10-års temperaturtrender

Startet av Amatør1, november 04, 2011, 21:52:41 PM

« forrige - neste »

Amatør1

I forbindelse med BBC's Richard Black sin briefing av egne kolleger om Climategate, klimaforskere og klimaspørsmålet generelt sett, omtalt her, presenterte han nokså misvisende 10-års temperaturtrender som enkle differanser mellom siste og første år.

Mange har naturlig nok reagert på dette, og i dagens Whiteout på Bishop Hill er det vist til en graf laget av HaroldW som er basert på disse verdiene og utregnet med lineær regresjon:Som det framgår er trenden fortsatt positiv, men har vært fallende i årevis og er nå bare såvidt over null. Mao., temperaturene har så godt som ikke steget de siste 10 år, basert på GISS sine data.

Legg merke til at X-aksen er markert med "Trend Start Year", så den siste delen av kurven inneholder data helt fram til idag.

It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to