Dagens klima link

Startet av Gloføken, november 05, 2011, 14:31:56 PM

« forrige - neste »

seoto

Jeg legger like godt ut kronikken her, som dere vil se er Jansen en like håpløs og instisterende AGW/CO2-alarmist som før, og tviholder på tograders-tøvet - museumsklar?

Skal vi samle inn midler til et alarmistmuseum? Det kommer til å bli temmelig fullt, for de norske alarmistene synes å være uten evne til å ta til seg realitetene. På det museumet kan vi gjøre klar navnede søyler, slik at de står der og venter på dem ;)

Dersom noen er flinke til å tegne, kan vi jo lage noen utkast?

Neida, jeg fleiper egentlig, men det hender forskjellige tanker om en viss form for hevn dukker opp.  8)
Men jeg ønsker ikke å falle helt ned på deres nivå.
Noen ganger er løgnen for stor til at man kan få øye på den.
Og når man ikke kan se at det er en løgn, velger man naturlig å tro på den.

ebye

Kronikken er en søknad om penger. Follow the money!

Det er jo litt underholdende å se på Norges andel av det totale globale CO2-utslippet. Her er en oversikt fra Wikipedia

http://no.wikipedia.org/wiki/Liste_over_land_etter_CO2-utslipp

Andre steder her jeg sett 42 mill tonn i 2009 og 52 mill tonn i 2010 for Norge. Men grovt sett er nok Norges bidrag omlag 0.3 %.  Dette setter denne 2/3-kampen i det rette lys. I følge alarmistene må Norge gå foran, for å vise den rette holdning. Hvilke land er det vi trenger å vise troverdighet? Ca. 40 % utslipp er utenfor Kyoto-området, noe som viser hvor lite realistisk denne agumentasjonen er. Ja, rent bortsett fra at det bare er tull!  8)

Mulig det er oppdaterte utslippstall i Klimameldingen?

Jostemikk

Les om de grønne kamporganisasjonene som er sponset av vindmølleindustrien i Skottland hos Bishop Hill - Green groups funded by big wind.

Tenk hvilket spetakkel det ville blitt hvis noe liknende viste seg å ha skjedd her til lands, så midt i smørøyet Pål Prestrud har plassert seg med tentaklene plassert både hos WWF og CICERO. Bra det ikke er tilfelle.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

ebye

Hmm, ligger regnskap for WWF åpen på nett? Dette kjenner jeg ikke noe til, spøsmålet ble bare på en eller annen måte helt naturlig.  8)

BorisA

Sitat fra: seoto på april 30, 2012, 11:03:14 AM
Jeg legger like godt ut kronikken her, som dere vil se er Jansen en like håpløs og instisterende AGW/CO2-alarmist som før, og tviholder på tograders-tøvet - museumsklar?

Skal vi samle inn midler til et alarmistmuseum? Det kommer til å bli temmelig fullt, for de norske alarmistene synes å være uten evne til å ta til seg realitetene. På det museumet kan vi gjøre klar navnede søyler, slik at de står der og venter på dem ;)

Oi oi, spennende avslutning på Man.C - Man.U!
"Alarmistmuseet på Bygdøy", høres ikke det flott ut?
Jeg spørger helst, mitt kall er ei at svare.

seoto

Sitat fra: ebye på april 30, 2012, 22:17:50 PM
Hmm, ligger regnskap for WWF åpen på nett? Dette kjenner jeg ikke noe til, spøsmålet ble bare på en eller annen måte helt naturlig.  8)

WWFs Årsmeldingen for 2011 er ikke lagt ut ennå. Meldingen for 2010 ble lagt ut i juni i fjor. Årsmeldingene finnes her:
http://wwf.no/om_wwf/arsmeldinger2/
Noen ganger er løgnen for stor til at man kan få øye på den.
Og når man ikke kan se at det er en løgn, velger man naturlig å tro på den.

ebye

Offentlig støtte: NOK 87 000 000 (avrundet)
Annen støtte:    NOK 11 000 000 (avrundet)

Det kunne jo ha vært interessant å se neste nivå her, på bakgrunn av støttekorpset i Skottland.   8)

Bebben

Sitat fra: ebye på april 30, 2012, 11:17:31 AM
Kronikken er en søknad om penger. Follow the money!

Jepp.

Jansen:

SitatRegjeringen har fått til en satsning på fornybar energi og CO2-fangst og lagring, men meldingen er uklar og vag når den omhandler strategiplanen for klimaforskning, Klima21, overlevert Regjeringen så sent som i februar 2010. Realiteten er at denne planen, i tråd med klimaforliket, ikke er fulgt opp, og det har ikke vært en reell økning for den grunnleggende forskningen. De siste årene har det faktisk vært nedgang i finansieringen trass i direktestøtte til Bjerknessenteret i Bergen og Framsenteret i Tromsø.

Jeg stusser litt over hva Jansen mener med "den grunnleggende forskningen". Er det, eller er det ikke, det samme som grunnforskningen?

En annen ting jeg lurer litt på, mer prinsipielt, er hvordan Jansens kommentarer til regjeringens politikk forholder seg til Bjerknessenterets mandat - er senteret rent formelt berettiget til å komme med detaljerte evalueringer av regjeringens klimapolitikk, eller skal man tolke dette som et mer subjektivt og/eller personlig og/eller privat innspill?

Altså, er dette en offisiell vurdering fra "Bjerknessenteret" eller fra "Eystein"? I kronikken blir han presentert som "professor/direktør ved Bjerknessenteret" - så vi får tro det er Bjerknessenterets mer eller mindre offisielle vurdering av Klimameldingen vi leser.

Det minner meg aldri så lite om kontroversen mellom Chris Landsea og IPCC, der Landsea reagerte på offentlige uttalelser fra "Dear Kev" Trenberth om global oppvarming og orkaner som ikke hadde dekning i vitenskapelig litteratur.

Jansen skriver på sin side i sin kronikk:

SitatVidere gir to grader i globalt gjennomsnitt gir langt større klimaendring over land og i Arktis. De store problemene dette vil medføre i form av tørke, endringer i ekstremværfrekvens, problemer med matvareforsyning og havstigning vil også gjelde selv om temperaturstigningen begrenses til to grader over førindustrielt nivå.

Spørsmål som melder seg, er jo:

1) Har Bjerknessenteret forsket fram disse endringene/prognosene for "togradersmålet"?

2) Hvilke konkrete endringer i [global] ekstremværfrekvens har Bjerknessenteret (eller andre) forsket seg fram til som ikke er kjent i vitenskapen forøvrig? Det lukter spekulasjon her... 

3) Jansen er vel klar over at "togradersmålet" er en politisk størrelse og ikke et solid vitenskapelig forankret mål (ut fra en rimelig forståelse av ordet "vitenskapelig")?

4) Dersom Jansen er bekymret for matvareforsyningen, har han noen kommentar til den voldsomme økningen i maisprisene nå helt i det siste, som berører tusenvis av mennesker, og som kan skyldes at klimapolitikken gjør at disse sultne menneskene nå må konkurrere med bilene om maisåkrene?

5) Og til slutt: Jansen er vel klar over at takten i havstigningen viser en markant nedgang de siste par-tre årene, og at havet i Bergen foreløpig ikke har steget en millimeter, stikk i strid med Bjerknessenterets prognoser for noen få år siden?

- Før eller siden må det vel være mer naturlig at Jansen uttaler seg om senterets egen forskning enn at de kommer med ren politisk synsing om regjeringens klimapolitikk? I hvert fall hvis de har et lignende mandat som Klimapanelet, som skal være "policy neutral".

(Hvilket minner meg om et uttrykk fra skoledagene: "Der lo lomma mi" :) )Baby, it's getting hot outside! Send for Greenpeace!

ebye

Sitat fra: Telehiv på april 30, 2012, 10:50:26 AM
Eystein Jansen (Bjerknessenteret) har kommentert Klimameldingen i en kronikk i Bergens Tidende 29. april, og er her gjengitt i studentforetaket "På høyden": http://nyheter.uib.no/?modus=vis_kronikk&id=51019

Jeg legger like godt ut kronikken her, som dere vil se er Jansen en like håpløs og instisterende AGW/CO2-alarmist som før, og tviholder på tograders-tøvet - museumsklar?:

30.4.2012
Klimameldingen - noe å bygge på, men usikker virkning


Kronikken ble først publisert i Bergens Tidene 29. april 2012.

Takk for denne linken, Telehiv, hele kronikken kan leses her

http://klimaforskning.com/forum/index.php/topic,234.msg12317.html#msg12317

Under mottoet: "Enig og tro til Dovre faller", er det vel ikke så rart at også CICERO  logrer med hunden

http://www.cicero.uio.no/webnews/index.aspx?id=11737

Her er dagens tekst fra CICERO:

Klimameldingen på bordet

KLIMAMELDINGEN: – Klimameldingen holder skansen fra den forrige, noe som vi kan være fornøyde med i dagens politiske klima, sier Knut Alfsen forskningsdirektør ved CICERO Senter for klimaforskning.

Her er det åpenbart at forskningsdirektøren opptrer som politiker. De gjør det lettere for oss andre, når dokumentasjonen serveres på sølvfat, dvs. klimasølvfat.

Jostemikk

Våre svenske venner mener dette etter en undersøkelse i Sverige, som vel er rimelig lik en tilsvarende norsk undersøkelse hvis jeg ikke husker helt feil. The Climate Scam - Journalister en fara ör demokratin. Klikk for all del på linken og les hele innlegget. Jeg legger kun ut resultatet av undersøkelsen.Jeg regner med at dette betyr en fullstendig kontroll over både media og diverse politiske MSM-blogger i Sverige som her til lands. Og da er det som de nevner hos The Climate Scam, lite annet enn en trussel mot demokratiet. Jeg er ingen politisk analysator av klasse, men så lenge dette får lov å holde på, er det vel en fare for at det blir produsert rimelig ytterliggående reaksjoner som resultat av å føle å stange hodet mot sosialist- og kommunistveggen i år etter år?

For ser vi ikke dette på de fleste MSM-blogger, at et fiks ferdig apparat står klar til å kaste seg inn i enhver diskusjon som forsøker å sette søkelyset på venstresidens medie-dominans? Minner faktisk ikke så rent lite om klimatrollene på VGD, eller hva synes dere?
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

ConTrari

Sitat fra: Telehiv på april 30, 2012, 10:50:26 AM


"Bjerknessenterets forskning har vist at det må raske utslippsreduksjoner til for å nå togradersmålet. Mens de globale CO2-utslippene har økt med hele tre prosent per år etter år 2000, må de reduseres kraftig i løpet av de neste 10 årene for å ha forhåpningen om å nå togradersmålet. Forskningen viser også at to grader økning i global temperatur er mye, faktisk halvparten av klimautslaget i en istid (med motsatt fortegn). Videre gir to grader i globalt gjennomsnitt gir langt større klimaendring over land og i Arktis. De store problemene dette vil medføre i form av tørke, endringer i ekstremværfrekvens, problemer med matvareforsyning og havstigning vil også gjelde selv om temperaturstigningen begrenses til to grader over førindustrielt nivå. "


Men dette er jo helt nydelig. Her står det klart at 1) co2 utslipp må reduseres KRAFTIG i løpet av de neste 10 år for å nå målet om 2-grader økning. Da vet vi at dersom utslippene ikke reduseres KRAFTIG, kommer klimakrisa. Endelig!

Og 2) Alle de fæle tingene vil skje SELV OM det ikke blir mer enn 2 grader varmere!  8)

Da vet vi hvor vi har ham, og han må svare for disse utsagnene i tiden fremover. Om det f.eks. fortsetter med stigende co2-nivå de neste 5 år, er krisa langt på vei et faktum, for co2-en lever vel omtrent evig der oppe?

Nei, dette høres igjen meget desperat ut. Nå er det ikke nok å nå 2-graders målet, KRISA KOMMER LIKEVEL!!!

Minner om svovelpredikanten som skrek om gråt og tenners gnidsel for synderne som kommer til helvete, gråt og tenners gnidsel! Pastor, jeg har ingen tenner, ropte en olding i salen. Tenner! skrek svovelmannen, tenner vil bli utlevert ved inngangen!!

Har en følelse av at Bjerknes ikke HELT  har kommet opp på samme høye nivå ennå, men håpet er lysegrønt.

Jostemikk

NoTricksZone - Germany Succeeds Making Energy Unaffordable For 15% Of Its Population – 600,000 Households Disconnected Annually!

SitatEvery year 600,000 households (2 million people) are getting their power switched off in Germany because they can't afford the skyrocketing electric bills. At that rate the country (population 80 million) will become blacked-out like North Korea by 2050...

En del av oss har jo snakket om at norske politikere og klima"forskere" må stilles til ansvar for de voldsomme skadene de har påført samfunnet. Jeg regner med at stadig flere tyskere mener det samme.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

ebye

Sitat fra: ebye på mai 01, 2012, 08:10:49 AM
Sitat fra: Telehiv på april 30, 2012, 10:50:26 AM
Eystein Jansen (Bjerknessenteret) har kommentert Klimameldingen i en kronikk i Bergens Tidende 29. april, og er her gjengitt i studentforetaket "På høyden": http://nyheter.uib.no/?modus=vis_kronikk&id=51019

Jeg legger like godt ut kronikken her, som dere vil se er Jansen en like håpløs og instisterende AGW/CO2-alarmist som før, og tviholder på tograders-tøvet - museumsklar?:

30.4.2012
Klimameldingen - noe å bygge på, men usikker virkning


Kronikken ble først publisert i Bergens Tidene 29. april 2012.

Takk for denne linken, Telehiv, hele kronikken kan leses her

http://klimaforskning.com/forum/index.php/topic,234.msg12317.html#msg12317

Under mottoet: "Enig og tro til Dovre faller", er det vel ikke så rart at også CICERO  logrer med hunden

http://www.cicero.uio.no/webnews/index.aspx?id=11737

Her er dagens tekst fra CICERO:

Klimameldingen på bordet

KLIMAMELDINGEN: – Klimameldingen holder skansen fra den forrige, noe som vi kan være fornøyde med i dagens politiske klima, sier Knut Alfsen forskningsdirektør ved CICERO Senter for klimaforskning.

Her er det åpenbart at forskningsdirektøren opptrer som politiker. De gjør det lettere for oss andre, når dokumentasjonen serveres på sølvfat, dvs. klimasølvfat.

Vi har flere tråder om klimameldingen, men jeg tror denne passer best he. En oppfølging av Jansens kronikk kom 1. mai på forskning.no

Klimameldingen - noe å bygge på, men usikker virkning

samme tittel - og samme innhold

http://www.forskning.no/artikler/2012/april/320562

Det var noe med "...kan ikke sies ofte nok."

Gjelder det uansett?   8)

ebye

#763
Her spretter forskerne frem og mener noe om Klimameldingen. Dvs. de mener til forveksling som politikerne. Nestemann ut er Pål Prestrud i Kalssekampen 28. april 2012:

Oljen slapp for billig

http://www.climometrics.org/12kkmeld.pdf

PP ser stadig på CO2 som forurensning. Disse aktivisttesene er jammen seiglivet!   ;)

Jostemikk

Bye, kan du ikke spørre PP om noe? Ettersom vanndamp er en drivhusgass, spør ham om H2O er forurensning. 8)
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren