Havoppvarming - IPCCs siste redningsplanke - synker dypere i gjørmen

Startet av Telehiv, oktober 31, 2013, 22:01:49 PM

« forrige - neste »

Telehiv

I dette innlegget skal vi se på en ny studie som finner at "temperaturen i havene har aldri steget så raskt på 10.000 år". Forfatterne Rosenthal et el har i denne studien i Science - "Pacific Ocean Heat Content During the Past 10,000 Years" - imidlertid levert et analytisk selvmotsigende bestillingsverk av sletteste slag.

Vi skal se nærmere på dette lenger ned i innlegget, men først skal vi sette dette inn i en større kontekst:

Da Levitus et al kom med sin artikkel i 2012 (se link nedenfor) om påstått havoppvarming "langt utover naturlig variasjon" og som raskt ble avslørt som statistisk kvakksalveri, var det bare enda et eksempel på at IPCCs spådomsbommerter har fått de mest trofaste "alarmisme-underleverandørene" til å føle seg tvunget til å jobbe etter en stadig mer tydelig agenda:

"Hvor kan vi finne en ny AGW-sak som ikke kan falsifiseres like raskt som våre andre påfunn?"

For sannheten er jo at den omtrent eneste korrekte observasjon IPCC synes å ha foretatt siden organisasjonen ble opprettet i 1988 - men som selvsagt ikke ønskes publisert - er at alle klimarelaterte skremsler de har lansert, har vist seg enten direkte feil eller sterkt overdrevne:

Den nye NIPCC-rapporten (som imøtegår IPCCs egne påstander punkt for punkt) slår fast det IPCC-folk med litt av skamfølelsen i behold alt har innrømmet:

1. Verden har ikke blitt verken varmere - eller fortere varm - enn naturlig variasjon har bidratt til før
2. Middelalderen (før påstandene om menneskeskapt CO2 kan misbrukes til noe som helst) har fått tilbake sin status som minst like varm som nåtiden
3. Antarktis (nesten 90% av global ismengde) har vokst i flere tiår
4. En rekke ubegrunnede krisevarsler for Grønland har måttet bli "normaliserte"
5. Arktis fryser til igjen (og det skal det jo, vi er inne i den nye kalde 30-års perioden nå iht. naturlige variasjoner; det varme "restvannet" fra de store havstrømmene måtte bare rekke å bli nedkjølte igjen etter de forutgående varmere tiårene på 1980-90-tallet)
6. Og solen har rykket tilbake på plass som noe man må forstå i klimasammenheng (IPCC har jo skjult alle solfaktorer bak sin uredelige "klimasolkrem")
7. Osv.
   
Trenberths dyphavsbortforklaring er i ferd med å avføde en hel liten havoppvarmingsindustri
Å skremme opp folk med et smeltende Himalaya, et smeltende Antarktis, osv. ble jo skutt ned i flammer ved at ærlige forskere undersøkte sannheten i dette selv, samt avslørte jukset hos IPCC-lakeier som Steig et al (fullstendig avslørt av McIntyre) som tok data fra Vest-Antarktis og lot dem framstå som data for hovedmassivet for å illudere smelting.

Når nå Arktis synes å fryse til igjen også, helt i tråd med forventede naturlige sykluser, da er tiden kommet for å søke nye alarmismemarker:
Den modellerte "varmen i dyphavene", nei, se det, det er ikke noe for hvermansen å kunne motbevise! Da skal du ha god dykkerdrakt! 

IPCC har derfor begjærlig grepet denne siste redningsplanken, som er litt tyngre å falsifisere sånn på sparket, og som kan gi klimaalarmismen litt kunstig åndedrett en stund til, og gitt frislipp og sponset studier som kan støtte Trenberths opprinnelige påfunn om at den manglende varmen har skjult seg i dyphavene (jfr. Levitus et al 2012 nevnt i innledningen, et klassisk eksempel på denne nye strategien)

I kjølvannet av Trenberths innledende argumentasjon (selvsagt uten den ringeste dokumentasjon her heller; tvert imot, selv ikke målingene fra Argo-bøyene viser observasjoner som kan understøtte dette) ble kimen sådd til en løsning på mangelen på empiriske bevis for global oppvarming, og lojale underleverandører av alarmismestoff har altså for lengst trådt til verket.

Ooooops: Forutsetningen for å hevde varmere hav må samsvare med graden av havstigning
IPCCs opprinnelige - og for lengst falsifiserte - påstander om akselererende havstigning var selvsagt koblet til påstandene rundt smelting av klodens samlede landbreer. Som ville vært relevant hvis forutsetningen (akselererende global oppvarming) hadde vært korrekt. Som kjent har havet i globalt gjennomsnitt hatt en jevn stigning siden siste istid, en kombinasjon av vanntilsig fra land, og en mer ukjent/uavklart faktor rundt samlet global landheving/synking/platetektonikk (bl.a. ifm. endringene i ismasse og tilhørende gravitasjon) som stadig flere antar kan være en balanserende faktor bak den overraskende stabile havstigningen over så lange perioder.   

Men nå er problemet for IPCC og deres lakeier at der er ingen akselererende global oppvarming, alt tyder på at vi fremdeles er innenfor helt naturlige tredveårige variasjoner, og dermed kan se for oss et par kalde tiår før det igjen lunkes litt i skråningene en gang midt på 2030-tallet. Kort sagt: Dagens oppvarmingsalarmisme er en banal framskriving av et par varme tiår på 1980-90-tallet. Derfra har man bygd et elfenbenstårn av alarmisme om en "never-ending-disaster".

Kort sagt: Grunnlaget for akselererende havstigning er ikke tilstede. Saken har bare vært enda en utslenging av uvitenskapelige og spekulative skremsler.
Og ikke minst: Hvis det er sant at havet har opplevd en slik akselererende oppvarming de siste tiårene, hvorfor viser ikke dette igjen i tilsvarende havstigning!?! Selv for IPCC finnes det naturlover for sånt.....

Men her har jo IPCC gått på flere nederlag når de har prøvd å tvinge tallene i den retning.

Men noen nekter å innse nederlaget, og tenker lurt: Hvorfor ikke gå så langt tilbake at man ikke kan tas på direkten for sanntidsbommerter?

Jo, som tenkt så gjort:

Ny studie finner at "temperaturen i havene har aldri steget så raskt på 10.000 år"
Rosenthal et el har i en ny studie i Science - "Pacific Ocean Heat Content During the Past 10,000 Years" - levert et analytisk selvmotsigende bestillingsverk av sletteste slag:

Overordnet er først å få fortalt at "stigningen i havtemperaturer de siste tiårene er raskere enn noe annet observert siden Holocene (steinalderen), dvs. perioden etter siste istid" ("The study finds that the rise in ocean temperatures in recent decades is far faster than anything seen earlier in the Holocene, the period since the end of the last ice age.").

Og dermed er man godt i gang med en programmatisk AGW-misjonsferd:

"Observed increases in ocean heat content (OHC) and temperature are robust indicators of global warming during the past several decades. We used high-resolution proxy records from sediment cores to extend these observations in the Pacific 10,000 years beyond the instrumental record. We show that water masses linked to North Pacific and Antarctic intermediate waters were warmer by 2.1 ± 0.4°C and 1.5 ± 0.4°C, respectively, during the middle Holocene Thermal Maximum than over the past century. Both water masses were ~0.9°C warmer during the Medieval Warm period than during the Little Ice Age and ~0.65° warmer than in recent decades. Although documented changes in global surface temperatures during the Holocene and Common era are relatively small, the concomitant changes in OHC are large."

Men som vanlig er det analytiske klarsyn ikke helt på linje med AGW-iveren:

Forskerne må i samme åndedrag innrømme at denne nye stigningen de mener å ha registrert riktignok kommer fra et relativt kaldt startgrunnlag: Mellom 10.000 og 8.000 år siden var Stillehavet 2 grader varmere enn i dag på de aktuelle dybder (mellom 500 og 1000m). Dermed så slår de i hjel håpet om å få plantet en AGW-bekreftelse nesten før de får begynt.

Som vanlig, når klare hoder ser nærmere på slike bestillingsverk, begynner hodepinen raskt. På WUWT kom raskt denne:

Jeff Norman says:   
October 31, 2013 at 11:48 am   

"" Both water masses were ~0.9°C warmer during the Medieval Warm period than during the Little Ice Age and ~0.65° warmer than in recent decades. ""

That means these water masses have only warmed ~0.25° C since the LIA? Does this conflict with the conclusions of Levitus et al 2012?


NB: Ad denne henvisningen til Levitus et al 2012, så kan dere forfølge poengene her:
Tidligere omtale av Levitus et al 2012 på WUWT:
http://wattsupwiththat.com/2012/04/24/more-ocean-sized-errors-in-levitus-et-al/
http://wattsupwiththat.com/2012/04/23/an-ocean-of-overconfidence/

Og selvsagt måtte en skarping også påpeke studiens akilleshæl nr. 1: Hva er forskernes datagrunnlag for "temporal resolution" i steinalderen!?!

Jquip says:   
October 31, 2013 at 12:09 pm   

omnologos: "far faster? what temporal resolution did they manage to get, in the Holocene?"

This^. Be good to hear from someone that can go beyond the paywall and comeback with a notion of how moving the moving average is. My bet: Like all other claims, they didn't look, don't care, or didn't average the modern moving average over the same range for a same comparison. Which is why we keep getting:

"The twitchy average is twitchier than the untwitchy one! We are doomed! Doomed, I say!"Link til Abstract i Science:
http://www.sciencemag.org/content/342/6158/617.abstract (hele artikkelen må kjøpes)

NRK har med vill krisebegeistring kastet seg ukritisk over saken:
http://www.nrk.no/viten/havtemperatur-stig-rekordraskt-1.11330178

Omtale av Rosenthal et al på WUWT:
http://wattsupwiththat.com/2013/10/31/new-paper-shows-medieval-warm-period-was-global-in-scope/#more-96578

Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten