Bedre modeller i 3D?

Startet av ebye, april 14, 2013, 10:55:49 AM

« forrige - neste »

ebye

Her er et interessant teknisk oppslag på forskning.no, 14. april 2013

Bedre modeller i 3D

http://www.forskning.no/artikler/2013/april/353889

Kan 3D-modeller hjelpe til å avklare naturens rolle for klimaendringene?

Dette gjelder 3D-modeller for lyd/bilde - podkast. Men det kan jo muligens benyttes i klimastudiene også? Kanskje modellene kommer nærmere virkeligheten, som det står i ingressen

SitatVerden er tredimensjonal, men vitenskapelige modeller har tradisjonelt vært todimensjonale. Ny teknologi gjør at modellene kommer nærmere virkeligheten.

Klimamodellene bygger på flervariabel analyse, dvs. Principal Component Analysis. Det betyr at alle modellvariable taes med i analysen samtidig, og en sitter igjen med noen få hovedkomponenter (principal components, eller HKs). Hvis vi har 10 klimavariable, får vi et 10-dimensjonalt rom i utgangspunktet, som så reduseres ned til et rom bestående av hovedkomponentene. Hvis vi sitter igjen med tre 3 HK har vi selvsagt et 3D-rom, men kanskje disse nye 3D-modellene kan øke den grafiske formidlingen, med økt forståelse?

Kanskje lydstyrke kan legges inn for å illustrere variabilitet i variabelnivåene? Kanskje vi kan oppleve mer dynamiske modeller, der "klimasituasjonen" nærmest blir en 3D-film? Dette kan bli moro.    :)       

Obelix

Det var positivt å lese at noen vil forsøke å få laget mer riktigere modeller for å bedre forståelsen av den komplekse materien været/klimaet er.  Modellen er vel egentlig 4D? For jeg regner med at de bruker X, Y og Z -koordinatene for å beskrive plasseringen i "rommet" og da er komponenten "tid" en soleklar følgesvenn.
Og med 4 dimensjoner og "ørten" parametere så får vi "hundre-og-ørten" alternative utkommer for hvert enkelt scenario en ønsker å se på.

Det som forskere da kan gjøre i formidlingsarbeidet er å gjøre som ebye skriver, redusere det hele til mer forståelige antall parametere og scenarier, som vi alle kan forstå (herunder SPESIELT klima-alarmistene!)

Som et sidespor så skrev VG-nett idag en artikkel om vulkaner som tok knekken på alt liv for 200 millioner år siden. Jeg stusser litt over VG's artikkel, da man vil vel tro at noen av tilbakekoblingene ville være at været ble kjøligere og ikke varmere???  - Grunnet enorme partikkelutslipp som blokkerer sollyset.

Og en bra fungerende 3D-modell (4D med 'tiden' som en komponent) så vil man da lettere kunne se hva tilbakekoblinger gjør med været/klimaet. Og mitt inntrykk av blokkene "realister" og "alarmister" så er det sistenevnte gruppe som virkelig sliter med å forstå dette feltet.

Joe Postma sin energimodell er en 3D-modell som gir et mye bedre bilde av hva om skjer enn IPCC's overforenklede 2D-modell. Desverre er den overforenklede 2D-modellen blitt et premiss som nærmest er lagt til grunn som sannhet i klimadebatten. Så nye og bedre modeller hilses hjertlig velkommen.   :)
No fear for the real men! No hope for the scared!

ebye

Takk for innsiktsfulle kommentarer, Obelix.

En kan skjønne hvorfor PCA (Principal Component Analysis) er et egnet statistisk/metodisk verktøy. Hvis vi holder oss til de mest kjente og omtalte klimavariable, kan vi tenke oss følgende meny:

Solen (solflekker)
Vanndamp
Skyer
Naturlig CO2
Menneskapt CO2
Metan
Aerosoler
Kosmisk stråling
Jordaksen
Jordmagnetisme
Albedo
Målestasjonenes plassering
Vulkaner - over og under havet
Kondensstriper (fly)

Som en ser, det blir fort mange variable og altså tilsvarende antall dimensjoner i utgangspunktet. Tiden er interessant Obelicx, og nå modellerer klimaforskerne også teknososiologisk utvikling!

I dette "organiserte" kaoset er det en tolkningsmessig lettelse å få det hele projisert ned i 3 dimensjoner.

Ja ja, dette er ikke spøk.

Jeg har prøvd å fremstille et 4D problem grafisk, med gjentatte 3D bilder, men det var ikke enkelt. Men det får jeg heller fortelle om en gang KlimaPC-modellen har sagt siste ord og delt ut den siste klimaoljen.    8)