Klimahistorie i vår tid

Startet av Telehiv, oktober 23, 2011, 13:48:37 PM

« forrige - neste »

Telehiv

#15
"Vår tids klimahistorie" er ikke minst interessant mht. hva som skjer i Arktis.

Iht. min forståelse av de naturlige variasjonene er vi fra rundt 2005/6 inne i en til dels ustabil omstillingsfase fra varm til kjøligere trend for nordre hemisfære, før vi antas å få en tydeligere/bredere nedkjøling fram til rundt 2035. Dette har jeg faktisk fått stadig flere nyere studier som støtte for.

Siste WUWT (Watts Up) sier nå også nettopp det vi kan forvente i en slik fase: Uvanlig varmt noen steder i Arktis (fortrinnsvis i åpne havområder) og uvanlig kaldt over en del landmassiver (inkl. Grønland), som er typiske trekk før en kjøligere trend setter seg også i havområdene, og som stemmer godt med bl.a. sel- og hvalfangernes rapporter fra 1940-tallet i polarstrøkene.

Link: http://wattsupwiththat.com/2011/11/07/sea-ice-news-rapid-re-refreeze-of-the-arctic-in-october-40-faster-than-normal/#more-50755

For meg klaffer dette godt med mine "gamle" påstander om at klimamodeller bare driver banale framskrivinger av observerte trender (helt fra 1970-tallet, som fikk en istidsprofet-professor til å nekte meg studieplass på hans institutt!), mens man prøver å underspille at (særlig) nordre hemisfære - jfr. tegn på en viss historisk motsyklus mellom nordre og søndre hemisfære - har hatt følgende hovedtrender i historisk tid (før The Teams vedvarende historiske manipulasjoner og utglattinger begynte):

1) Ca. 500 års hovedsykler for varme og kjølige perioder:

150 fKr.-350 e.Kr.: Varm trend (Romerikets storhetstid, som ga klimatisk rom for spredning nordover inkludert Storbritannia og helt over Donau)
350 - 850: Kjølig trend (nordlige germanske stammer trekker sørover og knekker Romerrikets nordre grenser)
850-1350: Varm trend (inkluderte norrøn storhetstid i gunstig klima og kulminerte i Svartedauden ved sterk klimaforverring)
1350-1850: Kjølig trend (inkludert Lille Istid)
1850-2350: Forventningsscenario: Varmere (har stemt bra så langt; 0,7 grader varmere siden 1850 er et vanlig estimat)

Inni dette:

2. Ca. 30 års sykler med kalde og varme trender som etterfølger hverandre:

1916-46: Varmt (inkluderte de varme 30-årenes nedsmelting i Arktis; som da syklisk tilsvarer 1990-tallets tilsvarende utvikling i Arktis)
1946-76: Kjølig (med tilfrysing i Arktis; sentralt for "klimaforskernes" villfarelser om ny istid etter å ha foretatt en banal framskriving av et par kalde tiår)
1976-2005/6: Varmt (nå banal framskriving til AGW-alarmisme - med motsatt fortegn - i 1980/90-årene, og som nå er i ferd med å rakne pga. trendskfte til kjøligere klima)
2005/6-2035: Kjølig

Jeg er rimelig sikker på at "mine" sykler her vil bli ytterligere bekreftet etterhvert som man får arrestert de verste historiske klimamanipulatorene, som representerer noen av de pinligste falsumforsøk jeg har sett i hele mitt akademiske liv.
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Jostemikk

#16
Dette ser vi rimelig likt på, Tele!

Det virker som om alle de kalde periodene de siste ca 5000 år betyr slutten på en eller annen kultur. Vi hadde Nøstvedtkulturen her i landet i området Follo/Oslofjorden. Så hadde vi Bronsealderen/Minoiske periode, selv om denne kan ha fått god drahjelp av geologiske påvirkninger. Man antar at både gedigne flodbølger grunnet enorme landmasser som raste i Middelhavet, og en skikkelig vulkansk karamell i selve kjerneområdet av kulturen på Kreta, spilte inn. Det la seg titalls meter med vulkansk aske iløpet av svært kort tid.

Så kom Romertiden med den nye varmeperioden, og den siste forskningen jeg skummet gjennom angående den, antyder at den fikk en avslutning med god drahjelp av kaldere klima. Samtidig var det slutt på Faraoenes tidsalder, var det ikke?

Det ble atter varmt, og da kom den nordiske storhetstid, også kalt Middelalderen. Som du skrev ble den avsluttet med brask og bram på 14-tallet etter svært mange uår, der avlingene slo helt feil i Europa, og Svartedauen gjorde det den kunne for å sikre nok mat til de naturlig selekterte som sto igjen på valplassen. Blant disse heldige var ikke våre forfedre på Grønland.

Den danske presten Hans Egede, også kjent som Grønlands Apostel, fant på 17-hundretallet ut at han skulle gjøre protestanter ut av den norrøne bosetningen på Grønland. Helgener og jomfruer skulle ikke lenger få ta fokuset bort fra ledelsen i toppetasjen. Han fant til sin store overraskelse ikke en eneste nordboer på Grønland, og vi kan bare anta at de forlengst befant seg svevende mellom vakre, hvite skyer i den katolske himmelen. Det hele er en stor gåte for historikerne, men de fleste nevner et vesentlig kjøligere klima som en hovedårsak.

Etter dette varierte temperaturen en god del på den nordlige halvkule. Enkelte år på 17- og 18-hundretallet var så kalde at historikerne fikk mer enn nok å skrive om. Det var allikevel varmere perioder i denne klimatisk litt urolige perioden. Det er i ferd med å bli utgitt forskning om temperaturen i denne perioden, og forfatteren (TonyB) har gravd seg dypt ned i historiebøkene til Met Office i England. Han påstår nå hardnakket at temperaturstigningen i Europa startet allerede i det attende århundret, men med store variasjoner.

Denne klimatisk svært uheldige perioden for Europa, samt det faktum at Columbus var den femte eller sjette sjøfareren som var den første til å oppdage det nye kontinentet på andre siden av Atlanterhavet, førte til at de mest eventyrlystne og uredde Europeere så seg om etter nytt land å oppføre seg dårlig i. Ombord på seilskipet Mayflower satte de kurs mot det jomfruelige (Virgin(ia)s mer nordlige kyster. Faktisk ble det en aldri så liten feilnavigering, så de få stakkarene som overlevde seilasen snublet grønne i ansiktet etter uker med sjøsyke og annen elendighet, i land litt vel langt nord.

Begynnelsen av 16-hundretallet var kald, og dette gjorde ikke forholdene for Amerikas nye innbyggere særlig enklere. Det var knapt noen vekstsesong, og jorda var skrinn. Det var så ille at det ikke en gang ble sild og potet. Det ble bare sild. Helt til de lokale indianerne lærte dem å gjødsle jorda med fisk. Således lærte indianerne europeerne å drive jordbruk på bærekraftig måte, noe min historielærer aldri fortalte meg. Ikke det jeg kan huske, i hvert fall.

Tilbake i Europa fortsatte det kjølige klimaet, avbrutt av noen Gudbenådede varme år og perioder. En av disse varte et par-tre tiår fra midten av det 19-århundre. Deretter ble det kaldere, og elendigheten kulminerte med massedrap av Europeere under den første verdenskrig, og det siste iskalde, forferdelige, og historisk sett makabre år 1918, da Spanskesyken tok livet av mange flere europeere enn fire år med krig klarte. Iskalde år er ikke bra for helsa, og her blåser jeg en lang marsj i hva konsensus forteller oss.

I 1918 vandret min kjære oldemor Petrine rundt i de Østmarkske skoger i lykkelige omstendigheter, som det heter. Hun bar på det som skulle bli min enda kjærere bestemor Ella. Petrine ble smittet av spanskesyken, men heldig nok for både Petrine, det som skulle bli Ella, og etter hvert Jostemikk, overlevde både hun og og barnet hun bar på. Om dette, og om 1918, er å bemerke at bestemor ble født immun mot virusinfeksjoner, i år var jeg på aldershjemmet og ga henne en stor bursdagsklem, og den nordlige halvkule tok et stort, siste byks ut av Den lille istiden. Oldemor, bestemor, og etter hvert undertegnede, får bare være lykkelige over at vitenskapen ikke var så langt fremme den gang som nå, og således slapp å bli rotenonbehandlet.

