IPCCs metode

Startet av torewiik, april 22, 2014, 11:06:48 AM

« forrige - neste »

torewiik

Etter å ha lest tre bøker om IPCCs temmelig korrupte metoder, har jeg kommet frem til følgende:

1. IPCC har som formål å påvise at økt CO2 gir økt global temperatur
2. IPCC definerer "klimaendring" som menneskeskapt oppvarming. Klimaendring fra andre forhold er derfor utenfor IPCCs interessesfære
3. Siden de ikke kan måle noen temperaturstigning til tross for økende CO2, bruker de modellkjøringer/simuleringer som "måling"
4. Modellene har CO2 som viktigste parameter for global temperatur basert på at IPCC hevder at 90% av temperaturendring skyldes CO2. De viser derfor automatisk temperaturøkning.
5.  Dermed "beviser" de "empirisk" at CO2 øker global temperatur

Som novise spør jeg, stemmer dette med andres oppfatning her?

Jostemikk

Det var ei grei oppsummering, og det var ikke noe jeg umiddelbart stusset over.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Smiley

Da vil denne paperen lage store problemer for dem.

http://www.john-daly.com/artifact.htm

Det er rett og slett ikke nok energi fra CO2 uansett mengde til at de kan ha rett. Spørsmålet blir da hvor lenge skal de få lov til å bruke skattebetalernes penger på dataspillet sitt? Svaret er skuffende enkelt ; Så lenge de opprettholder frykten, fortsetter pengestrømmen.seoto

Sitat fra: Smiley på april 22, 2014, 12:09:13 PM
Svaret er skuffende enkelt ; Så lenge de opprettholder frykten, fortsetter pengestrømmen.

For mange tiår siden leste jeg Alistair MacLeans bok "Frykten er mitt våpen". Den tittelen er mer talende enn hva man ofte tenker seg. Frykten er kanskje det kraftigste våpenet de styrende har, og vi har sett det våpenet bli brukt i mange sammenhenger, spesielt innen maktpolitikk - ikke minst i våre dager når det er så lett å spre frykten gjennom de vanlige mediene. Folk blir mer og mer samarbeidsvillig jo mer de frykter å miste jobb og inntekt og sosial og yrkesmessig anseelse. Redde mennesker holder også gjerne kjeften lukket, noe som videre fører til at de også lukker øynene og hørselen for å beskytte sin samvittighet i stedet for å bruke den.
Noen ganger er løgnen for stor til at man kan få øye på den.
Og når man ikke kan se at det er en løgn, velger man naturlig å tro på den.

Telehiv

#4
Håper dere kjører videre på denne tråden:

Selv om mange har tatt opp dette før, er og blir dette det sentrale tema i klimasammenheng:

Er IPCCs/mainstream klimaindustris sensitivitetsantakelser for CO2 i det hele tatt i nærheten av å være korrekte?

Foreløpig status er:

1. De eneste arbeidene som støtter dette er modelleringer basert på IPCCs egne sensitivitetsantakelser og tilhørende modellvariable. Utlagt: Skremselsscenariene utledet av AGW/CO2-hypotesen er ikke vitenskap men pseudovitenskapelige sirkelslutninger.

2. Alle faktiske observasjoner derimot, som ikke er cherry-picket og/eller tatt ut av sin sammenheng på andre måter typisk ved å a) tone ned tidligere varmeperioder og b) starte dataserier i tidligere kald periode før 1976 og avslutte dem i varmere, viser ingen oppvarming de siste 17-18 år trass i nesten 10% økning i atmosfærens CO2-nivå. Selv alene er dette en brutal falsifisering av hele AGW/CO2-hypotesen.

3. Lange, historiske analyser viser i tillegg at oppvarming kommer FØR Co2-økninger og ikke som produkt av økt CO2-nivå

I sum:
Faglig er AGW/CO2-hypotesen allerede et fallittbo.
Spørsmålet nå er hvor mange år uten oppvarming verden vil akseptere før dette heller ikke kan forsvares politisk. Les: hvor lenge hele det miljømessig meningsløse skatteregimet rundt drivhusgasser kan fortsette.

Fordi: Den virkelig kyniske og overnasjonale klimaindustrien driver en finansdrevet og miljøskadelig maktprosess i favør av ""AGW" i stedet for å ta fatt i reell og konkret miljøforurensing av alt annet slag enn "drivhusgasser".

Håpet er selvsagt derfor at disse faglige villedningene av verdens beslutningstakere  kan avsluttes snarest mulig, slik at verden igjen kan ivaretas av seriøst MILJØVERN.
       
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Smiley

Hvilke tre bøker er det du har lest torewiik ?

seoto

Det er vel få mennesker som har gått IPCC nærmere etter i sømmene enn Donna Laframboise. I dag har hun en ny artikkel som jeg synes passer inn i denne tråden. Den går til angrep på en bevisstløs artikkel skrevet i New York Times, samtidig som den tar for seg den totale mangelen på seriøsitet hos IPCC.

Delusions Climactic & Otherwise @ the New York Times
Noen ganger er løgnen for stor til at man kan få øye på den.
Og når man ikke kan se at det er en løgn, velger man naturlig å tro på den.

seoto

Smiley etterlyser bøkene torewiik har lest, så jeg håper torewiik legger ut opplysninger.

En forfatter som virkelig har kjempet for sannhet i klimasaken, har vært Tim Ball. I januar i år kom han ut med en ny bok:

The Deliberate Corruption of Climate Science (298 s.)

Under "Acknowledgements" skriver han (etter å ha takket de som har gitt ham støtte, og ikke minst sin familie):

"Voltarie said, "It is deangerous to be right in matters where established men are wrong." The danger extends to those who support the person who challenges "established" men. I am grateful for all those who provided moral, social, philosophical, intellectual and financial support."

Jeg er glad for at Tim Ball har hatt støtte i sitt arbeid for å finne sannhet. Det er veldig viktig, ellers kan sannhetssøkere til slutt møte veggen og gi opp.

Tim Ball har vitenskapelig og akademisk studert klimaet i over førti år.

I begynnelsen av boka skriver han:

There are several reasons why the public was deceived:
1. The objective and therefore the science were premeditated.
2. The scientific focus was deliberately narrowed to CO2.
3. From the start, unaccountable government agencies were involved and in control.
4. Science and political structures and procedures were put in place to enhance the deception.
5. Actions were taken to block or divert challenges.
6. The people's natural fears about change and catastrophe were exploited.
7. The public's lack of science, was exploited.
8. People find it hard to believe a deception on such a grand scale could occur.
9. Opponents were ruthlessly attacked, causing others to remain silent.
Noen ganger er løgnen for stor til at man kan få øye på den.
Og når man ikke kan se at det er en løgn, velger man naturlig å tro på den.

torewiik

Sitat fra: Smiley på april 22, 2014, 13:19:18 PM
Hvilke tre bøker er det du har lest torewiik ?
De tre er:
Tim Ball: The deliberate corruption of climate science
Rupert Darwall: The age of global warming
Donna Lafromboise: The delinquent teenager