Doktoravhandling i Sverige - Hvem står bak galskapen?

Startet av Jostemikk, desember 16, 2012, 12:13:46 PM

« forrige - neste »

Jostemikk

Professor Ingmar Nordin tar meget fortjenestefullt opp en sak hos våre svenske venner i The Climate Scam. Ordo Ab Chao - The Climate Scam. Dette er sprengstoff, for det er en doktoravhandling som tar opp den store sammenhengen om hvem som står bak klimagalskapen.

Tittelen på doktoravhandlingen er mottoet til frimurerne. Ordo Ab Chao betyr noe lignende Orden ut av kaos. Jeg siterer noen utdrag av Nordins tekst.

SitatJacob Nordangård kan snart titulera sig filosofie doktor (så fort han tagit ut sitt examensbevis). För TCS:s läsare så är han förmodligen mest känd genom sin skrift Thoughts leading to action, som tar upp den historiska och politiska bakgrunden till klimatfrågan. I fredags var det dags för hans avhandling, ORDO AB CHAO (ordning ur kaos): Den politiska historien om biodrivmedel i den Europeiska Unionen – Aktörer, nätverk och strategier. Den blev godkänd efter en intressant disputation där Jacob försvarade den mycket bra.

Avhandlingen är en noggrann kartläggning av alla de organisationer och nätverk som påverkat EU:s hantering av biodrivmedel och klimatfrågan. Huvudfokus i avhandlingen är framväxten av direktiven för biodrivmedlen, men klimatfrågan får en stor plats eftersom den under 2000-talet använts som legitimeringsgrund för biodrivmedlen.

Det är omöjligt att ge en uttömmande recension av denna fantastiska kartläggning här, men det finns stoff i avhandlingen som borde få varje journalist att baxna och skriva den ena avslöjande artikeln efter den andra. Riktiga journalister alltså. Bland våra svenska SMS-journalister så kommer avhandlingen förstås att tigas ihjäl. Och om inte det hjälper så kommer man att stoppa vitlök i dess käft och stöta en påle genom dess bröst för att inget skall komma allmänheten till del.

...

Det finns många intressen och organisationer som spelar in i en sådan här process: stiftelser (typ Rockefeller och Ford Foundations, Aspen Institute), tankesmedjor (typ Romklubben och Chatham House), företag (typ Unilever och Shell), interparlamentariska organisationer (typ GLOBE och EREC), mellanstatliga organisationer (typ G8/20 och Världsbanken), NGOs (typ WWF, Friends of the Earth och Greenpeace), samt EU-organ (typ olika EU-fonder, parlamentet och kommissionen självt).

...

För att bara ta ett näraliggande exempel, Anders Wijkman: f.d. KD-parlamentariker och ordförande i Romklubben och vars åsikter finns i åtskilliga böcker och debattartiklar. Betrakta följande bild (s. 249):

[attachimg=1]

[attachimg=2]

Først vil jeg takke Ingemar Nordin for å ha integritet og mot til å presentere denne saken slik han gjør. Seoto og undertegnede har brukt fryktelig mye tid og krefter på å ta opp dette temaet, og en felles følelse har vært at det er tungt stoff å arbeide med. Dette av åpenbare årsaker som jeg har nevnt tidligere. Det er selvdestruktivt fra A til Å.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

seoto

Takk for at du legger ut denne meldingen om Nordangårds viktige forskning om de sterke båndene som styrer dagens politikk på de fleste områder.

Hele avhandlingen kan lastes ned fra nedre del av denne siden:
http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:572917

Noen punkter jeg fant ved å bla litt raskt:

I 1973 (oljekrisen) går Storbritannia inn i EU, og den trilaterale kommisjonen grunnlegges.
Trilateral Commission
The Trilateral Commission is a non-governmental, non-partisan discussion group founded by David Rockefeller in July 1973, ...

EU-kommisjonen lanserer allerede i 1986 ideen om CO2-beskatning.

Organisasjoner jeg aldri har hørt om tidligere, som AidEnvironment:

I 1988 ble sommertørken i USA en utløsende faktor brukt til å danne IPCC og AidEnvironment, og Friends of the Earth (FOE) innleder sin første klimakampanje.

I 1989 grunnlegger Hemmo Muntingh og Al gore GLOBE, og Greenpeace innleder sin klimakampanje.
Og hva er GLOBE? (Litt flau over ikke å ha fanget dem opp tidligere  :-[ )
Welcome to GLOBE
The Global Learning and Observation to Benefit the Environment (GLOBE) program is a worldwide hands-on, primary and secondary school-based science and education program.

Ja, selvsagt er det ekstremt viktig å påvirke alle skolebarn, det kjenner vi jo til. (Jeg mener at jeg har lagt ut link til en tilsvarende offisiell side på norsk, men det vil ta meg litt tid å finne den igjen.)

Nå gleder jeg meg til å lese mer av denne avhandlingen!

Nordangård har forresten gitt ut en undersøkelse som ser nærmere på klimasaken i 2009:
"Thoughts leading to action"

Der Nordangård skriver i forordet:
Detta arbetsnotat ingår som en delstudie i mitt avhandlingsprojekt om EU:s bioenergipolitik. I denna del ges en bakgrund till hur klimatfrågan växte fram som en viktig angelägenhet för det Europeiska samarbetet. Frågan jag ställt mig är varför klimatfrågan så framgångsrikt och snabbt blev implementerad.
Noen ganger er løgnen for stor til at man kan få øye på den.
Og når man ikke kan se at det er en løgn, velger man naturlig å tro på den.

Jostemikk

#2
Club of Rome, Rockefeller, WWF/Shell/Bilderberg, FN og EU. Hvor mange ganger har jeg forsøkt å fortelle nøyaktig dette? Det er de samme få makt- og pengemenneskene som står bak alt sammen. Disse som kaller seg filantroper. Dette har aldri dreid seg om vitenskap. Det dreier seg om verdensmakt og penger.

Se på det samfunnet vi plutselig befinner oss i. Myndigheter som frykter sine egne innbyggere. Setter inn politi og overvåking for å kontrollere oss. Et riksmedia som verner politikerne mot folket, ikke motsatt.

Hvem i vårt land har stått bak dette?
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

seoto

Avhandlingen har et interessant avsnitt om NGO-er på avhandlingens s. 49-50 (pdf s : 63-64):

Ickestatliga Organisationer – NGO:s
NGOs (ickestatliga organisationer) växte på allvar fram som fenomen under efterkrigstiden125 och utgör organisationer som formellt är oberoende av statlig inblandning. De kan vara av både ideell och kommersiell natur. Deras status är reglerad av Förenta Nationerna med vilka de kan ha en konsultativ roll.126 De får i dessa fall inte bedriva några kampanjer som kritiserar de program som FN bedriver och ska både stödja FN:s verksamhet och syfte. 127 I de fall som en stat/regering finansierar verksamheten säger regelverket att inga representanter från staten ska finnas med i organisationen. Statsfinansierade NGOs brukar gå under benämningen QUANGO (quasiautonomous non-governmental organisation) eller GONGO (government organized nongovernmental organization) och används av stater för att påverka opionen i syfte att genomföra policyskiften. Ett stort antal NGOs verkar över nationsgränser och kallas då INGOs (international non governmental organizations).128 I denna avhandling avses ideella organisationer som miljö- och medborgarrättsorganisationer. Den första miljöorganisationen som bildades enligt denna princip var Internationella miljövårdsunionen (IUCN). Denna organisation som grundades 1948 av UNESCO:s Julian Huxley följdes av ett stort antal andra. IUCN leds idag av Ashok Khosla (även ordförande för Romklubben) och är nära sammanlänkad med WWF. 129 Gällande EU:s biodrivmedelspolitik har främst miljöorganisationer (Environmental NGO - ENGO) som Friends of the Earth, European Environmental Bureau, BiofuelWatch, Wetlands International, WWF och Greenpeace varit inblandade.

Nå forstår jeg bedre de svært tette båndene mellom NGO-ene og FN. Det er mye å lære her! :)
Noen ganger er løgnen for stor til at man kan få øye på den.
Og når man ikke kan se at det er en løgn, velger man naturlig å tro på den.

Jostemikk

Sitat fra: seoto på desember 16, 2012, 23:05:05 PMDenna organisation som grundades 1948 av UNESCO:s Julian Huxley följdes av ett stort antal andra. IUCN leds idag av Ashok Khosla (även ordförande för Romklubben) och är nära sammanlänkad med WWF.

Flott gransking, seoto, og uhyre verdifull! All dokumentasjon utenfra om denne elendigheten er gull verdt.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

seoto

Et klipp fra s. 92-93 (pdf. 106-107), som ganske tydelig forteller oss hvor viktig Club of Rome har vært for å få utviklingen i gang:

SitatLimits to Growth blev mycket framgångsrik och utgjorde en viktig inlaga i debatten som uppstod under och efter Stockholmskonferensen. Analysen blev dock omedelbart anklagad för att vara metodologiskt bristfällig. Den tog inte hänsyn till teknikutveckling och målade upp en alltför dystopisk framtid.319 Att använda sig av modeller för att förutsäga framtiden ansågs som både tvivelaktigt och ovetenskapligt. Vid Stockholmskonferensen riktade representanter från utvecklingsländerna hårda ord mot bokens slutsatser. Västs skyltande med alarmerande miljöhot sågs mer som ett verktyg för att tvinga kvar dessa länder i sitt armod. Det tolkades som att utvecklingen skulle motarbetas för att väst skulle kunna slippa få konkurrens om sina "koloniala ägodelar" i syd.320 Kritiker som Townsend och Golub ansåg att ledningen inom Romklubben hade autokratiska tendenser och att de strävade efter att skapa en världsordning modellerad i enlighet med de multinationella korporationernas intressen.321 Sådana påståenden ansågs av andra författare som Peter Moll som överdrivna.322 Det är dock svårt att bortse från att flertalet inom Romklubben hade starka kopplingar till storföretagsvärlden och NATO samt att finansieringen hade hämtats från den finansiella elitens fickor. Alexander King redogjorde även under sin tid som president för Romklubben i sin bok The first global revolution (skriven tillsammans med Bernard Schneider 1991) för tankegångar om att de nuvarande demokratiska principerna inte alltid kunde anses vara ideala för att möta framtidens problem. För att möta miljöproblemen föreskrev Romklubben i boken Mankind at the Turning Point att ett "organiskt" och holistiskt världssamfund behövde skapas. Ett sådant system krävde i sin tur att nationernas självbestämmande behövde begränsas och att världen skulle delas upp i tio regioner.323 För att uppnå detta mål diskuterade King och Schneider möjligheten att ena mänskligheten kring ett antal miljöhot. Ett av dessa var den globala uppvärmningen. Alexander King skrev i The first global revolution att:

I sökandet efter en ny fiende som skulle kunna förena oss [hela mänskligheten]kom vi upp med idén att föroreningar, hotet från global uppvärmning, vattenbrist, svält med mera skulle vara en lämplig metod. [...] Alla dessa faror förorsakas av människan och kan bara övervinnas genom en förändring av attityd och beteende. Den verkliga fienden är mänskligheten själv.324

Koncept av detta slag diskuterades också 1975 under World Future Societys konferens The Next 25 years, Crisis and opportunities där Romklubben genom Jay Forrester och den ungerske systemfilosofen Ervin Laszlo var representerade.325 Denna konferens inleddes av den amerikanska vicepresidenten Nelson Rockefeller (republikanerna) och diskuterade bland annat hur framtida kriser skulle motivera nya globala institutioner för att hantera världsomspännande problem. Att utarbeta krisscenarior ansågs kunna skapa förutsättningar att förändra världen till det idealsamhälle som önskades av dessa aktörer. För att lyckas behövdes ett "centralt projekt" som mänskligheten kunde enas kring.326 Strategier för att genomföra en transformering och projekt för dess genomförande utarbetades samtidigt av Stanford Research Institute.327

Neste avdeling nå, er Stockholmskonferensens politiska betydelse, og den gleder jeg meg til å lese i morgen!  8)
Noen ganger er løgnen for stor til at man kan få øye på den.
Og når man ikke kan se at det er en løgn, velger man naturlig å tro på den.

Jostemikk

Hjertelig takk, seoto! Du siterte blant annet dette fra doktoravhandlingen:

SitatVid Stockholmskonferensen riktade representanter från utvecklingsländerna hårda ord mot bokens slutsatser. Västs skyltande med alarmerande miljöhot sågs mer som ett verktyg för att tvinga kvar dessa länder i sitt armod. Det tolkades som att utvecklingen skulle motarbetas för att väst skulle kunna slippa få konkurrens om sina "koloniala ägodelar" i syd.320 Kritiker som Townsend och Golub ansåg att ledningen inom Romklubben hade autokratiska tendenser och att de strävade efter att skapa en världsordning modellerad i enlighet med de multinationella korporationernas intressen.321 Sådana påståenden ansågs av andra författare som Peter Moll som överdrivna.322 Det är dock svårt att bortse från att flertalet inom Romklubben hade starka kopplingar till storföretagsvärlden och NATO samt att finansieringen hade hämtats från den finansiella elitens fickor. Alexander King redogjorde även under sin tid som president för Romklubben i sin bok The first global revolution (skriven tillsammans med Bernard Schneider 1991) för tankegångar om att de nuvarande demokratiska principerna inte alltid kunde anses vara ideala för att möta framtidens problem. För att möta miljöproblemen föreskrev Romklubben i boken Mankind at the Turning Point att ett "organiskt" och holistiskt världssamfund behövde skapas. Ett sådant system krävde i sin tur att nationernas självbestämmande behövde begränsas och att världen skulle delas upp i tio regioner.323 För att uppnå detta mål diskuterade King och Schneider möjligheten att ena mänskligheten kring ett antal miljöhot. Ett av dessa var den globala uppvärmningen.

Det er så mye jeg har lyst til å skrive nå. Kanskje det er best å holde det tilbake?
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Bebben

Takk for innleggene, Seoto og Joste. Dette blir en avgjort "må lese alt" - når jeg er kommet i mål til jul.
Baby, it's getting hot outside! Send for Greenpeace!

Jostemikk

Sitat fra: Bebben på desember 18, 2012, 00:59:02 AM
Takk for innleggene, Seoto og Joste. Dette blir en avgjort "må lese alt" - når jeg er kommet i mål til jul.

Kjempefint, Bebben. Dette er hele løsningen på "klimakrisa", men det hefter et stort problem ved den. Kanskje jeg burde kalle det "løsningen", for hvordan disse NWO-folkene skal stoppes er vanskelig å finne svar på. Det har gått så altfor langt. Topper innen media og samfunnsforskning har støttet opp om dem ved å latterliggjøre deres kritikere. Og det er verre. I fjor høst tok seoto opp noe av problematikken i tråden Hvem kontrollerer mediene i dag? Jeg la også ut litt i den tråden, blant annet dette:Det sies at et bilde sier mer enn tusen ord. Hadde jeg woodo-kraft ville jeg gjort det slik at dette bildet sa mer enn titusen ord. Jeg kan vanskelig forstå annet enn at hvis vi virkelig ønsker å få en slutt på det som skjer, hvilket vi burde, må vi først feie for egen dør. Det er ikke enkelt, og det er ikke morsomt. Jeg har flere ganger skrevet at jeg gruer meg før hvert eneste innlegg jeg skriver om denne problematikken, og det er ikke fleip. Det er fælt. Jeg har skrevet om det folk flest ikke tror det minste på. Om det ingen ønsker er sant. Jeg har også skrevet at jeg vet at det vil forekomme større eller mindre feilskjær fra undertegnede, og på forhånd bedt om tilgivelse og bønn om hjelp i stedet for kjeft. Jeg gjør det igjen.

Personen på bildet over er inne i absolutt alt som har med dette å gjøre. FN-organer, Council on Foreign Relations, en av de tre Clubs. I tiår har hun arbeidet for internasjonalisme og "samarbeid".

Her i Norge har MSM som vanlig sviktet sine lesere. De har snart fullstendig fått bløgge folkeopplysningsoppgaven de har ansvaret for å forvalte. Og det, unnskyld uttrykket, jævligste av alt, er at E-tjenesten i Norge har uttalt at deres primæroppgave er å etterforske mennesker som advarer mot Rockefeller/NWO etc.

Her er et kort sitat fra masteroppgaven over:

För att uppnå detta mål diskuterade King och Schneider möjligheten att ena mänskligheten kring ett antal miljöhot. Ett av dessa var den globala uppvärmningen.

Heri ligger årsaken til at det ikke vil hjelpe noe som helst å få slutt på klimasvindelen. Som særlig Tele har vært inne på mange ganger, står nye "trusler" klare til å ta over der den forrige sviktet dem.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

seoto

Sitat fra: Bebben på desember 18, 2012, 00:59:02 AM
Takk for innleggene, Seoto og Joste. Dette blir en avgjort "må lese alt" - når jeg er kommet i mål til jul.

Takk for takken, Bebben :)

Jeg er veldig imponert over alt det arbeidet Nordengård har nedlagt i sin avhandling. Selv ville jeg aldri klart å jobbe så systematisk gjennom så lang tid, så jeg er takknemlig for å få det ferdig servert  ;D

Det er litt artig å se hvordan forskjellige innfallsvinkler fører til det samme resultat. Nordengård startet tydeligvis gjennom ønsket om å finne ut bakgrunnen for biodrivstoff. Jostemikk startet opp med et forsøk på å finne ut hvor det var blitt av naturvern. Selv startet jeg med å finne ut hva som var bakgrunnen for klimahysteriet som ble skapt. Og alt går egentlig tilbake til forholdsvis få mennesker med en ekstrem tillit til egne ideer og sin egen påvirkning og makt. Og de tok jo ikke feil i hva de hadde makt til.

Allikevel er det litt skremmende å tenke på at jeg har vært inne på enkelte av disse tankene selv, for jeg liker å se ting fra forskjellige vinkler, og vi mennesker bør lære oss å ta hensyn både til hverandre og til naturen. Men den måten disse menneskene gjør det på, det er den som skremmer meg. Det skremmer meg også hvor lite folk flest forstår av det som skjer, og sluker som sannhet hva MSM og politikere forteller dem.

Avhandlingen overrasker meg også, for den gir et bilde av hvor stor makt og påvirkning NGO-ene i virkeligheten har hatt på avgjørelsene mange regjeringer har gjort. De fleste av oss har vel levd i en illusjon om at det var politikerne og regjeringene i de forskjellige land som skulle styre landene, ikke lobbyister. Kanskje på tide med en endring i styreformer, slik at vi kan komme tilbake til en form for demokrati igjen (men kanskje demokratiet er dømt til å mislykkes?), og ikke bare den lille illusjonen av det som gis oss ved at vi får lov til å gå til valg. I dag er det vel på grensen til at det spiller liten eller ingen rolle hvilket parti vi gir vår stemme til. Én ting føler jeg meg imidlertid veldig sikker på: En verdensregjering vil være en grusom katastrofe.
Noen ganger er løgnen for stor til at man kan få øye på den.
Og når man ikke kan se at det er en løgn, velger man naturlig å tro på den.

Jostemikk

Når det gjelder kommersielt media, altså størstedelen av MSM, har vi jo hele tiden sett deres ensrettede hardkjør til støtte for blind klimaalarmisme. Dette er ikke så enkelt som at alarmisme selger, selv om dette isolert sett nok er riktig. Selv såkalte statskanaler ser ut til å være sterkt influert. Ta BBC-saken som et eksempel. Her i Norge ha vi sett et par gledelige unntak fra vår egen statskanal angående grønne sertifikater og CO2-kvoter.

Vår selvråderett har blitt svekket tiår for tiår gjennom diverse internasjonale traktater. Dette ser ut til å være en moderne hærtaking, og er dette en noenlunde korrekt observasjon, bør en raskest mulig rette fokus mot det som har skjedd med media. En kjensgjerning i forbindelse med konvensjonell hærtaking av en annen nasjon er å raskest mulig skaffe seg full kontroll over landets presse for å styre nyhetsstrømmen. Så kommer kraftig influens på lokal politikk og industri. Dette innlegget er ikke ment som en kritikk av Det norske Forsvaret, men jeg er tvunget til å fortelle at en grad av slik påvirkning foregår nå i dag. I vårt eget land. Utøvet av vårt eget Forsvar i forbindelse med nyetableringer av forsvarsvirksomhet.

Pressen først. Største lokalavis fikk brått en tidligere offiser som ny styreformann. Den sittende rådmannen ble raskt skiftet ut med en tidligere offiser. Næringslivstoppen gikk fra stilling som daglig leder av et entrepenørfirma til stillingen som daglig leder av Forsvarsbygg. Daglig leder i Forsvarsbygg gikk motsatt vei, og besitter nå stillingen som daglig leder av enetrepenørfirmaet. Og ja, jeg er klar over at Forsvarsbygg og Forsvaret nå har skilt lag.

Det som er viktig for å få alle "klima"kortene på bordet er å sjekke eierskap hos MSM. Har vi sett en tendens til monopolisering? Havner flere og flere aviser og fjernsynsstasjoner på færre og færre hender? Har disse nye mediemagnatene forbindelser til de problemstillingene og faktaopplysningene denne tråden handler om? Påvirkes vår politikk i sterkere og sterkere grad av utenlandske byråkratier? Internasjonale organer? Selges vår industri til utenlandske eierskapsinteresser? Hva med våre naturressurser? Hvem står bak oppkjøpene?

Neste logiske skritt er å se på hvilke norske medierepresentanter som møter disse få men mektige. Les: Bilderbergmøtene. Hvilke representanter fra norsk nærings- og bankvirksomhet? Hvilke politikere?

Johan Galtung, som er lykkelig uvitende om sitt slektskap med undertegnede, er en av få norske historikere som har turt å røre deler av denne problematikken. Årsaken til at han er en av få forsto alle raskt. Han ble fullstendig filleristet og skammelig behandlet av en samlet norsk historiker- og journaliststand. Deres motargumenter var ikke argumenter. Det var avsporinger og personangrep på nøyaktig samme måte som vi i dag ser fra trollene på for eksempel VGD. Og årsaken?

They Who Must Not Be Named

Noen er til enhver tid det raskeste mennesket på jorda. De siste årene har dette vært Usain Bolt. Noen er best i sjakk. Noen er mestselgende forfatter. I motsetning til maktdominans er dette nesten umulig å videreføre gjennom arv og opplæring. Godt organiserte maktimperier derimot, de kan vare svært, svært lenge. Særlig hvis de klarer kunststykket å verne seg mot innsyn.

Et kommende autokrati? Vi får se. Historien er ikke ferdigskrevet. Enn så lenge bør alle hver for seg tygge litt på hvem som befinner seg på øverste trinn hos eliten. Eller sagt på en annen måte. På toppen av Pyramiden. En annen ting verdt litt drøvtygging er kanskje spørsmålet hvorfor historiebøkene nesten utelukkende forteller at det er snålinger, einstøinger og enkeltstående individer som tar livet av statsledere i den vestlige verden? Er det bare psykisk ustabile enkeltindivider som føler seg truet av presidenter og statsministre, og således har et ønske om å bli kvitt de få som har mot? Hvorfor er alle avhoppere fra CIA, MI5, MI6 etc. mennesker som disse etterretningsorganisasjonene raskt karakteriserer som personer de lenge har hatt i søkelyset grunnet psykiske lidelser? Hvorfor kjøper MSM disse forklaringene hver eneste gang? Hvorfor sitter et korps med debunkere klare til å kaste seg over enhver som forsøker ta opp disse sakene?

En kjent amerikansk president ble skutt. Det siste, fatale skuddet kom ikke fra fjerde etasje i et boklager. Det kom forfra og slo deler av hans hjerne og kranium ut over koffertlokket på limousinen han satt i. Hans sjokkerte kone gjorde et desperat forsøk på å krabbe ut på koffertlokket for å samle disse restene. Hvem sto bak? Les sitatet under dette innlegget. Det som står i bunnen på alle mine innlegg. Skal vi anta at presidenten hadde ørlite kunnskap om hva han snakket om? Han virket vel ikke generelt ustabil og virkelighetsfjern? Presidentens oldefar kunne sagt nøyaktig det samme, og han ville advart om nøyaktig de samme.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Spiren


Fortrolig: Oplysninger 100 år under lås og slå.
Til den tidliger manager senere Bilderberg grundlægger er der tilsyneladene en farlig hemmelighed. Alle officielle dokumenter vedrørene General Sikorski, død vil stadig være hemmelige i årtier.

http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/redaktion/geheimhaltung-informationen-1-jahre-unter-verschluss-.html
Det er ikke noe farligere i verden enn opprigtig uvitenhet og pliktoppfyllende dumhet.
Martin Luther King.

ConTrari

GOD JUL, reppen!

Og ellers vil jeg bare tilføye:

Egoisme er for alle. Den som prøver å ta min egoisme fra meg, vil få problemer!