Norsk Klimamonitor

Startet av ebye, januar 12, 2012, 08:06:07 AM

« forrige - neste »

ebye

Klimamonitoren 2012

Her er en omtale om grupperingene i klimadebatten.

Klimamonitoren er en måte å dele inn deltagerne på, i den norske klimadebatten. I så måte er den helt identisk med bruk av en monitor i markedsføring, de ulike produktene hører til i de ulike "områdene", der det er ulike "brukere" eller "kjøpere".  I dette tilfellet er x-aksen: Forholde til IPCC, mens y-aksen er: Kunnskap om klima.

                               

Dette var slik jeg presenterte Klimamonitoren på Aftenposten Debatt i 2010. Det som er forunderlig med dette bildet er at det mangler en "organisasjon"/bevegelse  i tredje kvadrant, kritisk til IPPC, men uten spesiell kompetanse i klimasaker. 

Dette hadde vært en ønskesituasjon, dersom jeg ville produsere og markedsføre et produkt i denne kvadranten. Med de karakteriserte kjøperne, som kan tenkes å plutselig ville trenge mitt "nye produkt", uten å vite om det? Nå ser jeg at den gruppen som ligger der, er de uorganiserte norske "folk flest". De er om lag 40 % av befolkningen, så de får sin plass:

                               

Denne Klimamonitoren kan videreutvikles med flere akser og nye organisasjoner, samt "synlige" personer. Dette kommer jeg tilbake til om litt.

Amatør1

Dette er å spille på AGWernes premisser. IPCC og "faglighet" er ikke nødvendigvis de beste parametre, eller kanskje ikke i det hele tatt brukbare for å beskrive virkeligheten mhp. klimadebatten. Slik det beskrives her, ender "folk flest" opp som kunnskapsløse grinebitere, og det er feil. Det er heller ikke riktig å si at alle forskere nødvendigvis representerer "faglighet", hva nå det ordet måtte bety. Hvor vil du plassere Michael Mann?

"Folk flest" har kan hende ikke formell bakgrunn, men i sum har de "sundt bondevett". Den gjengen av "forskere" vi snakker om her, har vist at de mangler bondevett fullstendig.

Jeg har aldri likt slike forenklede diagrammer som setter folk i bås. Jeg tror de tjener dem som vil ha en kunstig og overforenklet polarisering.
It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to

ebye

Takk for kloke og konstruktive hint, A1:)

Du tar opp spørsmål jeg har tumlet en del med: Hva med dem som har fullstendig feil kunnskap? Er "folk flest" en hensiktsmessig gruppe? Og her jeg enig med deg: Hvordan innkludere "godt bondevett"?

Jeg har imidlertid flere akser som skal inn i beskrivelsen, forhåpentligvis blir "det samlede bilde" mer informativt. Dersom jeg trenger 6 akser, blir analysen og den grafiske fremstillingen en utfordring, men det finnes gode verktøy for dette - flervariabel analyse med grafisk presentasjon. Det kan f. eks. være "Principal Component Analysis - PCA".

Jeg vil gjerne ha kommentarer underveis, det vil spisse budskapet mitt - håper og tror jeg.  ;)

zulusierragolf

Dette ligner svært mye på en analyse som vi kan finne igjen i Marsdal sin "FRP-koden"
Også han henviser til at metoden brukes mye i markedsføring.

Jeg er jo ekstremt skeptisk til å skreddersy et "produkt" eller kanskje mer presist et budskap som skal rettes mot å rekruttere den delen av befolkningen som typisk har lav utdanning og lav/middels inntekt. I Norge utgjør denne gruppen en stor del av FRP sin velgerbase. Og det er for denne gruppen FRP markedsfører seg som det "det nye Arbeiderpartiet".
Og ironisk nok er Norge et av de få landene i verden som både kan senke skatter og avgifter og samtidig bruke av oljeinntektene til å opprettholde et høyt offentlig utgiftsnivå og ytelser.

I USA har tilsvarende høyrepopulisme hatt stor gjennomslagskraft i Tea-Party bevegelsen. Og Tea-Party har gjort klimaskepsis til en fanesak.

Du formulerer det best selv: "kritisk til IPPC, men uten spesiell kompetanse i klimasaker."
Høres ut som en gruppe som trenger kunnskap - ekte kunnskap, ikke kvasiskepsis.

seoto

Høres ut som en gruppe som trenger kunnskap - ekte kunnskap, ikke kvasiskepsis.

Og hva med alle kvasialarmister? Det må jo være alle i den gemene hop som ikke har "ekte kunnskaper" men tror på alarmismen? Eller bør folk flest helst ikke ha noen oppfatning dersom de bare har en god forstand men dårlig med formell kunnskap? Sorteringssamfunn?
Noen ganger er løgnen for stor til at man kan få øye på den.
Og når man ikke kan se at det er en løgn, velger man naturlig å tro på den.

ebye

Sitat fra: zulusierragolf på januar 12, 2012, 19:46:56 PM
Dette ligner svært mye på en analyse som vi kan finne igjen i Marsdal sin "FRP-koden"
Også han henviser til at metoden brukes mye i markedsføring.

Jeg er jo ekstremt skeptisk til å skreddersy et "produkt" eller kanskje mer presist et budskap som skal rettes mot å rekruttere den delen av befolkningen som typisk har lav utdanning og lav/middels inntekt.

Dette er da ingen rekrutteringskampanje? Det er en beskrivelse av befolkningen, delt i fire grupper. Liker man det ikke, må man bytte "folket".

En slik "monitor" brukes også i siologiske analyser, hensiktsmessig for å se hvilke "preferenser" folk har, helt generelt. At visse grupperinger kjennes igjen, er vel ikke så merkelig. Men det går jo an å ta av seg tvangsbrillene.

Jeg synes en slik "monitor" er helt genial til å beskrive grupper ved hjelp av variable knyttet til bruksmønster eller atferdsmønster. Spesielt effektivt blir det når det er svært mange beskrivende variable, og analysemetoden derved kan finne frem til "latent" systematisk informasjon.  ;)


ebye

Sitat fra: zulusierragolf på januar 12, 2012, 19:46:56 PM
Høres ut som en gruppe som trenger kunnskap - ekte kunnskap, ikke kvasiskepsis.

Dette er vel å slå inn en åpen dør? Jeg kunne ikke sagt det bedre selv. Alternativet er jo åpenbart: gruppen trenger kunnskap - ekte kunnskap, dvs. skepsis basert på nettopp ekte, valid kunnskap. Det andre har seoto belyst.