Bøker - forskning, politikk og annet

Startet av seoto, november 09, 2012, 14:14:45 PM

« forrige - neste »

Jostemikk

#15
Sitat fra: seoto på august 24, 2013, 11:52:37 AM
Det kan virke som om de fleste ikke ønsker å vite om offentlig kriminalitet. Det er mye behageligere å skyve det fra seg, helst som "konspirasjonsteorier", og fortsette sin blinde tro til at våre ledere bare ønsker det beste for sitt folk og verden, og aldri ville lyve for oss i viktige saker. Og selvsagt følger de vel demokratiske spilleregler, slik som åpenhet ...? Når skal folk våkne opp til virkeligheten? Vi har hatt så mange varslere, men har vi noen gang takket dem for deres viktige arbeid? Nei, vi lar dem helst gå til grunne, for deres budskap er så forbasket ubehagelig!

Først, takk for et svært interessant innlegg. Når det gjelder spørsmålene du stiller i det jeg har sitert, er det jo nettopp dette som er årsaken til at klimasvindelen har fått utspille seg nesten uten motstand. Det er jo bare å se hva som har skjedd her på forumet. Folk tar de kriminelle i forsvar, og går til samlet angrep på de som forteller om enorme samfunnsproblemer, og hvordan korrupsjonen vokser proporsjonalt med økende makt og høyere stillinger. Nordmenn er ikke i stand til å se med kritisk blikk oppover. Knapt til siden, men hele tiden nedover.

Dessuten, (sukk!) er dette noe jeg har tatt opp svært mange ganger. Tenker da på det du siterte fra Aftenposten-kronikken av professor Nina Witoszek. Demokratiets selvmord?

About Norfund

SitatNorfund – the Norwegian Investment Fund for Developing Countries – invests in the establishment and development of profitable and sustainable enterprises in developing countries. The aim is to contribute to economic growth and poverty reduction.

Norfund is owned by the Norwegian Government and serves as a key instrument in Norwegian development policy. The Storting (Norwegian parliament) allocates annual capital grants to Norfund in its development assistance budget.

Det er bare å ta en kort tid på tre av lederne i Norfund. Board of directors - Norfund

SitatKristin Clemet, Oslo
Chair
Born in 1957, Master's degree in Business and Economics (siviløkonom). Heads the think tank Civita. Ms Clemet has extensive political experience and was Minister of Education and Research from 2001 – 2005, deputy director of the Confederation of Business Enterprise (NHO) from 1998-2001, Minister of Labour and Administration from 1989 -1990 and a member of the Storting (parliament) from 1989 - 1993. Ms Clemet also has a number of other directorships.

Så en som er minst like interessant.

SitatFinn Jebsen, Oslo
Director
Born in 1950, Master's degree in Business and Economics (siviløkonom). Jebsen is working as a self-employed and holds extensive experience from Norwegian industry. He worked for 25 years in the Orkla Group, where he was a member of the Group Executive Board since 1984 and CEO from 2001 to 2005. He has extensive board experience, including Kavli Holding AS, KLP Forsikring, Kongsberg Gruppen and Norsk Hydro ASA.

SitatFinn Jebsen
Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Finn Marum Jebsen (født 22. april 1950) er en norsk næringslivsleder.

Han er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen fra 1974 og har en mastergrad i bedriftsøkonomi fra University of California, Los Angeles (UCLA) fra 1976.

Han har vært ansatt i Orkla-konsernet siden 1980 og medlem av konsernets hovedledelse siden 1984. Mer spesifikt var han siviløkonom i konsernutvikling i Orkla Industrier 1980–1981, økonomidirektør i Orkla Industrier 1981–1984, administrerende direktør for Orkla Industrier og Orkla Borregaards investeringsvirksomhet 1984–1988, konsernansvarlig for Orkla Borregaards industrivirksomheter 1988–1991, konsernansvarlig for varierende deler av Orklas industrivirksomheter 1991–1994, administrerende direktør for Orkla Brands og Denofa-Lilleborg 1994–1997, konsernansvarlig for Orklas merkevareområde 1997–2001, konsernsjef i Orkla Drikkevarer 2001–2005 og konsernansvarlig for finansielle investeringer 2001–2005. Før han tok over som konsernsjef i 2001, hadde han altså ansvaret for hele Orklas merkevareområde, hvilket utgjør over 80 % av industriomsetningen i konsernet. 25. januar 2005 måtte Jebsen gå av som konsernsjef i Orkla etter at det oppsto uenighet mellom ledelsen i konsernet og deler av styret om hvorvidt ledelsen hadde lagt frem all relevant informasjon for styret og bedriftsforsamlingen i forbindelse med et oppkjøp av Elkem.

Fra Bergens Tidende om familien Jebsen:

http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Larlingen-som-ble-industriherre-2287660.html#.UhiiPeXIf5A

SitatLærlingen som ble industriherre

19 år gammel, i 1843, kom dansken Peter Jebsen til Bergen for å jobbe i Gades manufaktur i Strandgaten. Han var utsendt for å bli kjent med norske forhold.


Det ble han til gagns. Da Peter døde i 1892 hadde han to ekteskap bak seg og blitt far til 23 - eller 24 barn.

Han hadde satt i gang tekstilfabrikker i Ytre Arna og Dale, med hundrevis av arbeidsplasser. I 1868 etablerte han en dampskipsrute på Nordsjøen, og i 1871 en Amerikarute.

Peter Jebsen (bildet), som arbeidet opp formuen med hard egeninnsats, ble innvalgt som stortingsrepresentant i 1874 der han blant annet ivret for jernbane mellom Bergen og Christiania. Den kom, men etter hans tid.

Det var en driftig mann som ble lagt i graven på Assistentkirkegården, 68 år gammel. Fra Dale kom det ekstratog, og fra Arna båt med folk som ville delta. På dette tidspunkt var han Bergens, og kanskje Norges, største dampskipsreder.

Jebsen-rederiene
Det merkelige er at i Danmark er Jebsen-slekten dødd ut, men trives fortsatt godt i Norge.

Peter og de to brødrene hans, Johan og Jürg, var viktige i industrialiseringen i Norge, særlig i og rundt Bergen. Den tre år yngre Johan, som ble medeier i Ytre Arna, startet Trengereid Fabrikker. Hans oldebarn, Finn Marum Jebsen, ble nettopp sparket som konsernsjef i Orkla, etter fire år i sjefsstolen.

Enda mer interessant er Stein Tønnesson.

SitatStein Tønnesson, Oslo
Director


Born in 1953, PhD in history. Senior researcher at the International Peace Research Institute, Oslo (PRIO) and director of the research programme "East Asian Peace" at Uppsala University. He is the former director of PRIO and leader of the programme committee "Development Paths in the Global South" under the auspices of the Research Council of Norway. His boardroom experience includes CARE Norway and the Institute for Social Research (ISF).

SitatStein Tønnesson
From Wikipedia, the free encyclopedia

Stein D. Tønnesson (born December 2, 1953) is a Norwegian historian. He was the director of the Peace Research Institute Oslo (PRIO) from 2001 to 2009, when he was replaced by Kristian Berg Harpviken. Stein Tønnesson stays on at PRIO as a Research Professor, while at the United States Institute of Peace (USIP) as Jennings Randolph Senior Fellow 2010-11.

Educated at the University of Aarhus and the University of Oslo, he received his dr. philos. in history from the University of Oslo in 1991. Tønnesson's foremost research efforts have been revolution and war in Vietnam, national identity in South-East Asia, the South China Sea conflict, and Norwegian sports history. Tønnesson has also worked as a journalist. His interests the past decade has been in particular global history, globalization and the decades of relative peace in south east Asia since 1979.

Stein Tønnesson has worked as Professor of Human Development Studies at the Centre for Development and the Environment (SUM) at the University of Oslo, and has also been a senior research fellow at the Nordic Institute for Asia Studies (NIAS) in Copenhagen.

Tønnesson has also published several volumes related to his fields of study.

Selvfølgelig er han også Roundtable-mann, og jeg ber alle være spesielt oppmerksom på noen av hans kolleger der:

http://www.ucdp.uu.se/gpdatabase/ucdp_update_alert/UCDP_updatealert13.html

SitatPresidential Theme Roundtable—Un-learning War? Regional and Global Diffusion Patterns

WC70: Wednesday 1:45 PM - 3:30 PM

Participants: Joshua Goldstein (Chair), Benjamin Goldsmith (Roundtable Participant), Stein Tønnesson (Roundtable Participant), Peter Wallensteen (Roundtable Participant), William Thompson (Roundtable Participant) and Neta Crawford (Roundtable Participant)

Det vi snakker om her er tre hardbarka representanter for internasjonal bank- og finanselite, og like hardbarka globalister. Til dels representerende gammel, norsk finans-adel, med aner tilbake til samme områder som jeg har nevnt tidligere, da jeg blant annet har nevnt Hambro- og Heibergslektene.

Jeg avslutter med et sitat fra boka om Norfund, også gjengitt av seoto:

SitatSaken lekker til Dagens Næringsliv og utløser en omfattende politisk oppvask. Det sitter en rekke samfunnstopper i Norfund-styret. Nettverket har forgreninger til de fleste partier og kretsen rundt statsministeren. De får det travelt med å tildekke fakta og kvitte seg med varsleren. Fortielse, løgn, kameraderi og ulovlige represalier er virkemidlene.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

seoto

Takk for den solide jobben du gjorde med flere opplysninger! :)

Det er vel neppe tvil om at det er en svært liten og tett sammenknyttet elite som styrer Norge i dag, både familie-/slekt- og vennskapsmessig - og samtlige er svært ivrige globalister. Denne eliten lever i en helt annen verden enn hva folk flest gjør, og mangler evne til empati og forståelse for folk. Jeg leser nå boka The Globalization of Poverty and the New World Order, og der blir ikke de som skal "hjelpe" utviklingsland levnet mye ære. Alt de gjør er å skape større fattigdom på en ny måte, men f,eks. Verdensbanken dekker dette fakta ved å nedjustere det offisielle beløpet som trengs for å overleve. Landene blir satt i dyp gjeld mens korrupsjonen blomstrer, og landenes verdier blir tatt ut av de store selskapene. De eneste som blir rikere her, er den allerede altfor rike eliten og bankene. Vi trenger å få mange nye "bastesen'er" på Stortinget! Men håpet henger i et ekstremt tynt snøre ...
Noen ganger er løgnen for stor til at man kan få øye på den.
Og når man ikke kan se at det er en løgn, velger man naturlig å tro på den.

seoto

Human Etisk Forbund (HEF) ser ut for å tiltrekke seg frimurere, i hvert fall er deres engasjerte journalist, bloggeren John Færseth frimurer (innen Order of the Oriental Templars - OTO), og det kan kanskje forklare alle hans angrep på fritenkere og folk som han konsekvent kaller konspirasjonsteoretikere (alle som ikke er enige med ham). Spesielt illsint blir han når noen stiller spørsmål ved Illuminati og frimureriet. Han er også beskyldt for (som medlem av vepsen.no) å ha en interesse for okkulte sexovergrep mot barn.

Nå har denne frimureren kommet ut med en bok: KonspiraNorge. Som ventet møter boka motbør hos mange. Dette er hva kilden.info sier om hans bok:

SitatFarlige holdninger mot fritenkere fra Human Etisk Forbund

Human Etisk Forbund sitt forlag Humanist lanserer i disse dager boken KonspiraNorge,skrevet av bloggeren John Færseth. Han har gjennom sin blogg Streiftog og i artikler for Human Etisk Forbund sine nettsteder i flere år kommet ut med sine tanker om folk han definerer som konspirasjonsteoretikere.

Færseth sier til HEF sin nettavis Fri Tanke i forbindelse med lanseringen av hans bok at konspirasjonsteorier kan være en stor fare for samfunnet:

«Jeg er først og fremst bekymret for de ensomme og tause som sitter i kjellerstuene sine og leser disse tingene, og blir overbevist. Hva kan de finne på hvis hatet får satt seg? Og så er det litt ekkelt å høre lærere på ungdomsskolen fortelle om ungdommer som spør om Illuminati og frimurermakt.»

HEF sitt alibi for deres evindelige kamp mot fritenkere, systemkritikere, ikke- konformerende, anti-autoritære mennesker, går alltid hardt ut mot kritikk av frimureri. Færseth er selv frimurer innen noe som heter Order of the Oriental Templars (OTO), så kanskje ikke så rart han da alltid må ufarliggjøre dette. ...

Det sies at man bør studere sine motstandere nøye, men denne gangen er ikke det et godt nok grunnlag for meg til å kaste bort penger på en bok.

Færseth er en tydelig misjonær for utstrakt autoritetstro. Alle bør nok stole på hva han sier, for han er overbevist om at han er sannhetsbeviset verden har ventet på ;)
Noen ganger er løgnen for stor til at man kan få øye på den.
Og når man ikke kan se at det er en løgn, velger man naturlig å tro på den.

Spiren

Eurotragedien

Philipp Bagus, en ung tysk økonom med tilknytning til Rey Juan Carlos University i Madrid, udgav i 2010 bogen "The Tragedy of the Euro". Bagus argumenterer i bogen for, at euroen grundlæggende er en fejlkonstruktion, der åbner op for, hvad man i økonomisk teori betragter som et "tragedy of the commons"-problem (heraf navnet på bogen).

Bagus angriber euro-problemstillingen anderledes end mange andre, fordi hans udgangspunkt ikke er at finde løsningen, men derimod at forklare, hvorfor problemet opstod i første omgang.

Kan downloades her.
http://mises.org/document/6045/

Det er ikke noe farligere i verden enn opprigtig uvitenhet og pliktoppfyllende dumhet.
Martin Luther King.

Amatør1

DEBT LIMIT - A GUIDE TO AMERICAN FEDERAL DEBT MADE EASY

It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to

Amatør1

Sitat fra: seoto på august 28, 2013, 11:36:22 AM
Human Etisk Forbund (HEF) ser ut for å tiltrekke seg frimurere, i hvert fall er deres engasjerte journalist, bloggeren John Færseth frimurer (innen Order of the Oriental Templars - OTO), og det kan kanskje forklare alle hans angrep på fritenkere og folk som han konsekvent kaller konspirasjonsteoretikere (alle som ikke er enige med ham). Spesielt illsint blir han når noen stiller spørsmål ved Illuminati og frimureriet. Han er også beskyldt for (som medlem av vepsen.no) å ha en interesse for okkulte sexovergrep mot barn.

En liten historie fra VG idag

Budsjettkrisen i USA er avblåst

Gikk berserk

Stenografen i Representantenes Hus måtte dras ut av lokalet midt under signeringen. Hun reiste seg plutselig fra sin plass i salen og begynte å protestere mot avtalen.

- Det største bedraget her er at dette ikke er en nasjon samlet under Gud. Det har det aldri vært, skrek kvinnen.

Kvinnen ropte blant annet etter Gud og hevdet at frimurere skrev den amerikanske grunnloven. Husets politi dro kvinnen ut av rommet og inn i en ventende heis.

- Mange av representantene blir urolige for hvem som har tilgang til lokalet når noe slikt skjer, sier demokraten Joaquin Castro fra Texas til Fox News.It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to

seoto

Sitat fra: Amatør1 på oktober 17, 2013, 08:09:56 AM
- Det største bedraget her er at dette ikke er en nasjon samlet under Gud. Det har det aldri vært, skrek kvinnen.

Kvinnen ropte blant annet etter Gud og hevdet at frimurere skrev den amerikanske grunnloven. Husets politi dro kvinnen ut av rommet og inn i en ventende heis.


Noen ganger kommer folk til et punkt der de ikke klarer å holde på ting de kjenner til, og det var vel det som skjedde med denne kvinnen. Da Synnøve Fjellbakk Taftø varslet oss om bruddene mot Grunnloven som skjedde i forbindelse med EU/EØS-saken, ble hun sporenstreks lagt inn på asyl. Jeg vet ikke om noen av de som sørget for å få oss inn i EØS uten folkeavstemning (etter av de tapte EU-avstemningen) var frimurere. (GHB kunne ikke være det, for de har ikke tilgang for kvinner, og jeg aner ikke om Jonas Gahr Støre og de øvrige er/har vært frimurere.) Men varslere blir ikke vakkert behandlet. Det finnes folk som påstår at vi har et politikkfrimureri også. Kanskje ikke så merkelig, for de er jo enige om så mye, ofte på tvers av hva man ville forventet. Altfor mye "hestehandel".

Det var vel heller ikke politisk populært når Bastesen i Stortinget spurte hvem som hadde deltatt på Bilderberg-møter.

Folk flest tror at Frimureriet bare er en "gutteklubb" der de har litt merkelige ritualer, men det er langt mer enn det. TV2 hadde i 2009 en artikkel om frimureriet:

Frimurerlosjen – fra innsiden

Les gjerne sitatet fra Aases bok som avslutter artikkelen.

Aases bok kan kjøpes her:
http://www.adlibris.com/no/product.aspx?isbn=8248908526

Det finnes kanskje fortsatt folk som husker Freddy Kristoffersen-saken? Han fikk føle hvordan det var å få frimurere imot seg. Dessverre er det mange advokater, dommere og politifolk som også er frimurere. Gir det oss en rettssikkerhet?

Bør virkelig politikere, det være seg i kommune, fylke eller regjering/storting, få lov til å være medlemmer i frimureriet? Spørsmålet er svært aktuelt siden deres lojalitet til frimureriet står høyere enn lojaliteten til folket som "valgte" dem.

Dessverre er det ikke ofte at frimureriet blir tatt opp i mediene, men her er en NRK-artikkel fra 2011:

Sjokkert etter at frimurere vil få all makt på Tjøme

Her er forresten linken til artikkelen om kvinnen i Kongressen:
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10152411
Noen ganger er løgnen for stor til at man kan få øye på den.
Og når man ikke kan se at det er en løgn, velger man naturlig å tro på den.

seoto

I 1959 utga Aldous Huxley boken "Brave New World Revisited", som ble oversatt til norsk samme år, og som nå kan leses på nb.no:

Gjensyn med den vidunderlige nye verden

Jeg leser boken nå, og det er en del tankevekkende uttalelser. Huxley var som kjent medlem av en familie og et miljø som var svært opptatt av eugenikk og befolkningsvekst, der det var ønsket at kun de med de best egnede genene skulle befolke vår verden. Verdens befolkningsvekst har lenge vært til stor bekymring for eliten. Denne bekymringen økte sterkt i den tiden Huxley skrev denne boken, og senere, og en av elitens tenke-tanker, Club of Rome (bare én av utallige "tenke-tanker" initiert av Rockefeller), kom i 1972 ut med boken "The Limits to Growth", skrevet bl.a. av nordmannen Jørgen Randers.

Tilbake til boken og et sitat fra s. 31-33 der Huxley tar for seg virkningene av masseproduksjonens tidsalder:

Sitat[...] Men den tekniske utvikling har ført og fører fremdeles til en slik konsentrasjon og sentralisering av makten. Etterhvert som masseproduksjonens maskineri blir effektivisert, blir det gjerne mer komplisert og kostbart - og dermed mindre lett tilgjengelig for en tiltakslysten mann som bare rår over begrensede midler. Dertil kommer at masseproduksjon er helt avhengig av massedistribusjon; men massedistribusjonen reiser problemer som bare de største produsenter kan løse på en tilfredsstillende måte. I masseproduksjonens og massedistribusjonens verden er den lille mann med sin utilstrekkelige disponible kapital meget vanskelig stilt. I konkurranse med den store mann mister han pengene og til slutt sin eksistens som uavhengig produsent; den store mann har slukt ham. Når den lille mann forsvinner, får færre og færre mennesker større og større økonomisk makt. I et diktatur blir storbedriftene - som kan takke de tekniske fremskritt og den derpå følgende økonomiske ødeleggelse av den lille mann for sin eksistens - kontrollert av staten, d.v.s. av en liten gruppe partiførere og soldater, politifolk og sivile tjenestemenn som utfører deres ordre. I et kapitalistisk demokrati som Sambandsstatene blir de kontrollert av dette som professor C. Wright Mills har kalt makteliten. Denne maktelite sysselsetter direkte flere millioner av landets arbeidsføre i fabrikker, kontorer og butikker, kontrollerer enda flere millioner ved å låne dem penger til å kjøpe deres produkter for og påvirker praktisk talt hvert eneste menneskes tanker, følelser og handlinger gjennom radio, aviser og fjernsyn. For å snu litt på Churchills ord: aldri er så mange dirigert så stramt av så få. Vi er i sannhet langt fra Jeffersons ideal av et virkelig fritt samfunn - et samfunn som skulle bestå av et hierarki av selvstyrende enheter, hvis autoritetsområde dannet en trinvis stigning med unionsrepublikken som øverste myndighet.

Vi ser altså at den moderne teknologi har ført til en konsentrasjon av den økonomiske og politiske makt og til et samfunn som kontrolleres (hensynsløst i de totalitære stater, høflig og behendig i demokratiene) av storbedriftene og en mektig regjering. Men samfunnene består av individer og er gode bare i den utstrekning de hjelper individet til å realisere sine muligheter og leve et lykkelig og fruktbringende liv. Hva har de siste års tekniske fremskritt betydd for det enkelte menneske? Her er svaret på dette spørsmålet, og den som svarer er filosofen og psykiateren dr. Erich Fromm:

"Til tross for alle materielle, intellektuelle og politiske fremskritt har vår vestlige samfunnsform hatt en mer og mer ugunstig innflytelse på den mentale sunnhet; den bidrar til å undergrave individets indre trygghet, lykke, fornuft og evne til kjærlighet. I et slikt samfunn er det en fare for at mennesket skal omskapes til en automat, som har spilt fallitt som menneske og betaler for fallitten ved en stadig større sum av sjelelige lidelser og med en fortvilelse som det dekker under en voldsom arbeidsbyrde og en grenseløs trang til såkalte fornøyelser." [...]

Og hvordan har så verden utviklet seg i de 54 årene som har gått siden Huxley skrev denne boken? Hva med Fromms uttalelse? Er det noe vi kjenner igjen i folk i dag?
Noen ganger er løgnen for stor til at man kan få øye på den.
Og når man ikke kan se at det er en løgn, velger man naturlig å tro på den.

Jostemikk

#23
Sitat fra: seoto på november 17, 2013, 12:30:10 PMOg hvordan har så verden utviklet seg i de 54 årene som har gått siden Huxley skrev denne boken? Hva med Fromms uttalelse? Er det noe vi kjenner igjen i folk i dag?

Flott, seoto, for dette treffer spikeren rett på hodet. Fromms uttalelse er like treffende, og utviklingen fram til i dag har vært uhyggelig. Folk er knuget og undertrykket i så mange generasjoner at det er vanskelig å se at utviklingen skal kunne stoppes, langt mindre reverseres. Blind autoritetstro koblet til kognitiv dissonans er hovedårsaken. Folk er omtrent ikke i stand til å koble to saker eller to hendelser sammen for å bygge et logisk hendelsesforløp. Kanskje vi burde overlate makten til ingeniører? De er avhengige av at alt henger sammen og fungerer i samspill med noe nær en uendelighet av forskjellige faktorer. Men nå er jo også eugenikerne en slags ingeniører, og hvem skal makte stå i mot presset fra den egentlige makten?
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Amateur2

Sitat fra: Jostemikk på november 17, 2013, 13:33:20 PM
Sitat fra: seoto på november 17, 2013, 12:30:10 PMOg hvordan har så verden utviklet seg i de 54 årene som har gått siden Huxley skrev denne boken? Hva med Fromms uttalelse? Er det noe vi kjenner igjen i folk i dag?

Kanskje vi burde overlate makten til ingeniører? De er avhengige av at alt henger sammen og fungerer i samspill med noe nær en uendelighet av forskjellige faktorer. Men nå er jo også eugenikerne en slags ingeniører, og hvem skal makte stå i mot presset fra den egentlige makten?


Å overlate makten til ingeniører er ingen utpreget god ide. Mange av dem er dessverre svært så autoritetstro.

Det vi trenger i styre og stell er flest mulig individer som evner å tenke selv og bruke sunn fornuft, ikke enda flere som er godt trent i å marsjere i takt etter skarpe kommandorop fra den egentlige maktens sersjanter.
Respect those who seek the truth, be wary of those who claim to have found it
[Mark Twain]

The first principle is that you must not fool yourself, and you are the easiest person to fool.
[Richard P. Feynman]

seoto

Information.dk har en god og tankevekkende artikkel om droner, utdrag fra en bok som gis ut også på engelsk i 2014

SitatDrone, dit navn er statsterrorisme

Nok bliver dronen kritiseret, men kritikken forbliver på militærteknologiens banehalvdel. Der er behov for en egentlig kritik af dronens væsen, mener den franske tænker Grégoire Chamayou. Det ubemandede krigsfly udgør nemlig et filosofisk problem. Og din gade kan blive den næste på dets rute
[...]
Grégoire Chamayou: Théorie du drone. La Fabrique, 2013. 363 sider. Bogen udkommer på engelsk i 2014

Vil folk flest for alltid bøye seg i støvet for statens suverene makt? For det rammer jo ikke dem selv, eller ... ?
Noen ganger er løgnen for stor til at man kan få øye på den.
Og når man ikke kan se at det er en løgn, velger man naturlig å tro på den.

seoto
I forordet sier Professor dr. philos. Tor-Johan Ekeland følgende om boken:
SitatDen akademiske vitskapstradisjonen har hegna om eit ope kunnskapsomgrep. I evidensrørsla blir dette i praksis lukka ved at ein bestemt sorteringsteknologi (metodehierarkiet) erstattar tenking. [...] Nemninga "sannhetsmaskineriet" i tittelen på denne boka er etter mitt syn treffande. Trond Skaftnesmo har skreve ei bok som både gir djupne og breidde til evidensdebatten. Djupna kjem ikkje minst fram gjennom den vitskapshistoriske samanhengen Skaftnesmo set saka inn i. Overtydande og pedagogisk briljant syner han oss at sjølv om evidenskonseptet står fram som nytt og moderne, har det lange røter i ein gamal ambisjon om å skape universell eller kontekstfri kunnskap, som deretter kan omsetjast til teknologi, dvs. implementerast som standardiserte prosedyrar. "Evidensbasert kunnskap", som byggjer på logikken frå eksperimentelle design, er såleis ikkje noko nytt. Det som er nytt er at denne kunnskapen vert opphøgd som styringsgrunnlag i konseptet "evidensbasert praksis". Skaftnesmo si klårgjering av dette skiljet er viktig for ein ryddig debatt.

Les mer ved å klikke på bildet.
Noen ganger er løgnen for stor til at man kan få øye på den.
Og når man ikke kan se at det er en løgn, velger man naturlig å tro på den.

seoto

Kan man, som en gjennomsnittlig innbygger i Norge i dag, klare seg uten en slik bok som hjelper oss med å oversette politiske og byråkratiske ord og uttrykk? Visste du at antall mennesker på en venteliste i dag heter "biomasse"? Kanskje kan vi ikke forvente at politikere og byråkrater skal nedverdige seg til et klart språk, som f.eks. å kalle en spade for en spade? Kanskje er de redde for at vi skal forstå hva de egentlig snakker om? Det er en veldig morsom omtale av denne boken i Dagsavisen fra i mars 2013, da den første utgaven kom ut:


SitatRøverspråk for herskerklassen


Kaospilot, coaching, plattform, mentor, kickoff og benchmarking. Språket er blitt infisert av ord og begreper hvis hensikt er å forvirre, distrahere og lure oss trill rundt.
[...]
Med «Ordbok for underklassen» ønsker Arne Klyve og Jon Severud å se på nyord i språket og hvordan det å lire av seg fraser der man sier minst mulig er vår tids slueste hersketeknikk. De hevder at det er den nye ledelsesklassen og landets politikere som er råtassene. Og underklassen? Det er deg og meg.

Noen få sitater plukkes ut, men jeg vil absolutt anbefale å lese hele artikkelen! Det er vanskelig å plukke ut bare noe, fordi det meste burde vært sitert.

SitatI boka tar forfatterne for seg begrepet New Public Management, en gammeldags næringslivsfilosofi fra 1950-tallet som for lengst er forkastet av det moderne næringslivet, men som politikerne har brukt flittig i arbeidet med å effektivisere offentlig sektor. En utvikling startet av Thatcher og Reagan. Severud og Klyve peker ut Jens Stoltenberg som den største pådriveren for å få innført NPM-begrepene i Norge. Og hoved­poenget? Å desinformere landets borgere ved å pakke inn negative budskap i så mye floskler og svada at vi ikke skjønner bæret.

SitatDe beskriver hvordan staten er blitt en beiteplass for visjonære karrierejegere som driver offentlige institusjoner som om de var private næringslivsbedrifter. Lojalitet og innarbeidet byråkratisk etikk er byttet ut med målstyring, og det forfatterne kaller forkrøplede ideer om fortjeneste og lønnsomhet. Et viktig ledd i omstillingen er språket og de som tidligere var elever, pasienter, eller passasjerer er blitt til «brukere» og «kunder». Og folk løper rundt på «dialogmøter» og snakker om å «ha eierskap» til saker, diskutere nye «læringsplattformer» i «kunnskapssamfunnet», «fase inn og ut» og «coache» hverandre.

Sitat– Er man veldig konkret, er det lettere å bli konfrontert med sine svakheter. Om du kan snakke litt vagt, være litt rund i kantene og pøse på med noen nyord, fortrinnsvis med positiv valør, så er det vanskelig å være uenig, sier Jon Severud.

SitatOm Jens Stoltenberg er pådriver for tåkepratet, blir han slått på hjemmebane når det gjelder å bruke det til sin fordel. Der troner tåkedronning Grete Faremo helt på topp.

– Vi bombet i Libya 588 ganger, og daværende forsvarsminister Grete Faremo sa til flygerne at de hadde «levert prestasjoner i verdensklasse». Det ordvalget er så kynisk og grotesk at det mangler sidestykke fra en norsk minister noensinne, sier Severud.

Sitat– Faremo bruker også uttrykk som «styringsdialog». Hva mener hun med det? Vi lanserer herved styringsmonologen, sier Severud – og legger til:

– Er det dialog så er det vel dialog – og er det styring så er det ikke dialog. Så det riktige ordet må bli styringsmonolog, men det er ikke kommet inn i språket.

Nå skal jeg klikke på bildet av boka ovenfor - og bestille den. Kan være greit å være litt væpnet neste gang man hører en politiker, statssekretær eller byråkrat i toppsjiktet benytte sitt villedende språk ;)
Noen ganger er løgnen for stor til at man kan få øye på den.
Og når man ikke kan se at det er en løgn, velger man naturlig å tro på den.

Spiren

Den amerikanske propagandas far

Amerikansk propaganda er præget af en mand ved navn Edward Bernays. Han var i familie med Sigmund Freud. Derfor havde Edward Bernays fri adgang til Freuds forskning og litteratur. Edward Bernays regnes for grundlæggeren af Public Relations, som er forretningsverdenens brug af propaganda. Den første bog Edward Bernays skrev var "Crystallizing Public Relations" fra 1923. Nogle år senere udgav han en bog om propaganda. Den fik titlen "Propaganda" og er fra 1928.

Denne bog er af ældre dato. Men principperne for propaganda er nøjagtigt de samme som i 1928. Det dominerende medie dengang var aviserne. I dag er det fjernsynet, radioen og aviserne. Forbløffende lidt har ændret sig siden 1928. "Propaganda" er en kort og let læst bog.

Engelsk online udgave:
http://www.historyisaweapon.com/defcon1/bernprop.html
Det er ikke noe farligere i verden enn opprigtig uvitenhet og pliktoppfyllende dumhet.
Martin Luther King.

Jostemikk

Sitat fra: seoto på august 28, 2013, 11:36:22 AM
Human Etisk Forbund (HEF) ser ut for å tiltrekke seg frimurere, i hvert fall er deres engasjerte journalist, bloggeren John Færseth frimurer (innen Order of the Oriental Templars - OTO), og det kan kanskje forklare alle hans angrep på fritenkere og folk som han konsekvent kaller konspirasjonsteoretikere (alle som ikke er enige med ham). Spesielt illsint blir han når noen stiller spørsmål ved Illuminati og frimureriet. Han er også beskyldt for (som medlem av vepsen.no) å ha en interesse for okkulte sexovergrep mot barn.

Det seoto kom med der er en av flere advarsler gitt mot dette hyper-okkulte, tarot-kabbalistiske svineriet av pur askenasikhazarsk satanisme som styrer den norske samfunnsdebatten og forpester enhver debatt i MSM.

For å forsterke dette, har de likeså godt klint til og valgt fra øverste hylle:

[attachimg=1]
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren