Etter AR5 - Hva sier man til norske politikere?

Startet av Amatør1, oktober 08, 2013, 19:00:30 PM

« forrige - neste »

Amatør1

Det har falt meg for øret at et eller flere partier på Stortinget snart kommer til å ha møte om klimapolitikk - der samtidig sentrale norske klimapolitikere vil være til stede. Slik jeg forstår det, kan det hende at noen med tilsvarende kunnskap som vi besitter her på forumet kan komme til delta på samme møte, med mulighet for spørsmål/kommetar til den situasjonen vi ser etter AR5 SPM (Summary For Policymakers).

Tenk deg følgende hypotetiske situasjon, og svar så på spørsmålet under: Du befinner deg i et møterom med noen sentrale norske klimaforskere, samt en stor gruppe norske stortingspolitikere. Du har fått 3 minutter på deg til å kommentere/stille spørsmål om klimapolitikk etter AR5.

Hva vektlegger du da, og hvordan?
It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to

Jostemikk

Sitat fra: Amatør1 på oktober 08, 2013, 19:00:30 PM
Det har falt meg for øret at et eller flere partier på Stortinget snart kommer til å ha møte om klimapolitikk - der samtidig sentrale norske klimapolitikere vil være til stede. Slik jeg forstår det, kan det hende at noen med tilsvarende kunnskap som vi besitter her på forumet kan komme til delta på samme møte, med mulighet for spørsmål/kommetar til den situasjonen vi ser etter AR5 SPM (Summary For Policymakers).

Tenk deg følgende hypotetiske situasjon, og svar så på spørsmålet under: Du befinner deg i et møterom med noen sentrale norske klimaforskere, samt en stor gruppe norske stortingspolitikere. Du har fått 3 minutter på deg til å kommentere/stille spørsmål om klimapolitikk etter AR5.

Hva vektlegger du da, og hvordan?

Da ville jeg gjort dem oppmerksomme på at over 1/3 av menneskehetens totale utslipp av CO2 har skjedd fra 1997 og fram til i dag:

http://klimaforskning.com/forum/index.php/topic,794.msg20663.html#msg20663

SitatJeg hentet utslippsdata fra CDIAC.gov, og disse kan finnes ved å klikke på bildet:For å gjøre dette raskt har jeg slurvet fælt med grafen, men jeg tror poenget kommer godt fram allikevel. Den loddrette aksen viser gigatonn:Dataene går opprinnelig bare til 2009, og jeg har derfor fylt ut de tre neste årene med en ørliten stigning år for år. Vi har jo alle hørt hvordan vi satt ny utslippsrekord i 2011.

Her er regnestykket over samlet utslipp i gigatonn fra 1997-2012:Her er det totale utslippet i alle årene fram til og med 1996:


Samtidig har den globale temperaturen ikke steget noe som helst:

http://woodfortrees.org/graph/rss/from:1997/plot/rss/from:1997/trend

I Norge, det landet disse politikerne er valgt til å styre, har ikke temperaturen i byen Stortinget ligger i steget på 25 år:

http://klimaforskning.com/forum/index.php/topic,1459.msg31749/topicseen.html#msg31749

Central England Temperatur-serien til Met Office viser det samme:Hvorfor bruke tid og penger på å løse et ikke-eksisterende problem?
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

translator


BorisA

En bør benytte sjansen til å fortelle de at de har en fordømt MORALSK plikt til å sette seg inn i / være åpne for ulike synspunkter i klimadebatten, og dermed kunne forhindre at samfunnet bruker milliarder av kroner til unyttige og bortkastede klimatiltak.
Jeg spørger helst, mitt kall er ei at svare.

Amatør1

Takk for gode forslag, især listen fra Jostemikk! Skal formidle dette...
It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to

BorisA

Sitat fra: Amatør1 på oktober 09, 2013, 19:47:26 PM
Takk for gode forslag, især listen fra Jostemikk! Skal formidle dette...
Good luck  :)
Jeg spørger helst, mitt kall er ei at svare.

Josik

#6
Det finnes mange måter å debattere og argumentere på. Settingen er viktig i valg av strategi. Og som alltid, noe passer i et fora, men dårlig i et annet.

Når man f.eks. skal debattere med politikere om et tema som de ikke personlig har dyp faglig kunnskap om, der andre deltakere og bivånere (journalister, TV-tittere) er representert, og politikeren støtter seg til andres utledninger enten det er stortingsproposisjoner eller klimautredninger, er mine råd som følger:

- Unngå egne betraktninger som ikke er allment kjent eller akseptert dersom mulig, med mindre man får lov til å fullføre et ressonement fullt ut. Det får man skjelden.

- Politikere (og advokater) er drevne til å avlede når de ikke ønsker eller evner å svare. Ikke følg opp avsporingen, gjenta heller påstanden eller argumentet som opprinnelig ble stilt og still den andre opp til veggen om mulig.

- Vær forberedt på bakholdsangrep.

- Hvis mulig, benytt motdebattantens egne påstander, eller deler av vedkommendes støttedokumenter i mot ham. Politikere velger å snakke om det som støtter deres sak, og unngår det som taler i mot. I alle saker finnes det argumenter for / mot.

- Unngå "ping - pong" situasjoner av typen "JO", "NEI". Velg heller "Min opplevelse er at....". Min opplevelse kan nemlig ikke diskuteres, for den er min....

Dette kunne jeg skrevet bok om.......

Min egen strategi i en slik setting ville kanskje vært å forsøkt å få stilt noen spørsmål som motparten med stor sannsynlighet ikke var helt forberedt på. Et glimrende utgangspunkt i så måte er, i tillegg til ovennevnte forslag, å påpeke følgende to poenger tatt rett ut av AR5:

- Telehivs lille henvisning her: http://klimaforskning.com/forum/index.php/topic,1466.0.html, der IPCC egentlig avlyser hele "klimakrisen". Jeg ville lest opp direkte fra AR5 og spurt om dette er noe vi burde legge ned lokalsykehus for å bruke milliarder på.

- Nir Shaviv sitt poeng tatt herfra: http://sciencebits.com/AR5-FirstImpressions, der vi faktisk ikke har kommet noe nærmere svaret til tross for milliarder av kroner og intensiv forskning over årtier. Som Nir påpeker står dette i sterk kontrast til den politiske SPM sin påstand om "økt kunnskap og 95% sikkerhet om AGW".

Her ville jeg også om mulig forsøkt å benytte litt humor, og spurt om motdebattantens personlige oppfatning.

- "Du leser jo mange rapporter. Mellom oss, har du 100% tillit til en rapport som viser så store avvik mellom den underliggende forskningen og den politiske presentasjonen?"

- "Er dette noe du personlig synes vi burde bruke milliarder på sånn uten vider, eller bør vi utarbeide en egen kost / nytte analyse der den relle usikkerheten også blir hensyntatt?"

For øvrig er kost / nytte et viktig poeng som ikke kommer godt nok fram i klimadebatten.
Do remember to forget
anger, worry and regret.
Live while you've got life to live,
love while you've got love to give.

Piet Heine.

Bebben

Mange gode poenger der Josik!

Det kan legges til at AR5 selv har dokumentert at modellene deres har feilet - modellene og observasjonene peker hver sin vei, som Joste viser (men han ville neppe få vise grafer). De vet ikke om det blir varmere eller kaldere videre framover. Den uunngåelige konklusjonen er at de ikke kan si noe om menneskelig påvirkning av klima.

En god ide er ellers å kikke på hva folk som Judith Curry, John Christy og Richard Lindzen har fortalt amerikanske politikere.
Baby, it's getting hot outside! Send for Greenpeace!

jan-ove

Jeg ville stille følgende spørsmål:

Er forsamlingen klar over at det finnes en alternativ rapport til IPCC AR5 SPM som ikke støtter IPCC sine konklusjoner?
Ville i samme slengen selv svare på spørsmålet og fortelle at rapporten heter "Climate Change Reconsidered II - Physical Science, og at denne rapporten kun inneholder henvisninger til fagfellevurderte rapporter, og at CCR II i seg selv også er fagfellevurdert.

Denne rapporten og medfølgende SPM finnes publisert her:
http://heartland.org/media-library/pdfs/CCR-II/Summary-for-Policymakers.pdf
http://heartland.org/media-library/pdfs/CCR-II/CCR-II-Full.pdf

Et oppfølgingsspørsmål vil da bli:
Er forsamlingen klar over at den vitenskapelige rapporten som AR5 bygger på ikke kommer før i 2014?
Når en vet at det finnes en sterk opposisjon til IPCC sine konklusjoner, vil dere objektivt vurdere rapportene fra begge sider når IPCC sin hovedrapport publiseres i 2014?

Amatør1

Hei jan-ove!

Dette er jo saklige, rasjonelle og gode spørsmål, men her må vi ta høyde for at debatten ikke er rasjonell. Et slikt innspill vil uten videre (helt usaklig, selvsagt) avfeies med "Den erke-konservative olje-lobbyen Heartland kjenner vi altfor godt til". Og så er man ferdig med den saken.

Jeg tror nok for egen del det er svært viktig i en slik sammenheng peke på uangripelige og objektive fakta, selv om også slike vil bli angrepet. Ingenting provoserer mer enn rene fakta, meninger (eller det som oppfattes som meninger) avfeies.

En må gå inn i en slik situasjon med en klar oppfatning om at man har med et trossystem ("belief system") å gjøre, og argumentere deretter. Få de troende til å tvile på egen virkelighetsoppfatning, gjennom å presentere rene fakta som er vanskelige å overse.
It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to