Oversikt: 32 nyere studier som imøtegår AGW/CO2-hypotesen

Startet av Telehiv, januar 27, 2013, 19:28:02 PM

« forrige - neste »

Telehiv

Offentligheten trenger å få gjentatt hvor massivt AGW/CO2-hypotesen nå bryter sammen for kritisk testing

Jeg har tatt opp dette temaet her på forumet tidligere, forrige gang så sent som 15. januar 2013, der jeg presenterte noen arbeider som imøtegår grunnprinsippene i IPCCs teoretiske plattform for å hevde menneskeskapt global oppvarming: http://klimaforskning.com/forum/index.php/topic,1187.0.html .

Nedenfor går jeg gjennom et spesifikt paper, samt linker til 32 andre arbeider som på ulikt vis falsifiserer sentrale forhold ved IPCCs AGW/CO2-hypotese.

Kritikken mot IPCC og AGW/CO2-hypotesen kan grovt deles i to hovedforhold:

1. AGW/CO2-hypotesens systematiske overdrivelse av betydningen av drivhusgasser (særlig CO2) mht. klodens temperatur
Etter som kritikken ikke lenger kan avvises, har vi sett IPCC-miljøet foreta en gradvis nedtrapping av sine sensitivitsestimater til langt under halvparten av der man startet (og likevel skammer man seg ikke for å hevde at man hele tiden har drevet med "settled science" - en analogi vill være at man bare kom halvveis til månen i 1969 fordi man tok så grundig feil på drivstoffenergien før man sendte opp raketten - da hadde jo alle skjønt hva en 50% feiltakelse i fysikken er for noe). Men svært mye tyder på at selv denne pinlige halveringen bare er en foreløpig utsettelse på det endelige knefall:

En rekke nye arbeider konkluderer faktisk med at hele "drivhuseffekten" er tatt ut allerede på dagens globale temperaturnivå (dvs. at temperaturen holdes i gjensidig fysisk likevekt av summen av klimaregulerende faktorer - inkludert drivhusgassenes bidrag - som IPCC ved sin cherrypicking imidlertid prøver å framstille som "destabiliserende"). Variasjonen av drivhusgasser er i en sånn sammenheng - der CO2-økningen i atmosfæren kommer etter naturlige temperaturøkninger - bare reflekser av initielt naturlige (og hovedsakelig soldrevne) prosesser der det menneskeskapte bidraget er så lite at det i praksis ikke i seg selv kan endre klodens temperaturbilde. IPCCs opprinnelige påstand om "settled science" blir dermed stående som et stadig større spørsmålstegn for forskere utenfor de indre alarmistkretser.   

2. AGW/CO2-hypotesens systematiske undervurdering av naturlige variasjoner
Når global temperatur nå synes å ha stått omtrent stille/muligens også sunket litt de siste 15 år mens CO2-nivået samtidg har økt, kan ikke AGW/CO2-hypotesens svikt gis en troverdig forklaring, og vi ser nå en strøm av bortforklaringer i en rekke alternative retninger der man anammer nye og selsomme, ja, til dels desperate "naturlighetsforklaringer" som ikke samtidig bidrar til  å knuser deres opprinnelige drivhusbaserte oppvarmingshypotese. Jfr. her Trenberth om at "varmen må ha skjult seg i dyphavene"; Susan Solomon om at "svaret må ligge i stratosfæren", osv., alt grundig tilbakevist av bl.a. Vahrenholt et al i fjor, og nylig oppfrisket av Bojanowski i Der Spiegel som jeg omtalte her: http://klimaforskning.com/forum/index.php/topic,1205.msg22818.html#msg22818

En ny og hurtig voksende kritisk erkjennelsesprosess med vilje til å våge å utfordre den tidligere så skråsikre "settled science" fortsetter altså å dokumentere at tiden er kommet for et oppgjør med den vitenskapelige tvangstrøyen AGW/CO2-hypotesen har representert for klimaforskningen i altfor lang tid.

Studiedokumentasjon: IPCCs klimamodeller klarer ikke engang å samsvare med fortiden
La oss ta et eksempel på en mangeårig og solid forskningsprosess som gradvis har knekt IPCCs framstilling av deres klimamodeller som "settled science", nemlig Koutsoyiannis og hans team som siden 2008 med flere publikasjoner har vist at IPCCs klimamodeller holder ikke mål på noe som helst vis, verken for fortid, samtid, eller framtid.   

1. "Det eneste sikre er at at (klima)modellene er feile"
Dette skriver Anagnostopoulos, G. G., Koutsoyiannis, D., Christofides, A., Efstratiadis, A. & Mamassis, N.: The only thing certain is the models are wrong.
McKitrick et al har vist at IPCCs globale computermodeller ikke kan modellere vår samtid korrekt, og dermed heller ikke framtiden. Professor Demetrius Koutsoyiannis og hans forskningsteam har nå vist at disse modellene heller ikke klarer å modellere fortiden.

Koutsoyiannis er en verdensledende hydrolog og ekspert på Hurst og stokastiske effekter (det elendige statistikknivået i mange av de IPCC-velsignede arbeidene er jo til overmål dokumentert av McIntyre og McKitrick). Hurst (eller "Long Term Persistence") angår grad av usikkerhet/vilkårlighet ved alle komplekse naturlige systemer. Koutsoyiannis argument er at dagens modellering av global oppvarming ikke inkluderer denne usikkerheten.

I hans studie fra 2008 sammenlignet man modellprediksjoner fra 1990 til 2008 og hvorvidt disse retrospektivt samsvarte med faktiske temperaturer målt gjennom de siste 100 år. En slik "hindcasting" av modellen har en metodisk forutsetning om at "If a model has valid assumptions about the climatic effect of variables such as greenhouse gases, particularly CO2, then the model should be able to match past known data".

THE HOCKEY SCHTICKs omtale av dette er interessant:
"Koutsoyiannis's 2008 paper has not had a peer reviewed rebuttal but was subject to a critique at Real Climate by Gavin Schmidt. Schmidt's criticism was 4-fold; that Koutsoyiannis uses a regional comparison, few models, real temperatures not anomalies and too short a time period.
Each of Schmidt's criticisms was either wrong or anticipated by Koutsoyiannis. The period from 1990-2008 was the period in which IPCC modeling had occurred; the IPCC had argued that regional effects from global warming would occur; model ensembles were used by Koutsoyiannis; and since the full 100 year temperature and rainfall data was used in intra-annual and 30 year periods by Koutsoyiannis anomalies were irrelevant.
In 2008 Koutsoyiannis found that while the models had some success with the monthly data all the models were "irrelevant with reality" at the 30 year climate scale."


Her måtte det komme oppfølgere:
"Koutsoyiannis's 2010 paper "is a continuation and expansion of Koutsoyiannis 2008".
The differences are that
(a) Koutsoyiannis 2008 had tested only eight points, whereas 2010 tests 55 points for each variable;
(b) 2010 examines more variables in addition to mean temperature and precipitation; and
(c) 2010 compares at a large scale in addition to point scale. The large, continental scale in this case is the contiguous US.

Again Koutsoyiannis 2010 found that the models did not hindcast successfully with real data from all the 55 world regions not matching what the models produced. The models were even worse in hindcasting against the real data for the US continent.
So that is 3 strikes for global warming models;


Kort sagt kan denne kraftige dom utstedes:

- IPCCs modeller kunne ikke predisere framtiden i 1990
- de kan ikke predisere nåtiden, og
- de klarer ikke å gjenskape/samsvare med fortiden


OPPSUMMERING:
Dette arbeidet er ett av flere som analyserer grunnlaget for at klimamodellene forsterker CO2-effekten 3-7 ganger
Men: Uansett hvordan og hva man måler, det være seg utgående langbølget stråling, skyendringer, optisk dybde, historiske temperaturer, vertikale oppvarmingsmønstre i atmosfæren, så motsier faktiske målinger modellene, og modellenes feedback-antakelser synes ikke å være koblet til faktiske empiriske data.

Ut fra dette kan kan det konkluderes at AGW/CO2-hypotesens prediksjon om temperaturstigning ved en dobling av CO2-nivået er overdrevet med 3 grader Celsius.

I praksis betyr det at hele hypotesen er falsifisert og må anses som verdiløs som forklaringsmodell for de klimaendringer som observeres over tid.

NB: Link til til dette arbeidet er den samme som pkt. 11. nedenfor, der ytterligere 6 arbeider omtales:
http://hockeyschtick.blogspot.no/2012/10/seven-recent-papers-that-disprove-man.html


LITTERATURLISTE
for nyere arbeider som imøtegår og falsifiserer følgende hovedtrekk ved AGW/CO2-hypotesen, der jeg har understreket poenget ved de ulike arbeidene.
NB: Jeg har linket til Hockey Schtiks utmerkede oppslag for alle disse arbeidene, slik at dere kan få litt ekstra info om ønskelig. Dersom dere ønsker å lese paperne i originaltekst, finner dere link til det også i HS' omtale!

1. Studie som viser at "IPCC climate sensitivity to CO2 is exaggerated"
http://hockeyschtick.blogspot.no/2013/01/new-paper-could-imply-ipcc-climate.html

2. New paper confirms findings of Lindzen & Spencer of very low climate sensitivity to CO2
http://hockeyschtick.blogspot.no/2013/01/new-paper-confirms-findings-of-lindzen.html

3. New NASA project may show how the Sun drives climate
http://hockeyschtick.blogspot.no/2013/01/new-nasa-project-may-show-how-sun.html

4. New paper finds climate models are unable to reproduce ENSO and other teleconnections
http://hockeyschtick.blogspot.no/2013/01/new-paper-finds-climate-models-are.html

5. Paper shows solar activity at end of 20th century was near highest levels of past 11,500 years
http://hockeyschtick.blogspot.no/2013/01/paper-shows-solar-activity-at-end-of.html

6. New paper finds more evidence of the 'poor performance' of climate models
http://hockeyschtick.blogspot.no/2012/12/new-paper-finds-more-evidence-of-poor.html

7. New paper shows a large increase of solar radiation in Spain since 1985, dwarfs alleged effect of CO2
http://hockeyschtick.blogspot.no/2012/11/new-paper-shows-large-increase-of-solar.html

8. New paper shows models significantly underestimate cooling from clouds
http://hockeyschtick.blogspot.no/2012/11/new-paper-shows-models-significantly.html

9. New paper finds clouds cool the climate
http://hockeyschtick.blogspot.no/2012/11/new-paper-finds-clouds-cool-climate.html

10. Whoops: paper finds supposed positive feedback from low clouds in models is exaggerated 50%
http://hockeyschtick.blogspot.no/2012/10/whoops-paper-finds-supposed-positive.html

11. Seven recent papers that disprove man-made global warming : Ovenstående er ett av dem:
http://hockeyschtick.blogspot.no/2012/10/seven-recent-papers-that-disprove-man.html

12. New paper finds significant, persistent influence of solar activity on regional cloud cover & climate
http://hockeyschtick.blogspot.no/2012/10/new-paper-finds-significant-persistent.html

13. New paper finds clouds over the Pacific have a strong negative-feedback cooling effect
http://hockeyschtick.blogspot.no/2012/09/new-paper-finds-clouds-over-pacific.html

14. How the IPCC fools everyone that CO2 drives climate instead of the Sun
http://hockeyschtick.blogspot.no/2012/09/how-ipcc-fools-everyone-that-co2-drives_25.html

15. New paper shows negative feedback from clouds 'may damp global warming'
http://hockeyschtick.blogspot.no/2012/09/new-paper-shows-negative-feedback-from.html

16. New paper finds another mechanism by which the Sun controls climate
http://hockeyschtick.blogspot.no/2012/09/new-paper-finds-another-mechanism-by.html

17. New paper finds unjustified assumptions on clouds in most climate models
http://hockeyschtick.blogspot.no/2012/08/new-paper-finds-unjustified-assumptions.html

18. New paper finds global cloudiness decreased over past 39 years
http://hockeyschtick.blogspot.no/2012/08/new-paper-finds-cloudiness-decreased.html

19. New paper shows clouds act as a negative feedback
http://hockeyschtick.blogspot.no/2012/08/new-paper-shows-clouds-act-as-negative.html

20. New paper finds climate models grossly underestimate cooling from clouds
http://hockeyschtick.blogspot.no/2012/08/new-paper-finds-climate-models-grossly.html

21. Paper finds climate is 'highly sensitive to extremely weak' changes in solar activity
http://hockeyschtick.blogspot.no/2012/07/paper-finds-climate-is-highly-sensitive.html

22. New paper finds cloudiness in Spain has significantly decreased since 1960
http://hockeyschtick.blogspot.no/2012/07/new-paper-finds-cloudiness-in-spain-has.html

23. Settled science update: Climate models make 'very large' errors in determining solar radiation at Earth's surface, 'ignore the effect of clouds'
http://hockeyschtick.blogspot.no/2012/07/settled-science-update-climate-models.html

24. New paper finds water vapor feedback is strongly negative
http://hockeyschtick.blogspot.no/2012/05/new-paper-finds-water-vapor-feedback-is.html

25. New paper finds Sun caused abrupt climate change 2,800 years ago
http://hockeyschtick.blogspot.no/2012/05/new-paper-finds-sun-caused-abrupt.html

26. New paper finds large increase in sunshine since the 1980's; dwarfs alleged effect of CO2
http://hockeyschtick.blogspot.no/2012/05/new-paper-finds-large-increase-in.html

27. New paper contradicts a tenet of global warming theory
http://hockeyschtick.blogspot.no/2012/04/new-paper-contradicts-tenet-of-global.html

28 New paper shows clouds have a significant negative feedback on temperature
http://hockeyschtick.blogspot.no/2012/03/new-paper-shows-clouds-have-negative.html

29. New paper finds decreased Arctic sea ice causes increased cloudiness
http://hockeyschtick.blogspot.no/2012/03/new-paper-finds-decreased-arctic-sea.html

30. New paper finds solar energy at Earth's surface greatly increased between 1973 and 1998
http://hockeyschtick.blogspot.no/2011/09/new-paper-finds-solar-energy-at-earths.html

31. Multi-institutional study group finds strong negative-feedback cooling effect from clouds
http://hockeyschtick.blogspot.no/2011/09/multi-institutional-study-group-finds.html

32. New paper shows clouds have a large negative-feedback cooling effect
http://hockeyschtick.blogspot.no/2011/09/new-paper-shows-clouds-have-large.html
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Jostemikk

Sabla fint at du tok deg tid til alt det arbeidet, Tele. Dette er ei solid liste med forskning som peker på nøyaktig det motsatte av IPCC-bandens rene alarmisme om Termageddon.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Telehiv

Det er greit å samle opp skyts underveis, det blir nok ikke siste gangen vi legger ut lister med ny forskning som gir svetteperler på alarmistenes opphøyde, velvede panner  - som etterhvert synes å begynne å få en dypere og dypere fure....?!
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

ConTrari


Telehiv

Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Telehiv

Her er forresten en helt blodfersk studie som høflig fastslår at "Representing clouds and their TOA radiative effects remains a challenge in the CMIP5 models.":

"Evaluating and understanding top of the atmosphere cloud radiative effects in Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Fifth Assessment Report (AR5) Coupled Model Intercomparison Project Phase 5 (CMIP5) models using satellite observations"

Hvordan IPCC skal klare å smugle denne (og flere andre nye studier) inn i skyggenes dal til høstens AR5-utgivelse, får bli deres hodepine, det er ikke lenger tvil om at verden ramler sammen rundt dem nå......

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2012JD018619/abstract

Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Telehiv

Terje Wahls klimatåkeheim:

Et komplett malapropos, men tankevekkende:

Hvis dere går inn på Wahls siste blogg ( http://www.forskning.no/blog/terjewahl/347478 ) vil dere se Wahl selv utøve en nærmest sjokkerende saus av ufordøyd klimababbel (vi får i saklig barmhjertighet se bort fra bl.a. Kolberg og dumskalles sabotasjeinnlegg og ikke legge det til Wahl).

Men Wahl driver altså selv med et kvasifaglig og uanalytisk oppsop som det er lenge siden jeg har sett - selv hos folk som får lønn for å konstruere klimakrise.

Hvor skal dette ende med våre såkalte "fagfolk" på klima her til lands? Er de ute av stand til å oppdatere seg på samlet faglig tilstand, og hvordan den ene etter den andre hjørnestein kollapser i IPCCs galeaterbrev*? Skjønner de ikke at de må se på sitt eget ståsted etterhvert?

Jeg har - i sterk kontrast til dette - i trådstarten her prøvd å vise til 32 nylige artikler som på ulikt vis avslører store hull i the "settled science". Folk som Wahl synes ikke engang å ha lest en eneste av overskriftene på kritisk forskning en gang de siste 10 år. For å vise hvor ille det faktisk står til, lar jeg bare denne setningen fra Wahls bloggtåke ligge og lukte ille i luften:
   
"En viktig forskjell mellom soldrevet og CO2-drevet oppvarming, er at mens sola først øker oppvarmingen av bakken/havet, og således gir mer ustabil skiktning (bakken blir varmere enn lufta), så skal økt innhold av drivhusgasser varme lufta først, og altså bidra til mer stabil skiktning. (Dette er også en årsak til at man etter hvert har konkludert at i en varmere CO2-drevet verden vil det kunne bli mindre turbulens ved havoverflaten, og dermed mindre bølger på havet)."

Har dere noen gang lest maken til spekulativt sludder? Som i tillegg motsier det han har skrevet i tidligere blogger - uten at han synes å skjønne det selv! "Settled science" my ass.

*I det 1. århundre da kristendommen (her: klimaalarmismen) var nylig opprettet og de første kristne menighetene (her: frelste klimainstitutter) var blitt etablert, var det ofte uenighet om hvorvidt man måtte følge Moseloven (her: IPCC) for å oppnå frelse eller ikke. Blant noen av stridsspørsmålene var uenigheten om omskjærelse (her: om man må bekjenne sin absolutte alarmismetro og at man aldri vil stille et kritisk spørsmål rundt IPCC) . Ifølge Apostlenes gjerninger kapittel 15 vers 1-2 og 22-29 måtte datidens styrende råd (her: IPCC) innen den kristne menighet komme sammen i Jerusalem for å drøfte dette spørsmålet. De slo fast at man ikke trengte å omskjære seg (her: ikke trenge å tilstå alt klimasludderet sitt med en gang, man kan rygge diskret ut og slutte å plage kritikerne samtidig).
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten