Du godeste, noe har virkelig skjedd med MSM!

Startet av Jostemikk, februar 24, 2012, 12:00:07 PM

« forrige - neste »

Jostemikk

Håper alle mener som meg, og sender en positiv kommentar til brennpunktredaksjonen:

brennpunkt@nrk.no

[attachimg=1]

For aller første gang har NRK kommet seg ut av klimazombietilstanden, og virkelig holdt seg til realitetene angående "klima"relatert stoff.

En takk også til Heidi Sørensen for å fortelle det som det er, at "grønne" sertifikater og vindmøllekraft er et forferdelig pengeløseri, en grufull ødeleggelse av norsk natur, og alt på økonomisk bekostning av innbyggerne i landet vårt.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

BorisA

Mye bra her ja, men som man kunne vente, ble ikke selve AGW-hypotesen utfordret.
Annenhvert ord var jo "klimautslipp".
Det er bra å sende skryt til Brennpunkt-redaksjonen, men samtidig kan man når de først er i gang, anmode de om også sender et program der klimaskeptikerne kommer til orde mot AGW-hypotesen.
Men det er nok ikke NRK klare for ennå, tenker jeg.
Jeg spørger helst, mitt kall er ei at svare.

seoto

Dette var et program om grønne sertifikater og vindmøller, og ikke om AGW generelt, så jeg var svært fornøyd med programmet. Og den feige klimaministeren ville altså ikke engang svare på spørsmål!
Noen ganger er løgnen for stor til at man kan få øye på den.
Og når man ikke kan se at det er en løgn, velger man naturlig å tro på den.

Jostemikk

Sitat fra: BorisA på september 25, 2012, 22:40:21 PM
Mye bra her ja, men som man kunne vente, ble ikke selve AGW-hypotesen utfordret.
Annenhvert ord var jo "klimautslipp".
Det er bra å sende skryt til Brennpunkt-redaksjonen, men samtidig kan man når de først er i gang, anmode de om også sender et program der klimaskeptikerne kommer til orde mot AGW-hypotesen.
Men det er nok ikke NRK klare for ennå, tenker jeg.

Jeg tror heller ikke de tør starte en rettferdig og riktig dekning av klimasaken, Boris. Allikevel var dette et svært viktig program, og det var en time med fullstendig slakt av vindmøllekraft, noe som har vært en av mine kampsaker i mange år. Sannheten tvinger seg fram!
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Bebben

Summa summarum er mitt inntrykk av programmet:

De dokumenterte på en saklig og balansert måte at vindmøllene og de grønne sertifikatene er "feel-good" tiltak, eller symbolpolitikk som vi gjerne sier på norsk.

Bjart Holtsmark fikk si litt for lite, men meldingen både fra han og andre var klar: De har satt igang et dramatisk samfunnsmessig og -økonomisk eksperiment som savner begrunnelse og grunnlag, blant annet i form av cost-benefit analyser.

Skyhøye kostnader for ingenting, investeringer i tynn luft på bekostning av andre samfunnsområder som skriker på å bli tatt fatt i.

-- og dette selv om man tar klimskremslene på alvor!!

2 ganger gjentok de at miljøvernminister Solhjell nektet å stille opp til intervju - han gjemte seg bak Borten Moe. Blir han gjenvalgt, er det et mirakel.

Heidi Sørensen kom atskillig bedre ut - å skifte mening er tross alt et tegn på ærlighet.

Flisespikkeri: Hvorfor skulle akkurat Zero få snakke for "miljøvernorganisasjonene"?
Eller prøvde de å snakke med Oddekalv og fikk seg en på trynet? :)

Spøk til side: Mange naturvernere er motstandere av vindmøller, uten å ha økonomiske interesser av det. Når de hadde Zero, kunne de også ha spurt noen av disse - Odd Handegård?

Flisespikkeri 2: Når de var på Smøla, kunne de ha nevnt havørnene og det faktum at Norge i den forbindelse fikk skarp kritikk for brudd på Bern-konvensjonen.

Men som sagt, programmet sett under ett er det flisespikkeri: Budskapet er klart.

Vindmøller er "Green Kool-Aid."

Baby, it's getting hot outside! Send for Greenpeace!

BorisA

Sitat fra: seoto på september 25, 2012, 22:43:42 PM
Dette var et program om grønne sertifikater og vindmøller, og ikke om AGW generelt, så jeg var svært fornøyd med programmet. Og den feige klimaministeren ville altså ikke engang svare på spørsmål!
Ja da, jeg ER fornøyd altså.
Og kanskje er det begynnelsen på et mer miljøbevegelseskritisk syn i NRK, der til og med det offesielle klimasynet blir satt under lupen ?
Jeg spørger helst, mitt kall er ei at svare.

seoto

Sitat fra: BorisA på september 25, 2012, 22:48:47 PM
Sitat fra: seoto på september 25, 2012, 22:43:42 PM
Dette var et program om grønne sertifikater og vindmøller, og ikke om AGW generelt, så jeg var svært fornøyd med programmet. Og den feige klimaministeren ville altså ikke engang svare på spørsmål!
Ja da, jeg ER fornøyd altså.
Og kanskje er det begynnelsen på et mer miljøbevegelseskritisk syn i NRK, der til og med det offesielle klimasynet blir satt under lupen ?

Jeg skulle ønske jeg var litt mer optimistisk her, men jeg er redd vi fremdeles må vente en god stund før NRK endrer syn på klimapolitikken generelt. Det vil ikke skje før de riktige politikerne kommer ut av skapet.
Noen ganger er løgnen for stor til at man kan få øye på den.
Og når man ikke kan se at det er en løgn, velger man naturlig å tro på den.

Amatør1

Sitat fra: Jostemikk på september 25, 2012, 22:27:59 PM
For aller første gang har NRK kommet seg ut av klimazombietilstanden, og virkelig holdt seg til realitetene angående "klima"relatert stoff.

En takk også til Heidi Sørensen for å fortelle det som det er, at "grønne" sertifikater og vindmøllekraft er et forferdelig pengeløseri, en grufull ødeleggelse av norsk natur, og alt på økonomisk bekostning av innbyggerne i landet vårt.

Sant nok, det er positivt at NrK kritisere energipolitikken og "klima"-politikken her til lands. På sett og vis fortjener det et slags kryss i taket.

MEN: Det er uendeligheter med ting å kritisere dette programmet for, og det dreier seg ikke om detaljer.

- Samtlige som uttalte seg gjorde det med det ikke-eksisterende klimaproblemet som bakteppe. Ikke på noe punkt ble det engang antydet noe om dette.

- Selv de som var svært kritiske til vindkraftutbyggingen, brukte et annet mafia-system som begrunnelse, nemlig de såkalte "klimakvotene" som kun har som hensikt å lede penger til enkeltes lommer.

- De samme kritikerne snakket om mengden "klimagasser" som det vil slippes mer eller mindre ut av, selv om det ikke finnes fnugg av bevis for at dette har noen som helst effekt. Disse ekspertene uttalte seg om løsningen på et ikke-eksisterende problem, med en metode som har null virkning, som kritikk mot "grønne sertifikater" som har minst 2 hovedeffekter: Berikelse av utbyggere og ødeleggelse av norsk natur.

- Så snakket Borten-Moe om fordelene ved å "elektrifisere" sokkelen. Hallo? Har noen tenkt på hva hensikten er med olje og gassutvinningen på sokkelen? Det er å utvinne energi for bruk på land! Så har man altså kommet til den utrolige idé at man skal produsere strøm på land på den mest kostbare og mest subsidierte måten i norsk historie, for bokstavelig talt pumpe denne kraften rett ut i nordsjøen!!

- Auke Lont snakket om ubalansen i det tyske kraftnettet. Det er korrekt, og ingen tok opp problemet med balansen i slike nett og problemene det fører til med brudd og ødelegging av fintfølende utsyr i industrien.

- Heidi Sørensen vil ha fordel av om vi uttaler oss kortest mulig om henne. En så gjennomført falsk opportunist har man sjelden sett. Det var hennes fordømte plikt å ta disse problemstillingene opp dersom hun følte så sterkt for det når hun satt ved maktens bord, ikke berike seg selv og sine jobbsjanser ved å stille opp på TV et par måneder etterpå. Skam!

- Ikke noe sted ble det gjort forsøk på å forklare forskjellen mellom teoretisk og praktisk kapasitet for slike vindmølle-annlegg. Sannheten er at gennomsnittlig praktisk produksjon ligger maksimalt på 10-20% av den teoretiske. Pris per KWH blir en størrelsesorden dårligere enn det det "pessimistiske" i dette programmet.

