IPCC og James Hansen har tittet i kaffegruten og spådd

Startet av Jostemikk, august 23, 2011, 18:12:22 PM

« forrige - neste »

Jostemikk

IPCC og James Hansen har tittet i kaffegruten og spådd

I IPCC AR4/WG1 står blant annet:

For the next two decades, a warming of about 0.2°C per decade is projected for a range of SRES emission scenarios.

Jeg tenkte det kunne være interessant å se hvordan dette ligger an, og å spekulere (jeg kan også spå i kaffegrut) litt om fremtidige scenarioer med tanke på naturlige klimavariasjoner.

[attachimg=1]

Temperaturdataene jeg bruker for tidsrommet 2000-2010 er fra den offisielle leverandøren til IPCC, Hadcrut3, og jeg har plottet serien inn på Woodfortrees.

Så har jeg utfra de naturlige svingningene i global temperatur, der trendene synes å knytte seg sterkt til ENSO/PDO og andre sykliske variasjoner i hav- og luftstrømmer, trykksystemer etc, lagt inn to mulige scenarioer for tiden fram til 2030. Og ingen må tvile, disse syklene er reelle, om ikke fullstendig forstått. Her er fra BBCs intervju med Phil Jones:

- Do you agree that according to the global temperature record used by the IPCC, the rates of global warming from 1860-1880, 1910-1940 and 1975-1998 were identical?

- ...So, in answer to the question, the warming rates for all 4 periods are similar and not statistically significantly different from each other.

Here are the trends and significances for each period:


[attachimg=2]

Fram til nå har IPCCs spådom bommet skikkelig. Og dette er jo svært betenkelig, for det er disse spådommene som danner grunnlaget for den politikken de vestlige lands ledere fatter etter "føre var-prinsippet" de har valgt som ledestjerne inn i fremtiden. Dette er politiske beslutninger som vil få meget store sosiale og økonomiske konsekvenser for oss alle.

På grafen har jeg lagt inn en trendlinje som viser en utflatingen av temperaturen fra nå og fram til 2030, samt en som viser en temperaturnedgang på 0,1 grader de første 30 år av årtusenet.

For hvert år med flat eller synkende trend, stiger gapet mellom kaffegrutspåingen til IPCC og virkeligheten, og det vil måtte skje en mer og mer dramatisk temperaturoppgang for å ta igjen det tapte.

En person som har mye makt over prognosene til IPCC, er James Hansen. IPCC bruker hans sirkulasjonsmodeller som et verktøy for å kunne spå i gruten. Her er en meget talende sammenligning mellom Hansens grutestimat, og virkeligheten, og resten av bildene i sammenheng med dette, er alle fra Bob Tisdales glimrende analyser av ENSO, lagt ut både på hans hjemmeside under A Memo To Hansen and Sato, og på WUWT - Another GISS miss, Tisdale calls out Hansen and Sato on failed predictions:

[attachimg=3]

[attachimg=4]

Som alle kan se, så forteller ikke Hansens modeller særlig mye om realitetene i de variasjoner naturen i Stillehavet har i ermet. Allikevel må James Hansen ha ansett seg som en kunnskapsbærer angående ENSO/PDO, for han gikk tidligere i år ut med djerve påstander etter en rask titt i kaffegruten, og spådde utviklingen i ENSO dette året, og spådde en sterk, ny El Niño:

Sometimes it is interesting to make a bet that looks like it is high risk, but really isn't. Such a bet can be offered at this point. The NOAA web pages giving weekly ENSO updates predict a return to ENSO–neutral conditions by mid–summer with some models suggesting a modest El Nino to follow. We have been checking these forecasts weekly for the past several years, and have noted that the models almost invariably are biased toward weak changes. Based on subsurface ocean temperatures, the way these have progressed the past several months, and comparisons with development of prior El Niños, we believe that the system is moving toward a strong El Niño starting this summer. It's not a sure bet, but it is probable.

Jeg anbefaler James Hansen å skifte leverandør av kaffe, for gruten han nå spår i, lurer ham trill rundt. Se bare på det neste av graf-bildene til Bob Tisdale, og der har Tisdale vært så vennlig at han også har markert James Hansens forrige spådom, den gang om en ny, kraftig El Niño i 1999:

[attachimg=5]

Styres den norske klima- og energipolitikken av en aktivist som spår i kaffegrut?

Det ser dessverre slik ut. Like ille er den kolossale økonomiske omveltningen og belastningen dette fører til for den vestlige verden. Vi snakker om en mann som bedriver kampanjevirksomhet, ikke forskning. Vi snakker om en mann som har blitt arrestert under nettopp kampanjevirksomhet. Vi snakker om en mann som ikke skammer seg det minste over å bedrive ren skremselspropaganda for å fremme sitt eget hat mot olje- og kullindustrien. Ikke minst snakker vi om en mann som til tross for dette, gang etter gang blir henvist til som seriøs forsker. Han får priser, ros og takk. Og ikke så rent lite skremmende, han slipper å stå til ansvar for galskapen. Hvordan er slikt mulig? Min påstand er at dette ikke ville vært mulig uten politikernes og medias totale oppbacking. Den menneskeskapte klimakrisa er et politisk ønske, ikke et vitenskapelig faktum.

Som en avslutning synes jeg det passer godt med å vise ENSO-indeksen i flere utgaver, med forklaring, mer om dette kan leses i Vil man ikke, så vil man ikke!, der jeg etter beste evne forsøkte å forklare at under negativ PDO forekommer ingen kraftige og langvarige El Niño! Disse kraftige El Niños startet i 1976, under Det store klimaskiftet i '76, mens det nye, store klimaskiftet, til negativ fase i ENSO/PDO startet etter den avsluttende El Niño-fanfaren i 1998:Om James Hansen rett og slett ikke har hatt tid til å sette seg inn i klimavariasjoner, om han lyver med hensikt for å bedrive propaganda, eller om han rett og slett er en smule dum, er sannelig ikke lett å si.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Jostemikk

NASA har kommet med denne meldingen basert på James Hansens "forskning":

Paleoclimate Record Points Toward Potential Rapid Climate Changes, og her ser vi igjen denne totale avhengigheten av paleoklimatologi. James Hansen støtter seg til den sedvanlige titten i kaffegruten, for virkelighetens verden støtter ikke hans dommedagsprofetier.

Så ufattelig pinlig har dette blitt for James Hansen, at han i stedet for å bøye unna, beklage at han har tatt feil, og trekke seg stille tilbake for å leve av millionene han har tjent som svovelpredikant, velger å juge rett ut. Like pinlig er at han nå må gå bort fra sin egen temperaturutregning, en utregning som allerede er meget kraftig overdrevet, men den holder allikevel ikke.

Følgende sitater er fra NASA-meldingen, men jeg siterer dem fra WUWT, der jeg fant denne saken.

SitatHansen: "Humans have overwhelmed the natural, slow changes that occur on geologic timescales"

Based on Hansen's temperature analysis work at the Goddard Institute for Space Studies, the Earth's average global surface temperature has already risen .8 degrees Celsius since 1880, and is now warming at a rate of more than .1 degree Celsius every decade. This warming is largely driven by increased greenhouse gases in the atmosphere, particularly carbon dioxide, emitted by the burning of fossil fuels at power plants, in cars and in industry.

Jasså, sier du det? Mer enn 0,1 °C pr. tiår? Her er dine egne data, Jimmy Badboy:

[attachimg=1]

Den blå trendenlinjen viser virkeligheten slik James Hansen selv ser den ved hjelp av egne data. Den røde trendlinjen er det James Hansen forteller verden er sant, ved hjelp av paleoklimatiske "studier", altså ved å glo i kaffegruten.

Er det medlemmer her på forumet som kan fortelle meg litt om hvordan slike direkte løgner blir mottatt av akademiske miljøer i andre forskningsgrener enn klimaforskning? Man skulle vel tro at slikt blir hardt slått ned på, og at vedkommende som blir tatt i slike løgner vil bli fratatt både ære og forskningsmidler?

Les hele saken, enten hos NASA eller WUWT. Der vil dere også se nevnt den politisk bestemte WWF-grensen på 2 °C.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

dagfinn

Sitat fra: Jostemikk på desember 09, 2011, 14:46:35 PM
Den blå trendenlinjen viser virkeligheten slik James Hansen selv ser den ved hjelp av egne data. Den røde trendlinjen er det James Hansen forteller verden er sant, ved hjelp av paleoklimatiske "studier", altså ved å glo i kaffegruten.

Er det medlemmer her på forumet som kan fortelle meg litt om hvordan slike direkte løgner blir mottatt av akademiske miljøer i andre forskningsgrener enn klimaforskning? Man skulle vel tro at slikt blir hardt slått ned på, og at vedkommende som blir tatt i slike løgner vil bli fratatt både ære og forskningsmidler?

Direkte løgn er vel å ta litt hardt i, ettersom dataene kan tolkes på litt forskjellige måter og han kanskje mener trenden over flere tiår. Et større problem er at 0,1 grad pr. tiår ikke er nok til å forårsake den temperaturendringen de prøver å skremme oss med. Det som er helt sikkert er at vi ikke har sett snurten av noen akselererende temperaturøkning og at vi ligger etter modellscenariene.

Jostemikk

SitatBased on Hansen's temperature analysis work at the Goddard Institute for Space Studies, the Earth's average global surface temperature has already risen .8 degrees Celsius since 1880, and is now warming at a rate of more than .1 degree Celsius every decade.

Det er ikke mange måter å tolke det der på, Dagfinn. :D

Hansen og NOAA brukte også samme måte å justere for UHI-effekten for noen år siden. Det var da de amerikanske temperaturene hoppet opp og ned og rekorder byttet plass. James Hansen er således fullstendig klar over at de allerede har lagt til en kunstig oppvarmingstrend på ca 0,2 °C. Det meste av nyere forskning tyder på en UHI-effekt på ca 0,2 °C for urbane områder, og disse dekker store deler av stasjonene som blir brukt i seriene. Sier vi halvparten, skal UHI-effekten justeres ned med 0,1 °C, og dermed har de lagt til en kunstig trendøkning på ca 0,3 °C. Attpå til juger han nå på seg mer enn 0,1 °C stigning i forhold til virkeligheten.

Ta en titt på denne fra NOAA, som viser hvor  mye de justerte trenden for USA. De har justert opp de kalde periodene, og de har særlig justert opp mye de siste tiårene. Legg merke til at det er Fahrenheit, ikke Celsius:Dette med hvordan Hansen har trikset med temperaturene har jeg skrevet mye om tidligere. Så jo, James Hansen juger.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

ConTrari

Et annet moment ang. James Hansen: Når blir vi kvitt ham? Han er minst 70 år gammel. Når går han av med pensjon? Har han livstidskontrakt med NASA?

Jostemikk

Han vil leve til evig tid for hans disipler, ConTrari. Jeg er ærlig talt redd for at hans grav vil bli en samlingsplass for de neste generasjoners ekstremistiske grupperinger. For å unngå dette, burde han kanskje senkes på hemmelig sted i Stillehavet?

James Hansen står for politisk aktivisme, ikke forskning. James Lysenko Hansen. Var jeg amerikansk etterforsker med tilgang til nok opplysninger, ville jeg brukt tid på å finne ut bakgrunnen for James Hansens voldsomme hat mot kullindustrien. Ble hans far eller bestefar lungesyke av gruvearbeid, og fikk sparken uten pensjon? Kjøpte gruveindustrien opp land og tok over Hansens odelsgård? Stakk sønnen av en kullegruveeier av med Hansens kjæreste da han var i tenårene?

Dette siste er ikke ment som fleip. Det ligger alltid noe bak et slikt uttalt hat som James Hansen i tiår har vist overfor kullindustrien. Han har tatt dette alt for langt. Det er ikke rasjonell oppførsel fra en forsker.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

ConTrari

Sitat fra: Jostemikk på desember 09, 2011, 16:48:39 PM
Han vil leve til evig tid for hans disipler, ConTrari. Jeg er ærlig talt redd for at hans grav vil bli en samlingsplass for de neste generasjoners ekstremistiske grupperinger. For å unngå dette, burde han kanskje senkes på hemmelig sted i Stillehavet?

James Hansen står for politisk aktivisme, ikke forskning. James Lysenko Hansen. Var jeg amerikansk etterforsker med tilgang til nok opplysninger, ville jeg brukt tid på å finne ut bakgrunnen for James Hansens voldsomme hat mot kullindustrien. Ble hans far eller bestefar lungesyke av gruvearbeid, og fikk sparken uten pensjon? Kjøpte gruveindustrien opp land og tok over Hansens odelsgård? Stakk sønnen av en kullegruveeier av med Hansens kjæreste da han var i tenårene?

Dette siste er ikke ment som fleip. Det ligger alltid noe bak et slikt uttalt hat som James Hansen i tiår har vist overfor kullindustrien. Han har tatt dette alt for langt. Det er ikke rasjonell oppførsel fra en forsker.

Enig i det, men hva er pensjonsalderen i NASA? Noen som vet? Har han inngått en avtale med dem om å være "evighetsforsker"? Når kan vi omtale ham som "forhenværende forsker ved NASA"?

Jostemikk

Jeg vet ikke hvilke regler for aldersgrense som finnes for NASA eller det offentlige USA, ConTrari. Tror da heller ikke det spiller noen rolle hvilke regler man har, for det gjøres garantert unntak for gullkalven Hansen. Han drar så mye penger inn til NASA-butikken gjennom "klima"-relaterte satellitter og generelle forskningsmidler, at han nok selv bestemmer når han skal gi seg.

Når jeg først er inne på klimapenger inn i bedriften. Har noen sjekket Norsk Romsenter?
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Ewer Gladblakk.

Det kommer nok litt ann på spåkjærringa, om hvordan gruten blir spådd.... :-\
Løft kun ett bein om gangen.....ellers går du bare på snørra!

Jostemikk

Jeg nevnte UHI-effekten, og det har skjedd en del angående den de siste dagene. Jeg har i tidligere innlegg i andre tråder vist dere hvor håpløst BEST-prosjektet behandlet UHI-effekten i Bergen og Oslo. Nå leste jeg akkurat denne kommentaren fra Zeke på Real Climate:

SitatInterestingly enough, the BEST folks revised their estimate of UHI to 0.02 C per decade from 1950-present. Its not statistically significantly different from zero in their estimate, but its not negative anymore.

Comment by Zeke Hausfather — 8 Dec 2011 @ 9:17 PM

Det betyr i så fall at BEST-serien skal nedjusteres med drøye 0,1 °C for de siste 50 år. Jeg har aldri sett tallet deres for hvor mye de hadde justert gal vei, så jeg vet ikke hva dette vil betyr når seriene blir re-publisert. Men dette er jo akkurat som jeg har skrevet, resultatene deres var helt horrible!

Når jeg først er inne på Zeke, så ta en titt på dette:

SitatThe Blackboard - Congratulations Zeke, Steve, Matt, Claude and Nick

Our estimate for the bias due to UHI in the land record is on the order of 0.03C per decade for urban stations.

For de som ønsker å lese denne forskningen, finnes den her.

Denne forskningen er gjort av til dels Hardcore AGW-ere, bare så det er sagt. Det er mulig tallet virket lavt, 0,03 °C pr. tiår. Dette er ganske dramatisk, for temperaturene på flyplasser, i byer eller annet som betegnes som urbant, må nedjusteres med ca 0,4 - 0,5 °C fra 1880 fram til i dag. I de innleggene jeg har vist dere Hadcru, GISStemp og BESTs rasering av de norske temperaturseriene, har alle disse justert feil vei!

Husk at dette betyr at nesten all, eller mer enn all den "oppvarmingen" de har påstått kun har vært et resultat av urbanisering. Ta bort en halv grad fra de kjente seriene, så forstår dere at verden ikke har blitt men enn et par tidels °C varmere, og at absolutt all den oppvarmingen som var skjedde for 70-90 år siden.

Dette er også en bekreftelse på det The Team fryktet seg i mellom i Climategate 1.0, der havtemperaturene viste så svak stigning at de mente at de "fryktelige skeptikerne" hadde et meget godt argument når de tilskrev forskjellen UHI-effekten.

Ta så en titt på noe av det jeg har skrevet tidligere i denne tråden, og sammenlign disse nye opplysningene med det James Hansen og NOAA har gjort.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Jostemikk

Jeg har veldig lyst til å vise fram denne igjen:Dette er den justeringen de gjorde på temperaturserien for USA. Fjern denne kjempestigende trenden fra den grafen de viser, så får dere de egentlige temperaturene.

Stakkars amerikanerne. De hutrer og fryser både her og der, men tør vel egentlig ikke klage, for myndighetene forteller dem at det aldri har vært varmere.

Se på grafen en gang til. Hvert eneste kalde år har de justert kraftig oppover. De har justert serien nesten 0,6 °C oppover, og dette påsto de var justering for blant annet UHI-effekten. snakk om å gjøre ting motsatt. Egentlig har det blitt mye kaldere i USA de siste 80-90 årene. Husk NOAA-sjefen som året før Hansen vitnet for kongressen, fortalte at det ikke fantes spor av oppvarming i USA de siste 100 år. Denne uttalelsen kom han med i 1987.

Er det noen som tror at dette bare har skjedd i USA?
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Amatør1

Sitat fra: Jostemikk på desember 09, 2011, 16:48:39 PM
Han vil leve til evig tid for hans disipler, ConTrari. Jeg er ærlig talt redd for at hans grav vil bli en samlingsplass for de neste generasjoners ekstremistiske grupperinger. For å unngå dette, burde han kanskje senkes på hemmelig sted i Stillehavet?

Stemmer imot. Jeg ser for meg at han stiger til overflaten ved hver El Niño, og synker ved hver La Niña, ikke bra. Jeg foreslår at de ekstraherer karbonet fra kroppen, tilsetter 2 deler oksygen, og pumper det ned i en dyp undersjøisk brønn. Carbon Capture and Storage i praksis,
It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to

Jostemikk

Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren