Høring - Teknas politikkdokument om energi- og klima

Startet av Amatør1, juni 10, 2014, 21:51:00 PM

« forrige - neste »

Amatør1

Vi har tidligere vært innom temaet fagforeningen Tekna og klimapolitikk, der kjente aktivister som bl.a. Rasmus Benestad gjør seg sterkt gjeldende. Etter undertegnedes personlige mening er det uryddig at fagforeningen benyttes til spesielle politiske formål på denne måten, hva andre mener får de selv avgjøre. Men nå viser det seg at deler av foreningen søker å dra denne utviklingen enda lengre, nemlig ved å gjøre foreningen enda mer samfunnspolitisk ved å bygge klima-alarmismen inn i fagforeningens politiske mål. Som det heter
   
SitatHøring - Teknas politikkdokument om energi- og klima

Politikkdokumentene angir innhold og retning for Hovedstyrets politiske arbeid, og bygger på Teknas foreningspolitiske mål. Revisjonen av politikkdokumentene skjer med formål om å gjøre Tekna til en aktuell og tydelig politisk stemme i samfunnsdebatten. Tekna skal gjøre en forskjell i arbeidet med å løse samfunnets utfordringer, slik Hovedstyret tidligere har vedtatt gjennom strategien Tekna 2020.

Hovedstyret har vedtatt å revidere Teknas politikkdokumenter. Organisasjonen inviteres til å komme med innspill til nytt politikkdokument. Innspillene vil danne grunnlaget for Hovedstyrets behandling av politikkdokumentet i september 2014.

Fristen for innspill til høringen er 1. september 2014.

Det er 4 stk PDFer linket fra Teknasiden som utgjør høringsutkastet.

Legg merke til at denne høringen er lagt ut av Generalsekretæren like før sommerferien, med frist ganske kort tid etter ferien. Hmmmmm....

Formålet med denne tråden er å diskutere innholdet i høringsutkastet seriøst, med tanke på å berede grunnen for innspill tilbakemeldinger til Tekna, slik de jo ber om. Det er ingen grunn til at dette skal få gå så stille for seg som noen kanskje har lagt opp til her.

Kom med dine synspunkter på innholdet! Forsøk å formulere innspillene slik at de egner seg som grunnlag for tilbakemeldinger til Tekna.
It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to

Jostemikk

At Tekna har utviklet seg til å bli klimaprostituerte har vi forlengst fastslått. Dette er ikke lenger særlig interessant å debattere. Jeg er interessert i å få vite hvorfor dette har skjedd.

Finnes fraksjoner blant medlemsmassen hos Tekna som vil oppnå personlig økonomisk gevinst gjennom å promotere klimasvindelen offentlig?
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Jostemikk

Så tidlig som i februar 2012 startet Tele en tråd, Den utenkelige tanke: Hva om IPCC tar helt feil?, der flere kjetterske muligheter blir nevnt. Det eneste som vel mangler er å åpne for at jobben til de såkalte drivhusgassene ikke er å varme atmosfæren, men å hindre opphoping av varme.

Amatør1 svarte med disse punktene som eksempel på hvilke spørsmål han stilte folk:

Sitat fra: Amatør1 på februar 20, 2012, 22:41:58 PM
Takk for den, Tele. Det der er kjernen av det hele.

Jeg snakker stadig med folk om klimaspørsmålet (jepp, hvem trodde vel det ....). Jeg blir slått av at de fleste på begge sider av debatten debatterer på alarmistenes premisser, nemlig med ord og vendinger som for eksempel
  • "CO2-utslipp"
  • "isen smelter"
  • "klima-vennlig teknologi"
  • "grønne sertifikater"

Vi tar en titt på de to siste punktene sett i relasjon til de klimaaktivistiske tendensene til Tekna. Klimavennlig teknologi og grønne sertifikater er viktige poenger i Teknas klimakampanje. Her er tydelig akademikere som er interesserte i å være del av teknologiutviklingen og forskningen bak denne. Når en leser i deres PDFer at de støtter de såkalte grønne sertifikatene, må en tillate seg å stille spørsmålet om de i det hele tatt har fulgt med på hva dette dreier seg om, og at selv en politikerne som stemte dette fram har uttalt anger i ettertid.

Thor Egil Braadland er den synlige frontfiguren. Har han i tillegg til de rent akademiske klimainteresser politiske sympatier som gjør ham spesielt egnet som klimaskremmer?

Undersøk selv. Jeg antar at det raskt vil vise seg at klimaivrigheten til Tekna er styrt av samme sykdomsbilde som i resten av verden. Makt, penger og politikk. Ikke akkurat noe arnested for sannhet og fri forskning.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren


Amateur2

#4
Sitat fra: bøvelen på juni 13, 2014, 13:27:24 PM
Tekna har denne analysen
(kostnader ser det ikke ut som om de har tenkt på)

http://e24.no/energi/her-er-regnestykket-som-viser-at-elektrifisering-er-et-klimatiltak/23229522

Det er Teknisk Ukeblad som har servert dette, ikke Tekna.
Tekna er en blant flere eiere i Teknisk Ukeblad, men har ingen mulighet til å påvirke den redaksjonelle linja redaktøren i TU velger. Dermed er det redaksjonen i TU og de to journalistene som må ta ansvaret for disse skriveriene.
Respect those who seek the truth, be wary of those who claim to have found it
[Mark Twain]

The first principle is that you must not fool yourself, and you are the easiest person to fool.
[Richard P. Feynman]

Amatør1

Sitat fra: Amateur2 på juni 13, 2014, 18:26:53 PM
Sitat fra: bøvelen på juni 13, 2014, 13:27:24 PM
Tekna har denne analysen
(kostnader ser det ikke ut som om de har tenkt på)

http://e24.no/energi/her-er-regnestykket-som-viser-at-elektrifisering-er-et-klimatiltak/23229522

Det er Teknisk Ukeblad som har servert dette, ikke Tekna.
Tekna er en blant flere eiere i Teknisk Ukeblad, men har ingen mulighet til å påvirke den redaksjonelle linja redaktøren i TU velger. Dermed er det redaksjonen i TU og de to journalistene som må ta ansvaret for disse skriveriene.

På den andre siden er man som Tekna-medlem tvungen abbonnent på Teknisk Ukeblad. Det hviler et tungt ansvar på Tekna å ta opp problemet med disse skriveriene i TU - dvs., dersom Tekna opplever det som et problem. Det er nå reist spørsmåll om Tekna anser dette som et problem eller om det er noe de anser som egen kjernepolitikk. Det meste tyder på det siste, dessverre.

It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to

Amateur2

Sitat fra: Amatør1 på juni 14, 2014, 23:24:23 PM

På den andre siden er man som Tekna-medlem tvungen abbonnent på Teknisk Ukeblad. Det hviler et tungt ansvar på Tekna å ta opp problemet med disse skriveriene i TU - dvs., dersom Tekna opplever det som et problem. Det er nå reist spørsmåll om Tekna anser dette som et problem eller om det er noe de anser som egen kjernepolitikk. Det meste tyder på det siste, dessverre.


TU drives etter prinsippet om redaksjonell frihet. Dermed skal ikke eierne blande seg inn i redaksjonens valg. Den dagen eiere av mediekanaler starter med det, er man enda et skritt nærmere sensur. Her må man faktisk være prinsipiell enten man liker den redaksjonelle linjen eller ikke. Jeg fornemmer en undertone i Amatør1 sitt ønske i retning av å gripe inn i redaktørens frihet når meningene som ytres ikke passer ham, en tone jeg tar sterk avstand fra i tilfelle jeg har oppfattet riktig.

Tekna er som alle andre medlemsorganisasjoner summen av medlemmene. Dermed er det medlemmene selv som må ta ansvar og ta opp slike tilfeller. Det å forvente at "noen" skal ordne opp for en slik at resultatet passer med ens egne meninger er direkte ansvarsfraskrivelse. Man tar opp det man opplever som problematiske forhold enten direkte i TU, hvor det forøvrig ikke er vanskelig å slippe til med innlegg eller kommentarer, eller direkte med lokale og sentrale tillitsvalgte, eller generalsekretariatet. Fortrinnsvis benytter man alle fire kanaler for å øke gjennomslagskraften. Vanskeligere er det ikke.
Respect those who seek the truth, be wary of those who claim to have found it
[Mark Twain]

The first principle is that you must not fool yourself, and you are the easiest person to fool.
[Richard P. Feynman]

Amatør1

Sitat fra: Amateur2 på juni 15, 2014, 09:47:22 AM
Sitat fra: Amatør1 på juni 14, 2014, 23:24:23 PM

På den andre siden er man som Tekna-medlem tvungen abbonnent på Teknisk Ukeblad. Det hviler et tungt ansvar på Tekna å ta opp problemet med disse skriveriene i TU - dvs., dersom Tekna opplever det som et problem. Det er nå reist spørsmåll om Tekna anser dette som et problem eller om det er noe de anser som egen kjernepolitikk. Det meste tyder på det siste, dessverre.


TU drives etter prinsippet om redaksjonell frihet. Dermed skal ikke eierne blande seg inn i redaksjonens valg. Den dagen eiere av mediekanaler starter med det, er man enda et skritt nærmere sensur. Her må man faktisk være prinsipiell enten man liker den redaksjonelle linjen eller ikke. Jeg fornemmer en undertone i Amatør1 sitt ønske i retning av å gripe inn i redaktørens frihet når meningene som ytres ikke passer ham, en tone jeg tar sterk avstand fra i tilfelle jeg har oppfattet riktig.

Det er ikke noen 'undertoner'. Det er en åpen og ærlig meningsytring og påpekning av fakta. De (Tekna) har jo faktisk gått ut og forslått å gjøre det vi kritiserer TU for til sin kjernepolitikk, det er jo det denne tråden handler om. Her er det meningen at man skal akseptere andre synspunkter enn sine egne, så får vi se hvilke argumenter som står seg til slutt.

Dette med redaksjonell frihet er jo prisipielt og greit i teorien, og burde være det i praksis. Men den praksisen vi observerer er meget ugrei når det nærmest fungerer som utpressing av medlemmene (det er ihvertfall slik jeg opplever det), og kritikk av praksisen blir utlagt som rop om sensur. Det *er* faktisk slik at Tekna krever av sine medlemmer at de holder Teknisk Ukeblad, og de har dermed i praksis stilt seg bak den redaksjonelle linjen, en stadig mer ytterliggående politisk linje som neppe representerer det som teknas medlemmer har meldt seg inn for, nemlig faglig arbeid for medlemmenes yrkes-relaterte interesser. Og nå har de bedt om feedback.

Jeg har ikke alltid vært medlem i Tekna. En gang for endel år siden, på et åpent vervingsmøte, forsøkte jeg å melde meg inn samtidig som jeg eksplisitt spurte om å få bli medlem, men ikke betale for eller motta Teknisk Ukeblad. Det ble avvist den gangen som en umulighet. Nå er jeg medlem, og jeg tvangsfores med denne propagandaen der det ene TU nummeret er verre enn det andre (eksempler kan forevises om noen lurer på hva som menes).

Hvis det er noe som er ansvarsfraskrivelse, så er det å utlegge det som om Tekna er uten interesse i TU.  Hvis det er slik at Tekna har inntekter på Teknisk Ukeblad (jeg har ikke undersøkt dette, så det kan jo hende man bare finansierer det hele), så er det klart at man har et ikke ubetydelig ansvar overfor sine medlemmer, redaksjonell frihet eller ei. Man kan jo gjerne peke på den redaksjonelle friheten, men friheten til det enkelte betalende medlem burde også tillegges vekt. "innblanding" i den redaksjonelle friheten til TU er ikke eneste alternativ, dersom man mener problemstillingen i det hele er relevant. Man kan jo ganske enkelt selge sin andel, og heller starte et mindre pretensiøst tidsskrift som er mer direkte knyttet til de faglig-politiske spørsmålene, og la den redaksjonelle linjen i TU være så fri som den bare vil.

Sitat
Tekna er som alle andre medlemsorganisasjoner summen av medlemmene. Dermed er det medlemmene selv som må ta ansvar og ta opp slike tilfeller. Det å forvente at "noen" skal ordne opp for en slik at resultatet passer med ens egne meninger er direkte ansvarsfraskrivelse. Man tar opp det man opplever som problematiske forhold enten direkte i TU, hvor det forøvrig ikke er vanskelig å slippe til med innlegg eller kommentarer, eller direkte med lokale og sentrale tillitsvalgte, eller generalsekretariatet. Fortrinnsvis benytter man alle fire kanaler for å øke gjennomslagskraften. Vanskeligere er det ikke.

Jeg forstår ikke hvorfor en meningsytring i en uavhengig tråd som denne kan bli et så stort problem. Dessuten står det ikke på noen måte i motstrid med det du foreslår. Jada, man kan selvfølgelig be om å få et innlegg i TU, og kanskje er det nettopp det man bør ta sikte på, men hvorfor ikke bryne argumentene litt først. Vi har jo redaksjonell frihet til det her.

Jeg støtter fullt ut at man tar opp innholdet i høringsutkastet, behandler det seriøst og gir feedback direkte til Tekna i de relevante kanaler, etter å ha drøftet seg fram til noe meningsylt og etisk holdbart. Det et er jo faktisk en meget god og konstruktiv og demokratisk idé. Det jeg har noe større vansker med er at man framlegger åpen, uavhengig, uformell og fri meningsutveksling om temaet som problematisk. Det er det ikke.

It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to

seoto

Jeg vil ikke blande meg inn i diskusjonen om Tekna/TU, bare legge ut litt fakta.

TU Media eies med 47,5 % av Tekna, og 47,5 % av Nito - Norges Ingeniør - og Teknologorganisasjon. De siste 5 % eies av Polyteknisk Forening (noe som kan gi en liten eierdel forholdsvis stor betydning ved stemmegivning).

http://www.proff.no/roller/teknisk-ukeblad-media-as/oslo/forlag/Z0I9QAOM/
Noen ganger er løgnen for stor til at man kan få øye på den.
Og når man ikke kan se at det er en løgn, velger man naturlig å tro på den.

Amateur2

I sine kommentarer omtaler Amatør1 Tekna som om det skulle være en person med selvstendig evne til refleksjon og tankevirksomhet. Videre omtaler han Tekna som om det utelukkende er en fagforening. Han fører sin argumentasjon ut fra dette. Resultatet er at han skyter på feil blink.

Derfor tror jeg det er på sin plass med en viss oppgang rundt hva Tekna er og hvorfor det er slik.

Tekna er en medlemsforening med ca 65000 medlemmer med (politiske) oppfatninger og meninger i alle mulige retninger og avskygninger om likt og ulikt. Opprinnelsen til Tekna er relativt autonome lokale avdelinger med ingeniørfaglig og sosial virksomhet rundt i landet. Disse laget i sin tid en landsomfattende overbygning, tidligere kjent som NIF, Norske Sivilingeniørers Forening. I stor grad utelukkende en "pjolter og sigarforening" fram mot ca 1950. Denne overbygningen har etterhvert utviklet seg til også å omfatte fagforeningsvirksomhet, dvs en virksomhet innrettet mot å ivareta medlemmenes interesser som arbeidstakere.

Tekna er altså en sosial forening, en faglig forening og en fagforening, ikke kun en fagforening slik Amatør1 argumenterer ut fra.

Når det gjelder TU så er abonnementet der et gruppeabonnement, som gjør at Teknas medlemmer automatisk er abonnent når man er medlem av Tekna, fordi et flertall av foreningens medlemmer har ønsket å opprettholde abonnementsordningen. Man behøver jo ikke å lese bladet, det kan kastes direkte i papirinnsamlinga.

Med hensyn til Tekna, så  baserer fagforeningsvirksomheten seg på at medlemmene aktiviserer seg igjennom lokale grupper i den enkelte bedrift eller offentlige etat. Den faglige virksomheten drives igjennom diverse faggrupper hvor medlemmer med et faglig engasjement er den drivende kraft igjennom bidrag til styrer, utvalg og faglige arrangement. Den sosiale virksomheten drives igjennom avdelingene hvor det også er medlemmer som engasjerer seg i lokale styrer og utvalg. Noen avdelinger arrangerer også foredrag med et klart faglig tilsnitt, da ofte i samarbeid med en av de faglige gruppene.

Til å administrere og støtte opp under virksomheten er det bygget opp et generalsekretariat. Dette bedriver saksbehandling og saksforberedelse for oranisasjonens valgte organer. Både de valgte organer og sekretariatet er fullstendig avhengig av at det enkelte medlem tilkjennegir sin oppfatning om aktuelle saker, om hvordan foreningen bør drives, hva den skal engasjere seg i og hva den ikke skal engasjere seg i.

Manglende engasjement fra det enkelte medlem åpner for at foreningen kan misbrukes av aktivister, både i valgte organer og i sekretariat. Tekna Klima er muligens et eksempel på dette.

Det er i løpet av siste halvår lagt ut flere politikkdokument til høring. De høringsforslag som er lagt ut, er utarbeidet av enkeltpersoner i sekretariatet. Hvilke signaler den eller disse personene har fått som grunnlag for sitt arbeid vites ikke, men det er sannsynlig at innspill er kommet eller er hentet inn fra faglige grupperinger blant annet. Alle foreningens medlemmer har selvfølgelig full anledning til å komme med sine innspill til de dokumentene som legges ut til høring, men det forventes at det enkelte medlem selv holder seg orientert via foreningens nettsider og sørger for å gi sine kommentarer, enten via relevante kanaler i foreningen, eller direkte til de sentrale styrende organer evt sekretariatet.

Et politikkdokument blir først gjeldende politikk når det har vært igjennom høringsrunde og deretter er vedtatt av hovedstyret.

Det forslaget til energi- og klimapolitikk som er lagt ut til høring må kunne sies å være mer eller mindre avskrift av gjeldende politikk fra sittende regjering. Slik sett er det forståelig at utkastet er blitt som det er blitt, men det vitner om manglende forståelse for hva en uavhengig FAGFORENING skal befatte seg med. Hva som er årsaken til dette kan man kun spekulere i.

Det som er viktig nå er å få gitt utvedtydige signaler til de styrende organer i Tekna om hva Tekna skal befatte seg med som forening og hva som ikke er Tekna sin oppgave her i verden.

I den grad Tekna skal ha en egen energi- og klimapolitikk så må det ENKELTE medlem tilkjennegi hvordan de ønsker at en slik politikk skal utformes, hva den skal omfatte og ikke minst hva den IKKE skal omfatte.
Respect those who seek the truth, be wary of those who claim to have found it
[Mark Twain]

The first principle is that you must not fool yourself, and you are the easiest person to fool.
[Richard P. Feynman]