Den store oppvarmingen i Arktis etter første verdenskrig

Startet av Jostemikk, juni 16, 2011, 17:32:31 PM

« forrige - neste »

Jostemikk

Dagens oppvarming i Arktis påstås å være både dramatisk og uventet

Uttalelser som "aldri tidligere har det vært så varmt", eller "hastigheten på oppvarmingen i Arktisk er skremmende" er noe media og talsmenn for klimasaken kommer med til stadighet. I dette innlegget skal jeg komme med noen opplysninger som rokker ved disse uttalelsene.

Arctic Ice, 1943 - N N. Zubov, Naval Captain, Professor, Doctor of Geographical Sciences
The 125th anniversary of birth of N.N. Zubov
Nikolay Zubov (1885-1960) is a naval officer, hydrographer, oceanologist, Arctic explorer. In 1935 he led the scientific part of the first Soviet high-altitude expedition on the icebreaker "Sadko".Nikolay Zubov made the great contribution to the development of the native oceanography. He was among the first to put forward and develop the problem of ice forecasting in the Arctic seas, he also founded the Department of Oceanology in Moscow Hydrometeorological Institute and Moscow State University.
Følgende sitater er alle hentet fra Zubovs bok. Halvfete uthevinger er gjort av undertegnede.

Side 471:

During voyages on the Perseus in 1934 and the Sadko in 1935, I carefully compared the descriptions of glaciers on Jan Mayen and Spitzbergen in some English sailing directions of 1911 with what I observed and everywhere I noted a great decrease in size of glaciers. Ahlman explored the glaciers of Spitzbergen in 1934 and found that these glaciers are now melting faster than they grow on account of fall of snow. Ahlman terms the rapid receding of the Spitzbergen glaciers "catastrophic".

Jeg legger ut første del av grafen fra Climate4you.com, som viser HADCRUT3-dataene for Arktis:Temperaturen hadde steget ca 4° celsius i perioden fra sitatet over. Og tilbaketrekkingen av isbreene  på Spitsbergen ble karakterisert som "katastrofal", et uttrykk vi ikke er helt ukjente med i medienes omtale av klimasaken i dag heller.

Oppvarmingen den gang var ca 4 grader fra den kalde perioden under første verdenskrig og fram til midten av 30-tallet, en periode på ca 16-17 år. Her er fra samme temperaturserie som over, men her har jeg tatt kun slutten på serien, for å vise temperaturstigningen vi har hatt fra midten av 70-tallet:Som man ser, er ikke dagens oppvarming i Arktis verken spesielt rask, eller dramatisk høy. Oppvarmingen fra rett før 20- til slutten av 30-tallet var både raskere og sterkere. Dagens temperatur er ikke høyere enn den gang heller. Men nå går jeg tilbake til Zubovs bok, stadig på side 471:

Sumgin informed me that the southern boundary of permafrost in Siberia is everywhere receding northward. In 1837 this boundary, for example, ran somewhat south of the town of Mezen and was found at a depth of 2 m. In 1933 the Academy of Sciences Expedition found this boundary at the village of Semzha 40 km further north.

På 96 år trakk permafrosten i Sibir seg nordover med 4 mil. Her er stedene:Grensen for dagens permafrost har jeg hentet fra Wikipedia:Kartet er ikke særlig detaljert, men det kan virke som om dagens permafrostlinje er noenlunde den samme som den var på 30-tallet. Jeg skal komme tilbake til mer om hvor omfattende oppvarmingen i Arktis var geografisk den gang, men må nevne litt om permafrosten i Norge. Vi kan anta at også den trakk seg tilbake enkelte steder den gang, noe annet ville vært merkelig med tanke på hvor sterk tilbakegangen var øst for Finnmark.

Hva sier norske klimamyndigheter om permafrosten?

Utvikling av permafrost

Rapporten Klima i Norge 2100 viser til en studie av Isaksen m.fl. 2009, der de analyserte hva den svært varme perioden fra juli 2006 til juni 2007 har hatt å si for temperaturforholdene i permafrosten i Jotunheimen og på Dovrefjell. Middeltemperaturen i 2006-2007 på toppen av permafrosten på Juvasshøe (2,5 m dybde) var hele 0,5 gr.C høyere enn middelet for de foregående årene.

Isolert sett er dette et svært stort avvik for en slik årsmiddeltemperatur. Når vi vet at denne episoden kommer på toppen av en lang periode med kraftig og akselererende temperaturøkning i permafrosten, er resultatene oppsiktsvekkende.

På Dovrefjell viser også observasjonene en oppvarmingstrend siden 2003. Den svært milde høsten 2006 forandret tilsynelatende de termiske forholdene i bakken her og man kan se de første tegnene på at permafrosten her tiner og gradvis tørker opp, etter hvert som isen forsvinner og vannet drenerer i bakken. Dette er i så fall første gang permafrost som tiner, er observert i Norge.


Om observasjonene stemmer, som de selv skriver, er dette første gang det er observert tining av permafrost her i landet. Det betyr ikke at det ikke har tint permafrost tidligere.

Var hele Arktis varmt den gang?

Stadig fra samme side i boken:

Starting with 1930, in the whole arctic sector from Greenland to Cape Chelyuskin there has not been a single anomaly of average annual and monthly winter temperatures, while the positive anomalies have been very high. Thus, for example, in the winter of 1934-35 the positive anomalies of average monthly temperature in the region from Dickson Island to Cape Chelyuskin were from 4° to 10°. In November 1935 the positive anomaly on Spitzbergen amounted to 10°.*

Vize points out that if one compares the average air temperatures on the Fram and Sedov when the position of these vessels more or less coincided in respect to coordinates (average latitude of the Fram was 81°59' north longitude, 113°26' east; Sedov, 82° 48' north, 121°30' east) and in respect to season (November 1893 to August 1895 for the Fram ; November 1937 to August 1939 for the Sedov), it turns out that the average annual air temperature on the Sedov was 4. 1° higher than on the Fram . In the six months from September through February this difference even amounted to 7. 5°.

*The deviation of average air temperatures from the 50 year averages exceeded +4° in January to March, 1921 to 1931.


Fra side 472:

3. Rise in temperature of Atlantic water which enters the Arctic Basin. This rise is most clearly seen in existent systematic observations along the meridian of Kola (33°30' east). Taking the average temperatures of this section at depths of to 200 m from 69°30' north to 72°20' north, and dividing existing observations into two periods, cold (1900 to 1906) and warm (starting with 1921), I have obtained a rise of average temperatures for May and August of about 0.7°. From this it follows that on the average a column of water of the Norwegian current 1 square cm in section and 200 m high has 14,000 g-cal more heat supply at the present time than at the start of the present century.

The warming of Atlantic water in the arctic is likewise seen in the following condition: in the regions adjacent to Spitzbergen and Franz Joseph Land there has recently been observed a rise of the lower boundary of the cold Intermediate water layer from a depth of 150 to 200 m, as observed at the start of the present century, to a depth of 75 to 100 m in the present period.

The warming of Atlantic water is still more sharply seen by comparing temperature observations at the deep water observation stations which the Fram and Sedov made at almost the same geographical points. Figure 195 shows the vertical distribution of temperatures at two of such points from which may be seen the extent of the warming of Atlantic water during the past 40 years.

At none of the observation stations of the Fram in the Arctic basin did the temperatures of deep Atlantic water exceed 1.13°. On the Sadko in 1935 we observed a temperature of Atlantic water of 2.68°, while according to observations of the Sedou in 1938, temperatures of Atlantic water even in regions North and east of the Fram drift (i.e. , where it should have colder) were up to 1.8°.


Litt om havis og navigering i Arktis den gang

Side 472:

4. Decrease in ice abundance. We may judge about the decrease in ice abundance in the Greenland and Barents Seas from the ice maps of the Danish Meteorological Institute. According to Karelin's reckoning, the ice area in the Greenland Sea in April to August for the period 1921 to 1938 is 15 to 20 per cent less than for the period 1898 to 1920. From my calculations, the ice abundance in the Barents Sea for the same months from 1920 to 1933 was 12 per cent less than for the period 1900 to 1919.

Side 476:

We could cite numerous such examples , but the foregoing are sufficient to show that the navigational conditions, at least in seas such as the Greenland, Barents and Kara which have been more completely studied as to ice conditions, have become incomparably easier during the past 10 to 20 years than in previous years.

Due to insufficiency of observations, the question of warming of the arctic in its whole broad connotation has been propounded only very recently, namely in connection with preparation for carrying out the Second International Polar Year, when I had to plan the sea expedition routes in advance. Certain phenomena connected with warming of the arctic had been noted earlier. For example, Knipovich was the first to turn his attention to the high temperatures of the Barents Sea in 1921. This warming was then confirmed in 1923 by our voyage on the Perseus to Franz Joseph Land without meeting ice.

Still more remarkable is the fact that the warming of the arctic is not confined to any particular region. In actuality, the same signs of warming of the atmosphere and hydrosphere are found in the Bering Strait in the Pacific Ocean as in the western sector of the Soviet Arctic.


Er ikke vår tids oppvarming i Arktis dramatisk og menneskeskapt?

Zubov nevner 12, 15 og 20 % reduksjon i drivisen i Arktis, alt iløpet av drøye 20 år. Og han fastslår at oppvarmingen var regional, ikke lokal. Han forteller om meget kraftig temperaturstigning på blant annet Svalbard, særlig vintertemperaturen. Han forteller også om "katastrofal" tilbaketrekking av isbreene på Spitsbergen. Og alt dette skjedde før menneskeskapt utslipp av CO2 gjennom forbruk av fossilt brensel selv i teorien kunne ha særlig påvirkning av temperaturen.

Hvorfor forteller ikke myndigheter, forskere og media oss om oppvarmingen av Arktis for 70-80 år siden?

Det kan virke som om varmeperioden på 30- og 40-tallet ikke er særlig populær i de kretser. Den rokker ved CO2-hypotsen, og representanter ved norske klimainstitusjoner har forsøkt å undertrykke varmeperioden i flere år, det være seg i kronikker/ordvekslinger på forskning.no, eller på fjernsynsdebatter. Jeg avslutter dette innlegget med å fortelle hvor redde de faktisk er for dette.

I 10TH SESSION OF WORKING GROUP I OF THE INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE, 29 JANUARY ? 1 FEBRUARY 2007, kan man lese dette:

On text noting high decadal variability in Arctic temperatures, Canada, supported by Norway, suggested removing a specific reference to a warm period observed from 1925 to 1945. The Coordinating Lead Authors explained that ?climate sceptics? often point to this warm spell to question the IPCC for not acknowledging such warm spells. Participants agreed to keep the reference. 

Canadas deltakere, støttet av de norske, foreslo å slette henvisningen til varmeperioden i Arktis 1925-1945 fra Summary for policy makers. De norske representantene var:

Eystein Jansen, Bjerknessenteret
Harold Lefferstra, KLIF
Øyvind Christoffersen, KLIF
Christoffer Grønstad, KLIF
Marit Victoria Pettersen, UD

Det må være meget tvilsom praksis å forsøke å få slettet en slik henvisning. At man argumenterer for at varmeperioden den gang ofte blir misbrukt av "skeptikere" er fullstendig uakseptabelt. Forsøker klimamyndighetene våre å redigere historiebøkene? Det ser faktisk slik ut, og dette setter dem i et tvilsomt lys. Et meget tvilsomt lys. Heldigvis ble Canada og Norge nedstemt.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Jostemikk

Mer om den kraftige oppvarmingen etter 1. verdenskrig

Denne saken har jeg funnet hos Popular Science som er et flott og søkbart arkiv.

[attachimg=1]
[attachimg=2]
[attachimg=3]
[attachimg=4]
[attachimg=5]
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

seoto

Interessant med slike gamle artikler. Virker som om de var mer klar over tidligere varme tider den gang enn de er i dag ;)

Apropos varmere tider. Det var et innslag på NRK Dagsnytt kl. 19 om et arkeologisk funn i Lom, der Lendebreen har trukket seg tilbake. De fant en kjortel som er rundt 1700 år gammel. Den har ligget trygt bevart under isen, så da tyder det på at det var enda varmere i den perioden enn i høymiddelalderen og på 30-40-tallet, ellers hadde vel isen smeltet tidligere og kjortelen blitt ødelagt.
Noen ganger er løgnen for stor til at man kan få øye på den.
Og når man ikke kan se at det er en løgn, velger man naturlig å tro på den.

Amatør1

Sitat fra: seoto på september 08, 2011, 22:09:08 PM
Interessant med slike gamle artikler. Virker som om de var mer klar over tidligere varme tider den gang enn de er i dag ;)

Apropos varmere tider. Det var et innslag på NRK Dagsnytt kl. 19 om et arkeologisk funn i Lom, der Lendebreen har trukket seg tilbake. De fant en kjortel som er rundt 1700 år gammel. Den har ligget trygt bevart under isen, så da tyder det på at det var enda varmere i den perioden enn i høymiddelalderen og på 30-40-tallet, ellers hadde vel isen smeltet tidligere og kjortelen blitt ødelagt.

Interessant! Her er link til innslaget på NrK http://www.nrk.no/nett-tv/indeks/277027/

Et "lendeklede"  :P NrK får selvsagt presset inn et par ord som skal bevise AGW.

At ikke voksne folk skjønner at
It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to

Jostemikk

Oppvarmingen på Grønland etter 1. verdenskrig var 50 % sterkere enn dagens

Chylek et. al, 2006,  har publisert sin forskning i GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS, VOL. 33, L11707, 5 PP., 2006, og forteller at deres analyser av temperaturhistorien på Grønland ble gjort for å sammenligne de to varmeperiodene Grønland har opplevd de siste 90 år.

De konkluderer med at perioden 1920-1930 var 50 % større hva gjelder oppvarming enn tiårsperioden 1995-2005. Hvilket er noe av det samme jeg har forsøkt å påpeke i flere innlegg, der jeg blant annet har lagt fram denne grafen fra Climate4you:Jeg skjønner at Chylek et. al velger å begynne i 1995, for det var da den egentlige varmeperioden startet. Jeg kan ikke gjøre annet enn å komme med et par bemerkninger. Hvordan henger dette sammen med norske "mainstream" klimaforskeres uttalelser om "dramatisk temperaturøkning, aldri tidligere sett!"? Og hvordan henger dette sammen med uttalelser av de samme av typen "det finnes ikke fagfellevurdert forskning publisert i et anerkjent magasin som kan vise til at vi har hatt tilsvarende, dramatisk oppvarming av den størrelsesorden vi ser i dag"?

Saken er faktisk den at det har vært like kraftig oppvarming på Grønland tidligere, hvilket blir bekreftet av Chylek et. al, som også forteller at den nåværende oppvarmingen på Grønland ikke er det minste uvanlig sammenlignet med tidligere klimaendringer.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Jostemikk

Ciceros dekning av forskningen som viser varmere middelalder og varmere 30- og 40-tall

Ikke dårlig. Det skal de ha:

Analysene fra rekonstruksjonene antyder at vintertemperaturutviklingen på Svalbard og i Nord-Norge (figur 2) i forrige årtusen kan deles i tre store perioder; nedkjølingen perioden rundt den lille istid (cirka 1500–1900), en periode på 1800- og 1900-tallet som var den kaldeste delen av den lille istid, og en periode med rask oppvarming i det 20. århundret.

Den lille istid på Svalbard var en progressiv nedkjøling på cirka 1 grad fra den varme perioden under vikingtiden (år 790–1100) og inneholder ingen klare tegn på brå klimaoverganger. På 1800-tallet, som ifølge våre resultater var den kaldeste perioden på Svalbard under den lille istid, var det om lag 4 grader kjøligere enn på 1900-tallet. Den raske oppvarmingen i begynnelsen av det 20. århundret er allerede godt dokumentert i instrumentelle data og underbygget i reduksjonen av sjøisutbredelsen i studieområdet.

Resultatet av analysene i figur 2 viser at det siste årtusenets vintertemperaturer i Longyearbyen varierte fra –5 grader før år 900 til –25 grader rundt 1850. Tilsvarende varierte temperaturen i Vardø fra –1 til –10 grader.

På den dekadiske tidsskalaen i perioden desember–februar varierte temperaturen fra –6 til –17 grader i Longyearbyen og fra –2 til –6 grader i Vardø. Disse periodene samsvarer med maksimal vintersjøisutbredelse sør for Svalbard.
Like varme somrer
Et av de mest slående trekkene ved rekonstruksjonen er at vintertemperaturen på Svalbard og i Vardø var like høy på 1300-tallet som den er i dag.

Gjentatte snøprøvetagninger på Lomonosovfonna under feltarbeid i perioden 2000–2007 har vist at issmeltingen som forekom på sommeren i tidlig middelalder, bare har vært overskredet de siste par årene. Våre studier indikerer derfor at sommertemperaturene på Svalbard før 1300-tallet var minst like høye som på slutten av 1990-tallet.


Tekst og billedgraf fant jeg på Cicero:

[attachimg=1]

Denne saken finnes mer om på 20 grader varmere om vinteren på Svalbard under Vikingtiden enn på midten av 1800-tallet!

Jeg håper flere og flere forstår at oppvarmingen de har bygget hele klimasirkuset rundt skjedde lenge før vårt antropogene bidrag kan ha spilt inn i nevneverdig grad. Jeg håper også at stadig fler forstår hva dette innebærer. Legg dog merke til at grafen i dette innlegget stopper  i år 2000.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Jostemikk

#6
Havtemperaturen ved Spitzbergen steg med 12 °C etter første verdenskrig

Opplysningene fra dette innlegget er sakset fra NOAA, USA - PDF

[attachimg=1]

[attachimg=2]

Dette er enda en bekreftelse på den voldsomme oppvarmingen i Arktis etter første verdenskrig. Her er også 1918 nevnt som starten på oppvarmingen. En meget sterk oppvarming av havtemperaturen på 12 °C i Spitzbergen-området, og et arktisk landskap som ikke er til å kjenne igjen. Der det tidligere var kolossale mengder is, ligger nå kun naken morene.

Vinteren 1921-1922 frøs ikke havet nord for Spitzbergen. Dette er svært betegnende for den voldsomme varmen man opplevde den gang. Her er Wikipedias kart over Svalbard:

[attachimg=3]

Her er Nansensenterets iskart for 2. februar 2011:

[attachimg=4]

Jeg minner atter en gang om de norske deltakerne i IPCC AR4, Summary for Policymakers, og deres støtte til Canadas forslag om å stryke henvisningen til varmeperioden på 30- og 40-tallet.

Allerede i 1922 var det vesentlig varmere enn det er i dag, så det er forståelig at "mainstream" klimatilhengere forsøker å undertrykke sanheten om oppvarmingen den gang. Vi er i ferd med å bli frastjålet vår historie, og nå er det på tide at meteorologer, historikere og forskere generelt, kommer ut av skapet og hjelper til å få satt sluttstrek for denne farsen.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Jostemikk

Jeg fant denne australske avisartikkelen hos Steven Goddard:

Wodonga and Towong Sentinel (Vic. : Friday 29 September 1939)

What is The World Coming To?

Scientists have confirmed the fact that the Arctic regions around Spitzbergen are warming up at the rate of approximately one degree in every two years.

Since 1910, when observations first started in those regions, the cumulative rise of winter temperature has amounted to nearly 16 degrees.

Such a profound change has been attended by new and strange phenomena over the whole area surrounding the Polar basin. It has been found that the Polar icefields are receding gradually northwards, while soil which at one time remained solidly frozen throughout the year now undergoes a partial thaw during the Arctic summers.

In the Barents Sea area where, during earlier observations, only small patches became free from ice, large spaces of open water now occur at frequent intervals.

Ice-breakers and other vessels which regularly make journeys to the far North are now able to penetrate with comparative ease into regions which could not be reached twenty years ago.

There has been a gradual drift northward of several kinds of fish into areas once completely ice covered.

The milder conditions have not been confined to areas north of the Russian coast. From parts of Greenland comes evidence of a higher winter temperature, with considerably less snow, than was the case in the early part of the twentieth century. When this warming-up process was first noticed, says a writer in the "Evening Standard," scientists were inclined to attribute it to a temporary increase in the volume of the North Atlantic Drift, or even to a change in the course of the river of warmth, but subsequent events point to this theory being only partially correct.

Parts of the Polar regions not affected by the warm waters have grown decidedly warmer in the last 20 years, while temperatures have become higher in the far north-east of Siberia and well inland—remote from oceanic effects.

In support of the belief that the Atlantic river of warmth cannot be wholly responsible for the widespread rise in temperature there are the trustworthy records obtained by Mr. J. B. Kincer, of the Weather Bureau at Washington, which show that the rise in temperature at places as far apart as Canada and Africa. South America and Asia, Bombay and Santiago (Chile) has been well marked since the middle of last century.

It is possible that the world as a whole is becoming warmer. One scientist puts forward the theory that an increase in carbon dioxide (due to the huge amounts of coal being used) may be responsible for such a change, while astronomers look to the sun for an explanation.

Quite apart from any fluctuations in the sun's actual output of radiative energy, it is possible that the warmth received from the still may vary from time to time due to the earth passing through regions of space in which meteoric dust is unevenly distributed.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Bebben

SitatIt is possible that the world as a whole is becoming warmer. One scientist puts forward the theory that an increase in carbon dioxide (due to the huge amounts of coal being used) may be responsible for such a change, while astronomers look to the sun for an explanation.

Intet er nytt under solen...  :D... men såvidt jeg husker, var det en klimahype allerede før første verdenskrig. Verdenskrigen + en midlertidig nedkjøling gjorde kål på den. Så økte det igjen mot andre verdenskrig i takt med varmeperioden, men Hitler og ny nedkjøling gjorde slutt på den.

Så la oss håpe at en nedkjøling er nok denne gangen... foreløpig ser det ut til at nedkjøling av økonomien også har en del å si.

Baby, it's getting hot outside! Send for Greenpeace!

Jostemikk

Epost fra Phil Jones til blant andre Michael mann, 2003:

Even with the instrumental record, the early and late 20th century warming periods are only significant locally at between 10-20% of grid boxes.

Epost fra Edward Cook til Michael Mann 2001:

Most researchers in global change research would agree that the emergence of a clear greenhouse forcing signal has really only occurred since after 1970.

Kan noen snart fortelle meg hvorfor dette klimatullet får fortsette?
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Jostemikk

Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

seoto

Noen ganger er løgnen for stor til at man kan få øye på den.
Og når man ikke kan se at det er en løgn, velger man naturlig å tro på den.

Jostemikk

Mer forskning som peker på den store oppvarmingen på den nordlige halvkule etter første verdenskrig. Det står svært mye interessant i boka som kan lastes ned i PDF-format på US Archive - CLIMATE THROUGH THE AGES - C. E. P. BROOKS

Since 1850 winter temperatures have tended to rise
over all the north temperate and Arctic regions and probably
in corresponding latitudes of the Southern Hemisphere.
The change was slow and irregular at first, but became very
rapid after 1900. The rise in the mean temperature of the
three winter months, from 1851-1900 to 1901-1930, amounted
to 5 F. or more in Western and Central Europe. This
change was associated with a marked strengthening of the
atmospheric circulation and steady west-south-west winds in
Western Europe. There was little change of summer temperature.
Glaciers and ice-sheets receded very rapidly, and
after 1918 little or no drift ice reached the shores of Iceland.
The rise of winter temperature progressed from south to
north, and Central Europe may have passed the crest as early
as 1920 when the rise in the Arctic was in full swing. The
magnitude of the change in the Arctic is shown by the mean
winter temperatures of Spitsbergen, which rose by 16 F.
between 1911-1920 and 1931-1935. The edge of the main area
of Arctic ice also receded towards the pole by some hundreds
of miles. Since January 1940 the winter climate of Europe
has reverted abruptly to greater severity, but it is too soon
to say whether this is the beginning of another long period of
continental climate or only a temporary fluctuation.


Denne kraftige oppvarmingen er snart radert ut av mainstream. Det samme er det markante temperaturfallet etter 40-årene. Jeg anbefaler å laste ned denne boka. Den er omfattende rent historisk, og man kan blant annet lese om vekst og tilbaketrekking av Europeiske isbreer opp gjennom århundrene.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Jostemikk

#13
Svalbard, Longyearbyen, Meteorologisk Institutt - pluss en god del historisk forskning

Del I

Jeg skal til bunns i årsaken til den raskeste oppvarmingen vi har hatt her på jorda i moderne tid, den kraftige oppvarmingen i Arktis etter første verdenskrig. Denne saken er en akilleshæl for mainstream klimaforskning. Nevn denne oppvarmingen for dem, og de blir fjerne i øynene og kommer med enten taushet, avsporing, eller voldsomme personangrep.

I denne første delen tar jeg for meg muligheten for å skaffe til veie relevante temperaturdata fra Svalbard ved hjelp av Meteorologisk Institutt. Den lengste temperaturserien de har, er for Longyearbyen på Spitsbergen, oppført fra 1916-1977 på deres offisielle klimaside eKlima. Allikevel oppført hos Rimfrost.no med en serie fra 1912, og fortsatt i drift. Se bare her:

[attachimg=1]

[attachimg=2]

Det finnes tydelig vis en full serie fra 1912, og den har Rimfrost.no fått tilgang til fra Meteorologisk Institutt. Men vi andre, som forsøker å finne temperaturdataene fra Meteorologisk Institutt, får kun tilgang til en avkortet serie.

La oss ta en titt på de offisielle dataene fra våre statslønnede meteorologer for værstasjon 99860 LONGYEARBYEN.

[attachimg=3]
[attachimg=4]

Jeg har understreket min, maks og gjennomsnittstemperatur, slik at vi nå har stadfestet at slike finnes for Longyearbyen. De er ikke kun markert for hele den oppgitte driftsperioden fra 1916-1977, de er oppgitt fra og med september 1911! Dette forklarer jo at første hele serie som Rimfrost.no bruker, er 1912. Nå begynner jeg å bli forvirret her. Var værstasjonen i drift fra 1911 eller 1916? Jeg må anta at det hele startet i 1911, hvis ikke er det jo fantasi-data det Rimfrost.no har mottatt fra Meteorologisk Institutt. Spørsmålet blir da hvorfor disse dataene ikke er innført slik at vi brukerne av eKlima får tilgang til dem?

Da får vi trøste oss med gode data for perioden 1916-1977 - slik at vi kan danne oss et klart bilde av hva som skjedde i forbindelse med den meget raske og kraftige oppvarmingen etter første verdenskrig

Jeg skulle så gjerne ønske at det var slik, men dessverre. Ta en titt:

[attachimg=5]
[attachimg=6]
[attachimg=7]

Her bekreftes for så vidt at værstasjonen var i drift fra 1911, men det er gedigne mangler i stasjonsstatistikken. Det mangler hele år, og det er regnet ut månedsmiddel uten at det kan dokumenteres maks og min. Det blir verre:

[attachimg=8]

Hvor har det blitt av 1924, 1926, 1927, 1928 og 1929? 1930 har bare data til og med september. Det fortsetter like galt:

[attachimg=9]

1934 har ikke data etter august. 1935 mangler etter september. 1936 har kun data for november og desember. Hva er dette? Jeg hopper nå over noe av elendigheten, og starter i 1941:

[attachimg=10]

At det ikke ble målt temperaturer under den andre verdenskrig er forståelig. De begynte igjen etter freden i 1945. Men hva skjedde med årene 1947 til 1956? De mangler fullstendig! Rimfrost.no har fått tilgang til alle år fra og med 1912, mens det på Meteorologisk Institutts egen e-Klima, kun er surr, rot og uverdige dataserier.

Fra og med 1957, til og med avslutningen i 1977, er alle værdataene utfylt til fullkommenhet. Det jeg har fremlagt nå, viser at det finnes data for alle år fra og med 1912, bare sjekk Rimfrost.no. Disse dataene er imidlertid ikke tilgjengelige for brukerne av eKlimas tjenester.

Finnes annen dokumentasjon på at det ble målt temperaturer på Svalbard/Spitsbergen de årene eKlima ikke har data?

Det finnes historiske temperaturdata å fremvise. Dette skal jeg gjøre i del II. Det kan ta en stund før den er klar.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Jostemikk

#14
Det tar sin tid med del II. I mens tenkte jeg det kunne være av interesse å se hvor voldsomt vintertemperaturen steg på Svalbard etter første verdenskrig. Grafen jeg legger ut er etter data fra Rimfrost.no, som har fått sine data fra Meteorologisk Institutt. Det er godt å ha Rimfrost!

Grafen har både sommer- og vintertemperatur. Legg spesielt merke til den loddrette aksen, og se hvor mange grader det er snakk om. Dette må være den kraftigste oppvarmingen en region har opplevd i moderne tid.

[attachimg=1]

-23,8 °C i 1917 er kaldeste gjennomsnitt for des-feb. I 1930 var det - 6,7 °C.

Ingen skal komme å fortelle meg at dette hadde noe som helst å gjøre med menneskeskapt økning av drivhusgasser. Lufta blir som en spurv i tranedans i dette gamet. Her snakker vi høyst sannsynlig om endringer i havstrømmer og havtemperatur.

Oppvarmingen i Arktis startet allerede på slutten av syttenhundretallet. Det var variasjoner framover, før den voldsomme temperatureksplosjonen rett etter første verdenskrig. Klimaforskerne har kastet bort 90 år på å IKKE finne ut av årsaken til denne temperatureksplosjonen. Alt som har skjedd etter denne, er variasjoner over samme tema helt fram til våre dager. Når norske mainstream klimaforskere og deres talsmenn forteller det norske folk at dagens oppvarming er enestående, og aldri tidligere sett, juger de så det renner av dem, og dette kan vi ikke lenger finne oss i.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren