Forståelsen av Sola

Startet av Amatør1, august 13, 2011, 22:47:21 PM

« forrige - neste »

Amatør1

Denne tråden plukker opp hansken fra tråden med samme navn som ble startet 30. Aug 2009 på AD (Aftenposten Debattsentral). Hensikten med tråden er å følge med på solaktiviteten, både fordi det er viktig i seg selv, men også fordi det er et sentralt tema i klimadebatten.

Solflekktellinger

Solflekktellinger er en viktig måte å måle solaktiviteten på. Vi har tall fra 400 år tilbake som viser variasjonen i solaktiviteten. Tallene etter 1849 er noe mer komplette, men vi har også gode data fra samtlige år på 1600 og 1700 tallet.Sola har åpenbart endel å si for klimaet på jorda. All energi vi har kommer fra Sola. Men de lærde strides om hvor mye sola påvirker. Men hvor lærde er egentlig de lærde? Hvis vi ser på f.eks. noen av NASA sine uttalelser om solaktiviteten de seinere år, finner vi at de som skulle være lærde faktisk famler i blinde. Vi vet mindre om solaktiviteten enn vi trodde.

At politikere og andre idag ikke har varierende solaktivitet i sin bevissthet ifbm. klimadebatten er uforståelig. Å avskrive Sola som en vesentlig faktor vitner bare om selvsikkerhet fundamentert i manglende kunnskap og uforstand.

Med vedvarende lav solaktivitet er det er økende grad av sannsynlighet for at vi står framfor et kjøligere klima istedet for et varmere klima. Hvis en mener noe med føre-var-prinsippet så må en ta dette med i kalkulasjonene. Dagens politikere feiler fundamentalt på dette punktet. De har skutt seg selv i foten ved å politisere forskningen, og får dermed ikke lenger uavhengige råd fra forskermiljøene.

Jeg vil følge opp dette åpningsinnlegget med en aktuell rapport om solaktiviteten i August 2011.
It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to

Amatør1

Dagens sol er fullstendig fri for solflekker. Dette bidrar til fortsatt meget lave tall i solaktiviteten, idét vi nå er halvannet år inn i solsykel 24 (SC24).Oppdatert kurve for solaktiviteten (solflekkdata) 9. August 2011Solflekktallene ligger milevis bak "konsensus-prediksjonen" fra SC24-panelet (Rmax=90, rød kurve).  Som nevnt flere ganger tidligere på AD ligger min prediksjon fra April 2008 fortsatt godt an, Rmax=42  8) . Det er den blå kurven (13 måneders middel) som er den interessante.

It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to

Jostemikk

Jeg er veldig glad for at du tar opp dette,, og følger på med oppdateringer, Amatør1. Sola, våre to store gasskjemper i solsystemet, og disse innvirkning på havstrømmer, skyer og annet er et begredelig kapittel når man snakker om IPCC. Og sannelig virker det som om det er en god del "mainstream" her i Norge som har et kors å krabbe til når det gjelder vår danske venn og astrofysiker, Henrik Svensmark. Først utførte jo danskene selv et laboratorieforsøk som i stor grad bekreftet hans teorier, og sannelig ser det ut til at fysikerne ved CERN etter hvert (når politikken er hensynstatt) kommer med ytterligere bekreftelser.

Jeg husker en gang en som sa: "Ta bort sola, så kan du se hvor mye klima du har igjen å leke med." Vi lever i spennende tider! :D
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Amatør1

Sitat fra: Jostemikk på august 13, 2011, 23:05:37 PM
Jeg er veldig glad for at du tar opp dette,, og følger på med oppdateringer, Amatør1.
Flott, jeg følger med og poster nyheter etter hvert som de er relevante. Bildene jeg postet tidligere er forresten "dynamiske" i den forstand at bildet av sola vil oppdatere seg hver dag, og kurven over solflekkmålinger oppdaterer seg i begynnelsen av hver måned. Så der er enkelt å følge med.

For den som vil ha litt mer oppløsning og flere detaljer i bildet, kan denne linken være grei
http://sdo.gsfc.nasa.gov/assets/img/latest/latest_2048_HMII.jpg

Legg merke til at det nå kommer en solflekkgruppe over horisonten, til venstre i bildet. De flekkene kommer til å bruke ca 14 dager på å nå motsatt horisont (til høyre).
It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to

Jostemikk

Det er vel ingen som sier at det ikke har påvirkning. ;)

Hvis du legger inn et ordmellomrom mellom siste skrevne ord og linken du legger ut, så blir den klikkbar. :D
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Amatør1

#5
Observér progresjonskurven for solaktiviteten i første innlegg i denne tråden, den er nylig oppdatert (det skjer automatisk i begynnelsen av hver måned).

Selv om vi har hatt noen solflekker de sisten dagene (ref. bildet av Sola som oppdaterer seg daglig), er det månedlige middelet i solflekktallene fortsatt svært lavt, og ser ut til å skyte under den røde prediksjonskurven. Med så lave solflekktall som vi har nå under SC24, blir variasjonene fra dag til dag ganske store. Signal/støyforholdet blir på en måte dårligere, og dette gjør det vanskelig å være sikker på hva som vil skje framover. Men at aktiviteten forblir meget lav i forhold til siste halvdel av 1900-tallet er hevet over tvil.

En annen graf over samme tema, er denne som Leif Svalgaard vedlikeholder, solflekktallene er den nederste kurven, siden 2008, dvs. helt på tampen av SC23.
It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to

Amatør1

Jeg legger inn et nytt innlegg i denne tråden, med påminning om at grafen i åpningsinnlegget nå er oppdatert til og med November. Som det framgår, har solflekktallene økt betraktelig de siste par månedene, og nå ligger faktisk nivået på (det mange ganger reduserte) predikterte max-nivået for solsykel 24.

Men: Disse tallene inneholder mye "støy". Lave solflekktall er spesielt utsatt. Det er å forvente at kurven vil svinge opp og ned ganske mye. Det er den glattede kurven (13 måneders middel) som skal sammenlignes med prediksjonen.

Til sammenligning kan vi vise til solflekktallene for solsykel 6 (Desember 1810 - Mai 1823), altså under Dalton Minimum:Som det framgår er "støyen" i de månedlige middelverdier (blå kurve) svært stor i forhold til det løpende 13-måneders middel (rød kurve) for slike små sykler.
It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to

Jostemikk

Dette blir spennende å følge, Amatør1. Jeg har en teori om solaktivitet og hva som skjer med isen i Arktis. Har jeg rett, og sola fortsetter slik den nå stevner, blir det brukbart skøyteføre nordpå i vinter. Ha! Der la jeg hodet på blokka! ;D
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Amatør1

#8
Vi bør fortsette å holde øye med Sola, selv om vi nå er ute av minimumsperioden mellom sykel 23 og 24, og solaktiviteten er for oppadgående.

Det at solaktiviteten er stigende skal vi ikke la oss lure av, for det skjer jo hver gang i "11-års syklusen" (som bare er 11 år i gjennomsnitt i de seinere år). Spørsmålet er heller om hvordan aktiviteten er i forhold til tidligere sykler, men det er også enda mer fundamentale spørmål:

The L&P minimum?

SitatDr. Leif Svalgaard says that if indeed we've hit solar max (as may be indicated by the polar field flip), the fields would have a chance to charge creating the potential for a Carrington-style event in SC25..

En eventell Carrington-event er ikke å spøke med....
Major drop in solar activity ahead, scientists say

SitatAs the current sunspot cycle, Cycle 24, begins to ramp up toward maximum, independent studies of the solar interior, visible surface, and the corona indicate that the next 11-year solar sunspot cycle, Cycle 25, will be greatly reduced or might not happen at all.

Research results, at the 2011 annual meeting of the Solar Physics Division of the American Astronomical Society at New Mexico State University in Las Cruces, suggest familiar sunspot cycle might be shutting down for a while.

Solar activity, including sunspot numbers, rises and falls about every 11 years, which is half of the Sun's 22-year magnetic interval since the Sun's magnetic poles reverse with each cycle.

Frank Hill, associate director of the NSO's Solar Synoptic Network is the lead author on one of three papers on these results being presented at the meeting. Using data from the Global Oscillation Network Group (GONG) of six observing stations around the world, the team translates surface pulsations caused by sound reverberating through the sun into models of the internal structure. One of their discoveries is an east-west zonal wind flow inside the sun, called the torsional oscillation, which starts at mid-latitudes and migrates towards the equator. The latitude of this wind stream matches the new spot formation in each cycle, and successfully predicted the late onset of the current Cycle 24. Hill explained:

SitatWe expected to see the start of the zonal flow for Cycle 25 by now, but we see no sign of it. This indicates that the start of Cycle 25 may be delayed to 2021 or 2022, or may not happen at all.

In the second paper, Matt Penn and William Livingston see a long-term weakening trend in the strength of sunspots. They predict that by Cycle 25 magnetic fields erupting on the Sun will be so weak that few if any sunspots will be formed. Spots are formed when intense magnetic flux tubes erupt from the interior and keep cooled gas from circulating back to the interior. For typical sunspots this magnetism has a strength of 2,500 to 3,500 gauss (Earth's magnetic field is less than 1 gauss at the surface); the field must reach at least 1,500 gauss to form a dark spot.

Using more than 13 years of sunspot data collected at the McMath-Pierce Telescope at Kitt Peak in Arizona, Penn and Livingston observed that the average field strength declined about 50 gauss per year during Cycle 23 and now in Cycle 24. They also observed that spot temperatures have risen exactly as expected for such changes in the magnetic field. If the trend continues, they say, the field strength will drop below the 1,500 gauss threshold and spots will largely disappear as the magnetic field is no longer strong enough to overcome convective forces on the solar surface.

[...]

Speaking of the results of the three studies, NSO's Frank Hill said:

   
SitatIf we are right, this could be the last solar maximum we'll see for a few decades. That would affect everything from space exploration to Earth's climate.
It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to

seoto

SitatEn eventell Carrington-event er ikke å spøke med....

Nei, det vil det sannelig ikke være - i vår elektroniske verden.

Even more disconcerting, telegraph systems worldwide went haywire. Spark discharges shocked telegraph operators and set the telegraph paper on fire.
Noen ganger er løgnen for stor til at man kan få øye på den.
Og når man ikke kan se at det er en løgn, velger man naturlig å tro på den.

Amatør1

meget interessant graf over solsykel-lengder som funksjon av tid. Lange sykler er gjerne forbundet med lav solaktivitet i påfølgende sykel, og motsatt.

It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to

Jostemikk

Jeg er ikke helt sikker på at jeg forsto dette, Amatør1. Går det mot en lang periode med lav solaktivitet?
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Amatør1

Det grafen viser (rød kurve) er varigheten målt i år på de såkalte 11-års solsyklene, tilbake til 1860. Som det framgår er faktisk 11 år en nokså utypisk varighet. På 1800-tallet var solsyklene gjennomgående lengre enn 11 år, mens på 1900-tallet har solsyklene gjennomgående vært kortere og mer intense.

Men nå har det skjedd noe nytt. Solsykel 23 som vi avsluttet for et par år siden, var langt mer langvarig enn de typiske syklene de siste ~100 år.

Sammenhengen er at en lang sykel gjerne følges av en ny sykel med lav aktivitet. Det kan altså være en indikasjon på at nåværende sykel 24 vil bli preget av lav aktivitet. Om sykel 24 også blir lang er vel for tidlig å si, men som du ser har dette en tendens til å "klumpe seg", og da ligger vi an til lav solaktivitet også i sykel 25.
It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to

Jostemikk

Da går vi spennende tider i møte, Amatør1, for PDO og ENSO er i negativ fase, og det vil de være i 25 år til. Legger man til at Atlanterhavsoscillasjonene også er i ferd med å gå i negativ fase, skal du ikke se bort fra at Humlum et. al får ganske så rett i sin prediksjon om kraftig temperaturnedgang.

Om 20 år legger man nok Hansens klimamodeller til grunn for å spå en ny istid. ;D
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Amatør1

#14
Stort utbrudd på Sola

WUWT: Major X class solar flare
Solar Reference Page: http://wattsupwiththat.com/reference-pages/solar/

http://spaceweather.com/

X-FLARE: Departing sunspot 1402 unleashed an X2-class solar flare today, Jan. 27th, at 18:37 UT.
The explosion also produced a spectacular coronal mass ejection (CME) (klikk på linken for animasjon)
http://spaceweather.com/images2012/27jan12/cme_c2.gif?PHPSESSID=6a3sg8p38vopr2hifedjreg6a5

Analysts at the Goddard Space Weather Lab say the cloud raced away from the sun at 2500 km/s or 5.6 million mph. The CME is not heading toward Earth, although it is too soon to rule out some kind of glancing blow on Jan. 28-29.

http://www.youtube.com/v/3uwojBpajIg?version=3&hl=en_US
What If the Biggest Solar Storm on Record Happened Today?
It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to