Global dokumentasjon av IPCCs løgner om tidligere varmeperioder

Startet av Telehiv, desember 16, 2013, 13:02:14 PM

« forrige - neste »

Telehiv

Denne artikkelen presenterer en rekke studier som viser at varm middelalder var varmere enn nåtiden - over hele kloden - med lavere CO2-nivå
For klimaalarmistene i IPCC og AGW/CO2-hypotesens fortsatte overlevelse er det sentralt at det ikke framkommer informasjon om at det har vært varmere perioder tidligere - i kombinasjon med lavere CO2-nivå. IPCC kom imidlertid på virkelig ville faglige veier (les: der man begynte et enda mer systematisk historisk bedrageri) fra rundt 1998 da de tilsluttet seg påstandene hos Mann et al. (1998, 1999) og oppfølgingen Mann & Jones (2003) som konstruerte en rekke, i forskningsmessig forstand, primitive juksedatasett som underlag for den såkalte "hockeykølla" som igjen skulle vise at jordens temperatur i siste del av 1900-tallet var høyere enn noen annen gang det siste tusenåret ("unprecedented over the entire past millennium").

En av de grovere uetterrettelighetene IPCC har bedrevet er i tillegg å benekte at den varme middelalder var global, men bare en lokal hendelse i visse nordområder (merk: der det var vanskeligst å skjule faktiske historiske data). Nedenstående studier fra alle verdensdeler er derfor spesielt listet opp for å avlive IPCCs snevre "regionløgn" en gang for alle.

Parallelt med dette kom skandalene rundt stadig flere utestenginger av studier - og en god del forskere også, for godt mål - som hevdet det motsatte, og ikke minst: Climategate og "hide the decline"-syndromet, som uten massiv hvitvasking for å redde britisk forsknings ansikt hadde sendt bl.a. Phil Jones bak murene. IPCC som organisasjon er fremdeles dessverre fullstendig fanget inn av egen retorikk rundt dette, og har siden starten og til framleggelsen av AR5 nå i år funnet å måtte bedrive et massivt underslag av studier som ville reist store spørsmål ved premissene for hele AGW/CO2-hypotesen.

Ad dokumentasjonsnivå for å vise IPCCs historiebedrag om at nåtidens varme er "unprecedented over the entire past millennium"
For å hindre IPCCs lokale håndlangere her til lands i å foreta sin standardøvelse; å summarisk avvise studier med kritikk av AGW/CO2-hypotesebyggingen, henvises det her derfor konsekvent  til Nivå 1-dokumentasjon ("Level 1 Studies"; se definisjon nedenfor) som tillater kvantitative (les: beste grunnlag for etterprøvbarhet) sammenligninger mellom varm middelalder (Medieval Warm Period; MWP) og dagens varmeperiode (Current Warm Period; CWP).
Et malapropos: En stor mengde av studieunderlaget for AR5 - som framholdes som IPCCs "klimabibel" - holder dessverre langt fra et slikt Level 1-nivå.

Det uavhengige "Medieval Warm Period Project" (se: http://co2science.org/data/mwp/mwpp.php) definerer nemlig Level 1 Studies slik:

"Studies that allow a quantitative comparison to be made between the temperatures of the Medieval Warm Period (MWP) and the Current Warm Period (CWP). These reports are very important, especially those that reveal the MWP to have been warmer than the CWP and that were published after the papers of Mann et al. (1998, 1999) appeared, because the authors of such Level 1 reports likely knew that their findings were not in harmony with the contemporary position of the Intergovernmental Panel on Climate Change, which strongly endorsed the Mann et al. papers that claimed the warmth of the latter part of the 20th century was unprecedented over the entire past millennium." 

Modige forskere er altså "sticking their necks out" på Level 1-nivå for å få fram den klimahistoriske sannheten!
Tross IPCC-miljøets brutale sanksjoner mht. deltakelse i det bedre "klimaselskap" og ekskluderinger gjennom egenkontrollert review-system, finnes det altså likevel en enorm mengde av disse studiene nå (jeg kunne listet hundrevis på høyeste nivå 1 bare om middelalderen). Mange seriøse forskere klarer åpenbart ikke lenger å sitte stille og se på hvordan vitenskapen forkvakles i dette IPCC-systemet, som beskrevet her:
 
"Authors of more recent Level 1 papers have additionally had to contend with the contrary force of the paper of Mann and Jones (2003), which claimed that the warmth of the latter part of the 20th century was unprecedented over the past two millennia. Hence, it can be appreciated that the authors of many Level 1 papers were really "sticking their necks out" when reporting something considered by much of the scientific community to be incorrect, which would tend to give special credence to the sincerity of their belief in the validity of their data."

"Level 2" og "Level3" studier kan være svært verdifulle til ulike innsiktsformål, men tillater iht strenge vitenskapelige kriterier bare kvalitative sammenligner (Level 2), og i noen tilfeller gis det iht. etterprøvbarhet bare indikasjoner (Level 3).

I min gjennomgang av litteratur som avkler IPCCs påstander om "warmth unprecedented over the entire past millennium" kommer jeg derfor kun til å vise til høyeste dokumentasjonskvalitet (Level1).

For ordens skyld, her er de famøse kvakksalverarbeidene det refereres til ovenfor:
Mann, M.E., Bradley, R.S. and Hughes, M.K. 1998. Global-scale temperature patterns and climate forcing over the past six centuries. Nature 392: 779-787.
Mann, M.E., Bradley, R.S. and Hughes, M.K. 1999. Northern Hemisphere temperatures during the past millennium: Inferences, uncertainties, and limitations. Geophysical Research Letters 26: 759-762.
Mann, M.E. and Jones, P.D. 2003. Global surface temperatures over the past two millennia. Geophysical Research Letters 30: 10.1029/2003GL017814.


For oversiktens skyld: Jeg har tidligere dokumentert IPCCs utrenskninger av tunge, kritiske artikler om både verdensdeler/regioner og innen alle aktuelle forskningsområder foretatt før hhv. AR4 (2007) og AR5 (2013):

Arbeider som IPCC avviste før 2007 (før AR4):
Del 1: http://klimaforskning.com/forum/index.php/topic,719.0.html
Del 2: http://klimaforskning.com/forum/index.php/topic,720.0.html
Del 3: http://klimaforskning.com/forum/index.php/topic,721.0.html
Del 4: http://klimaforskning.com/forum/index.php/topic,722.0.html 

Artikler avviste av IPCC i 2008-2012 (før AR5):
Om 123 avviste artikler: http://klimaforskning.com/forum/index.php/topic,1474.0.html


EKSEMPLER PÅ LEVEL 1-STUDIER SOM VISER AT MIDDELALDEREN VAR VARMERE ENN NÅTIDEN - OGSÅ GLOBALT

IPCC-miljøet har prøvd på ulike måter å skjule at middelalderen var både varmere enn nåtiden, og at varmen var global. Løsningen har vært rent datajuks for å skjule relative varmeforhold (jfr. Manns Yamal-tre der grafer ble snudd opp-ned for å få fram ønsket trend, osv.) samt oppkok av obskure, kreative data fra områder i verden som vanskelig lar seg etterprøve.
Jeg skal derfor ta for meg alle verdensdeler, på Level 1-nivå, med korte utdrag.

NB: Av plasshensyn tar jeg bare med typiske eksempler på funnene i hver verdensdel. For dere som vil undersøke samlet bredde i tilsvarende dokumentasjon, har jeg lagt ut link for hver verdensdel. Dere vil få sjokk når dere ser hvor mye forskning som suverent imøtegår IPCCs påstander, og når dere samtidig stiller det selvsagte spørsmål: Hvorfor er ikke denne forskningen kommet med i alle fall i AR4 og AR5?! 


Europa

Jeg har i et annet innlegg her på forumet omtalt en ny svensk undersøkelse (Kullmann 2013) som leverer enda en bekreftelse på at middelalderen var varmere enn nåtiden i Skandinavia. Apropos dagens varme i Arktis var det varmere også der i middelalderen:

Vardø og Svalbard, Northern Norway 
Divine, D., Isaksson, E., Martma, T., Meijer, H.A.J., Moore, J., Pohjola, V., van de Wal, R.S.W. and Godtliebsen, F. 2011. Thousand years of winter surface air temperature variations in Svalbard and northern Norway reconstructed from ice-core data. Polar Research 30: 10.3402/polar.v30i0.7379.

Working with ice cores extracted from Svalbard at Lomonosovfonna in 1997 and at Holtedahlfonna in 2005, Divine et al. used the δ18O data derived from them to reconstruct a 1200-year winter (DecJanFeb) surface air temperature history for Vardø (70.54°N, 30.61°E) in northern Norway by calibrating (scaling) the δ18O data to corresponding historically-observed temperatures at that location. And as may be seen from the figure below, the 11-year running-mean peak winter temperature of the Medieval Warm Period was approximately 3.3°C greater than the end-of-record 11-year running-mean peak winter temperature.

Polar Ural Mountains, Russia
Mazepa, V.S. 2005. Stand density in the last millennium at the upper tree-line ecotone in the Polar Ural Mountains. Canadian Journal of Forest Research 35: 2082-2091.

Description
Over the period 1999-2001, the author examined evidence related to historical tree growth dynamics along a continuous altitudinal transect 860 meters long and 40-80 meters wide on the eastern slope of the Polar Ural Mountains (66°48'57"N, 65°34'09"E). This work revealed that "a large number of well-preserved tree remains can be found up to 60-80 meters above the current tree line, some dating to as early as a maximum of 1300 years ago," and that "the earliest distinct maximum in stand density occurred in the 11th to 13th centuries, coincident with Medieval climatic warming." Since Marzepa cites many studies that conclude that "increases in tree-line elevation, and associated increases in tree abundance within the transient tree-line ecotone, are associated with extended warm periods," and that "the vertical gradient of summer air temperature in the Polar Urals is 0.7°C/100 m," we conclude that the Medieval Warm Period lasted from approximately AD 700 to 1300 and that significant portions of it were as much as 0.56°C warmer than the Current Warm Period.

 
Link til en mengde andre europeiske studier: http://co2science.org/data/mwp/regions/europe.php


Asia

A Big Chunk of Eastern China
Ge, Q., Zheng, J., Fang, X., Man, Z., Zhang, X., Zhang, P. and Wang, W.-C. 2003. Winter half-year temperature reconstruction for the middle and lower reaches of the Yellow River and Yangtze River, China, during the past 2000 years. The Holocene 13: 933-940.

Working with 200 different sets of phenological and meteorological records extracted from a number of historical sources, Ge et al. produced a 2000-year history of winter half-year temperature (October to April) for the region of China bounded by latitudes 27 and 40°N and longitudes 107 and 120°E. This effort revealed that following the Dark Ages Cold Period, "temperature entered a warm epoch from the AD 570s to 1310s," when peak warmth "was about 0.3-0.6°C higher than present for 30-year periods, but over 0.9°C warmer on a 10-year basis," after which the cooling that led to the Little Ice Age commenced. Most recently, Ge et al. report that "temperature has been rising rapidly during the twentieth century, especially for the period 1981-99." However, they find that the current mean temperature is only "0.5°C higher than for 1951-80." Hence, it can be appreciated that for the big chunk of China Ge et al. studied, the 10-year-mean peak MWP warmth was approximately 0.4°C higher than today's peak warmth.

Link til andre Asia-arbeider: http://co2science.org/data/mwp/regions/asia.php

Afrika:

Cold Air Cave, Makapansgat Valley of South Africa 
Tyson, P.D., Karlen, W., Holmgren, K. and Heiss, G.A.  2000.  The Little Ice Age and medieval warming in South Africa.  South African Journal of Science 96: 121-126.

Maximum annual air temperatures in the vicinity of Cold Air Cave (24°1'S, 29°11'E) in the Makapansgat Valley of South Africa were inferred from a relationship between color variations in banded growth-layer laminations of a well-dated stalagmite and the air temperature of a surrounding 49-station climatological network developed over the period 1981-1995, as well as from a quasi-decadal-resolution record of oxygen and carbon stable isotopes. 
The Medieval Warm Period (AD 1000-1325) was as much as 3-4°C warmer than the Current Warm Period (AD 1961-1990 mean).


Link til andre Afrika-arbeider: http://co2science.org/data/mwp/regions/africa.php

Sør-Amerika

Peruvian Shelf 
Rein B., Lückge, A., Reinhardt, L., Sirocko, F., Wolf, A. and Dullo, W.-C. 2005. El Niño variability off Peru during the last 20,000 years. Paleoceanography 20: 10.1029/2004PA001099.

The authors derived sea surface temperatures from alkenones extracted from a high-resolution marine sediment core retrieved off the coast of Peru (12.05°S, 77.66°W), spanning the past 20,000 years and ending in the 1960s. From their Figure 11, adapted below, it can be seen that the warmest temperatures of this 20,000 year period (~23.2°C) occurred during the late Medieval time (AD 800-1250). Taking this value, 23.2°C, and comparing it with the modern monthly long-term means in sea surface temperature, which the authors characterize as between 15°C and 22°C, we estimate the peak warmth of the Medieval Warm Period
for this region was about 1.2°C above that of the Current Warm Period.


Link til andre arbeider: http://co2science.org/data/mwp/regions/southamerica.php


Nord-Amerika

Lake WB02, Northern Victoria Island, Nanavut, Canada 
Fortin, M.-C. and Gajewski, K. 2010. Holocene climate change and its effect on lake ecosystem production on Northern Victoria island, Canadian Arctic. Journal of Paleolimnology 43: 219-234.

Working with two replicate sediment cores extracted from the central point of Lake WB02 in the Wynniatt Bay region of Canada's Northern Victoria Island (72.29°N, 109.87°W), which were collected in June of 1997, the authors developed an 8,000-year history of the area's mean July air temperature, based upon the modern analogue technique (MAT) and weighted averaging partial least squares (WAPLS) regression, utilizing chironomid species assemblage data. As best we can determine from their graphical results, late-Holocene temperatures peaked about 1100 years ago in both reconstructions, at values that were (1) approximately 3.8°C warmer than the peak temperature of the Current Warm Period (CWP), which occurs at the end of their record in the AD 1990s in their MAT analysis, and (2) approximately 1.0°C warmer than the peak temperature of the CWP, which also occurs at the end of their record in their WAPLS analysis. Thus, we have two separate results for Lake WB02: MWP 3.8°C > CWP, and MWP 1.0°C > CWP. And we assign the MWP to the period AD 1050-1150, following our protocol which states that "in extremely rare cases where only a single year is specified for the MWP, we assign it a 100-year timespan centered on the year reported by the study's authors."

Link til øvrige arbeider: http://co2science.org/data/mwp/regions/northamerica.php

Slik kan man fortsette, med enda flere regioner verden rundt, med hundrevis av Nivå1-studier som alle setter IPCC i en ynkelig skammekrok for banalt forskningsjuks.
At dette vitenskapsmisbruket - av både penger og forskere - ikke er stoppet for lengst skyldes kun den overveldende institusjonelle makten IPCC er tildelt som FNs globale "klimaindustriforvalter".

For interesserte, her har dere fått servert bare et utdrag fra et overveldende materiale om dere skulle støte på en "klimaalarmisme-overlever" som vil krangle om fakta; dvs. en som fremdeles hevder at dagens klima er "uten sammenligning varmere enn noen epoke de siste tusen år"......


Her er mer: http://co2science.org/data/mwp/mwpp.php

God lesing!Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Telehiv

VARIATIONS IN CLIMATE. Press, Volume XLIV, Issue 6903, 8 November 1887

En nesten morsom oppfølger til IPCCs benektelser av varm middelalder (varmere enn vår tid), kan finnes i denne artikkelen fra 1887(!), som basert på historiske kilder man rådde over allerede den gangen, forteller om store åpne områder i Arktis i middelalderen og den omfattende norrøne bosetning, vekst og velstand i nordområdene dette gjorde mulig.

Kanskje var folk klokere om klimahistorien i 1887 enn vranglærerne i dagens IPCC?

Link: http://www.climatedepot.com/2013/12/16/1887-article-arctic-seas-were-open-for-sailing-during-the-medieval-warm-period-in-1122-a-d/ Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Telehiv

Og Arktis har ikke hørt om klimamodeller - og oppfører seg fullstendig middelaldersk...

Startinnlegget linket til hundrevis av nyere Nivå 1-studier som viser at ikke bare Arktis, men alle verdensdeler, tidligere i vår nære fortid så vel som i middelalderen har vært minst like varm/varmere - og arktisk sjøis like nedsmeltet - som de siste tiårene - og deretter gjenvunnet tapte frostskanser av helt naturlige årsaker som IPCC åpenbart ikke er komfortable med å snakke om:

Det kunne jo tenkes at verden fikk mistanke om at det samme kan skje igjen?! Slik at AGW/CO2-alarmismen deres blir stående igjen på forskningsperrongen som aldeles feilslått?! 

Dette truende scenario er så ubehagelig for IPCC at de har gått langt i å hindre mest mulig av slik informasjon å komme fram, og ellers generelt avvist slike formastelige tanker. Dette er vist i dusinvis av veldokumenterte innlegg bare her på forumet, av både meg og andre.

Årsaken er som nevnt at dette ikke skal skje iht. forutsetningene i AGW/CO2-hypotesen (med den sensitivitet for CO2 som IPCC fremdeles klamrer seg til selv om de pinlig nok har måttet halvere sine opprinnelige spekulasjoner etter som modellene deres har vist større og større avvik til faktiske observasjoner):

Kloden skal iht. IPCCs innlagte sensitivitetsfaktor for CO2 i deres klimamodeller uvegerlig bli varmere når CO2-nivået øker - men den faktiske historien (der IPCC ikke har nådd å forfalske den) har jo vist det motsatte: Jorden har blitt kaldere hver gang etter disse historiske varmeperiodene - med stigende CO2-nivå i atmosfæren!

Det samme er i ferd med å skje nå: Mens klimahvitsnippforbrytere som Al Gore for nøyaktig 5 år siden lovte at arktisk sjøis ville være helt borte om 5 år....har arktisk sjøis i år mer enn doblet seg fra 2012. Og glemte jeg å nevne at dette skjer på stigende CO2-nivå.....?

Akkurat som etter den varme middelalder altså, da kom den lille istid, helt i utakt med det man i dag legger inn som forutsetning i mainstream klimamodeller - og selvsagt: fullstendig uten å bry seg om CO2-nivåer og ukvalifiserte spekulasjoner om "global drivhuseffekt"....

LInk: http://dailycaller.com/2013/12/16/global-warming-satellite-data-shows-arctic-sea-ice-coverage-up-50-percent/ 
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten