedisinere kloden!

For trass i at IPCC og AR5s krisepåstander feiler stadig mer og bortforklaringsbehovene er endeløse, durer den harde kjerne videre som om alt rundt klodens klimatilstand er bare blitt verre, og de føler seg derfor nå også kallet til å gripe inn mot dette med sine store klokskap.

Det er dette som i psykiatrien kalles "stormannsgalskap", gigantomani, eller rett og slett et anvendt "Napoleonssyndrom" der man føler seg kallet til å styre verden etter eget hode fordi man vet så meget bedre enn andre.

Jeg vet ikke helt hvordan man skal forklare årsakene til at en del av de sentrale klimaalarmistene internasjonalt og nasjonalt har helt mistet realistisk fotfeste ifht. flere forhold, men de synes uansett preget av en slags taper-desperasjon parret med komplett stormannsgalskap.
Det kan gi sterke utslag, slik vi nå ser manifestert gjennom:

- den ukritiske troen på egen kunnskap om verdens klimaforhold - selv om de i flere tiår har tatt systematisk feil om global oppvarming og alt annet tilhørende de har predikert!
- den ukritiske troen på at de selv, som har stått for alle de feile spådommene - likevel er de som også vet best hva man skal gjøre videre (les: med imaginære forhold de selv har meldt og som aldri har inntruffet)

Dermed kommer denne rystende listen på bordet, trykket i dagens DN:

Liste som eksemplifiserer klimagærninger som leker Gud:
Se nedenfor hvilken liste gærningene har listet opp mht. forhold de kan tenke seg å begynne med nå (siden de bare bommer på modellspådommene sine er det sikkert mer fristende å sette i gang med mer troverdige konkrete virkemidler mot disse imaginære forholdene):

"Mulige metoder for å trekke CO2 ut av atmosfæren:  

Bio-CCS: CO2-fangst og lagring fra biobrensel. Brukes i etanol-drivstoffproduksjon i Canada og har uten tvil størst potensial slik det ser ut i dag, mener Bellona.
Det er laget en rapport på dette i EU, som du kan lese her (ekstern lenke).
BioChar: Enkelt forklart er det omdannelse av biomasse til kullignende materiale, slik at karbonen "fanges". Deretter blir dette blandet med jord og brukt som gjødsel eller bare begravd. Utfordring: Logistikk og lagringssikkerhet - hvordan sikrer man at det forblir lagret?
Jernspredning i havet (!): Tanken er at dette skal føre til rask vekst av plankton som så vil dø og falle til bunns i store mengder og forhåpentligvis hindre at CO2en i materialet slippes fri. Utfordring: Tvilsom og kontroverisell teori og helt uprøvd.
Mineralisering: En gruppe teknikker der CO2 fanges i stein i en etterligning av naturens utvikling (!), i betydelig raskere fart. Utfordring: Store masser og tvilsom langsiktig effekt.
I tillegg vurderes forskjellige tiltak som begrenser strålingen fra solen (!), under betegnelsen Solar Radiation Management (SRM)"


Kilde: Bellona, Bjerknessenteret og Summary for Policymakers av FNs klimarapport. 

Kilde: http://www.dn.no/energi/article2692848.ece

Sluttkommentar:
Altså ikke ett ord om "miljø", bare det meningsløse og fortsatte fokuset på "klima" og CO2, og nå foreslår man altså stormannsgale virkemidler mot en konstruert og imaginær krise som vil være sterkt miljøtruende på en rekke områder. Jeg mangler ord om hvor galt dette har fått lov å utvikle seg. 
Alle skjønner at dette er en politisk syk utvikling som må stanses før det går helt utenfor demokratisk kontroll.

Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Amatør1

Sitat fra: Telehiv på oktober 03, 2013, 13:44:12 PM
For trass i at IPCC og AR5s krisepåstander feiler stadig mer og bortforklaringsbehovene er endeløse, durer den harde kjerne videre som om alt rundt klodens klimatilstand er bare blitt verre, og de føler seg derfor nå også kallet til å gripe inn mot dette med sine store klokskap.

Det er dette som i psykiatrien kalles "stormannsgalskap", gigantomani, eller rett og slett et anvendt "Napoleonssyndrom" der man føler seg kallet til å styre verden etter eget hode fordi man vet så meget bedre enn andre.

Ja, det er selve definisjonen på galskap vi er vitne til, også slik Einstein definerte det:

[attachimg=1 width=500]


Denne galskapen har blitt fullstendig endemisk innen "klimavitenskapen".  Idag kom jeg over Teknisk Ukeblads reklame for seg selv, der de på forsiden av papirutgaven skriver "Klimatukling kan bli siste utvei". Dette er nok resultatet av at TEKNA nå er overtatt av alarmister.

Men når jeg søker på "Klimatukling kan bli siste utvei" med Google, finner jeg ingenting, men derimot
[attachimg=2 width=500]
It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to

Telehiv

Apropos IPCCs faglige svikt ifm. CO2-fantasteriet og tilhørende CO2-fjerningsgalskap, så har også Per Engene adressert dette på Dagsavisen Nye Meninger, og skriver bl.a. dette:

.....
"Ikkje alle har fått med seg at det er like stor galskap å fjerne CO2 frå atmosfæren, for då skjer akkurat det same. Havet etterfyller atmosfæren med CO2 like fort som gassen blir fjerna. Det viser Henrys lov som seier at gassbalansen for CO2 mellom luft og vatn er som 1:50 ved 25 grader C, og det er denne gassbalansen som styrer med CO2-mengda i lufta. Gassbalansen blir styrt av temperaturen i vatn og partialtrykket for CO2, dvs. at i praksis blir gassbalansen styrt av temperaturen i havvatnet, fordi CO2-trykket varierer så lite.

Kaldt hav om vinteren og i polare strøk løyser opp CO2 frå lufta, og varmt hav om sommaren og i tropiske strøk må gje frå seg CO2 til lufta i samsvar med CO2-balansen. Det er den store differensen i temperatur mellom tropiske og polare hav som fører til den enorme sirkulasjonen av CO2 mellom luft og hav på opp til 500 mrd. tonn CO2 per år båe vegar, 15 gonger meir enn utsleppa av fossil CO2, og 8 gonger meir enn utsleppa av CO2 frå jordskorpa og vulkanar. Desse forholda har naturen takla i mill. av år og gjer det like godt i vår tid.

Fleire naturlover viser det same. Dermed viser sentrale naturlover at om me slepper ut meir CO2 eller fjernar CO2 frå atmosfæren, så har det ingen verknad for CO2-mengda. Forklaringa er at det er Henrys lov med CO2-balansen for CO2 mellom luft og vatn som bestemmer CO2-mengda i lufta. Det er bortkasta arbeid å fjerne CO2 frå atmosfæren, eit arbeid som naturen gjer i alle fall - heilt gratis. Og likninga for absorpsjonslova, Lambert-Beers lov, viser at større CO2-mengd i lufta ikkje fører til høgare temperatur, fordi alle varmestrålar i CO2-spekteret alt er absorberte av den CO2-mengda som er i lufta i dag. Skremselspropagandaen frå IPCC byggjer på innbilling, for når sentrale naturlover styrer, kan ikkje menneska ha nokon innverknad."


http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1003/subcat1012/thread285472/#post_285472
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Amatør1

Sitat fra: Telehiv på oktober 03, 2013, 16:35:16 PM
Fleire naturlover viser det same. Dermed viser sentrale naturlover at om me slepper ut meir CO2 eller fjernar CO2 frå atmosfæren, så har det ingen verknad for CO2-mengda. Forklaringa er at det er Henrys lov med CO2-balansen for CO2 mellom luft og vatn som bestemmer CO2-mengda i lufta. Det er bortkasta arbeid å fjerne CO2 frå atmosfæren, eit arbeid som naturen gjer i alle fall - heilt gratis. Og likninga for absorpsjonslova, Lambert-Beers lov, viser at større CO2-mengd i lufta ikkje fører til høgare temperatur, fordi alle varmestrålar i CO2-spekteret alt er absorberte av den CO2-mengda som er i lufta i dag. Skremselspropagandaen frå IPCC byggjer på innbilling, for når sentrale naturlover styrer, kan ikkje menneska ha nokon innverknad."[/i]

http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1003/subcat1012/thread285472/#post_285472

Det jeg virkelig ikke fatter, er hvordan det er mulig å si en hel masse fornuftig om hva som styrer CO2-innholdet i atmosfæren, samtidig som man glemmer å si det aller viktigste:

1. Det er ingenting galt med klimaet
2. Det er ingenting som tyder på at CO2 har noen som helst effekt på klimaet.
3. CO2 er avgjørende for fotosyntesen, og dermed livet på jorda. Det er for lite CO2 i lufta til å få optimal fotosyntese til bla. matproduksjon.

Å snakke om å fjerne CO2 fra atmosfæren er ikke kun tøv mhp. Henrys lov, men målsettingen er i tillegg fullstendig meningsløs og ødeleggende for livet på jorda.

Det er en forbrytelse å i det hele tatt forsøke.
It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to

Telehiv

Amatør1,

du lider av et alvorlig fornektersyndrom:

1. Du tenker for klart
2. Du har ingen økonomisk agenda
3. Du søker vitenskapelig sannhet

Kort sagt: Du er farlig for klimaforskningen!  8)
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Bebben

Sitat fra: Amatør1 på oktober 03, 2013, 16:26:06 PM
Sitat fra: Telehiv på oktober 03, 2013, 13:44:12 PM
For trass i at IPCC og AR5s krisepåstander feiler stadig mer og bortforklaringsbehovene er endeløse, durer den harde kjerne videre som om alt rundt klodens klimatilstand er bare blitt verre, og de føler seg derfor nå også kallet til å gripe inn mot dette med sine store klokskap.

Det er dette som i psykiatrien kalles "stormannsgalskap", gigantomani, eller rett og slett et anvendt "Napoleonssyndrom" der man føler seg kallet til å styre verden etter eget hode fordi man vet så meget bedre enn andre.

Ja, det er selve definisjonen på galskap vi er vitne til, også slik Einstein definerte det:

[attachimg=1 width=500]


Denne galskapen har blitt fullstendig endemisk innen "klimavitenskapen".  Idag kom jeg over Teknisk Ukeblads reklame for seg selv, der de på forsiden av papirutgaven skriver "Klimatukling kan bli siste utvei". Dette er nok resultatet av at TEKNA nå er overtatt av alarmister.

Men når jeg søker på "Klimatukling kan bli siste utvei" med Google, finner jeg ingenting, men derimot
[attachimg=2 width=500]

En rekke organisasjoner, både aktivister og andre, herunder prester og KLP, står bak et opprop som er omtalt i TU her om å investere oljeformuen til det norske folk i luftslottene sine.

Vår venn Silas har et fornuftig innlegg under, men blir visst nedstemt. Leses TU bare av klimafyker? Stikk over og gi ham noen tomler.
Baby, it's getting hot outside! Send for Greenpeace!

Amatør1

Sitat fra: Bebben på oktober 03, 2013, 20:44:54 PM
Vår venn Silas har et fornuftig innlegg under, men blir visst nedstemt. Leses TU bare av klimafyker? Stikk over og gi ham noen tomler.

Tommel gitt. Ærlig talt, disse folkene bør rettsforfølges. Om ikke annet så for dokumentfalsk.
It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to

Amatør1

Sitat fra: Telehiv på oktober 03, 2013, 17:22:18 PM
Amatør1,

du lider av et alvorlig fornektersyndrom:

1. Du tenker for klart
2. Du har ingen økonomisk agenda
3. Du søker vitenskapelig sannhet

Kort sagt: Du er farlig for klimaforskningen!  8)

Takk, Tele. Det er sjelden jeg hører folk si så pene ting. Jeg tuller ikke.
It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to

Telehiv

Tråden startet med en bekymring for at de samme folkene som stadig mer beviselig har tatt feil i både premisser og resultater for klimaprojeksjoner, nå vil misbruke sin institusjonelle maktposisjon til også å innta en like faglig feilslått "klimareparasjon", altså med stormannsgal selvtillit gå løs på våre omgivelser for å reparere noe som beviselig ikke er i "ustand" slik de hevder.

Det er altså ikke engang snakk om et valg mellom å behandle reelle utbrudd av pest eller kolera når disse alarmistene går i gang, men noe så ille som å påstå at det er tvingende nødvendig å behandle ikke-eksisterende pest og kolera med konkrete pestisider - og selvfølgelig utrustet med like forskrudde og uavklarte konsekvensanalyser som de forutgående årsaksanalyser!

Men oppegående folk prøver jo i ulike fora å korrigere galskapen som skapes rundt dette.
I februar i år fikk faktisk Klimarealist-medlem Eirik H. Devold spalteplass i hegnar.online til å redegjøre for IPCCs feilaktige premisser for sine klimapåstander. Artikkelen er velskrevet og bra egnet som folkeopplysning: http://www.hegnar.no/okonomi/article719493.ece

Der sier Devold bl.a. at:

CO2s DRIVHUSEFFEKT ER OVERDREVET
CO2 og CH4 (metan) er langt i fra de viktigste drivhusgassene. Vanndamp er den desidert viktigste drivhusgassen og står for 96-98% av atmosfærens totale drivhuseffekt. CO2 står for kun 2% av drivhuseffekten, metan for enda mindre. Dessuten overlapper vanndampens absorbsjonspekter for elektromagnetisk stråling over halvparten av de frekvensområder for den utgående varmestråling, som CO2-en virker på.

Så hvis man som et tankeeksperiment fjernet all CO2 fra atmosfæren, så ville vanndampen likevel være der og stoppe mye av den utgående varmestråling, som CO2-en stopper. Begrensing av CO2-innholdet i atmosfæren har derfor liten hensikt så lenge vi ikke gør noe med vanndampen.

Vanndampens betydning som drivhusgass er overhodet ikke nevnt i IPCCs 4 hovedrapporter av 1990, 1995, 2001 og 2007 og er ikke tatt med i IPCCs computermodeller. Dette er en alvorlig feil i IPCCs virksomhet.

Men vanndampen står det som kjent ikke i menneskelig makt å gjøre noe med ettersom ca. 71% av jordens overflate dekkes av hav og innsjøer. Det har derfor ikke vært hensiktsmessig for IPCC å ta med vanndampen i sine analyser
.


Videre arresterer Devold IPCC for måten de framstiller CO2-sirkulasjonen på, for å forsterke bildet av et "skadelig" stoff som jorden ikke klarer å mestre en økning av:

CO2-ENS VEI FRA ATMOSFÆREN VIA HAVET TIL HAVBUNNEN
Alle gasser i atmosfæren vil løse seg mer eller mindre opp i havet. Naturloven Henry's lov er like lite omstridt som Newtons lov om tyngdekraften og Keplers lover om planetenes baner rundt solen. Henry's lov sier at det alltid vil innstille seg en likevekt mellom konsentrasjonen av en gass i atmosfæren og i havet.

Ved de nåværende temperaturer vil 98% av CO2-utslippene løse seg opp i havet. Kun 2% blir værende i atmosfæren. Blir det mye CO2 i havet vil den forbinde seg med joner fra f.eks. kalsium, aluminium, magnesium, barium og andre metaller, som finnes oppløst i havet, og falle ut på havbunnen som karbonater (f.eks. CaCO3). Dermed forsvinner altså CO2-en i havet og faller ned på havbunnen som faste stoffer. CO2-en finner sin vei fra atmosfæren via havet og til havbunnen, der den blir liggende. Denne effekten motvirker også at havet noen gang kan bli surt.

Det var dette som skjedde tidlig i Jordens historie, da atmosfæren inneholdt opptil 30% CO2. Det høye CO2-innhold den gang førte altså ikke til noen irreversibel, katastrofal global oppvarming. Det vil heller ikke skje, hvis et slikt høyt CO2-innhold meget mot formodning skulle dukke opp i atmosfæren på nytt. For fysikkens lover gjelder overalt i universet uavhengig av tid og sted.


Deretter griper Devold fatt i det området der IPCC de senere årene har måttet nedjustere sine overdrivelser i flere omganger, etter hvert som avviket mellom sensitivitetsantakelsene i modellene versus faktiske observasjoner bare har økt og økt:

CO2-ENS PÅVIRKNING PÅ TEMPERATUREN
Mange tror at det er en lineær sammenheng mellom CO2-innholdet i atmosfæren og temperaturen. Man antar uten videre at en viss konstant økning av CO2-innholdet alltid vil gi en viss konstant økning i temperaturen. Dette er galt. Drivhuseffekten til en gass er definert som gassens evne til å absorbere den utgående varmestråling fra Jorden. Og absorbsjonsevnen øker med logaritmen til konsentrasjonen. Den mengde utgående varmestråling, som CO2-en kan stoppe, øker altså kun med en logaritmefunksjon. Resten av den utgående varmestrålingen slipper igjennom og forårsaker ingen oppvarming.

Det betyr at oppvarmingen også kun øker med en logaritmefunkson. En logaritmefunksjon gir en stigende kurve der veksten avtar. En logaritme-funksjon stiger først mye, men øker så langsomt, ja langsommere og langsommere til veksten blir «mikroskopisk liten».

La oss derfor se på den deriverte til logaritmefunksjonen, som beskriver veksten i logaritmefunksjonen. Den deriverte av en logaritmefunkson er en fallende hyperbel, som flater ut (assymptotisk) mot den horisontale akse.

( Den deriverte av y = ln(x) er y = 1/x )

Altså : Sammenhengen mellom økningen i atmosfærens CO2-innhold og økningen i temperaturen utgjør en fallende hyperbel-kurve. Det betyr at jo høyere CO2-innholdet er før økningen av CO2-innholdet kommer, jo mindre blir temperaturøkningen.

Enkelt forklart : Anta som et tankekeperiment at vi starter med en atmosfære med 0 CO2-innhold og øker denne til 20 ppm (parts per million). Da får vi en stor temperaturøkning. Øker vi CO2-innholdet videre til 40 ppm får vi en mye mindre temperaturøkning. Øker vi videre til 60 ppm blir den ganske liten, etc. Før eller senere blir temperaturøkningen så knøttliten at den ikke blir målbar, altså tilnærmet lik null. På det nivået vi er nå med 385 ppm CO2 i atmosfæren har vi brukt opp 99,7 % av den mulige temperatur-stigning. Vi kan altså kun øke temperaturen videre med 0,3 %. Dette er nesten ikke signifikant eller målbart.

Det finnes følgelig en grense for atmosfærens CO2-innhold, der en videre økning i CO2-innholdet ikke lengre gir noen signifikant eller målbar økning i temperaturen. Denne grensen ligger ved ca. 415-420 ppm, uavhengig av hvor CO2-en måtte befinne seg, om det så skulle være på Merkur, Venus, Jorden, Mars, etc.

Temperaturen vil aldri slutte helt å stige etter hvert som CO2-innholdet i atmosfæren øker. Men etter at 420 ppm er passert blir temperaturstigningen så mikroskopisk liten, at det ikke står i menneskelig makt å måle eller observere den. For alle praktiske formål blir temperaturstigningen lik 0 allerede på det nåværende nivå (385 ppm), fordi den allerede nå nesten ikke er målbar.

Derfor er det f.eks. utelukket at den høye temperaturen på Venus kan skyldes en drivhuseffekt fra de store CO2-mengder i atmosfæren der. Hovedårsaken til den høye temperaturen på Venus er den tette atmosfæren, der lufttrykket ved overflaten er 90 ganger høyere enn på Jorden. Når lufttrykket øker vil nemlig temperaturen øke proporsjonalt. Dette er pensum i fysikk i vid.g.skole.

Siden absorbsjonsevnen (og dermed drivhuseffekten) til en gass følger en logaritmefunksjon er det rett og slett fysisk umulig at temperaturen kan løpe løpsk pga en økning i atmosfærens CO2-innhold og dennes drivhuseffekt, både her på Jorden og på Venus.

Det lar seg ganske enkelt ikke gjøre.

Den globale temperaturen er i dag lavere enn i 1997, hvilket viser at den knøttlille temperaturøkning man skulle fått pga menneskelige og naturlige utslipp med en økning av atmosfærens CO2-innhold i 1997-2013, er blitt overstyrt av en naturlig nedkjøling, som er kommet av helt andre årsaker
.

Devolds konklusjon er kort sagt at IPCCs fokus på CO2 som et farlig klimaproblem er helt feilrettet, og gir bl.a. noen historiske eksempler på det:

KONKLUSJON
I Jordens historie har vi hatt mange, lange perioder, der temperaturen har vært flere grader høyere enn nå. Bare etter siste istid har vi hatt 5 slike perioder, bl.a. i middelalderen ca. 900-1250 e.Kr. Likevel er det alltid blitt kaldere igjen. Og det finnes andre perioder i Jordens historie, der atmosfærens CO2-innhold har vært opptil 12-15 ganger høyere enn i dag uten at dette førte til noen irreversibel, katastrofal global oppvarming. Også i disse tilfellene ble det alltid kaldere igjen.

Påstandene om at videre menneskelige CO2-utslipp vil føre til en irreversibel, katastrofal global oppvarming er derfor notorisk gale. De er ren bløff rett og slett. I henhold til fysikkens lover, som omtalt ovenfor, er det umulig at noe slikt kan skje.

VI KAN ALTSÅ I PRAKSIS SLIPPE UT SÅ MYE CO2 VI BARE VIL, UTEN AT DETTE KAN FØRE TIL NOEN IRREVERSIBEL, KATASTROFAL GLOBAL OPPVARMING. EN ØKNING AV ATMOSFÆRENS CO2-INNHOLD FRA DET NÅVÆRENDE NIVÅ VIL IKKE MEDFØRE NOEN SIGNIFIKANT (ELLER MÅLBAR) ØKNING I DEN GLOBALE TEMPERATUREN I DET HELE TATT. 

TVERT I MOT VIL EN ØKNING AV ATMOSFÆRENS CO2-INNHOLD VÆRE GUNSTIG FOR ALT PLANTE- OG DYRELIV OG DERMED FOR MATPRODUKSJONEN PÅ JORDEN. 

Jeg foreslår derfor at «den nye Kyoto-avtalen» blir skrinlagt, at all handel med klimakvoter, samt klimaavgifter på flyreiser, etc. droppes, at planen om bygging av renseanlegg på Mongstad, samt alle andre klimatiltak blir avsluttet omgående. Alt dette har ingen hensikt og er utelukkende bortkastede penger, tid og ressurser. I stedet bør leseren sette seg vel tilrette i godstolen, fyre kraftig på peisen nå i kulden og slappe av med et glass øl eller en drink med CO2-holdig mineralvann. Begrensing av CO2-utslippene kan du rolig glemme – for godt !

Men politikerne får en stor og viktig jobb å gjøre med å reversere alle de meningsløse klimatiltakene.


Svar fra Rolf-Hugo Kirkvik
Devolds artikkel fikk flere gode kommentarer, og vi kan f.eks. se på hva Rolf-Hugo Kirkvik utdannet ved NTNU Trondheim skrev (etter å ha notert at en IPCC-lojal debattant hevdet at Devolds artikkel inneholdt "mye feile konklusjoner og forenklinger"):

Vedr "skeptisk til Klimarealistene" som sier "Ingen fare med CO2-utslippene":
Som praktisk fysiker måtte jeg lese dette punkt for punkt for å sjekke påstand om "mye feile konklusjoner og forenklinger" men kunne umiddelbart ikke se noen ting å bli skeptisk til.

Punkt 1) omtaler 0.4 promille CO2 i luften vi puster inn og 4% som kroppen kvitter seg med. Heller vi i oss etyl-alkohol/gift så vi får 0.4 promille i blodet så blir vi såvidt påvirket, så dette kan ikke være noen foruresning for pattedyr.

Punkt 2) omhandler absorbsjonspekter for elektromagnetisk stråling som går igjennom CO2, akkurat slik man sjekker stjernelys og finner hva stjernene består av, og noe varmebølge-energi i retur fra jordens varme legeme blir da fanget i en jordnær omgivelse. Men å hevde at CO2 i atmosfæren med temperatur på -50C til -100C gir varme til jorden virker like besynderlig som å si at en beholder uten lokk er et drivhus. All varmelære omhandler netto varmeoverførsel som går fra varme til kalde legemer, selv om alle atomer som svinger over det absolutte nullpunkt på -273.15C sender ut varmestråling.

Punkt 3) omhandler naturloven Henry's lov. At det er denne som ble gjelder ble overbevisende redegjort for av tre professorer i Teknisk Ukeblad for noen år siden, selv etter polemikk med Bjerknes-senteret. Og at CO2 havner på havbunnen som karbonater ble grundig redegjort for av 3-4 professorer fra UiO forrige uke i Aftenposten. http://www.tu.no/sok/?searchString=Henrys+lov

Punkt 4) Jeg har ikke sett selve kurven for absorbsjonsevnen (og dermed drivhuseffekten) til en gass, at den følger en logaritmefunksjon, men matematikken er korrekt, ingen praktisk økning jo høyere opp man kommer. Skal man sammenligne med gammel temperatur må den jo ha vært målt på jordoverflaten. Antall temperaturpunkter har jo økt voldsomt fra de første registrerte målinger, og det er jo merkelig at da man i 1990 kuttet ut flere tusen av de man da hadde, så forflyttet 'tyngdepunktet' av målingene seg nærmere ekvator. Var det bare for at de siste gjennomsnittlige 'jord'-målinger skulle bli kunstig varmere? Og målepunkter som før stod på landet er nå omgitt av varmestrålende stål og betong, så målingene burde bli korrigert NED, ikke OPP.

Punkt 5) I jordens historie har temperaturen har vært flere grader høyere enn nå, tror ikke det var tilfeldig at vikingene kalte landet for Grønland. Og det var heller ikke enorme bil-, fabrikk- og dyre- utslipp da. Målinger i tre-ringer og gammel is bekrefter høy temperatur da, og det ble skandale da det ble avslørt at Klimapanel-deltagerne diskuterte "hvordan skal vi bli kvitt temperaturøkningen i middelalderen?". Tror heller skepsisen må gå andre veien.

Konklusjonen er nok at det er solas stråling som bestemmer alt på en klode som er ubeboelig på topp og bunn. Vi er nå på topp i sol-syklus 24 enda så kaldt det er, og normalt skulle langt flere solflekker være synlige - det har ikke vært færre på over 100 år. Så vi må nok forberede oss på å fryse like mye som Napoleon gjorde på vei til Moskva, Hitler 140 år senere og vi i 2010, en 70 års-periode senere. Går det som mange tror blir det 1650 om igjen, med 70 års kulde:

http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_variation#Solar_cycles .

Det er nå 15 år siden siste temperatur-topp og det ser ut til å gå mot en kuldeperiode. Da bør jo snart logikken fra CO2-pusherne bli at vi må pøse på med så mye CO2 vi kan for å motvirke naturens gang!


Håper dette kan friske opp en ellers regntung helg - i hvert fall på mine trakter vestpå!
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Amatør1

Her var det mye forskjellig, og den klokeste var kanskje Rolf-Hugo Kirkvik.

Devold skriver slike ting som dette:
SitatCO2 står for kun 2% av drivhuseffekten, metan for enda mindre.

Sålenge man diskuterer på alarmistenes feilaktige premisser, så vil man aldri komme noen veil i debatten. Vi har tidligere pekt på den latterlige plansjen fra IPCC som viser at tilbakestrålingen er dobbelt så sterk som sola. Alle er enige om at det er tøv, eller hva? "Jorda kan ikke varme opp seg selv", har vi sagt.

Tygg på den: "Jorda kan ikke varme opp seg selv".

Det Devold sier er: "Jorda kan ikke varme opp seg selv.....bare litt". Man kan ikke være litt gravid, enten så er man det eller så er man det ikke.

Mener dere at tilbakestråling fører til oppvarming av jorda, eller mener dere at den ikke gjør det?

It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to


Telehiv

Sitat fra: Amatør1 på oktober 05, 2013, 01:44:29 AM
Her var det mye forskjellig, og den klokeste var kanskje Rolf-Hugo Kirkvik.

Devold skriver slike ting som dette:
SitatCO2 står for kun 2% av drivhuseffekten, metan for enda mindre.

Sålenge man diskuterer på alarmistenes feilaktige premisser, så vil man aldri komme noen veil i debatten. Vi har tidligere pekt på den latterlige plansjen fra IPCC som viser at tilbakestrålingen er dobbelt så sterk som sola. Alle er enige om at det er tøv, eller hva? "Jorda kan ikke varme opp seg selv", har vi sagt.

Tygg på den: "Jorda kan ikke varme opp seg selv".

Det Devold sier er: "Jorda kan ikke varme opp seg selv.....bare litt". Man kan ikke være litt gravid, enten så er man det eller så er man det ikke.

Mener dere at tilbakestråling fører til oppvarming av jorda, eller mener dere at den ikke gjør det?

Amatør1,

ja, her tar du opp det kompliserte grensesnittet for grader av skepsis til mainstream drivhusevangelisme, som for oversiktens del kanskje kan deles inn i disse to nivåene:

1. De som helt avviser at CO2 har varmedrivende egenskap i atmosfæren, dvs. ønsker å sette CO2-sensitiviteten til null i utgangspunktet.
(i praksis å forkaste tradisjonell drivhusteori)     

2. De som mener at CO2 har varmedrivende egenskaper bare opp til et visst atmosfærisk innhold og/eller utbalanseres av andre atmosfæriske forhold.
Jfr. Devold: "Sammenhengen mellom økningen i atmosfærens CO2-innhold og økningen i temperaturen utgjør en fallende hyperbel-kurve. Det betyr at jo høyere CO2-innholdet er før økningen av CO2-innholdet kommer, jo mindre blir temperaturøkningen." Og Devold synes å mene at med dagens CO2-innhold i atmosfæren er dens temperaturdrivende effekt i praksis null." 

Her er også to hovedgrader av forsvaring av mainstream klimateori:

3. De som i praksis laller med IPCC og AGW/CO2-hypotesen i større eller mindre grad
(inkludert lukewarmere som aksepterer drivhusteorien men ønsker å redusere CO2-sensitiviteten i større eller mindre grad fordi de har intelligens nok til å skjønne at IPCCs innledende og politisk vedtatte sensitivitetsfaktor ikke på noe vis kan forsvares faglig i lengden, uansett hvilken alarmistevangelisme man bekjenner seg til - derfor har IPCC selv for lengst måttet mer enn halvere seg på dette alarmismeområdet. Men det er selvsagt bare en første kritikkdemper, for som min gamle mor pleide å si: "Det hjelper ikke mye å kalke en grav"....)

4. De som gjør alt for å redde AGW/CO2-hypotesens fortsatte eksistens
(og som sper på med kreative "forsterkningseffekter" for å kompensere for CO2-hypotesens empiriske svikt (les: bortforklaring av det faktum at temperaturen har flatet ut/sunket i samme periode som CO2-nivået har steget betydelig)

Amatør1,
når du syns Devold blir litt slapp i toer'n, for å si det sånn, så er det fordi du kanskje hadde ønsket han mer over i gruppe 1 ovenfor?

Men jeg tro vi skal dvele litt mer ved det Devold sier; for i praksis sier han det samme som gruppe 1; at CO2 har ingen varmedrivende funksjon i dagens atmosfæriske bilde, jfr. at han skriver:

"På det nivået vi er nå med 385 ppm CO2 i atmosfæren har vi brukt opp 99,7 % av den mulige temperatur-stigning. Vi kan altså kun øke temperaturen videre med 0,3 %. Dette er nesten ikke signifikant eller målbart.

Det finnes følgelig en grense for atmosfærens CO2-innhold, der en videre økning i CO2-innholdet ikke lengre gir noen signifikant eller målbar økning i temperaturen. Denne grensen ligger ved ca. 415-420 ppm, uavhengig av hvor CO2-en måtte befinne seg, om det så skulle være på Merkur, Venus, Jorden, Mars, etc.

Temperaturen vil aldri slutte helt å stige etter hvert som CO2-innholdet i atmosfæren øker. Men etter at 420 ppm er passert blir temperaturstigningen så mikroskopisk liten, at det ikke står i menneskelig makt å måle eller observere den"
.

Og for å fjerne enhver tvil om at han egentlig - anvendt - sier det samme som i gruppe 1, konkluderer han slik:

"For alle praktiske formål blir temperaturstigningen lik 0 allerede på det nåværende nivå (385 ppm), fordi den allerede nå nesten ikke er målbar."

Jeg ville sett et større problem dersom Devold og andre som tenker slik, hadde vist aksept for de ulike andre forsterkningsmekanismene IPCC har rigget seg med etter hvert som observasjonsstøtte for CO2-hypotesen har sviktet for dem. Men jeg kan ikke se at Devold og hans like går i den fellen her?

Ellers hadde det vært hyggelig om enten Devold selv eller andre fra Klimarealistene hadde tatt en tur innom og kommentert på dette? Er det noen av dere som følger med her inne, og kan kommentere? For etter mitt syn er vi her helt inne på nerven for hele eksistensgrunnlaget for klimaalarmismen.

Eller sagt på en annen måte:

Hvem flere vil være med og vise at premissene for hele AGW/CO2-hypen er riv ruskende gale, uansett hvordan man snur og vender på denne saken? 
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Amatør1

Fint Tele, her nærmer vi oss en essensiell debatt, som jeg synes de fleste bør tenke igjennom og ta personlig stilling til.

Først vil jeg forsøke å popularisere og forenkle kategoriseringen av 'ståsteder' i debatten, etter de skillelinjene jeg mener er vesentlige. Det ligner på din 1-3 kategorisering, men det er noen prinsipielt viktige forskjeller. Her følger min superforenklede katergorisering som er ment å være lett å forstå. Betegnelsene i fet type er de vanlige i den internasjonale debatten, mens de i kursiv er foreslåtte norske oversettelser.


 • 'Slayers' - dragedreperne
  Betegnelsen kommer fra boka Slaying the Sky Dragon, se også omtale av Joanne Nova.
  Denne grupperingen viser til at CAGW* - hypotesen strider mot grunnleggende naturlover, såsom de termodynamiske lovene. Et hovedpunkt er at kalde objekter ikke kan varme opp varmere objekter, og at 'tilbakestråling' fra atmosfærisk CO2 har eksakt null effekt på målte overflatetemperaturer. En prominent 'Slayer' er Joseph Postma. En annen med tilsvarende standpunkt er Claes Johnson, selv om han har en annen form og foretrekker å distansere seg fra 'grupperinger'.

 • 'Luke warmers' - de lunkne
  Dette er de som mener at 'tilbakestråling' fra atmosfærisk CO2 faktisk kan varme opp jorda og at dette kan observeres gjennom målte overflatetemperaturer. Denne grupperingen mener samtidig at IPCC** i betydelig grad overdriver effekten av CO2. Det som skiller 'Luke warmers' fra IPCC er verdien på den såkalte 'klimasensitiviteten', en faktor som ifølge tilhengerne uttrykker en skaleringsfaktor på sammenhengen mellom menneskeskapt CO2 og målte temperaturer.
  Denne grupperingen er kritisk til manipuleringer av klimavitenskapen slik det er observert gjennom ClimateGate, den utstrakte bruk av 'pal review'***, generell juks i klimavitenskapen og ikke minst NGO****ers og medias ekstreme overdrivelser. Et hovedpunkt er at de katastrofale effektene postulert gjennom CAGW ikke har rot i virkeligheten, men at AGW som fysisk effekt er reell. 'Luke warmers' er representert gjennom skeptiske blogger på nettet, med stor tilhengerskare, eksempelvis WattsUpWithThat og mange andre. Det er også en rekke forskere i denne kategorien, såsom Bjørn Lomborg og Roy Spencer m.fl.

 • 'Alarmists' - alarmistene
  Alarmistene er proponentene til hypotesen om CAGW*. De mener at menneskeskapt CO2 vil medføre dramatiske endringer for livsgrunnlaget på jorda dersom intet gjøres for å redusere 'utslipp' av CO2. Alarmistene mener at Sola varmer opp jordkloden, hvorpå jorda sender ut varmestråling som så blir absorbert av CO2 i atmosfæren. Ifølge hypotesen re-emiteres varmestrålingen fra CO2 i alle retninger, slik at ca halvparten blr sendt tilbake til jorda, for der å varme opp jorda ytterligere. Et hovedpunkt for alarmistene er gjennom politiske prosesser å endre bruken av energi for vanlige mennesker, og derigjennom redusere 'utslipp' av CO2 med 50-100%. Alarmistene mener at dette ikke vil ha vesentlig skadelige effekter på verdensøkonomien, og peker på mulighetene ved nye arbeidsplassser innenfor såkalt 'grønn økonomi'. Alarmistene er representert gjennom tilnærmet samtlige regjeringer i verden, og i særdeleshet sentralmakten i EU, regjeringene USA, UK og Norge m.fl. Alarmistenes standpunkter er tilnærmet enerådende i massemedia, TV, Radio og aviser, både statlig eide, private og selvstendige stiftelser. Eksempler er BBC, NrK, Aftenposten, The Guardian og mange, mange andre. Alarmistene refererer til forskning fra steder som CRU, Bjerknessenteret og CICERO. Det hevder å ha med seg 97% av alle klimaforskere. Alarmistene er støttet av en lang rekke NGO****er, såsom WWF, Bellona, Naturvernforbundet, mf.l.


*) CAGW = 'Catastrophic Anthropogenic Global Warming' - 'katastrofal menneskeskapt global oppvarming'

**) IPCC = 'Intergovernmental Panel for Climate Change' - et mellomstatlig politisk organ med mål om å utvikle politiske målsettinger relatert til klima. IPCC er i norge på en misvisende måte omtalt som 'FNs klimapanel'.

***) Pal review = Avledet av 'peer review' som betyr fagfellevurdering. Pal review er en variant av peer review, der den som vurderer et vitenskapelig arbeid er kompis med - eller grunnleggende ukritisk til - forfatteren.

****) NGO = 'Non-Governmental Organisations' - 'ikke-statlige organisasjoner'. Dette er lobbygrupper som framstår som ikke-statlige, men som i stor grad lever av statlige bevilgninger, og i noen tilfelle er opprettet av statlige myndigheter. Deres hovedformål består i å påvirke politikere og andre beslutningsfattere utenfor den normale demokratiske prosessen.
Dette innlegget ble litt mer omfattende enn jeg hadde tenkt, så jeg kommer tilbake til noe av det andre du tok opp i et seinere innlegg. Men det kartet jeg her har tegnet opp viser hvilke ulike standpunkter som finnes. Det jeg vil avslutte med nå, er å påpeke at kategori 2 og 3 kategorisk  :) nekter for eksistensen av kategori 1.
It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to

Telehiv

Amatør 1,

takk for nok en konstruktiv oppfølging til disse "terrengvurderingene"!

I praksis (også gjennom det vi begge har levert i en rekke tidligere innlegg her på forumet) tror jeg vi sier omtrent det samme.

Jeg har i dette tilfellet, for å tydeliggjøre bl.a. Devolds (og en del andre Klimarealisters) ståsted, imidlertid splittet "null-drivhus-effekt-gruppen" opp i 2, der mitt punkt 1 tilsvarer i stor grad dine 1) dragedrepere, mens min gruppe 2 er en modifisering/mindre "dragedrepende" undergruppe av dette, ved at de aksepterer en viss form for "drivhuseffekt" som teoretisk basis, men logaritmisk, slik at dagens CO2-nivåer (rundt 385) i praksis representerer null/neglisjerbar varmeeffekt, og at en videre økning vil ha helt mikroskopisk effekt, og iht. matematisk fysikk til slutt utgjøre null effekt fra rundt 420 ppm.

Dine punkter 2 og 3 samsvarer nokså nøyaktig med mine punkter 3 og 4.
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Amatør1

Sitat fra: Telehiv på oktober 05, 2013, 14:08:15 PM
I praksis (også gjennom det vi begge har levert i en rekke tidligere innlegg her på forumet) tror jeg vi sier omtrent det samme.

Tele, ja i det praktiske er det omtrent det samme. Jeg vil dog peke på det som etter min mening er en svært viktig og prinsippiell grenseoppgang. For å popularisere ytterligere, kan denne prinsippielle grenseoppgangen illustrerers slik:

 • 'Slayers' - dragedreperne : "Jorda kan ikke varme opp seg selv".
 • 'Luke warmers' - de lunkne : "Jorda kan ikke varme opp seg selv... bare litt".
 • 'Alarmists' - alarmistene : "Jorda kan varme opp seg selv".
Grenseoppgangen går altså på hva naturlovene tillater. Det eksisterer ikke forhandlingsrom i forhold til naturlovene, som noen kanskje mener. Slik jeg ser det, er det 'dragedreperne' som har rett. Om jeg har forstått Okular sine mange innlegg her på forumet rett, er hans budskap konsistent med dette (rett meg dersom jeg tar feil, Okular!).

Det finnes folk som gjør mye bra selv om "de har havnet på feil side av naturlovene". Hvor hadde vår sak vært uten Anthony Watts og Andrew Montford for eksempel? De er kjemper i kampen for vitenskapelig redelighet, inntill en viss grense, der deres egne interesser blir berørt, da kan man stille spørsmål også om deres posisjon, noe vi jo gjør her fra tid til annen.

Man kan ha forskjellig syn på klimapolitikken, men hvis synet ikke har fundament i naturlovene, da er man ute på en meget farlig galei. Derfor vil jeg mene at dagens klimapolitikk er i en eksistensiell krise, ikke fordi "klimasensitiviteten" er for høy, men fordi man opererer på tvers av naturlovene!

Sitat fra: Telehiv på oktober 05, 2013, 14:08:15 PM
Jeg har i dette tilfellet, for å tydeliggjøre bl.a. Devolds (og en del andre Klimarealisters) ståsted, imidlertid splittet "null-drivhus-effekt-gruppen" opp i 2, der mitt punkt 1 tilsvarer i stor grad dine 1) dragedrepere, mens min gruppe 2 er en modifisering/mindre "dragedrepende" undergruppe av dette, ved at de aksepterer en viss form for "drivhuseffekt" som teoretisk basis, men logaritmisk, slik at dagens CO2-nivåer (rundt 385) i praksis representerer null/neglisjerbar varmeeffekt, og at en videre økning vil ha helt mikroskopisk effekt, og iht. matematisk fysikk til slutt utgjøre null effekt fra rundt 420 ppm.

Dine punkter 2 og 3 samsvarer nokså nøyaktig med mine punkter 3 og 4.

På dette tidspunktet endrer min hodeform seg fra tilnærmet kuleformet til tilnærmet terniningformet, og forhandlingsviljen blir tilsvarende  ;D

Som du forstår er det i strid med mine logiske evner å forestille seg dragedrepere som tillater "litt" drivhuseffekt. Har man først tillatt "litt" brudd på naturlovene, er det ingen prinisipiell forskjell til full CAGW, sånn rent vitenskapelig. At man opptrer mer redelig enn alarmistene, er en selvsagt ting, men det skulle bare mangle...
It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to