Global temperatur i dette årtusenet og litt til

Startet av Jostemikk, desember 04, 2013, 14:20:29 PM

« forrige - neste »

Jostemikk

Dette er en av de to satellittseriene, og den viser kort og godt temperaturutviklingen vist som avvik fra normalen. Den er gjeldende for hele det årtusenet vi nå befinner oss i.

[attachimg=1]
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Jostemikk

Dette er en litt lengre serie. Øyeblikkelig 18 år med månedlige data.

[attachimg=1]
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Telehiv

Sitat fra: Jostemikk på desember 04, 2013, 14:30:37 PM
Dette er en litt lengre serie. Øyeblikkelig 18 år med månedlige data.

[attachimg=1]

Det er ett spørsmål som slår meg hele tiden:

Med disse soleklare bevisene for at der har ikke vært, og er ikke noen unormal oppvarming eller klimatendens i vår tid, hvordan er det mulig at en hel vitenskapelig verden fremdeles står og bivåner en pillråtten, alarmistisk klimabande herje fritt uten å gripe inn?

Hele klimahysteriet er jo bare en endeløs rekke av misbruk av data og statistikk, rene spekulative påfunn som endres etter hvert som de avsløres som tøv,  og en vedvarende tramping på all forskningsetikk. 

Der er egentlig bare to forklaringer:

1. De råeste maktpolitikerne/overnasjonale maktinstitusjonene (FN, Verdensbanken/IMF, osv.) i allianse med visse grupperinger innen storkapitalen ser seg tjent med at dette fortsetter
2. Media bryr seg ikke om retning på sensasjonsmakeriet så lenge de skremmer folk til større mediekonsum (les: inntekter til seg selv), snur saken lager de bare sensasjon av det...

Opp mot dette kan en hel strøm av fakta og seriøse innsigelser lite gjøre....   
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

seoto

Sitat fra: Telehiv på desember 04, 2013, 15:03:23 PM
Der er egentlig bare to forklaringer:

1. De råeste maktpolitikerne/overnasjonale maktinstitusjonene (FN, Verdensbanken/IMF, osv.) i allianse med visse grupperinger innen storkapitalen ser seg tjent med at dette fortsetter
2. Media bryr seg ikke om retning på sensasjonsmakeriet så lenge de skremmer folk til større mediekonsum (les: inntekter til seg selv), snur saken lager de bare sensasjon av det...

Opp mot dette kan en hel strøm av fakta og seriøse innsigelser lite gjøre....

I et annet innlegg på forumet vårt, Klimatupplysningen med viktig sak, vises det til et gjesteinnlegg av Lars Bern. Han kommer snart ut med en bok der han tar bl.a. Club of Rome nærmere i øyesyn. I hans gjesteinnlegg skriver han:

SitatI skriften Den Första Globala Revolutionen skriver Romklubben att: Demokrati är inte ett universalmedel. Den kan inte ordna allt och den är omedveten om sina egna begränsningar. Detta faktum måste tas itu med utan omvägar. Hur respektlöst det än må låta, är demokratin inte längre väl lämpad för de frågor som väntar. Komplexiteten och den tekniska karaktären på många av dagens problem tillåter inte alltid valda representanter att göra kompetenta beslut vid rätt tillfälle [min uth.].

Det er vel innsnevringen av demokratiet vi nå ser skje, der de "valgte" politikerne får mindre og mindre innflytelse over hvordan vårt land skal styres. De henger i sine tråder og spreller når de får beskjed.
Noen ganger er løgnen for stor til at man kan få øye på den.
Og når man ikke kan se at det er en løgn, velger man naturlig å tro på den.

Jostemikk

Sitat fra: Telehiv på desember 04, 2013, 15:03:23 PMDer er egentlig bare to forklaringer:

1. De råeste maktpolitikerne/overnasjonale maktinstitusjonene (FN, Verdensbanken/IMF, osv.) i allianse med visse grupperinger innen storkapitalen ser seg tjent med at dette fortsetter
2. Media bryr seg ikke om retning på sensasjonsmakeriet så lenge de skremmer folk til større mediekonsum (les: inntekter til seg selv), snur saken lager de bare sensasjon av det...

Opp mot dette kan en hel strøm av fakta og seriøse innsigelser lite gjøre....

Punkt 1 er så vidt jeg forstår helt korrekt. Vi blir tappet for rettigheter og penger, samtidig som vi blir utsatt for en solid dose lydighetstrening.

Punkt 2 og media er jeg mer tvilende til. Du kan i realiteten skyve hele punkt 2 inn under punkt 1. MSM er ikke annet enn et skarpt våpen oligarkene benytter seg av.

SitatMed disse soleklare bevisene for at der har ikke vært, og er ikke noen unormal oppvarming eller klimatendens i vår tid, hvordan er det mulig at en hel vitenskapelig verden fremdeles står og bivåner en pillråtten, alarmistisk klimabande herje fritt uten å gripe inn?

Punkt 1 gir svaret. Bankene, e-tjenestene, MSM, alle de største organisasjonene som deler ut fredspriser til hverandre osv. er i realiteten ett og samme. The Matrix. De gir oss en illusjon, og den illusjonen danner grunnlaget for virkelighetsoppfatningen vår. Fra vugge til grav blir vi hjernevasket, og folk flest (tidsklemma som en mulig årsak) har ikke en eneste reell mulighet til å innse det som har skjedd.

I følge en ny undersøkelse faller norske skoleelever fullstendig i gjennom når de gjelder mattekunnskaper. Jeg tittet litt på noen av oppgavene som dannet grunnlaget for resultatet av undersøkelsen, og foruten å være banalt enkle, viste de en graf. Oppgaven dreide seg enkelt og greit om å kunne lese av et par enkle søyler for å finne verdier.

Er det utenkelig at for eksempel politikerne våre er minst like dumme, og at de grafene jeg la ut i de to forrige innleggene er helt umulig å forstå for dem? Har nevnt dette tidligere, men gjør det gjerne igjen. Vi lider/blomstrer alle under vår egen versjon av virkeligheten. Oligarkene har sannsynligvis gjort spriket mindre under årene med eksplosiv tilgang til opplysninger, men ingen har nøyaktig samme syn på ting. Selv kan jeg egentlig bare forsøke sammenligne andres virkelighetsoppfatning mot min egen. Har flertallet alltid rett, da særlig de med høyest akademisk utdanning, ser det virkelig ut til at jeg er i behov av elektrosjokk som daglig terapi. Minst.

Jeg tror det vi har sett i klimasaken, sett bort fra den opprinnelige politiske makten bak det, i stor grad kan skyldes gruppementalitet. Dette er virkelig interessant stoff, og den som har tid bør sette seg inn i en del av problematikken. Enkelte resultater viser at folk, til tross for at de vet de har rett, bøyer seg for flertallet og uttaler seg usant for ikke å skille seg ut. I enkelte tilfelle har dette gått så langt at det tyder på at det faktisk er mulig å mistolke egen uenighet, slik at man automatisk identifiserer den som enighet med flertallet/gruppen.

Hva er det oligarkene sier igjen? Massene er som myk leire i mine formende hender? Pravda? Njet. Brain washing? Yes.

Du har jo selv opplevd hva det vil si å ha baller nok til å opponere mot autoriteter på en utdanningsinstitusjon, Tele. Folk flest har ikke så stort mot som du utviste. De flyter bare med strømmen, og gjør det som er forventet av dem. De er så enkelt forutsigbare at jeg er sikker på at oligarkene har private vitsebøker om temaet som de leser fra under årlige oligarksammenkomster.

Verden er full av tilsynelatende paradokser, og de fleste av dem har vi blitt manipulert til å ikke nevne. De er trygt (for oligarkene) plassert i forbudssonen. Jeg skal gi deg et eksempel fra da jeg led meg gjennom kristendomsundervisningen på skolen, mens jeg i tankene forsøkte flykte til fisketurer eller perledykking.

Vi lærte historien om den eneste gangen da Jesus ble så sint at han benyttet fysisk makt mot andre mennesker. Det var den gang han kastet ut de jødiske pengevekslerne. Denne handlingen har han til felles med Adolf Hitler. Har noen en følelse av at dette er noe vi kan starte en saklig debatt om, der hovedpoenget er ment å dreie seg om den økonomiske utviklingen i Tyskland på 30-tallet etter at dette skjedde?

seoto har nevnt en tilsvarende problemstilling i forbindelse med det som skjer i Ungarn i disse dager. Responsen var laber. Så kan en argumentere for at det skyldes at slike temaer ikke skal debatteres på et forum som dette. Men denne argumentasjonen har til dels vært falsk. Det dreier seg i virkeligheten om at folk reagerer negativt når noen forsøker peke på ting som oligarkene har plassert i den nevnte forbudssonen. Husk at de samme ikke har hatt problemer med å navnsette et snes klimaklovner (slår til siden eller nedover), men blir svært så opphisset hver gang noen forsøker peke på hvorfor vi har fått så mange klimaklovner. Da fråder tastefingertuppene øyeblikkelig.

Jeg tror, men vet ikke sikkert, at vi har en hel barriere med tabuer å bryte ned før vi kan finne en plausibel årsak til hvorfor klimasaken fikk utvikle seg slik den gjorde. Skal vi klare det må vi gi hverandre så stort spillerom vi klarer. Problemet er så variert og komplisert at en må kunne anta at ei god ledestjerne vil være å erkjenne at alt henger sammen med alt.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Jostemikk

Verdt å merke seg etter de uendeligheter av alarmistiske forskningspublikasjoner og avisoverskrifter vi har blitt servert fra The Team og MSM de siste årene, er hva satelittmålingene forteller om temperaturutviklingen i den delen av Arktis de dekker. Eksemplet under viser de siste 19 år.

http://images.remss.com/data/msu/graphics/TLT/time_series/RSS_TS_channel_TLT_Northern%20Polar_Land_And_Sea_v03_3.txt

[attachimg=1]
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Telehiv

#6
Hehe,

her trekker du fram et av de beste eksemplene på hvorfor IPCC-banden lenge ikke har villet snakke så mye om temperaturer i Arktis, men fokusert ensidig på isutbredelsen - underforstått: for disse aktivistene betyr redusert isutbredelse et argument for deres globale oppvarmingshypotese (og underforstått igjen; selvsagt menneskeskapt).

Men isutbredelsen synes å påvirkes i større grad av andre forhold enn lufttemperatur:
- vindforhold (vind FRA polen brekker opp isen og driver den ut av Arktis)
- havsyklus (hvordan havstrømmene virker på isen fra undersiden)

Problemet med AGW-industrien er at de må holde seg unna både disse og andre klimasannheter for ikke å bli falsifiserte for åpen scene. 

PS: Direkte underholdende kan det uansett bli dersom Arktis fortsetter å fryse til i 2014 slik det har skjedd i 2013...
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten