En forenklet versjon av CO2-molekylets krumspring og arbeidsoppgave

Startet av Jostemikk, januar 09, 2014, 15:11:37 PM

« forrige - neste »

Okular

Sitat fra: torewiik på januar 11, 2014, 21:55:48 PM
Det slik jeg også oppfatter situasjonen (og prøvde å få svar på i et par innlegg over), eller sett på en annen måte - økt temperatur i atmosfæren over jorden pga infrarød stråling fra sola vil redusere varmestrømmen  fra jorda og dermed øke temperaturen på bakkenivå. Omtrent på samme måte som om man erstatter en kald yttervegg med temperatur 0 grader med en mindre kald vegg med temperatur 5 grader så vil romtemperaturen som kanskje var 20 grader øke til feks 21 grader. Det totale strålingsregnskap vil vel være avhengig av varme flaters temperatur opphøyd i fjerde minus den kalde flates temperatur opphøyd i fjerde.

Eller er dette et feil resonnement?

Ja, det er et feil resonnement. Jeg kan prøve kjapt å forklare hvorfor.

Dersom du har en lukket glassboks og lar sola stråle inn mot bunnflaten av boksen, så vil bunnflaten varmes opp. Denne vil i sin tur varme opp lufta inne i boksen. Denne lufta slipper imidlertid ikke ut av boksen. Så energi hoper seg opp. Temperaturen øker. Og følgelig blir temperaturdifferansen tilbake til bunnflaten mindre enn den ellers ville vært. Dette fører i neste omgang til at energien fra sola hoper seg opp i bunnflaten, fordi den ikke klarer å unnslippe like fort som ved starten. Den varmes altså opp.

I samspillet jordoverflaten/atmosfæren vil ikke dette kunne skje. Dette skyldes det enkle faktum at atmosfæren står fritt til å utvides oppover. Den oppvarmede overflatelufta vil alltid ha et sted å unnslippe til. Det finnes intet lokk. Atmosfærens temperaturgradient fra overflaten til tropopausen er satt av den adiabatiske lapsraten. Uansett hvor mye energi som måtte hope seg opp i atmosfæren vil ikke denne kunne endres uten videre. Den avhenger nemlig kun av 1) atmosfærens spesifikke varmekapasitet, 2) jordas tyngdeakselerasjon og 3) vannets frigivelse av latent varme i luftsøylen. Den har ingenting med atmosfærens strålingsegenskaper å gjøre ...

Mer CO2 i atmosfæren KAN IKKE gjøre overflaten varmere.

torewiik

Javel, men i så fall - hvorfor vil et "lokk" av vanndamp (skyer) gi høyere nattetemperatur enn om lokket fjernes?

torewiik

Et kaldt objekt kan ikke varme opp et varmt objekt (helt enig), men dersom det kalde objektet av andre årsaker blir varmere, hvorfor vil det ikke da redusere nedkjølingen av det varne objektet?

Okular

Sitat fra: torewiik på januar 13, 2014, 17:06:11 PM
Javel, men i så fall - hvorfor vil et "lokk" av vanndamp (skyer) gi høyere nattetemperatur enn om lokket fjernes?

Om natta får ikke jordoverflaten varmetilførsel. Da kjøles både den og atmosfæren ned, overflaten til atmosfæren og verdensrommet, atmosfæren til verdensrommet. Primært skjer dette ved stråling (konveksjon sliter uten aktiv oppvarming av overflaten.)

Med skyer til stede og/eller vanndamp (høy luftfuktighet) skjer den atmosfæriske avkjølingen til verdensrommet langt saktere enn uten skyer og/eller en tørr atmosfære. Grunn(er): mindre tempgradient opp luftsøyla samt større varmekapasitet for lufta. Følgelig vil overflatens avkjøling til atmosfæren gå tilsvarende saktere. Til ethvert gitt tidspunkt vil den målte overflate- (og atmosfære)temperatur da være høyere enn om avkjølingen gikk fortere.

Okular

Sitat fra: torewiik på januar 13, 2014, 17:11:41 PM
Et kaldt objekt kan ikke varme opp et varmt objekt (helt enig), men dersom det kalde objektet av andre årsaker blir varmere, hvorfor vil det ikke da redusere nedkjølingen av det varne objektet?

Det vil redusere nedkjølingen av det varme objektet. Når dette avkjøles.