De periodene som Telehiv skrev om, med ca 500 år nedkjøling, og 500 år oppvarming, samt kortere variasjonene på 30 år med tilsvarende, er årsaken til den temperaturutflatingen vi har opplevd i dette årtusenet. Om år 2002 (jeg er uenig med Telehiv her, da han nevner 2005/6) var denne periodens klimatiske optimum er ikke godt å si. Hvis det var det, kan det hende at det blir to nedkjølende trender de neste ca 20 år. Da kan det bli en reell, klimatisk nedkjøling. Har vi ennå ikke opplevd optimum, men skal høyere før det snur, vil vi allikevel oppleve en utflating/svak nedkjøling de samme ca 20 år. Har vi uflaks, smeller det et par vulkaner i denne perioden. Da kan det bli riktig så utrivelig.

Har noen tenkt på at vi kanskje har opplevd, eller er i ferd med å nærme oss, det siste klimatiske mini-optimum på 100.000 år?
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Telehiv

#17
Takk for en personlig og interessant "klimahistorie", Jostemikk!
Vi får finne ut hvordan og hvorfor vi divergerer om 2005/6 versus 1998 og andre årstall der man mener at den varme trenden har kulminert.

Jeg mener man her glemmer de høyst skiftende særtrekkene ved overgangsfasene, der det godt inn i overgangen til kaldere periode kan komme både ett og to varme og urolige år (også med noen års mellomrom) før ny trend setter seg mer permanent. Jeg mener derfor at 1998 er for overivrig (fra dem som ikke kan vente på at naturen selv knuser AGW-erne) og heller ikke samsvarer med overgangsperiodene vi ser tydeligere i årene +/- 1916, 1946 og 1976 (og nå; 2005/6 som jeg hevder), som først noen år etter viste tydelig fram at et bredere trendskifte hadde foregått.

Problemet denne gangen er imidlertid at det jobbes så mye med cherrypicking og desinformasjon at at det drøyer med å få et sannferdig bilde av utviklingen de siste 10 år.

Til slutt, som en honnør til din personlige historie, diktet som ofte kalles "Bonden Paavo" eller "Högt bland Saarijärvis moar", dikteren Runebergs rørende beskrivelse av bonden som år etter år slås ned av frost, men ALDRI taper sin medmenneskelighet, og refser sin kone når hun i et svakt øyeblikk får grådigheten i blikket:

Idyll och epigram - 25.

(Bonden Paavo)

Högt bland Saarijärvis moar bodde
bonden Paavo på ett frostigt hemman,
skötande dess jord med trägna armar;
men av Herren väntade han växten.

Och han bodde där med barn och maka,
åt i svett sitt knappa bröd med dessa,
grävde diken, plöjde opp och sådde.
Våren kom, och drivan smalt av tegen,
och med den flöt hälften bort av brodden;
sommarn kom, och fram bröt hagelskuren,
och av den slogs hälften ned av axen;
hösten kom, och kölden tog vad övrigt.

Paavos maka slet sitt hår och sade:
»Paavo, Paavo, olycksfödde gubbe,
tagom staven! Gud har oss förskjutit;
svårt är tigga, men att svälta värre.»

Paavo tog sin hustrus hand och sade:
»Herren prövar blott, han ej förskjuter.
Blanda du till hälften bark i brödet,
jag skall gräva dubbelt flera diken,
men av Herren vill jag vänta växten.»

Hustrun lade hälften bark i brödet,
gubben grävde dubbelt flera diken,
sålde fåren, köpte råg och sådde.

Våren kom, och drivan smalt av tegen,
men med den flöt intet bort av brodden;
sommarn kom, och fram bröt hagelskuren,
men av den slogs hälften ned av axen;
hösten kom, och kölden tog vad övrigt.

Paavos maka slog sitt bröst och sade:
»Paavo, Paavo, olycksfödde gubbe,
låt oss dö, ty Gud har oss förskjutit!
Svår är döden, men att leva värre.»

Paavo tog sin hustrus hand och sade:
»Herren prövar blott, han ej förskjuter.
Blanda du till dubbelt bark i brödet,
jag vill gräva dubbelt större diken,
men av Herren vill jag vänta växten.»

Hustrun lade dubbelt bark i brödet,
gubben grävde dubbelt större diken,
sålde korna, köpte råg och sådde.

Våren kom, och drivan smalt av tegen,
men med den flöt intet bort av brodden;
sommarn kom, och fram bröt hagelskuren,
men av den slogs intet ned av axen;
hösten kom, och kölden, långt från åkern,
lät den stå i guld och vänta skördarn.

Då föll Paavo på sitt knä och sade:
»Herren prövar blott, han ej förskjuter.»
Och hans maka föll på knä och sade:
»Herren prövar blott, han ej förskjuter.»

Men med glädje sade hon till gubben:
»Paavo, Paavo, tag med fröjd till skäran!
Nu är tid att leva glada dagar,
nu är tid att kasta barken undan
och att baka bröd av råg allena.»

Paavo tog sin hustrus hand och sade:
»Kvinna, kvinna, den blott tål att prövas,
som en nödställd nästa ej förskjuter.
Blanda du till hälften bark i brödet,
ty förfrusen står vår grannes åker!»


--------------------------------------------------------------------------------
PS: Hvilken kuldeperiode skriver Johan Ludvig Runeberg om?
Vel, selv var han født 5. februar 1804 i Jakobstad, død 6. mai 1877 i Borgå, og var en finsk, svenskspråklig forfatter og dikter. Det mest sannsynlige er at han skriver generisk om det finske bønder var blitt vel kjent med gjennom den lille istid i århundrene før; uår og frost og nød, altså: nådeløse naturlige variasjoner der Vårherre lenge hadde ansvaret før Michael Mann & De.....
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Jostemikk

Takk for historien om bonden Paavo, Tele! Der var beskrevet både godt og vondt, klokt og uklokt. :D
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Ewer Gladblakk.

#19
Så langt får historiene her (og kansje ikke minst andre adskillig grimmere ellers) meg til å tenke litt på at svart og hvitt egentlig ikke er farger, og kansje mest egner seg til å male bilder av sebraer med, og så at både ens egne og kansje andres tanker er som å hviske en liten hemmelighet til en sommerblomst eller en istapp, som snart er visnet eller smeltet bort...

Takk til Telehiv og Jostemikk m/fler! :)
Løft kun ett bein om gangen.....ellers går du bare på snørra!

Telehiv

#20
Jeg har lyst til å ikke bare håne tulleforskningen (som jeg har underholdt med litt en stund her), men også snakke litt rundt reelle faglige problemstillinger.

Da vil jeg gjerne trekke fram argumentene til Dr. van Andel, som jeg først introduserte på forskning.no, men som selvsagt ble sabotert totalt av de faste forumtrollene, slik at vi aldri fikk noen fruktbar debatt rundt hans interessante arbeid. Her er en kortversjon av de forholdene jeg omtalte da dette arbeidet først kom:

Dr. van Andels avkledning av drivhuspåstandene i nytt arbeid

Dr. Noor van Andel, tidligere forskningsleder ved Akzo Nobel, kom på nyåret ut med et paper som viser at alle tilgjengelige data pr. i dag motbeviser påstandene om at drivhusgasser har indusert global oppvarming eller "klimaendringer". Hans argumentasjon er på mange måter "klassisk", men det er jo etterhvert et avvik (!) i dagens IPCC-styrte retorikk.

Han viser til at de omfattende anstrengelsene som er foretatt for å bringe computermodeller og observasjoner i samsvar (for å bevise drivhuseffekten), merkelig nok har foregått bare ved å justere dataene istedenfor å justere modellene ("strangely only by adjusting the measurements instead of adjusting the models") – med andre ord: med uvitenskapelige metoder.

I stedet finner Dr. van Andel at havoscillasjoner og kosmisk stråleteori (Svensmark et al) er det som best forklarer klimaendringer.

Når det gjelder CO2 og klimaendringer skriver van Andel at det er vist at det tropiske Stillehavs overflatetemperaturanomalier er nært kongruent med globale temperaturanomalier, og det i over et hundreår. Når vi forstår kjølemekanismene over tropisk stillehav, og spesielt dets CO2-avhengighet, kan vi trekke konklusjoner mht. global CO2-sensitivitet.

Det er vist at nedkjølingen i tropene, eller "trade wind belt", foregår ved dyp konveksjon, dvs. ved noen få tusen konsentrerte tropiske stormer som fører med seg all sensibel og latent varme sopt opp av "trade vindene" helt opp til tropopausen. Fysikken rundt dyp konveksjon har vært beskrevet siden 1958 og er basert på sunn termodynamikk og stedlige målinger.

Temperaturtrendene i den høye atmosfæren det siste halve hundreår er svært negative, og begynner i denne høyden der konveksjonen rekker. Det betyr at mer CO2 har en kjøleeffekt snarere enn en varmeeffekt. Skytopper stråler mye mer intenst enn den tynne luften i denne høyden. Her ligger årsaken bak kjølingen, like mye som CO2 øker.

Denne kjøletrenden motsier fullstendig "greenhouse-gas-induced-global-warming"- teorien, men er i samsvar med økende dyp konvensjon. Justeringer av disse temperaturdataene for å bringe dem mer på linje med klimamodellene fører til "unphysical conditions and processes".  

Responsen fra den øvre atmosfæretemperaturen på vulkanutbrudd passer også inn i dyp konveksjonsteori, men ikke i mainstraim-teorien.  Dermed , sier van Andel, at to andre parametre er årsaken til kilmaendringer:
- ENSO (El Nino Southern Oscillation) som er en stor endring i kaldtvannet som kommer opp langs kysten av Sør-Amerika og som korrelerer godt med kortperiodiske klimaendringer, og
- endringer i intensiteten i hard, dypttrengende Galaktisk Kosmisk Stråling (GCR, Galactic Cosmic Radiation), som er veldokumentert gjennom 10Be deposits og 14C-nivåer og korrelerer svært godt med langsiktige klimaendringer inkludert istider.

Van Andel konkluderer at klimaendringer ikke er forårsaket av drivhusgasser ("My conclusion is that climate changes are not caused by greenhouse gases").

For dere som vil vite mer om van Andels beskrivelse av siste varmeperiode sier han at den startet i 1976 med "det store klimaskiftet" (som er veldig likt det jeg selv har beskrevet i flere innlegg rundt om).

Han sier at trenden egentlig stoppet i 1999 men at klimaet forble varmt til 2010. Van Andel sier at i varmeperioden 1979-2009 med "det store klimaskiftet", så er ikke bare den varme overflatetrenden høyere, men kjøletrenden i den høye tropiske troposfæren er også tydeligere uthevet. Vi ser til og med en kjøletrend 1979-2009 som erstatter en varmetrend 1958-2009 i den tropiske 500-800 hPa-høyden.

Mer CO2 kjøler klimaet (ved konveksjon)?!
Vi kan iht. van Andel til og med konkludere at mer CO2 kjøler klimaet, fordi det kjøler de øvre regionene der den dype konveksjon rekker, øker den effektive "lapse rate'n" over hele høyden med 0.35 K/dekade, over 2 dekader og 12 km som betyr 0.07*2/12=0.012 K/km (altså ikke mye, men vi ser i tabellen at en 0.1 K/km lapse rate økning ved SST -302K øker konveksjonstoppen 1.5 km). Så denne CO2 kjøletrenden over 2 dekader bringer konveksjonstoppen 1.5 km/0.1*0.012=180 m høyere, som ikke er neglisjerbart. 

Denne atferden har vært et problem for mange, siden det motsier "global-warming-by-greenhouse-gases"-teorien. Følgelig har det vært en stor aktivitet i gang for å bringe modeller og observasjoner i samsvar, men merkelig nok bare ved å justere dataene istedenfor å justere modellene ("only by adjusting the measurements instead of adjusting the models").

Her ligger selvsagt kildene for det mange våkne kritikere er nær ved å kalle "reinspikka svindel" rundt modellbruk, og godt forståelig!

Van Andels arbeid konkluderer derfor slik:
Dagens klima skyldes en forlengelse av den siste interglaciale periode, mer enn 10.000 år, pga. et lavere nivå av GCR (galactic cosmic rays) som opprettholder et lavt skydekke, lav albido, mer absorbert solskinn, og et behagelig klima. I det svært lange løp trenger vi ikke bekymre oss for CO2 eller global oppvarming, men heller for høyere GCR aktivitet og global nedkjøling, for vi kan jo ikke påvirke GCR-aktivitet, som kommer fra aktive svarte hull og imploderende supernovaer.

Ville vært morsomt å høre om noen andre har kommentarer til dette?

Link: http://climategate.nl/wp-content/uploads/2011/02/CO2_and_climate_v7.pdf

PS: Van Andel in Memoriam
Vær obs på at van Andel trist nok døde ikke så lenge etter denne publikasjonen, 19. april 2011, se f.eks. denne minnebloggen som også har en grundig faglig kommentar til hans virke: 

http://pielkeclimatesci.wordpress.com/2011/05/01/guest-post-by-marcel-severijnen-in-memory-of-noor-van-andel/

I denne minnebloggen summeres forøvrig hans siste arbeid slik han selv konkluderer i artikkelen:

Climate change are only marginally affected by greenhouse gases. The main heat transfer process is convection, which strongly increases with the temperature at the surface. Climate change is caused by changing ocean currents, and in the long run by changes in galactic cosmic rays.


Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Telehiv

#21
Klimaservice eller klimaforvirring?

Vil trekke fram Olav Kvalheim en gang til, og vise til artikkelen "Klimaservice eller klimaforvirring?" i BT 24. den oktober i år der han går i rette med Helge Drange om at det er på høy tid at alarmismeforskerne må revidere sine fremskrivninger om klimautviklingen:

http://www.klimarealistene.com/web-content/KlimaserviceEllerKlimaforvirring.jpg
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Bebben

#22
Knallgodt innlegg av Kvalheim. Han har tydeligvis en stor evne til å syntetisere, sammenfatte, og uttrykke mye med få ord.

Faren er muligens at det kan gå menigmann, som ikke har fulgt klimadebatten så tett som det vi har gjort, hus forbi hva det faktisk er han sier og hvor godt han sier det. Med tanke på menigmann hadde jeg satt pris på om Kvalheim kunne ha drevet litt mer utstrakt folkeopplysning om modeller, hva som ligger i begrepet og hva de kan brukes til, for ikke å snakke om hva de ikke kan brukes til. Men bevares, tilgangen på spalteplass i BT er nok begrenset.

Han refererer ellers til Dranges utspill i valgkampen 2009 her, det som i mediene fikk navnet "klimabomben" (nei det var ikke meg som fant på det!) "Klimabomben" viste seg å stamme fra en upublisert modellkjøring, men ble av journalister presentert som om det var observerte sannheter. I den forbindelse sendte Ufaufa en e-post til Bjerknessenteret og spurte om dokumentasjon. Han ble da henvist til en "pre-publish" site med opplysninger om modellkjøringen.

Muligens på grunn av dette og debatten på AD(?) offentliggjorde Bjerknessenteret en presisering på sine nettsider om at det dreide seg om en modellkjøring. Men så vidt jeg husker (jeg kan ta feil her) ble ikke denne presiseringen publisert i pressen.

Ikke noe annet sted enn på AD så jeg ellers noen i norsk offentlighet som fant det problematisk at "Klimabomben" sorterte i Dagsavisen under kategorien "Valg 2009" - Valgfakta".

Drange har i likhet med Gavin Schmidt fått pris for sin "formidling" av vitenskap. Men det spørs om han ikke heller skulle hatt en pris for den mest hysteriske sammensausingen av vitenskap, mediehype og politikk.

-----------
Redigert - en setning hadde havnet på fullstendig galt sted.
Baby, it's getting hot outside! Send for Greenpeace!

seoto

Jeg vil gjerne "bumpe" denne tråden som ble startet av Telehiv for akkurat halvannet år siden, hans første innlegg. Her tas også dette emnet opp:
Mer CO2 kjøler klimaet (ved konveksjon)?!

Vi har så mye viktig og god informasjon samlet på forumet, men dessverre forsvinner mye av informasjonen i vrimmelen av nye innlegg.
Noen ganger er løgnen for stor til at man kan få øye på den.
Og når man ikke kan se at det er en løgn, velger man naturlig å tro på den.

Obelix

Bra bumping   ;D

Telehiv:
SitatMer CO2 kjøler klimaet (ved konveksjon)?!
Vi kan iht. van Andel til og med konkludere at mer CO2 kjøler klimaet, fordi det kjøler de øvre regionene der den dype konveksjon rekker, øker den effektive "lapse rate'n" over hele høyden med 0.35 K/dekade, over 2 dekader og 12 km som betyr 0.07*2/12=0.012 K/km (altså ikke mye, men vi ser i tabellen at en 0.1 K/km lapse rate økning ved SST -302K øker konveksjonstoppen 1.5 km). Så denne CO2 kjøletrenden over 2 dekader bringer konveksjonstoppen 1.5 km/0.1*0.012=180 m høyere, som ikke er neglisjerbart. 

Denne atferden har vært et problem for mange, siden det motsier "global-warming-by-greenhouse-gases"-teorien. Følgelig har det vært en stor aktivitet i gang for å bringe modeller og observasjoner i samsvar, men merkelig nok bare ved å justere dataene istedenfor å justere modellene ("only by adjusting the measurements instead of adjusting the models").

NASA har de siste månedene kommet med egne uttalelser som nå sier det samme! Nemlig at CO2 i øvre del av atmosfæren bidrar til å få varmen UT av vår atmosfære! - Ikke slik som klima-alarmistene hevder, at den bidrar til oppvarming!
Så nå faller alarmistenes korthus. Desverre for vår hjemlige klimadebatt, så nekter norske medier plent å rapportere dette. Ikke nok med at de nekter, de leter iherdig etter å skape nye vinklinger, slik som innsalg fra Nord-Norge igår på tv-nyhetene.  De insinuerer at årets varme mai-måned skyldes klimaendringer!  Herunder implisert- menneskeskapte klimaendringer!  Norske medier er i aktiv fornektelses-modus. Defor bra at seoto bumper Telehiv's innlegg! Dette må  gjentas i MSM sine fora, dere   ;)
No fear for the real men! No hope for the scared!

Spiren

Det er ikke noe farligere i verden enn opprigtig uvitenhet og pliktoppfyllende dumhet.
Martin Luther King.

Jostemikk

Sitat fra: Spiren på juni 12, 2013, 23:32:30 PM
John R. Christy
The University of Alabama in Huntsville
Alabama State Climatologist

http://www.globalwarming.org/wp-content/uploads/2013/05/ChristyJR_130530_McKinley-PDF-of-PPT.pdf

Takk for denne fra Christy, Spiren! Jeg kopierte bildene av fire interessante grafer. Kan være greit å ha dem liggende her for enkel tilgang.

[attachimg=1]

[attachimg=2]

[attachimg=3]

[attachimg=4]

Det vi ser er at alarmistene ikke har noe som helst å fare med. I realiteten er også temperaturutviklingen like kjedelig som statistikken grafene over viser. Det vil si at den i den uvirkelige verden, den Hansen, Jones, Mann et al har lagt klamme klimahender på, er den spennende for folk som liker actionfylte eventyr.

Som jeg tonyb nevnte et eller annet sted, så er hele opplegget med "global" temperaturutregning aldeles idiotisk. Han sammenlignet det med å regne gjennomsnittet av alle verdens telefonnumre. Han påsto han hadde gjort det, men da han slo det, svarte ikke alarmisten han forsøkte kontakte...
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

stjakobs

Jeg vet ikke om dette har vært linket tidligere, men har forklart seg for "Senate Energy, Environment & Telecommunications Committee" den 26. mars 2013. Her er både et radiointervju og video av selve senatshøringen. Han tar med det meste:

http://itsrainmakingtime.com/dr-don-easterbrook-data-dogma-discovery/
"IPCC is a four letter word."

Spiren

I det storflommen i England fortsetter å ramme stadig nye områder, advares det nå om svært kraftig vind og enorme nedbørsmengder i løpet av de neste dagene.

Hva med 1929/1930?http://notalotofpeopleknowthat.wordpress.com/2014/02/09/so-what-about-1929-julia/
Det er ikke noe farligere i verden enn opprigtig uvitenhet og pliktoppfyllende dumhet.
Martin Luther King.

Spiren

Sitat fra: Spiren på februar 13, 2014, 10:35:43 AM
I det storflommen i England fortsetter å ramme stadig nye områder, advares det nå om svært kraftig vind og enorme nedbørsmengder

The floods weren't anyone's fault, for Heaven's sake

SitatUnderstandably, we want to apportion fault. It seems somehow necessary for suffering on this scale to be someone's responsibility. Some blame the Environment Agency and its hapless head, Chris Smith. Others blame government cuts. Still others blame EU regulations. A few blame global warming. One batty councillor blames gay marriage

No man-made devastation comes close to what the planet regularly does on its own. Pick any anthropogenic catastrophe you like: the extinction of the dodo, Chernobyl, Exxon
Valdez, the Pacific Garbage Gyre. None of them is a patch on what nature can do unaided.

We like to believe that we control our destiny. We rage against the sense that we are in the grip of larger forces, "as flies to wanton boys". In that rage, we lash out at identifiable human-shaped objects. Our remote ancestors went so far as to slaughter each other on altars in their attempts to control the weather. The Green Party today is less demanding: it wants only to purge the government of all officials and ministers who disagree with it. Neither form of sacrifice makes a difference. The rain it raineth every day.

http://blogs.telegraph.co.uk/news/danielhannan/100260343/the-floods-weret-anyones-fault-for-heavens-sake/
Det er ikke noe farligere i verden enn opprigtig uvitenhet og pliktoppfyllende dumhet.
Martin Luther King.