Klimakonsensus på ville veier: Svartelisting/utstøting av kritiske klimaforskere

Startet av Telehiv, februar 21, 2012, 10:19:12 AM

« forrige - neste »

Telehiv

Jeg håper dette innlegget kan bli starten på en prosess der vi på dette forumet bygger opp en mest mulig komplett liste over prosesser der forskere er blitt svartelistet/utstøtt av den "offisielle" klimamakta på ulike måter, som typisk:

- oppsigelse/utpressing fra vitenskapelig stilling (eks.: se videre om Dr. Chris de Freitas-saken)
- utpressing fra sentral fagpolitisk posisjon (eks.: se videre om både Dr. Chris de Freitas- og Wolfgang Wagner-saken)
- nektet publisering og/eller oversett av IPCC (eks.: jfr. min tidligere artikkel her på forumet med lang litteraturliste om dette)
- utestengelse fra forskningsprogrammer og tildeling av midler
- nedvurdering/feilframstillinger på nett/i nettleksika (eks.: jfr. Realclimate og William Connolleys misbruk av Wikipedia) 
- utestengelse fra datakilder (eks.: jfr. McIntyre mangeårige kamp for å få ut data, som så viste seg å være tuklet med)
- faglige latterliggjøringsprosesser (eks.: jfr. typisk CICEROs Pål Prestrud her hjemme)
- generell utstøting/mobbing i eget fagmiljø eller i media (eks.: her kan mye tragisk legges ut, men mange av sakene er for følsomme/personlige)
- oppføring på svartelister som signaliserer at forskeren er "uønsket" i IPCC-miljøet (eks.: Jim Pralls blogglisting; se nedenfor)
- osv.

Jeg håper forumet kan følge opp med flere eksempler, men jeg begynner forsiktig med dette:

1. EKSEMPLER PÅ PERSONLIGE VENDETTAER MOT SENTRALE KRITISKE PERSONER

Den aller ferskeste omtalen av tunge kritiske røster som The Team har støtt ut, skjer i artikkelen som nå er lagt ut i The Wall Street Journal, der prosessene mot Dr. Chris de Freitas og Wolfgang Wagner spesifikt omtales: http://online.wsj.com/article/SB10001424052970203646004577213244084429540.html?mod=googlenews_wsj

Dr. Chris de Freitas-saken:
The continued efforts of the climate establishment to eliminate "extreme views" can acquire a seriously threatening nature when efforts are directed at silencing scientific opposition. In our op-ed we mentioned the campaign circa 2003 to have Dr. Chris de Freitas removed not only from his position as editor of the journal Climate Researchbut from his university job as well. Much of that campaign is documented in Climategate emails, where one of the signatories of the Trenberth et al. letter writes: "I believe that a boycott against publishing, reviewing for, or even citing articles from Climate Research [then edited by Dr. de Freitas] is certainly warranted, but perhaps the minimum action that should be taken."

Wolfgang Wagner-saken:
Or consider the resignation last year of Wolfgang Wagner, editor-in-chief of the journal Remote Sensing. In a fulsome resignation editorial eerily reminiscent of past recantations by political and religious heretics, Mr. Wagner confessed to his "sin" of publishing a properly peer-reviewed paper by University of Alabama scientists Roy Spencer and William Braswell containing the finding that IPCC models exaggerate the warming caused by increasing CO2.


2. EKSEMPLER PÅ MEDIE-TERROR-PROSESSER

av typen:
- generell utstøting/mobbing i eget fagmiljø eller i media
- faglig latterliggjøring
- oppføring på svartelister som signaliserer at forskeren er "uønsket" i IPCC-miljøet

Bloggoppslaget "Skeptical Authors on Climate Science" skrevet av Jim Prall skapte kraftig harme da den ble offentlig kjent: http://www.eecg.utoronto.ca/~prall/climate/skeptic_authors_table.html

Det som skjer her er at bloggen sier at:
"This table lists all the names I've found who have signed any of the open letters or declarations expressing skepticism of the IPCC's findings, of climate science generally, of the "consensus" on human-induced warming, and/or arguing against any need for cuts to greenhouse gas emissions.

Meldingen fra denne Jim Prall er helt klar: Disse skal sanksjoneres på den ene eller andre måten. Se ellers hele Pralls listinger her: http://www.eecg.utoronto.ca/~prall/climate/index.html

Da dette ble kjent (i 2010) reagerte f.eks. WUWT spontant med sterk avsky og kalte dette "a black day for science": http://wattsupwiththat.com/2010/06/22/the-blacklist-of-climate-science/

Og denne Prall har - som medforfatter - altså fått peer-reviewet og utgitt en artikkel med dette utgangspunkt (!), jeg siterer:

Expert credibility in climate change
William R. L. Anderegga,1, James W. Prallb, Jacob Haroldc, and Stephen H. Schneidera,d,1a Department of Biology, Stanford University, Stanford, CA 94305; bElectrical and Computer Engineering, University of Toronto, Toronto, ON, Canada M5S3G4; cWilliam and Flora Hewlett Foundation, Palo Alto, CA 94025; and dWoods Institute for the Environment, Stanford University, Stanford, CA 94305

Contributed by Stephen H. Schneider, April 9, 2010 (sent for review December 22, 2009)

Although preliminary estimates from published literature and
expert surveys suggest striking agreement among climate scientists
on the tenets of anthropogenic climate change (ACC), the American
public expresses substantial doubt about both the anthropogenic
cause and the level of scientific agreement underpinning ACC. A
broad analysis of the climate scientist community itself, the
distribution of credibility of dissenting researchers relative to
agreeing researchers, and the level of agreementamong top climate
experts has not been conducted and would inform future ACC discussions.
Here, we use an extensive dataset of 1,372 climate
researchers and their publication and citation data to show that (i)
97–98% of the climate researchers most actively publishing in the
field support the tenets of ACC outlined by the Intergovernmental
Panel on Climate Change, and (ii) the relative climate expertise and
scientific prominence of the researchers unconvinced of ACC are
substantially below that of the convinced researchers.[/
i]


3. EKSEMPLER PÅ VULGÆR MEDIEOPPFØLGING AV DEGRADERING- OG UTSTØTELSESPROSESSER

I The Telegraph kunne man lese en hårreisende oppfølging av de mest vulgære påstandene i disse "studiene" av hvilke forskere som er verdt å ta hensyn til:

Climate change sceptic scientists 'less prominent and authoritative'

Scientists who believe in man-made climate change have better scientific credentials than global warming sceptics, according to a study. 
The research indicates that scientists who blame human activity for global warming have published more relevant and influential papers than those who question man's impact. The analysis of climate scientists claims the "vast majority" of climate change researchers agree on the issue, and that those who oppose the consensus are "not actually climate researchers or not very productive researchers".

 
http://www.telegraph.co.uk/earth/environment/climatechange/7845662/Climate-change-sceptic-scientists-less-prominent-and-authoritative.html


4. EKSEMPLER PÅ REAL CLIMATE-MILJØET OG DE SKITNE PROSESSENE DE HAR DREVET

Mailene i Climategate-saken og påfølgende målrettede undersøkelser avslørte at opprettelsen av nettstedet RealClimate.org. var del av en klar politisk misjon: "The idea is that we working climate scientists should have a place where we can mount a rapid response to supposedly 'bombshell' papers that are doing the rounds" in aid of "combating dis-information," kunne man lese i en mail som kommenterte hvordan man skulle møte kritikken av hockeykølla og kritiske påstander om at vår tids temperaturer ikke var de høyeste siden temperaturregistreringene begynte.

En person i det ni manns store Realclimate.org teamet — den britiske forskeren og Green Party-aktivisten William Connolley — tok på seg en "sentral oppgave": Connolley tok kontroll med all klima-input på Wikipedia.

Han begynte i februar 2003 - da kritikken mot hans AGW/CO2-miljø begynte å bli virkelig plagsom - med å omskrive alle wikipedia-artikler om global oppvarming, drivhuseffekt, instrumentell temperaturmåling, om det såkalte "urban heat island", om klimamodeller, osv.

14. februar 2003 begynte han arbeidet med å "slette" dokumentasjonen for den Lille Istid; 14. aug. 2003 den varme middelalder; i oktober samme år la han opp nytt forsvar for hockeykøllegrafen. Han fortsatte med å omskrive artiklene om politikken rundt global oppvarming og la inn diskrediterende opplysninger om kritiske forskere, herunder gikk han tidlig løs på Richard Lindzen og Fred Singer, og andre de ville ødelegge ryktet for i klimadebatten; f.eks. Willie Soon og Sallie Baliunas (fra Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, og anerkjente autoriteter på varm middelalder).

Det helt utrolige som kom fram i forbindelse med avsløringen av Connolley var at han hadde laget eller omskrevet 5.428 Wikipedia artikler. Men ting var verre enn som så, han hadde også vært "website administrator", som tillot han å handle omtrent helt uhindret utover egne bidrag: Når Connolley ikke likte et tema eller innholdet i en artikkel, fjernet han dem - man kunne dokumentere at han hadde fjernet over 500 artikler før han ble stoppet. Og man fant enda verre saker: Når han ikke likte andres argumenter fikk han dem blokkert - over 2,000 Wikipedia bidragsytere oppdaget at de var blitt blokkert for videre bidrag.

Men noen tjente på hans virksomhet: De som skrev støttende om Connolleys AGW-syn ble belønnet med Wikipedias "anerkjent forfatter". I den perioden Connolley fikk herje fritt på Wikipedia "forsvant" altså både varm middelalder og enhver kritikk av AGW-ortodoksien.


Dette som en ydmyk begynnelse på avdekkingen av et av de styggeste sporene som vil bli stående etter The Team og den hemningsløse og samvittighetsløse alarmismeprosessen de har forvaltet de siste tiårene.
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

ebye

Toppers Tele, dette er god og nødvendig folkeopplysning. Etter hvert som den samlede dokumentasjonen øker, med vitenskapelige papere som er utelatt av IPCC, vitenskapsmenn som er fullstendig uenig med IPCC, og nå sist det som litt enkelt kan kalles mobbing av skeptikere , ja da har vi et oppslagsverk, som det er mye sprengstoff i.

I den siste listen vil det jo være naturlig å inkludere nordmenn som har vært utsatt for det samme. Her er det jo til overmål enkelt å lokalisere avsender. Jeg har litt  ;) oversikt over MSM-mobbing, så her kan jeg komme med bidrag etter hvert.  8)

Slagmarken kommer til å se stygg ut! Noen vil sikkert ønske dette:

 

Telehiv

Takk for det, ebye!
Ser fram til dine bidrag, jeg vil tro du kjenner til mange eksempler her hjemme.

Man skal også være klar over at dess lenger det lider fram mot en endelig falsifisering av AGW/CO2-hypotesen, dess krassere vil kritikken bli mot dem som har kjørt det mest usaklige løpet.

Jeg har sagt det før og jeg gjentar det: Vi er mange som samler stoff til rettssakene som skal komme også her på berget - når tiden er moden.

VI MÅ IKKE GLEMME AT HVER GANG VI PÅVISER AT NOEN AV DISSE AGITATORENE HAR DREVET BEVISST DATAFUSK, BEVISST MANIPULERING AV ORIGINALDATA FOR Å FREMME ET SPESIELT "KLIMASYN", OSV. OG DE SAMTIDIG ER OFFENTLIG ANSATTE, SÅ GJØR DE SEG SKYLDIGE I BRUDD PÅ EN REKKE LOVER OG BESTEMMELSER SOM DET KAN PROSEDERES UT FRA (det var min venn høyesterettsadvokatens presisering).

Konkrete paragrafer og juridiske detaljer avslører vi ikke her, men mange skal bli overrasket over hvor - og hvor sterkt - strafferammene begynner å slå inn!
 
Derfor: De som systematisk og under dekke av vitenskapelig seriøsitet - og lenge etter at de burde skjønt bedre - har villedet våre politikere og andre sentrale beslutningstakere i utdannings-, samfunns- og næringsliv på det groveste, tror de skal komme seg unna dette, må ha ualminnelig dårlig innsikt i utfallsrommet for slike svindelprosesser.

De kan rett og slett ikke ha forstått omfanget av alle de samfunnsskadelige prosesser de står ansvarlige for. Men dette skal samfunnet som sagt få hjelp til - i tidens fylde. We're gonna hang in there like a hair in a biscuit!

PS: Jeg ser forøvrig at noen har skjønt hvor dette bærer hen, med å begynne en systematisk nedtoning og omskrivning av sine egne tidligere bombastiske klimamaktforetak.
Mange skryter som kjent av å ha deltatt på Woodstock, men her blir det fort omvendt: Snart er det vel ingen som vil innrømme at de har deltatt på de diverse IPCC-seansene - og noen har jo forlengst begynt å blånekte for at de f.eks. var med og foreslo "ubehagelige" klimafakta fjernet fra IPCC-protokollen. Snart har de ikke vært der i det hele tatt - de var i allfall ute av møtet da slikt ble foreslått av Norge og Canada. Osv.

Assosiasjoner til maidagene i 1945 er mer enn påtrengende....
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Telehiv

Se mitt innlegg rett foran: Jeg har foretatt en liten presisering i min kommentar om de juridiske rammeforhold og straffereaksjoner som bevisst vitenskapelig svindel blant offentlig ansatte kan avstedkomme.

Ikke som en trussel, men som en lovnad og inspirasjon om at det kanskje kan ryddes opp i dette svineriet til slutt.   
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

ebye

Som en oppfølging til en liste med "mobbing av norske skeptikere", sender jeg herved ut en idé om å liste norske:

- "non-science" organisasjoner som er tilhengere av IPCC
- miljøorganisasjoner som er tilhengere av IPCC

En slik sammenfatning vil være en god dokumentasjon på og illustrere hvordan indoktrineringen av det norske folk er satt i system.

Om det er relevant å liste forskningsinstitusjoner, samt de politiske organisasjonene (partiene) kan jo vurderes etter hvert. Til det siste, går heller ikke Kongehuset fri.

Så langt idéene. Det jeg ser for meg, er korte beskrivelser av "organisasjonene", og kanskje noen få klargjørende statements, som belyser virksomheten godt.  ;)

Med et rikholdig "Climate Hall of Shame", etter hvert, alt samlet og gitt til og lagret sikkert, langt inne i fjellet, av Nasjonalbiblioteket, så vil dette være en kilde til forundring, overrasking, delvis underholdning, men kanskje først og frermst til folkelig advarsel.

Ja, mens jeg husker det, selv Nobel-priser med et islett av menneskedrevet klimaforbedring kan være en nyttig og interessant "liste", om enn kort - håper jeg!  8)

Telehiv

Sitat fra: Telehiv på februar 21, 2012, 10:19:12 AM

4. EKSEMPLER PÅ REAL CLIMATE-MILJØET OG DE SKITNE PROSESSENE DE HAR DREVET

Mailene i Climategate-saken og påfølgende målrettede undersøkelser avslørte at opprettelsen av nettstedet RealClimate.org. var del av en klar politisk misjon: "The idea is that we working climate scientists should have a place where we can mount a rapid response to supposedly 'bombshell' papers that are doing the rounds" in aid of "combating dis-information," kunne man lese i en mail som kommenterte hvordan man skulle møte kritikken av hockeykølla og kritiske påstander om at vår tids temperaturer ikke var de høyeste siden temperaturregistreringene begynte.

En person i det ni manns store Realclimate.org teamet — den britiske forskeren og Green Party-aktivisten William Connolley — tok på seg en "sentral oppgave": Connolley tok kontroll med all klima-input på Wikipedia.

Han begynte i februar 2003 - da kritikken mot hans AGW/CO2-miljø begynte å bli virkelig plagsom - med å omskrive alle wikipedia-artikler om global oppvarming, drivhuseffekt, instrumentell temperaturmåling, om det såkalte "urban heat island", om klimamodeller, osv.

14. februar 2003 begynte han arbeidet med å "slette" dokumentasjonen for den Lille Istid; 14. aug. 2003 den varme middelalder; i oktober samme år la han opp nytt forsvar for hockeykøllegrafen. Han fortsatte med å omskrive artiklene om politikken rundt global oppvarming og la inn diskrediterende opplysninger om kritiske forskere, herunder gikk han tidlig løs på Richard Lindzen og Fred Singer, og andre de ville ødelegge ryktet for i klimadebatten; f.eks. Willie Soon og Sallie Baliunas (fra Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, og anerkjente autoriteter på varm middelalder).

Det helt utrolige som kom fram i forbindelse med avsløringen av Connolley var at han hadde laget eller omskrevet 5.428 Wikipedia artikler. Men ting var verre enn som så, han hadde også vært "website administrator", som tillot han å handle omtrent helt uhindret utover egne bidrag: Når Connolley ikke likte et tema eller innholdet i en artikkel, fjernet han dem - man kunne dokumentere at han hadde fjernet over 500 artikler før han ble stoppet. Og man fant enda verre saker: Når han ikke likte andres argumenter fikk han dem blokkert - over 2,000 Wikipedia bidragsytere oppdaget at de var blitt blokkert for videre bidrag.

Men noen tjente på hans virksomhet: De som skrev støttende om Connolleys AGW-syn ble belønnet med Wikipedias "anerkjent forfatter". I den perioden Connolley fikk herje fritt på Wikipedia "forsvant" altså både varm middelalder og enhver kritikk av AGW-ortodoksien.


Dette som en ydmyk begynnelse på avdekkingen av et av de styggeste sporene som vil bli stående etter The Team og den hemningsløse og samvittighetsløse alarmismeprosessen de har forvaltet de siste tiårene.

Ifm med Gleick-saken, synes det gamle Wikipediatrollet å løfte hodet igjen, jfr. nattens oppslag på nettstedet Climate Change Dispatch:

http://www.climatechangedispatch.com/home/9972-wikipedia-begins-media-whitewash-of-climate-criminal-peter-gleick:


Wikipedia Begins Media Whitewash of Climate Criminal Peter Gleick

Wikipedia, the "free online encyclopedia," has set about swiftly whitewashing the self-confessed criminal conduct of climatologist, Dr. Peter Gleick. Skeptics will regard such action as further evidence that the website is an organ of man-made global warming propaganda.
Despite his full public admission to be a co-conspirator in criminal activities against the Heartland Institute, a charity sympathetic to skeptics, Wikipedia is at pains to hide the fact Peter Gleick yesterday admitted to this felony published here at the Huffington Post.

In it's latest entry (H/T: Paul Sheridan) added today (February 21, 2012) the Wikipedia entry for fraudster, Peter Gleick reads thus:

"On February 20, 2012, Gleick issued a statement in the Huffington Post explaining that he had received anonymous documents in the mail that seemed to contain details on the climate program strategy of The Heartland Institute, a pro-business think tank. He admitted to soliciting and receiving additional material from the Institute "under someone else's name," calling his actions "a serious lapse of my own and professional judgment and ethics."[17] Andrew Revkin wrote at the New York Times that "Gleick has admitted to an act that leaves his reputation in ruins ... " [18]"

How many other media outlets that claim to serve the public but are in fact controlled by our self-serving elite, will also engage in this despicable cover up?

Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten