Climategate fortsetter med AR5: McIntyre påviser nytt IPCC-juks

Startet av Telehiv, oktober 14, 2013, 11:24:10 AM

« forrige - neste »

Telehiv

1. Intet nytt under under solen: IPCC har jukset hele veien:

Først, noen stikkord om tidligere IPCC-miserer:

1. Konklusjonene i 1995-rapporten ble omskrevet til å passe forhåndsvedtatte påstander uten at berørte forskere ble hørt
2. Michael Manns "varmeprogrammerte" hockeykølle ble brukt som AGW-hovedargument i 2001 - trass i solid vitenskapelig falsifisering allerede før publisering
3. Skandaløst udokumenterte, alarmistiske og raskt avslørte faglige flauser og bløffer dukket opp i tur og orden i 2007 (Himalayagate, Boliviagate, osv.)
4. Climategate-oppstyret i 2009 trenger nesten ingen kommentar, heller ikke den skandaløse Yamal-saken

Flere av de alvorligste avsløringene av disse tabbene, flausene, til "bending the numbers" og det som må kalles rene svindler, er det Steve McIntyre ("the man who broke the hockey stick") på Climate Audit som har stått for, ofte med støtte av Ross McKitrick. Disse to kanadiske klimaryddeguttene har inntatt en modig og idealistisk tallknuserrolle for å tvinge fram en mer sannferdig vitenskapelig atferd i IPCC (McIntyre er matematiker/statistiker og McKitrick er professor i økonomi).

Likevel: Tross disse omfattende avsløringene er der omtrent ingen læringskurve i IPCC, man har vekslet mellom å overse eller stenge ute all slik kritikk selv om alle andre ser at kritikken er korrekt og på sin plass. Enn så lenge er det altså klimamakta som rår.

Men nå er McIntyre i gang igjen, han har oppdaget at IPCC med AR5 påny er på ville veier for å få sitt klima-vrakgods til å henge sammen:


2. McIntyre om AR5/2013: IPCC jukser igjen 

Først om hva man kanskje burde forvente etter 2007-skandalene:
Etter det meget uryddige 2007-slippet av AR4 - der IPCC kjørte fram Summary for Policy Makers-dokumentet (SPM) først uten å gi kritikere anledning til å se kildene for alarmismen deres og høstet bitende kritikk for dette grove bruddet på vitenskapelige regler - regnet vel de fleste med at man ikke våget å gjøre noe lignende denne gangen?

Å joda, samme strategi kjøres igjen, men denne gangen er det jo mer moralsk forkastelig enn noensinne, for nå er avviket mellom modellert alarmisme og faktiske observasjoner enda større!

Og da er det altså IPCC samtidig presterer å si at man nå er mye mer sikker enn før på sin AGW/CO2-hypotese!

Seriøse folk ramlet jo omtrent av stolene foran denne uhørte frekkhet og absolutte fravær av vitenskapelig troverdighet.

Man hadde selvsagt også forventet at IPCC denne gangen ville framlegge den endelige vitenskapelige rapporten (WG1-delen) umiddelbart etter det sterkt slagordpregede SPM-sammendraget for politikere.

Men hva skjer?

1. Jo, etter at omtrent all alarmisme blir imøtegått av gyldige vitenskapelige innsigelser, bestemmer man at man trenger mer tid, til en gang i 2014.
2. Men man trekker likevel ikke påstandene i Policy-maker dokumentet!!

Hva er det McIntyre avdekker av nye tjuvtricks denne gangen?
Jo, han viser nå - med en solid dokumentert gjennomgang - hvordan IPCC har manipulert de opprinnelige grafene i AR4-rapporten ved overføringen til det såkalte "second order draft" i AR5 og videre til det som skal bli "final" i AR5:

- Det såkalte "second order draft" (det siste sendt ut til reviewerne) viste nemlig tydelig at observasjonene havnet langt under usikkerhetsrammen for AR4-projeksjonene.
- I siste ("final") versjon fjernet derfor IPCCs indre krets - utenfor forskernes rekkevidde også denne gangen - denne usikkerhetsrammen for AR4, men beholdt den for de tre foregående rapportene (!)

For en dreven statistiker er jo dette helt uakseptabelt: samlet vi ser at IPCC misbruker omtrent alt av de deskriptive statistiske forhold det faktisk finnes regler for i vitenskapen, jeg nevner i fleng; gjennomsnitt, standardavvik, korrelasjon, histogrammer og spredningsplott.

Å jukse med statistikk er ikke konsekvensfritt:
McIntyre anslår at den nye usikkerhetsrammen for AR4 som herved opprettes er omtrent dobbelt så stor som i den opprinnelige rapporten i 2007. En god statistiker ser jo dette lett, men det hadde vært greit om de ivrigste AGW-frelste politikerne også så det, kanskje?
Tilsvarende påviser McIntyre en omtrent doblet usikkerhet fra AR5 sitt "second order draft" til sluttversjonen.

Og for å toppe all sjarlatanvirksomhet til det uvirkelige:

På dette grunnlag uttrykker IPCC at det foreligger 95-100% sikkerhet i rapportarbeidets konklusjoner.
Enda mer fantastisk: McIntyre har ikke klart å finne ett eneste fagfellevurdert arbeid som støtter de nye grafene!

De har altså bare satt seg ned og funnet opp hele greia!

Er det ikke snart på tide at flere matematikk- og statistikkyndige enn McIntyre våger å stå fram og fortelle "policymakerne" hva slags suppe det er de blir servert?! 

Kilder:
Her kan dere studere McIntyres møysommelige og grundige dokumentasjon av IPCC-skandalen:

http://climateaudit.org/2013/09/30/ipcc-disappears-the-discrepancy/
http://climateaudit.org/2013/10/08/fixing-the-facts-2/

Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Telehiv

På Nye Meninger i Dagsavisen har Per Engene levert sin versjon av det uvitenskapelige spillet rundt 2007, og jeg siterer et utdrag som kan utfylle litt av mine egne beskrivelser av 2007-oppspillet til AR5/2013 i startinnlegget:

"Politisk hestehandel. Alle de som hugsar februardagane i 2007 då IPCC skulle leggje fram Summary for politikarar i Paris, kan minnast at dokumentet kom lenge etter at det var annonsert. Kina meinte det fekk greie seg med å skrive 65% sannsynleg, for dei meinte at 90% var for mykje. Etter mange timar og lange forhandlingar og etter at Kina hadde fått ein dugeleg økonomisk kompensasjon, gjekk Kina også med på dei 90% som vart resultatet! Denne avtala vart godt kjend i media, men kan slik politisk hestehandel vera god naturvitskap, slik IPCC hevdar? For den norske Nobelkomiteen er det tydeleg at det var det! Det var skammeleg av IPCC, og like skammeleg var det for den norske Nobelkomiteen og for landet vårt at IPCC og Al Gore fekk Nobels fredspris i 2007. Like skammeleg er det at ein FN-organisasjon som IPCC seilar vidare på fusk og fanteri som før utan at ansvarlege politikarar stansar denne seilasen.

USA har rett nok trekt attende all økonomisk støtte til IPCC, og Japan og Canada har trekt seg frå Kyoto-avtala. Det er visst berre 14% som no støttar ei Kyoto-avtale, og endå mindre blir det når Australia også trekkjer seg. Det er visstnok berre EU og Noreg som er naive og kunnskapslause nok til å halde oppe det politiske CO2-hysteriet. Men dette spelet viser at IPCC er så langt frå å vera ein vitskapleg organisasjon som det går an å vera."


Link:
http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1003/subcat1012/thread286342/#post_286342
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Telehiv

McIntyre er langt fra alene i å påpeke manipulasjonene:

Når det gjelder McIntyres påpeking av at faktiske observasjoner faller stadig mer utenfor IPCCs modellerte projeksjoner (og at man derfor har begynt med "fixing' the facts" - igjen, slik som i 2007), har han allerede fått støtte fra bl.a. Judith Curry:

"The result isn't very pretty for the IPCC.

Most of the time, the observed trend is either near or below the average trend from the models. At the recent end of the record, the observed trend has fallen below the model trend for 12 consecutive overlapping periods, and the discrepancy is growing larger. For the past two periods, 1997-2011 and 1998-2012, the observed trend falls below the 95 percent range of modeled trends, a statistical indication that the observed trend is not a member of the modeled set of predictions (i.e., the models do not statistically capture reality as represented by the observations)."Nye data trenger mer manipuleringer...
Som den observante leser vil se, skriver hun først på en dannet måte at man gradvis har klart å manipulere "gamle" modellresultater inn i historiske observasjoner, slik at avviket ikke blir så stort som det opprinnelig var.

Men problemet øker og øker dess nærmere vår tid man kommer (fordi man ikke tør å ta manipulasjonene helt ut på så ferske data ennå), derfor skriver Curry altså:
...."At the recent end of the record, the observed trend has fallen below the model trend for 12 consecutive overlapping periods, and the discrepancy is growing larger",....

Og derfra er vi altså rett inn i humbugen McIntyre påviser: Her må saftige juksteringer inn for å redde situasjonen - og den indre IPCC-krets leverer!

Link: http://judithcurry.com/2013/10/13/spinning-the-climate-model-observations-comparison-part-iii/#more-13310
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Jostemikk

Tele, både du og Engene skal ha takk for å sette så skarpt søkelys på den politiske svindelen. Engene nevner Norge og Europa som siste bastion, men kaller politikerne og byråkratene der kunnskapsløse og naive. Det er sannsynligvis galt. Det er en årsak til at det nettopp er Norge og EU som holder galskapen i live. Kanskje jeg klarer/rekker å skrive litt om dette senere i dag. Problemet er at jeg har stoff tilsvarende mange bøker samlet i både mapper og hode, og jeg sliter meg nesten ut på å forsøke legge ut korte sammenfatninger som gir mening for folk som ikke har hatt tid til å sette seg godt nok inn i historien bak det vi ser utspille seg i all sin skam nå i dag.

Historien er som nevnt lang, og i mange år fant jeg den selvmotsigende og nærmest umulig å finne fornuft i. Så vidt jeg har funnet ut henger det, hvor utrolig det en kan høres, sammen med en del av det vi så utspille seg i NRK-programmet om Pellegruppa. Hvorfor skulle noen få, hardbarkede kommunister være så livredd andre kommunister?

Hvorfor gikk faren til dagens Arbeiderparti-leder i Storbritannia i sine yngre år ut med ønske om at imperiet skulle rakne, og at engelskmennene skulle tape neste krig de deltok i?

Kan en av årsakene til den globaliseringen vi ser i dag være denne produksjonen av politiske broilere?

Rekker ikke mer nå, og jeg må forsøke fundere fram en måte å fortelle dette på uten å støtte folk bort, noe jeg ikke tror jeg er kapabel til. Bortsett fra at jeg kan ta feil, er det dette jeg sliter som verst med.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Jostemikk

Sitat fra: Telehiv på oktober 14, 2013, 14:03:54 PMNye data trenger mer manipuleringer...
Som den observante leser vil se, skriver hun først på en dannet måte at man gradvis har klart å manipulere "gamle" modellresultater inn i historiske observasjoner, slik at avviket ikke blir så stort som det opprinnelig var.

Vi kan også legge til at de nå mer enn noen gang tidligere også er avhengige av å jukstere alt som finnes av temperaturdata, og at dette foregår hver time av døgnet. Temperaturfallet i forrige århundre fram mot midten av 70-tallet, det temperaturfallet som fikk James Hansens kollega til å spå en ny istid ved hjelp av James Hansens Venusmodell, finnes ikke lenger.

Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

jan-ove

Når SfPM egentlig er SbPM (Summary By Policymakers) så er det ikke så rart at AR5 ikke henger på greip.

Politics always "manages" science at the IPCC But after 17 years of cooking the climate books, the flaws in their doctored models are nearly impossible to hide!

Jfr. denne artikkelen på cfact.org -
http://www.cfact.org/2013/10/14/politics-always-manages-science-at-the-ipcc/


Amatør1

Sitat fra: jan-ove på oktober 14, 2013, 19:22:41 PM
Når SfPM egentlig er SbPM (Summary By Policymakers) så er det ikke så rart at AR5 ikke henger på greip.

Helt rett! Dette har jo vært åpenbart "en stund". En komplett politisk prosess. Korrupt sådan.
It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to

Telehiv

Sitat fra: Amatør1 på oktober 14, 2013, 19:59:16 PM
Sitat fra: jan-ove på oktober 14, 2013, 19:22:41 PM
Når SfPM egentlig er SbPM (Summary By Policymakers) så er det ikke så rart at AR5 ikke henger på greip.

Helt rett! Dette har jo vært åpenbart "en stund". En komplett politisk prosess. Korrupt sådan.

Morsom observasjon av jan-ove!

Ellers har jeg akkurat nå sett på enda et nytt AGW/CO2-frelst forsøk på å reetablere litt troverdig alarmisme, nemlig å lete fram de gamle skremslene om mer uvær (som ikke er påvist, tvert imot; det er blitt bedre lenge nå...) pga. global oppvarming (som altså heller ikke er observert på 17 år, tvert imot, det blir jo kaldere...).

Jeg tenker på den nye studien fra Power et al (2013; se omtale om elendigheten nederst) publisert i Nature:

"Robust twenty-first-century projections of El Niño and related precipitation variability"

Link: http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature12580.html

Og igjen har Nature prestert å ta inn et dilettantisk makkverk som ikke er noe annet enn et lite forsøk på å koke opp alarmisme fra feile/vridde historiske fakta. For hva er det oppegående klimafagfolk har skjønt for lenge siden:

IPCCs klimamodeller er ikke i nærheten av å klare å beskrive hav-atmosfære prosesser

En rekke kritiske studier har til overmål vist at klimamodeller kan ikke simulere/bommer på omtrent alle fundamentale hav-atmosfæreprosesser som driver El Niño og La Niña hendelsene. Helt konkret: Både forrige generasjon klimamodeller (typisk CMIP3) og nåværende (CMIP5) sine forsøk på å virtualisere El Niño'er og La Niña'er er ikke i nærheten av å ligne på de faktiske mønstrene man observerer i Stillehavet.

Dette har fått Bob Tisdale til å summere en drepende analyse av denne studien:

"It seems as though Power et al. (2013) went in search of some small portion, any small portion, of ENSO that climate models appeared to simulate correctly and then published the typical climate science paper that generates alarmist nonsense in newspaper articles.

When data contradict models in most scientific and engineering endeavors, the modelers rework the models. Not in climate science. In climate science, the climate scientists/modelers simply proclaim the findings of the fatally flawed models more often and with greater certainty, without revealing the model flaws. (Thus, the IPCC's 5th Assessment Report.)


Det er vel som dere skulle sagt det selv, eller?

Link: http://wattsupwiththat.com/2013/10/15/will-global-warming-increase-the-intensity-of-el-nino/#more-95633   
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

jan-ove

SitatEllers har jeg akkurat nå sett på enda et nytt AGW/CO2-frelst forsøk på å reetablere litt troverdig alarmisme, nemlig å lete fram de gamle skremslene om mer uvær

Telehiv du er inne på noe viktig her. Jeg ser mye på utenlandske TV-stasjoner (BBC, CNN osv.) og har oppdaget at stormer blir slått stort opp av MSM. Selv små kategori 1 orkaner blir slått stort opp, slik som i India og Japan de siste dagene. Stormene gjorde materielle skader i strandsonen og lavereliggende områder, antallet døde var lavt, heldigvis, men så var jo ikke stormene særlig kraftige heller.

Gjennom min jobb fikk jeg et Ekstremværvarsel fra Fylkesmannen i Finnmark, det som er litt rart er at det knapt har blåst bris her i Finnmark ????? Det ble kuldegrader og litt snø, men det var alt. Ikke noe å ta på vei for IMO.

Amatør1

Sitat fra: jan-ove på oktober 15, 2013, 18:40:43 PM
Gjennom min jobb fikk jeg et Ekstremværvarsel fra Fylkesmannen i Finnmark, det som er litt rart er at det knapt har blåst bris her i Finnmark ????? Det ble kuldegrader og litt snø, men det var alt. Ikke noe å ta på vei for IMO.

Kanskje de ikke mener ekstremværvarsel, men ekstremværvarsel:P
It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to