ENSO - et forsøk på en enkel forklaring

Startet av Jostemikk, januar 27, 2014, 18:21:33 PM

« forrige - neste »

Jostemikk

Dette innlegget er et forsøk på å forklare deler av naturfenomenet  El Niño /La Niña. Jeg er avhengig av at direkte feil og dårlige forklaringer blir påpekt for å få dette til så godt som mulig, og dermed betyr det at dette bare er et foreløpig utkast. Er det et viktig poeng jeg har utelatt/glemt, så påpek dette. Har jeg tatt med om noe som er overflødig i en slik hyper-forenkling, likeså.

ENSOs påvirkning av global temperatur

Mest varme kommer inn i systemet i de tropiske områdene. De tropiske delene av Stillehavet der ENSO-fenomenet befinner seg er det klart største havområdet. Hvis sola varmer opp dette havområdet enten gjennom økt effekt eller mindre skydekket over havområdet som varmes opp, fordeles denne energien mot høyere breddegrader gjennom termodynamikkens likevektsforklaring, jordas rotasjon og geologi, samt de utallige hav- og atmosfæresirkulasjoner som til sammen utgjør vær og klima.

Denne økte energien etter innstråling i tropiske deler av Stillehavet gir større temperaturøkning jo lenger nord/syd den kommer. Det skal mindre energi til for å gi økt oppvarming på de høyeste breddegradene enn på de lavere, der det allerede er vesentlig varmere.

Under La Niña varmes havet opp fra kysten av Sør-Amerika og vestover mot det som kalles West Pacific Warming Pool (WPWP) nordvest for Australia og mot Indiahavet. Varmetransporten/havstrømmen forsterkes gjennom en økning i Passaten, et vestlig vindbelte som øker i styrke langs Ekvator under La Niña. Passaten dynger således opp en mengde varmt vann i WPWP, noe som vises på havnivåmålingene. Når Passaten atter svekkes, strømmer dette vannet tilbake østover mot kysten av Sør-Amerika, og det fylles på med varmtvann fra varmebassenget som kan ha svært oppvarmet vann flere hundre meter nedover i havet. Denne bølgen østover kalles en kelvinbølge, og er en liten, varm mini-tsunami. Denne enorme mengden opplagret varmtvann etter La Niñaen som kan ha vart fra noen få måneder til et par år, varmer opp atmosfæren og resten av klimasystemet ved spredning nord- og sydover ved hjelp av de forskjellige sirkulasjonscellene, så som Walker-celler og Hadley-celler, samt kjente og kanskje mindre kjente havstrømmer.

Hadleycellen


Hadleycellen fører varme og fukt fra tropene i retning mot polene.

Den globale temperaturen responderer på denne tilførte varmen, og i løpet av ca. 7-9 måneder gir det seg utslag på den globale temperaturstatistikken, som slavisk følger det området i det tropiske Stillehavet som i ENSO-forbindelse kalles Nino 3.4 og dekker den østre delen av ENSO-området langs Ekvator. Leser man verdiene for denne, kan man altså forutse den globale temperaturutviklingen som følger mellom et halvt og et år senere.

Nino3.4

[attachimg=1]

Ca. hvert 11 år forekommer en svært kraftig El Niño, og det vi har opplevd etter det store klimaskiftet i Stillehavet på slutten av 70-tallet, er at det har kommet et nytt, forhøyet globalt temperaturregime. ENSO varierer i positiv og negativ fase (El Niño/La Niña) av ca. 30 års varighet. El Niño ser ut til å starte forholdsvis tidlig i nye solsykluser, og flere mistenker sola for å være driveren av de forskjellige fasene til ENSO, som skifter mellom varme og kalde (utladning oppladning av varme fra havområdet) sykluser.


Pilene markerer tidspunktet for starten på de forskjellige El Niño i forhold til solsyklusene.

Grafen over er tatt med for å peke på at det er en mulighet for at sola gjennom sine sykluser på ca. 11 år styrer mesteparten av ENSO-fenomenet. Fortsetter denne syklusen, drøyer det 7-8 år til neste kraftige El Niño.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Okular

#1
Vel, jeg ser at ingen andre tar tak i dette, Jostemikk, så jeg får prøve å yte min skjerv. Den får dessverre ikke blitt så omfattende akkurat nå, men et par synspunkter i hvert fall ...

Jeg tenker at dersom hovedmålet med denne øvelsen er å koke dette store temaet ned til et lettfattelig synopsis for 'folk i gata', slik at de rett og slett kan SE hvordan ENSO påvirker globale temperaturer, så tror jeg ikke vi slipper unna grafene som Tisdale først og fremst har hamret på, nemlig Øst-Stillehavet kontra resten av verden, eventuelt Øst-Stillehavet, Vest-Stillehavet+Øst-Indiahavet og Nord-Atlanteren.

Hva er forbindelsen mellom Øst og Vest i Stillehavet? Der har du jo begynt. Hvordan opererer ENSO-fenomenet utover akkurat øst-vest-skvulpingen? Det er her KOE/SPCZ ('Warm Pacific Horseshoe') og AMO kommer inn for fullt. Det er her 'varmen' (dvs. varmen som motvirker effekten av La Niña'ene etter de store El Niño'ene) 'tvinges på' resten av verden.

Effekten av selve El Niño er jo udiskutabel. Den er det ingen som bestrider. Det er den annenhånds oppvarmingen, den som ikke framstår som oppvarming overhodet, men som 'begrenset nedkjøling' i etterkant av et spesifikt utvalg store (solitære) El Niños som skaper den globale oppoverkurven siden 1979.

Så føler jeg at Det store klimaskiftet 1976-78 må tas for seg. Det var et faseskifte og var hva som endret hele bildet, fra negativ til positiv. Men da var det ingen massiv El Niño som skiftet temperaturene, det var et plutselig og markant trykkfall mellom øst og vest i Stillehavet (jf. SOI) som inntraff i 1976/77 og som gjorde at Øst-Stillehavet brått i løpet av et par år ble vesentlig varmere.

Og så er det hele OHC-diskusjonen, som varmistene ynder å avspore med når vi forsøker å fokusere på SST. Den må også tas for seg. For den følger et annet mønster og andre mekanismer.

Dette med solsyklusen og de utløsende El Niños er jo ganske spekulativt, så jeg ville ventet litt med å hevde den forbindelsen. Den er nok verdt å ha med til slutt, som en ettertanke, for på ett eller annet vis er sola avgjørende, uten at vi vet på hvilken måte.

Jeg tror kanskje dette med arktiske temperaturer også er å gå litt utenfor ENSO-emnet. Forbindelsen er litt subtil/sekundær, og en kommer i så måte ikke fra og også måtte trekke inn AO/NAO i nord og AAO i sør. Så det blir fort forvirrende for 'folk flest' å henge med på. Jeg tror vi i første rekke bør fokusere globalt.

Til slutt er det PDO-diskusjonen. Du har sikkert lest det jeg har hentet fram av info (husker ikke hvor jeg la det fram) om et annet SST-mønster, en annen 'modus' funnet i Nord-Stillehavet nå i løpet av 2000-tallet, den såkalte Victoria Pattern/Mode. Ifølge de som har påvist det har denne modusen overtatt som EOF1 i løpet av 90- og 2000-tallet. PDO er ikke lenger hovedmønsteret, Victoria-mønsteret er. Som kaanskje var tilfellet også før ~1925 (sjekk PDO-grafen).

Så å fokusere ensporet på PDO sin betydning blir feil, synes jeg. PDO er bare en del av et større bilde. Poenget er at Stillehavets klima (trykkarrangement) synes å endres fundamentalt med rimelig jevne mellomrom, ja, tilsynelatende med solsyklene siden 1976, og at disse regimeskiftene korresponderer eksakt med de globale temperaturtrinnene.

Jeg er ikke så sikker på om dette siste foreløpig er noe for 'hvermannsen', men følte det var verdt å peke på.

Det er fryktelig komplekst, dette, Jostemikk, det vet jo du også. Men hvis du klarer å få destillert fram essensen i det Tisdale sier om 'langtidseffekten' av visse store El Niños, så har vi i det minste forklart den moderne globale oppvarmingen siden 70-tallet med data og observasjoner ...

Det dreier seg tross alt kun om tre krappe opprykk. Det er i realiteten kun de som skal forklares.

Jeg ønsker deg lykke til videre.

Jostemikk

Sitat fra: Okular på januar 30, 2014, 14:09:56 PMJeg tror kanskje dette med arktiske temperaturer også er å gå litt utenfor ENSO-emnet. Forbindelsen er litt subtil/sekundær, og en kommer i så måte ikke fra og også måtte trekke inn AO/NAO i nord og AAO i sør. Så det blir fort forvirrende for 'folk flest' å henge med på. Jeg tror vi i første rekke bør fokusere globalt.

Takk for at du tok deg tid, Okular!

Jeg skal tygge både vel og lenge på alle poengene og forslagene du kom med. Jeg siterte kun noe av det, for her er jeg av en litt annen oppfatning.

Jeg synes det er viktig å gjøre folk oppmerksomme på at det er nettopp i Arktis vi har opplevd oppvarming. Det finnes ingen global oppvarming. Folk flest, altså Kari og Ola, er gjennom medienes skremsler blitt gjort oppmerksomme på den udiskutable oppvarmingen i Arktis fra slutten av 80-tallet. Tenkte derfor at det var et poeng å fortelle dem at årsaken til den oppvarmingen skyldes det som skjer i ENSO-land, og at det er kjente, aksepterte energidistributører som fører varmen nordover. Tok opprinnelig med om coreoliseffekten og et par ting til, men valgte å fjerne det for å holde dette på så enkelt nivå som jeg bare klarte.

Når det gjelder havstrømmer har jeg valgt det samme. Jeg vet ikke om det er et klokt valg, og skal vurdere dette nøye framover før det endelige utkastet kommer. Jeg antar at folk flest vil ha blitt problemer med dette stoffet, og at for mye detaljer vil ødelegge for det budskapet jeg forsøker få fram. "Folk flest" har hørt om Saltstraumen og Golfstrømmen. Skal jeg forsøke å fortelle dem hvordan disse blir påvirket av trykksystemer mellom Darwin og Tahiti, noe jeg ikke en gang er sikker på at jeg er kapabel til, tror jeg ikke det går 2 sekunder før de har glemt begrepet El Niño /La Niña.

Jeg er imidlertid helt åpen for at jeg har vurdert dette feil, og skal virkelig tygge på det. Har tre forsøkskaniner i min nærhet som ufrivillig har blitt påtvunget en viss klimainteresse. Etter hvert kommer jeg til å teste stoffet på dem. ;D
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Okular

Sitat fra: Jostemikk på januar 30, 2014, 14:29:52 PM
Jeg synes det er viktig å gjøre folk oppmerksomme på at det er nettopp i Arktis vi har opplevd oppvarming. Det finnes ingen global oppvarming. Folk flest, altså Kari og Ola, er gjennom medienes skremsler blitt gjort oppmerksomme på den udiskutable oppvarmingen i Arktis fra slutten av 80-tallet. Tenkte derfor at det var et poeng å fortelle dem at årsaken til den oppvarmingen skyldes det som skjer i ENSO-land, og at det er kjente, aksepterte energidistributører som fører varmen nordover. Tok opprinnelig med om coreoliseffekten og et par ting til, men valgte å fjerne det for å holde dette på så enkelt nivå som jeg bare klarte.

Når det gjelder havstrømmer har jeg valgt det samme. Jeg vet ikke om det er et klokt valg, og skal vurdere dette nøye framover før det endelige utkastet kommer. Jeg antar at folk flest vil ha blitt problemer med dette stoffet, og at for mye detaljer vil ødelegge for det budskapet jeg forsøker få fram. "Folk flest" har hørt om Saltstraumen og Golfstrømmen. Skal jeg forsøke å fortelle dem hvordan disse blir påvirket av trykksystemer mellom Darwin og Tahiti, noe jeg ikke en gang er sikker på at jeg er kapabel til, tror jeg ikke det går 2 sekunder før de har glemt begrepet El Niño /La Niña.

Jeg ser helt klart poenget ditt, Joste. Problemet er bare at om man forenkler for mye, f.eks. ved å si at all ENSO-varmen bare ganske enkelt transporteres nord til Arktis og that's it, så ender man opp med å ikke portrettere virkeligheten slik den faktisk er. Mye av ENSO-varmen har seget sakte, men sikkert opp til Arktis, ja, men kun på AO sin nåde (det vet du jo alt om, det var disse årene 1987-9), og langtfra direkte (Ferrel-cellen mellom Hadley/Walker og Polar-cellene er kompleks i sin overføring). Og hva forbindelsen ENSO-AO egentlig er (om det i det hele tatt er noe lineært over den) er utrolig vanskelig å si.

Men jeg er enig i at det er vesentlig å vise hvor varmen faktisk går til syvende og sist, ja.

Jostemikk

Jeg skal tenke nøye gjennom de forslagene du har kommet med, Okular, så skal jeg komme med en oppdatert versjon som hensynstar alt eller deler av dette, og så tar vi det derfra. Det er ikke så enkelt å skulle forklare noe så komplisert og omfattende som ENSO og dens globale påvirkning ved hjelp av noen få, enkle avsnitt. Tisdale brukte ei hel bok, og selv en som er så genial på enkle forklaringer som Andrew Montford, benyttet seg av ei hel bok for å forklare noe som kan beskrives med to ord, statistisk svindel.

Montford var nødt til å gjøre det omfattende i sin enkelhet, for han ville dokumentere stoffet han skrev om. Det er ikke formålet med det jeg holder på med. Jeg ønsker kun å forklare noen av hendelsene på en enkel måte. Av samme grunn var jeg ikke interessert i en ørkesløs debatt om CO2-effekten i den tråden om en forenklet forklaring om deler av kinetisk energioverføring. Da forsøkte jeg billedgjøre det jeg ville fortelle om ved hjelp av ei munnharpe. Jeg forsøker fortelle noe så enkelt som at man opplever smerte hvis man legger hånda på ei rødglødende plate på komfyren uten å komme med en omfattende forklaring om termodynamikk og nervereseptorer i flere lag i hud og kjøtt.

Gi meg et par-tre dager, så rekker jeg forhåpentlig komme med en oppdatert versjon. ;)
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren