Klimakrise? Hvilken klimakrise?!

Startet av Telehiv, november 24, 2011, 15:26:22 PM

« forrige - neste »

Bebben

Takk for en grei oppsummering av "fortellingen" til Klimapanelet, Tele.

Vi ser altså at forfatterne av AR5 satser på å berge klimafortellingen ved å ignorere fagfellevurdert kritikk. Dette gjelder også McKitrick et al (2010), som fant opptil 400 prosent avvik mellom modeller og observerte trender i troposfæren. Men nå kommenterer Steve McIntyre at de tar McKitrick til inntekt for det motsatte!

IPCC forteller i dette kapitlet at det er samsvar mellom modellene og observasjonene i troposfæren. Det viktigste poenget er nok at modellene har spådd et "fingeravtrykk" for menneskapte klimaendringer i troposfæren over tropene.

Historikk:

- Douglass et al 2007 (og egentlig flere før dem) fant at dette manglet.
- Santer et al 2008 mente å kunne tilbakevise Douglass og påsto at resultatene ikke var signifikante.
- McKitrick og McIntyre påviste at Santers konklusjon ikke var holdbar når man brukte data fram til 2009 (Santer brukte bare data fram til 1999), men kommentarene ders ble nektet publisert i tidsskriftet.
- McKitrick et al 2010 ble så publisert, og resultatene viser til dels et dramatisk avvik mellom modeller og observasjoner.
-------------------------

Når man ser "klimafortellingen" (klimaeventyret?) i sammenheng, slik George og Telehiv har oppsummert den, blir det også straks mer forståelig hvorfor klimagjengen er så uimottakelig for kritikk: Klimafortellingen vakler av gårde på nokså tynne stylter, som står i fare for å falle med en gang flere oppdager hvor skrøpelige de er. Derfor de rasende angrepene på enhver kritiker.

Nå mangler det i grunnen bare å tilbakevise selve drivhusteorien - selv om Woods gjorde det eksperimentelt allerede i 1907. De fleste(?) skeptikere later imidlertid til å ha "kjøpt" den, av en eller annen grunn.
Baby, it's getting hot outside! Send for Greenpeace!

seoto

SitatNå mangler det i grunnen bare å tilbakevise selve drivhusteorien - selv om Woods gjorde det eksperimentelt allerede i 1907. De fleste(?) skeptikere later imidlertid til å ha "kjøpt" den, av en eller annen grunn.

Siden jeg ikke har noen som helst faglig kunnskap, blir alt en "en følelse av". Men dette spørsmålet har jeg lurt på lenge. Det er liksom noe som ikke helt henger på greip her. Jostemikk viste jo også i en grafisk framstilling hvordan varmen kommer først, og så følger CO2.
Noen ganger er løgnen for stor til at man kan få øye på den.
Og når man ikke kan se at det er en løgn, velger man naturlig å tro på den.

Amatør1

Sitat fra: Bebben på desember 13, 2011, 23:25:53 PM
Nå mangler det i grunnen bare å tilbakevise selve drivhusteorien - selv om Woods gjorde det eksperimentelt allerede i 1907. De fleste(?) skeptikere later imidlertid til å ha "kjøpt" den, av en eller annen grunn.

Ja. Jeg har hele tiden hevdet at det ikke finnes vitenskapelige bevis for at menneskeskapt CO2 har noen som helst målbar innvirkning på "global temperatur". I og med at "global temperatur" som sådan neppe eksisterer, er det heller ikke enkelt å bevise eller motbevise.

Men du har helt rett i at langt de fleste har latt seg mobbe til å kjøpe denne hypotesen om "drivhuseffekten", som forøvrig ikke har noe som helst til felles med den oppvarmingseffekten som oppstår i drivhus!

Alle våre politikere befinner seg på alarmistenes banehalvdel (de spiller i forsvaret) når de uten videre baserer alle argumenter på premisset om at det finnes en målbar oppvarming som skyldes menneskeskapt CO2. Ingen av dem har forstått at dette premisset mangler vitenskapelig ryggdekning.

Skeptikerne befinner seg også på alarmistenes banehalvdel. Men forskjellen er at vi spiller i angrep, og scorer stadig oftere.  ;)
It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to

Bebben


SitatSiden jeg ikke har noen som helst faglig kunnskap, blir alt en "en følelse av". Men dette spørsmålet har jeg lurt på lenge. Det er liksom noe som ikke helt henger på greip her. Jostemikk viste jo også i en grafisk framstilling hvordan varmen kommer først, og så følger CO2.

Dette er nok den vanskeligste delen av klimavitenskapen, tross alt. Men det finnes noen tegn som bør få varselsbjellene til å ringe:

* Klimapanelet skriver at drivhuseffekten ikke fungerer slik som i et drivhus, men med "some other processes". Javel?

* Du finner forskjellige forklaringer på forskjellige steder. Noen av dem er innbyrdes uforenlige.

* Når du spør en AGW-er om hvor du kan finne den autoritative beskrivelsen av drivhuseffekten, får du ikke noe svar (i alle fall er det min erfaring).

* Da drivhuseffekten ble diskutert på Judith Curry sine sider, ble det tatt utgangspunkt i en modell satt opp av en student på hans blogg(!). Finnes det ikke noe mer autoritativt enn dette?

* Det finnes en god del fysikere (og ingeniører!) som tviler på drivhusteorien (noen av dem har fryktelig vanskelige navn...  ::) )

* Økt drivhuseffekt er ikke merkbar lokalt, om det er aldri så mye CO2 i luften. Det tyder på en eventuell effekt fullstendig drukner i de store effektene, først og fremst konveksjon.

* Drivhuseffekten ser ut til å være mest en atmosfæremodell og virker ikke å kunne gjøre godt rede for hele klimasystemet med land, atmosfære og først og fremst hav. Men det er innlysende at en klimaforståelse uten havet i høyden har verdi som et akademisk delspørsmål.

Dette er bare noen tanker, noen av dem kan være feil. Men økt drivhuseffekt skal visst gi en to-tre-fire Watt ekstra per kvadratmeter eller hva det nå var på toppen av atmosfæren. Sammenlign dette med bortimott 100 Watt i forskjell mellom jordbanens ytterpunkter i januar og juli.

Og prøv å varme opp badekaret med en liten lommelykt...
Baby, it's getting hot outside! Send for Greenpeace!

seoto

Alistair MacLean skrev i 1972 en bok som på norsk het "Frykten er mitt våpen". En svært spennende bok, og jeg tror jeg leste det meste av hva han skrev.

Når det gjelder IPCC og klimaforskningen, lurer jeg på om de egentlig har hatt noe annet reelt våpen enn frykten? Er det ikke frykten som har fått folk til å tro på dette, mer enn hva de egentlig har trodd på selve forskningen? Hvor ofte har man ikke sett og hørt uttrykk som: "Jammen, hva hvis det er sant?" Våpenet har vært effektivt, og har rammet flertallet. Hvordan få folk til å forstå at det bare var en vannpistol?

Noen ganger er løgnen for stor til at man kan få øye på den.
Og når man ikke kan se at det er en løgn, velger man naturlig å tro på den.

Jostemikk

#35
Frykt og skyldfølelse. De burde skamme seg.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Bebben

Sitat fra: seoto på desember 14, 2011, 00:52:56 AM
Alistair MacLean skrev i 1972 en bok som på norsk het "Frykten er mitt våpen". En svært spennende bok, og jeg tror jeg leste det meste av hva han skrev.

Når det gjelder IPCC og klimaforskningen, lurer jeg på om de egentlig har hatt noe annet reelt våpen enn frykten? Er det ikke frykten som har fått folk til å tro på dette, mer enn hva de egentlig har trodd på selve forskningen? Hvor ofte har man ikke sett og hørt uttrykk som: "Jammen, hva hvis det er sant?" Våpenet har vært effektivt, og har rammet flertallet. Hvordan få folk til å forstå at det bare var en vannpistol?

(Det minner meg om at jeg ikke har fått lest Michael Crichtons "A state of fear". Har kikket etter den i diverse bokhandler som har engelske bøker, uten hell, får bestille den på Amazon.)

Jeg tror nok frykten har spilt sterkt inn hos mange "vanlige" folk (hvem er de "uvanlige folkene?), spesielt hos dem som fra før av var bekymret for miljøet. Men jeg tror også at fenomenet er mer sammensatt enn som så - på meg virker det som om masse folk sprader rundt med de "riktige" meningene omtrent på samme måte som de sprader rundt i "siste skrik" i dresser og kjoler. Så lirer de av seg trosbekjennelsen, snakker litt foraktelig om fornekterne, og setter seg deretter på flyet til syden. Så det er nok mye mat her både for psykologer, antropologer og sosiologer.

Mht til ditt spørsmål ovenfor om at temperaturøkningen kommer før CO2-økningen: Varmt vann kan ikke holde på like mye oppløst CO2 som kaldt vann. Forholdet mellom CO2 i luften og i havet under den er ca. 1:50, og ifølge naturloven Henrys lov søker alltid dette "systemet" å komme i likevekt. Det betyr at når temperaturen i vannet stiger, vil det avgi CO2 til luften. Og siden det er like mye varmeenergi i 2,5 meter havvann som i hele den 70.000 meter høye luftsøylen over det, er det også åpenbart at havtemperaturen har svært mye å si for lufttemperaturen. Havet ruler klimaet... eller i det minste, regulerer det.

Baby, it's getting hot outside! Send for Greenpeace!

Bebben

Bebben:

SitatVi ser altså at forfatterne av AR5 satser på å berge klimafortellingen ved å ignorere fagfellevurdert kritikk. Dette gjelder også McKitrick et al (2010), som fant opptil 400 prosent avvik mellom modeller og observerte trender i troposfæren. Men nå kommenterer Steve McIntyre at de tar McKitrick til inntekt for det motsatte!

McKitrick har lagt inn en kommentar på ClimateAudit:

SitatThis post reminds me that I had meant to put up a notice that our Corrigendum to MMH10 has been published here. Chad found an error in the GISS GCM data and RSS & RICH revised their data, and when we re-did the calculations our results came out a bit stronger. Among other things, using the corrected data the 1979-1999 model/obs differences are now significant at the 10% level, and at the 1% level for 1979-2009. So the IPCC quote is wrong as stated. And of course it is an obvious half-truth, distortion and cherry-pick, since they ignore the more important issue of the 1979-2009 difference. All MSU and balloon series are significantly below the GCM average over 1979-2009, individually and jointly.

Resultatet deres er altså styrket etter at en feil ble oppdaget.

Det de har vist: Modellenes prediksjon av en sterkere temperaturstigning i troposfæren over tropene, som av Klimapanelet (AR4) ble ansett å være et sikkert tegn på at "klimaendrignene" er menneskeskapte, motsies av de observerte dataene.

Da ser det ut til at vi kan velge mellom ett av to:

1) Modellene er feil - og dermed teorien de bygger på, og vi er like langt med å forstå klimaet.

2) Modellene er riktige - og når observasjonene sammenholdes med modelldataene, beviser dette at menneskene ikke står bak klimaendringene.
Baby, it's getting hot outside! Send for Greenpeace!

ConTrari

Sitat fra: Bebben på desember 14, 2011, 01:13:03 AM


Jeg tror nok frykten har spilt sterkt inn hos mange "vanlige" folk (hvem er de "uvanlige folkene?), spesielt hos dem som fra før av var bekymret for miljøet. Men jeg tror også at fenomenet er mer sammensatt enn som så - på meg virker det som om masse folk sprader rundt med de "riktige" meningene omtrent på samme måte som de sprader rundt i "siste skrik" i dresser og kjoler. Så lirer de av seg trosbekjennelsen, snakker litt foraktelig om fornekterne, og setter seg deretter på flyet til syden. Så det er nok mye mat her både for psykologer, antropologer og sosiologer.

Mht til ditt spørsmål ovenfor om at temperaturøkningen kommer før CO2-økningen: Varmt vann kan ikke holde på like mye oppløst CO2 som kaldt vann. Forholdet mellom CO2 i luften og i havet under den er ca. 1:50, og ifølge naturloven Henrys lov søker alltid dette "systemet" å komme i likevekt. Det betyr at når temperaturen i vannet stiger, vil det avgi CO2 til luften. Og siden det er like mye varmeenergi i 2,5 meter havvann som i hele den 70.000 meter høye luftsøylen over det, er det også åpenbart at havtemperaturen har svært mye å si for lufttemperaturen. Havet ruler klimaet... eller i det minste, regulerer det.

Ja, det er konvensjonene som er mest seiglivede. Folk flest vil gjerne mene, tro og uttrykke det som er "riktig", og de har ikke interesse av eller anledning til å finne ut om disse ideene holder vann. Temaene skifter for hver generasjon, men det vil nok alltid være der.

Men nettopp fordi dette er konvensjoner og ikke dype overbevisninger, kan folk gi slipp på dem med det samme de ser at det ikke er "in" lenger. Til stor frustrasjon for de rettenkende.

I tillegg har vi i vesten i løpet av de siste hundre år eller så blitt belemret med en intellektuell-radikal meningselite, som oftest rekruttert fra akademiske og kunstneriske miljøer, som forlanger å være "meningsbærende" fo rresten av samfunnet, og som i stor grad har fylt opp tomrommet etter religiøse ledere.

I klimasaken synes jeg det er en fordel å firsøke å være minst mulig parti-orientert, likevel er et slående hvor kritikkløst særlig venstrepartiene har omfavnet denne ideologien.

Telehiv

En spissformulering å humre over

Jeg ble fristet til å legge inn en spissformulert sviske nå - det er en kar som har forsøkt å oppsummere i en setning og med en graf hva vi nå vet om menneskeskapt global oppvarming ("Everything you ever needed to know about man-made global warming in one sentence and a graph"), og det summeres slik:

Man-made global warming is scientific fraud propounded by 'scientists' unfit to shine Einstein's shoes, promoted by misanthropic scoundrels, anti-energy wastrels and hippies with an Oedipal complex about Mother Earth.

For å se grafen også, kan du besøke denne siden: http://www.climatechangedispatch.com/home/9716-everything-you-ever-needed-to-know-about-man-made-global-warming-in-one-sentence-and-a-graphVitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

ConTrari

Sitat fra: Telehiv på desember 27, 2011, 22:21:36 PM
En spissformulering å humre over

Jeg ble fristet til å legge inn en spissformulert sviske nå - det er en kar som har forsøkt å oppsummere i en setning og med en graf hva vi nå vet om menneskeskapt global oppvarming ("Everything you ever needed to know about man-made global warming in one sentence and a graph"), og det summeres slik:

Man-made global warming is scientific fraud propounded by 'scientists' unfit to shine Einstein's shoes, promoted by misanthropic scoundrels, anti-energy wastrels and hippies with an Oedipal complex about Mother Earth.

For å se grafen også, kan du besøke denne siden: http://www.climatechangedispatch.com/home/9716-everything-you-ever-needed-to-know-about-man-made-global-warming-in-one-sentence-and-a-graph

Hmmm...et Ødipus-kompleks i forhold til Moder Jord er vel en smule kjønnsforvirret...passer bedre med Fedrelandet.  8)

Telehiv

#41
GLIMRENDE AV JUDITH CURRY OM HVORDAN AGW-SKANDALEN HAR FÅTT UTVIKLE SEG

Jeg tillater meg å sitere hennes helt ferske kommentar ordrett på engelsk, etter at ho har gitt en generell beskrivelse av hvordan Error cascades kan utvikle seg, før hun hopper rett på AGW-miseren:

......In extreme cases, entire fields of inquiry can go down a rathole for years because almost everyone has preference-falsified almost everyone else into submission to a "scientific consensus" theory that is
(a) widely but privately disbelieved, and
(b) doesn't predict or retrodict observed facts at all well.
In the worst case, the field will become pathologized — scientific fraud will spread like dry rot among workers overinvested in the "consensus" view and scrambling to prop it up. Yes, anthropogenic global warming, I'm looking at you!

There's an important difference between the AGW rathole and the others, though. Errors in the mass of the electron, or the human chromosome count, or structural analyses of obscure languages, don't have political consequences (I chose Chomsky, who is definitely politically active, in part to sharpen this point). AGW theory most certainly does have political consequences; in fact, it becomes clearer by the day that the IPCC assessment reports were fraudulently designed to fit the desired political consequences rather than being based on anything so mundane and unhelpful as observed facts.

When a field of science is co-opted for political ends, the stakes for diverging from the "consensus" point of view become much higher. If politicians have staked their prestige and/or hopes for advancement on being the ones to fix a crisis, they don't like to hear that "Oops! There is no crisis!" — and where that preference leads, grant money follows. When politics co-opts a field that is in the grip of an error cascade, the effect is to tighten that grip to the strangling point.

Consequently, scientific fields that have become entangled with public-policy debates are far more likely to pathologize — that is, to develop inner circles that collude in actual misconduct and suppression of refuting data rather than innocently perpetuating a mistake.

So...how do you tell when a research field is in the grip of an error cascade? The most general indicator I know is consilience failures. Eventually, one of the factoids generated by an error cascade is going to collide with a well-established piece of evidence from another research field that is not subject to the same groupthink.

Here's an example: Serious alarm bells rang for me about AGW when the "hockey team" edited the Medieval Warm Period out of existence. I knew about the MWP because I'd read Annalist-style histories that concentrated on things like crop-yield descriptions from primary historical sources, so I knew that in medieval times wine grapes — implying what we'd now call a Mediterranean climate — were grown as far north as southern England and the Lake Mälaren region of Sweden! When the primary historical evidence grossly failed to match the "hockey team's" paleoclimate reconstructions, it wasn't hard for me to figure which had to be wrong.

Consilience failures offer a way to spot an error cascade at a relatively early stage, well before the field around it becomes seriously pathologized. At later stages, the disconnect between the observed reality in front of researchers' noses and the bogus theory may increase enough to cause problems within the field. At that point, the amount of peer pressure required to keep researchers from breaking out of the error cascade increases, and the operation of social control becomes more visible.

You are well into this late stage when anyone invokes "scientific consensus". Science doesn't work by consensus, it works by making and confirming predictions. Science is not democratic; there is only one vote, only Mother Nature gets to cast it, and the results are not subject to special pleading. When anyone attempts to end debate by insisting that a majority of scientists believe some specified position, this is the social mechanism of error cascades coming into the open and swinging a wrecking ball at actual scientific method right out where everyone can watch it happening.

The best armor against error cascades is knowing how this failure mode works so you can spot the characteristic behaviors. Talk of "deniers" is another one; that, and the moralistic quasi-religious language that it goes with, is a leading indicator that scientific method has left the building. Sound theory doesn't have to be buttressed by demonizing its opponents; it demonstrates itself with predictive success.Her imponerer den godeste Judith veldig, syns jeg! Og våger å være tydelig om galskapen.


Kilde: http://judithcurry.com/2012/01/05/error-cascade/#more-5780
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Bebben

For meg ser det her ut som om Judith Curry her endelig og definitivt "toner flagg", på lignende måte som Roy Spencer gjorde etter Climategate 1, da han erklærte at Klimapanelet var designet for å bygge opp en begrunnelse for å skattlegge CO2. (Selv om Spencer riktignok var kjent som skeptiker på forhånd.)

Etter å ha lest dette, måtte jeg bare sjekke datoen. Telehiv er en spøkefugl, men vi er nok ikke kommet til første april ennå... dette føyer seg inn i en hel rekke hendelser i senere tid, uavhengig av været i Norge...

Men hva kommer til å være det endelige bevist på at klimahypen er død?

Prestrud, Alfsen eller Drange kommer vel aldri til Damaskus, slik som Judith Curry?

Er det tegn til at Benestad skimter Damaskus i det fjerne?

I stedet for en stor smell, er det mer sannsynlig at vi vil se en "quiet stepdown"?

Mediene synes allerede å ha begynt, ifølge CICERO:

SitatInternasjonale mediers dekning av klimaendringene var 20 prosent mindre i 2011 enn i 2010 - dekningen var 42 prosent mindre enn i 2009, ifølge analyser fra DailyClimate.org sitt arkiv der de følger media globalt.

Et annet problem, er selvfølgelig hvilken champagne og sigar som bør velges den dagen det er utvetydig klart at samfunnet, miljøet og verden kan anses å ha blitt reddet fra klimahypen.
Baby, it's getting hot outside! Send for Greenpeace!

Telehiv

#43
Bebben,

du peker nettopp på det som gjorde at jeg mente det var verdt å legge dette ut til folk, når du skriver:

"For meg ser det her ut som om Judith Curry her endelig og definitivt "toner flagg","

Jeg hoppet litt i stolen da jeg leste dette tidligere idag, for jeg syns ho har vært langt mer vankelmodig ved flere anledninger tidligere (jeg har til og med mistenkt ho for å være feig), men dette kan vel ikke misforstås?

Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Bebben

Cicero skriver også at

SitatTil tross for rapporter om ekstremvær fra hele verden, historiske skogbranner i Arizona, tørke i Texas og sultkatastrofe på Afrikas Horn, ble ikke klima viktig nok for avisoverskriftene.

Spørsmålet blir da om ikke CICERO trenger litt realitetsorientering og/eller voksenopplæring:

UVÆR er ikke det samme som "Klima".

SKOGBRANN er ikke det samme som "Klima".

VÆRET  i Texas er ikke det samme som "Klima".

HUMANITÆRE PROBLEMER i Afrika er ikke det samme som "Klima".

Av og til føles det litt merkelig - er jeg blitt gammel? - å tenke ordet "uvær" i stedet for det omvendte honnørordet "ekstremvær". Eller at skogbrann, sult og menneskelig nød generelt best kan bekjempes med den kunnskapen vi har om emnet og de tilgjengelige virkemidlene.

Såvidt jeg vet, har Cicero ingen forslag om hvordan skogbranner i Arizona kan bekjempes på best mulig måte. Ei heller en innsamlingsaksjon til sultende mennesker i Afrika.
Baby, it's getting hot outside! Send for Greenpeace!