- Påstanden om at strømprisen vil falle hos kundene er lokkemat. Det vil produseres langt mindre strøm enn lovet, til en langt høyere pris. Hvem tror at noen vil gjøre dette for å redusere prisen hos forbrukerne? Vil myndighetene av typen Heidi Sørensen det? Vil utbyggerne og produsentene det? Nei. Hvor naiv er det mulig å bli? Det vil bli høyere priser på grunn av de ekstreme kostnadene, og fordi utbyggerne vikler politikerne  rundt lillefingeren og lurer dem til å velte subsidekostnadene rett over på forbrukerne.

- Hvis programmet fører til at det bygges vesentlig færre vindmøller, så er det en meget god ting. Men programmet var ikke i nærheten av å presentere de vesentlige og viktige spørsmålene. Greit nok at de viste en gummibåt-safari-eier som ikke likte å se vindmøller i horisonten, og han har forsåvidt litt mye sympati, men det hele bar mer preg av latteliggjøring fra programskaperen enn reell framhenting av vesentlige argumenter.

Dette ble en skikkelig "rant", men jeg må si jeg ble forbanna over slik skjevframstilling av klimarelaterte spørsmål, selv om jeg visste at det kom til å bli slik. Hvorfor fikk ZERO klippekort i programmet, mens det ikke engang ble antydet at selve grunnlaget for problemstillingen (menneskeskapt CO2) er sterkt omdiskutert, for ikke å si fullstendig falsifisert. Istedet fikk statsminister Jens Stoltenberg av alle lov til å hevde det stikk motsatte på vitenskapens politikernes vegne. Hvor ble det av skeptikerne til CAGW?

Får avslutte med å si at vi får håpe dette kan bidra til å dra igang en sårt tiltrengt debatt her i landet, en debatt som har vært undertrykket og manipulert av penge-interesser og av ideologer.

Det er meget lang vei å gå.
It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to

Jostemikk

Jeg tror alle vil ha godt av å tenke på at dette Brennpunktprogrammet var ment å sette fokus på vindmølleutbygginger og kraftproduksjon fra disse.

Og dette ble fullstendig slaktet i hele programmet, gjorde det ikke? Var et slikt program blitt sendt på CNN eller BBC i kveld, ville bloggosfæren eksplodert.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Jostemikk

For ikke å erte på meg folk jeg ikke har lyst til å erte på meg, så er jeg enig i alle ankepunktene som alle har kommet med angående CO2-hypotesen og resten av hysteriet. Det vet alle som har lest det jeg har skrevet de siste årene. Var dette et program om norsk klimapolitikk omhandlende selve saken om global oppvarming, ville jeg vært dypt skuffet.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

ebye

Godt program, seks i stil og seks i innhold. Heidi Sørensen redegjorde godt for at alle sitter med hørselvern på, som filtrerer vekk kritiske spørsmål. Miljøvernministeren - tenk å si takk for seg på den måten. Dette bør være dødsstøtet for videre bygging av "luftmøller". Så vidt jeg registrerte kjørte vel også el-bilen ut med badevannet?

Og, programformen til Brennpunkt var moderat, for en gang skyld. Mindre dramaturgi!   8)

Bebben

Amatøren: Du skriver at "det er en meget lang vei å gå".

Det har du utvilsomt rett i, men du går ikke en lang vei i ett langt skritt, men i mange små.

For vindmøller/energipolitikk var dette programmet langt mer effektivt slik det var, nettopp fordi det ikke problematiserte AGW-hypotesen: På denne måten ble dette forståelig også for de mange som har kjøpt budskapet om "klimaendringer", og har derfor i dagens situasjon en potensielt langt større effekt. Mange oppvakte folk rundt i landet som ikke er noe engasjert i "klima" vil nå spørre seg hva i all verden politikerne holder på med. Og kanskje noen politikere nå vil spørre seg om de ikke bør revidere "klimapolitikken" sin.

OK, jeg holder vel ikke helt pusten ennå... men jeg ser det som et skritt i riktig retning. For tross alt, hva hjelper det med en klimahype når man ikke har noen politiske løsninger på den - når de ikke har noe å selge?


Baby, it's getting hot outside! Send for Greenpeace!

Amatør1

Sitat fra: Jostemikk på september 25, 2012, 23:29:53 PM
For ikke å erte på meg folk jeg ikke har lyst til å erte på meg, så er jeg enig i alle ankepunktene som alle har kommet med angående CO2-hypotesen og resten av hysteriet. Det vet alle som har lest det jeg har skrevet de siste årene. Var dette et program om norsk klimapolitikk omhandlende selve saken om global oppvarming, ville jeg vært dypt skuffet.

Ingen grunn til bekymring i så måte, Joste. Det er tillatt å se det fra litt ulike vinkler. Du har rett i at det er en merkedag at NrK kritiserer vindmøllepolitikken, viser bilde av ødeleggelsene i fjellet (stein som fyker) og presiserer at vi har en feig miljøvernminister som løper og gjemmer seg når det kommer annet en sjablongspørsmål han har hatt uker på å innøve svarene til.

MEN: Vindmøller i Norge hadde overhode ikke vært noe tema fra noe politisk eller industrielt hold om det ikke hadde vært for klimaløgnen. Det er vel og bra å diskutere vindmøller isolert (og jeg har fortsatt en lang liste over ennå unevnte argumenter mot dem, støy f.eks., for ikke å snakke om hundre ganger høyere kostnader til havs), og det er kanskje også nødvendig. Men dette programmet dokumenterte grundig at det er fullstendig umulig å diskutere vindmøller idag uten å diskutere klimaspørsmålet samtidig, de er uløselig knyttet sammen, noe fru Sørensen kan være et vitne på.
It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to

Amatør1

Sitat fra: Bebben på september 25, 2012, 23:43:32 PM
Amatøren: Du skriver at "det er en meget lang vei å gå".

Det har du utvilsomt rett i, men du går ikke en lang vei i ett langt skritt, men i mange små.

For vindmøller/energipolitikk var dette programmet langt mer effektivt slik det var, nettopp fordi det ikke problematiserte AGW-hypotesen: På denne måten ble dette forståelig også for de mange som har kjøpt budskapet om "klimaendringer", og har derfor i dagens situasjon en potensielt langt større effekt. Mange oppvakte folk rundt i landet som ikke er noe engasjert i "klima" vil nå spørre seg hva i all verden politikerne holder på med. Og kanskje noen politikere nå vil spørre seg om de ikke bør revidere "klimapolitikken" sin.

OK, jeg holder vel ikke helt pusten ennå... men jeg ser det som et skritt i riktig retning. For tross alt, hva hjelper det med en klimahype når man ikke har noen politiske løsninger på den - når de ikke har noe å selge?

Bebben, jeg forstår dette "sten-på-sten" synspunktet et stykke på vei.

Men jeg tror på klar tale, og tror mindre på en tankegang om at "folk er for dumme til å høre hele sannheten", så vi må overbevise dem ved å fortelle bare fjerdeparten, og ingen av de vesentligste poengene.

Ok, jeg er litt vanskelig nå, jeg skal medgi det. Men sannelig har jeg litt rett også. Jeg tror ikke veien til sannhet går via tilsløringer, det har vi hatt så altfor mye av, vi trenger ikke mer. Nå er det tid for å stikke fingeren i jorda å spørre: Hva er det egentlig vi driver med? Hvorfor går det så vanvittig galt? Hvem tjener på dette?

Det ligger vel i det du sier at snøballen kan begynne å rulle når oppvakte folk begynner å stille spørsmål. Men vil de gjøre det? Min erfaring er at selv svært så oppvakte folk har latt seg dupere av klimahypen, at de slett ikke vil stille spørsmål om dette. Så havner vi i en ny runddans med nye og kostbare "løsninger".

Det er oppvask vi trenger, ikke støvtørking.
It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to

Jostemikk

Sitat fra: Amatør1 på september 25, 2012, 23:44:59 PMMEN: Vindmøller i Norge hadde overhode ikke vært noe tema fra noe politisk eller industrielt hold om det ikke hadde vært for klimaløgnen.

Godt poeng, og det viser jo at NRK i realiteten har begynt å nøste i feil ende, men de nøster da i hvertfall. Denne saken viser også hvordan politikerne nedsetter utvalg, der den samlede intelligensen ikke er nok til å skjønne hvordan man bruker en boksåpner. Et annet poeng med slike utvalg/kommisjoner, er at feige sjeler kan gjemme seg bak hverandres rygg, slik at de aldri egentlig må stå til ansvar for de vanvittige kostnadene de påfører innbyggerne i dette landet.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren