Dagens klima link

Startet av Gloføken, november 05, 2011, 14:31:56 PM

« forrige - neste »

Jostemikk

Dette er kjempespennende, Tele! McIntyre er rene blodhunden når han først får overvær av uhumskheter. Når han først får los, går det til førstepremie hver eneste gang. ;)
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Telehiv

Et innspill til dagens klimalink:

forskning.no/miljø er en ny håpefull journalist i gang med kolportering av klimatøv:

Nå skal enda noen nye forskere lete fram sotpartiklene fra 1970-tallet (og metanet for godt mål) for å redde verden.
Det er vel ikke stort å si verken om disse forskernes åpenbart opplevde nærkontakt med Vårherre, og journalistens mangel på kritisk sans:

http://www.forskning.no/artikler/2012/januar/310726

Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Telehiv

Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

ebye

Sitat fra: Telehiv på januar 20, 2012, 22:22:45 PM
Sprekker den indre lojaliteten? NOAAs 2011 datasett helt i konflikt med IPCCs påstander om global oppvarming:

http://www.c3headlines.com/2012/01/new-noaa-data-debunks-establishment-science-msm-claim-of-dangerous-accelerating-warming.html

http://www.c3headlines.com/2012/01/noaas-2011-global-temperature-dataset-released-confirms-that-ipccs-global-warming-is-doa.html

Ho,Ho - dette er grunnleggende morsomt og interessant.  :)

CICERO er helt avhengig av NOAAs temperaturmålinger for å våge en liten figur på baksiden av KLIMA. Den er så liten at det knapt er mulig å se noen trend etter år 2000. Dette har jeg grublet på i flere år - nå er koden knekt.  ;)

Frykten for siste års utvikling er svaret. Når figuren er liten, kanskje ingen oppdager at det ikke er noen sammenheng mellom CO2-nivået og temperaturen? Ja, for dette visste de jo måtte komme en vakker dag.  8)

jarlgeir

Her har Donna Laframboise reflektert litt over hvordan journalister i USA aldri stiller spørsmål ved riktigheten av de mange lugubre påstander som kommer fra grønne lobbyister. Alt som kommer fra de grønne later til å bli tatt for god fisk - alltid!

http://nofrakkingconsensus.com/2012/01/20/the-pipeline-the-jobs-the-media/

Vårt hjemlige problem av samme art later til å være en liten del av et større globalt problem.

It's the sun, stupid!

seoto

Dette er egentlig ikke en klimalink. Kanskje de blir arvtakeren til IPCC for å holde verdens befolkning på tå hev med åpen lommebok?

IPBES

SitatIPBES stands for 'Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services'. IPBES will be an interface between the scientific community and policy makers that aims to build capacity for and strengthen the use of science in policy making.

Lyder dette kjent?

 
Noen ganger er løgnen for stor til at man kan få øye på den.
Og når man ikke kan se at det er en løgn, velger man naturlig å tro på den.

Jostemikk

Bra, seoto! Da ser vi at Teles bekymring angående dette har vært svært velbegrunnet. Jeg har diskutert dette med artsmangfold med en forsker, (biolog) og innad i fagmiljøet synes hysteriske tilstander å råde. Dermed er vi tilbake til det samme som vi har sett ellers i klimahysteriets tidsalder. Pengene til prosjekter ligger i alarmismen, ikke fornuften.

Jeg har forøvrig spurt biologen om hva som er den største direkte trusselen mot artsmangfoldet her til lands, naturraseringen i forbindelse med utbygging av "grønn" energi, eller de variasjonene vi har sett i vårt lands temperaturer de siste 100 år. Dette spørsmålet har vist seg å være en skikkelig tungebremser, og heldigvis har deler av det tyngste fagmiljøet i vårt land advart kraftig mot disse kraftutbyggingene. Vi får se hva som blir avgjørende hos biologene. Fornuften eller tilgangen til penger ren alarmisme gir. Jeg føler meg ikke helt trygg på at flertallet vil ta det rette valget.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Telehiv

I metaforiske termer: Flytt fokuset fra reveforskeren og Drange til Dag Hessen. Han er på plass for den nye framtida...
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

seoto

Det ser ikke ut for at vi bør ønske at Dag Hessen får særlig større innflytelse. Fant en artikkel om ham på forskning.no, datert 08.11.2006, der artikkelforfatteren, Jan M. Döderlein, bl.a. skriver:

Sitat"Disse Hessens sentrale referanser er altså laget av en miljøaktivist, en amerikansk politiker og en "troende" forsker. De gir forenklede og klare standpunkter i usikre og vanskelige vitenskapelige spørsmål. Hessen bruker altså en film og to bøker, alle politisk pregede kampskrifter fra miljøvernaktivister, som utvalgte hovedkilder for sine syn."

Jeg antar de fleste kjenner fjeset til Hessen:

Noen ganger er løgnen for stor til at man kan få øye på den.
Og når man ikke kan se at det er en løgn, velger man naturlig å tro på den.

Telehiv

#219
Dag Hessens vei til artsmangfoldmakta via innledende klimasmisking

Først, det overordnede problemet med FNs nye maktprosess knyttet til IPBES er selvsagt den ambisiøse og langt fra stuerene målsettingen om omfang og fremtidig makt, slik man har brukt IPCC hittil. Det demokratiske forskningsunderskuddet dette vil generere vil bli et enormt debattområde i årene framover, slik klima har blitt det.

Men akkurat som vi tvilere til AGW-budskapet i årevis har måttet røyke ut tjuvtriksene hos de lokale håndlangerne i CICERO, Bjerknes, met-klakkørene med grafmekkingene, osv., så skal dette heller ikke ikke hindre oss i å være føre var med hvem som kommer til å lure inn de nye maktmekanismene her hjemme ifm. fabrikeringen av artmangfoldtrusselen.

Igjen er det helt alminnelige miljøvernspørsmål (banal forurensing rundt gift, kjemikalier til gentukling og annet som den virkelige storkapitalen ønsker å få holde på i fred med) som må vike for den nye trusselen: Vi vil se en endeløs finansiering av forskning som skal fortelle oss at et endeløst antall arter (selvsagt med en forlenget kobling til klimaendringer) vil falle døde til marken i hopetall rundt oss, hvis vi ikke føyer oss inn under de nye forsknings- og tilhørende "dokumenterte" konsensusprosessene om skatte-, avgifts- og finansregimer som dette krever for å håndtere. Hørt dette før? Nettopp!

Men les Hessen nøye under mine linker nedenfor: Ser du noen brutal vilje til å ta tak i de reelle og helt sentrale årsaksproblemene til skadelig miljøforurensing?
Ikke et snev. Derfor, til våre lokale luringer mens vi venter på denne globale overkjørsel:

Hessen kan komme til å utklasse etablert sjefsklimasmisker Siri Kalvig (som snart har turnert foran alle kanaler og media som tenkes kan for å bli å ansett som og bli lansert som en viktig klimaaktør - selvsagt med et fett internasjonalt politisk bein som endelig mål. Dama er så enkel at hennes motiv står selvlysende i panna på henne). Men moral og klimaforstand er dessverre av samme lumre kaliber hos Hessen: 

Jeg har engang hatt den urovekkende opplevelse å sitte ved et restaurantbord og overhøre Dag Hessen på sidebordet uttale seg om klimaspørsmål med en påfallende mangel på innsikt i fagområdet, men med en tilsvarende stor fanatisme, dvs. som ren klakkør for AGW/CO2-hypotesen. Hans beskrivelse av dem som ikke forsto hvor rett IPCC har og hvor uverdig det var å tvile på dette, skal jeg av diskresjonshensyn la ligge, den uformelle restaurantsituasjonen tatt i betraktning. 

Men siden Dag Hessen kommer til å sitte sentralt i utvalg og maktkorridorer i det kommende artsmangfoldkjøret kan man jo først som sist gjøre seg kjent med hva han tenker og sier:

Seoto har allerede vist til hans bravader på forskning.no. Jeg skal oppsummere litt kronologisk: 

Han startet sitt klimakorstog mot oss tvilere allerede med en kronikk i Aftenposten 25.sept 2006 med å virkelig begynne å posisjonere seg for/posere for klimamakta. Har ikke den linken for hånden akkurat nå, men den omtales grundig av Døderlein nedenfor:

Onsdag 08. november 2006 hadde nemlig den utmerkede cand.real. Jan M. Döderlein funnet det nødvendig å ta tak i Hessens "vitenskap" i Aftenposten, og riste ham litt ned fra sitt professorale tre, og det gjorde han meget saklig og profesjonelt:
http://www.forskning.no/Artikler/2006/november/1162472210.03

Hessens tilsvar 1. des. 2006 avslørte igjen at han ikke har relevant innsikt og faglige forutsetninger for sin IPCC-tro, selv om hans bekymringer for klodens CO2-angrep er store:
http://www.forskning.no/artikler/2006/november/1164714225.17

I det siste har Hessen fått enda mer blod på tann, denne biologen er nå bekymret over at folk ikke forstår det han forstår innen solforskning-og-sånn, så dermed dette utbruddet: http://www.uio.no/om/aktuelt/uio200/for-pressen/daghessenklimatilbake.html

13. januar 2011 (for et år siden) skrev forresten Dag Hessen en utilslørt "smiskesøknad" om å få bli med i det videre politiske forskningsrom:
http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article3986498.ece

At Hessen har den riktige overordnede styringsviljen dokumenterer han fint i denne artikkelen, der han uttrykker liten tillit til lokal forvaltning av artmangfold (overrasket?!): http://naturvernforbundet.no/naturogmiljo/tv-biologen-tror-paa-naturmangfoldloven-article17110-1024.html   


PS: Her er forresten info om menighetens ekstremvær-konferanse som skal kjøres 24. og 25. januar: http://www.klif.no/Ekstremvarkonferanse-24-25-januar

Her vil dere finne omtrent alle klimasjefssmiskerne i kongeriket.  8)

Noen her som skal overvære fenomenet?

PS2: Om denne konferansen vil ha en faglig slagside? Sjekk her hva arrangørene syns er viktige faglige linker, der de bl.a. har oppgradert seg med en attest fra Verdensbanken av en nobelprisvinner i økonomi i 1998 (!) til vitenskapelig sannhetsvitne:

LINKS AND RESOURCES
• SREX website (videos, downloads,
presentations):
www.ipcc-wg2.gov/SREX/
• Follow the work of the IPCC in
Norwegian:
www.klif.no/klimapanel
• DSB on climate adaptation:
www.dsb.no/no/Ansvarsomrader/Nasjon
al-beredskap/Klimautfordringer/
• Climate adaptation in Norway:
www.klimatilpasning.no
• UN International Strategy for Disaster
Reduction and the Hyogo Framework for
Action: www.unisdr.org
• WMO's Global Framework for Climate
Services:
www.wmo.int/pages/gfcs/index_en.php
• Natural Hazards, UnNatural Disasters:
Economics of Effective Prevention:
www.worldbank.org/preventingdisasters
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Jostemikk

Dette er en meget interessant tråd, Perpetuum Mobile

Like interessant er at Willis E. fortsetter å forsvare AGW, og AGW-alarmistene, og at Watts nå helt på tampen har kastet seg på slettegalskapen, samt uttaler seg enig med en av de største trollene noen sinne, "Nick Stokes".

Men blås i dette siste. Her er bare å pløye gjennom hundrevis av innlegg... :D
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Jostemikk

Mainstream alarmister har nå gitt opp både global oppvarming og klimaforstyrrelser. Nå har de, foruten biodiversitetsgalskapen, begynt å føre regnskap over hvor mye drittvær koster menneskeheten i kroner og øre.

De har utrolig nok kommet til at det er lurt å brukt 3000 milliarder dollar for å finne ut av hvordan man skal hindre økonomiske tap på en brøkdel av dette.

Josh har tydeligvis fått med seg noe av dette, Bizarre science - Josh 141:

Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

ebye

#222
Sitat fra: Telehiv på januar 22, 2012, 16:56:27 PM
Hessen kan komme til å utklasse etablert sjefsklimasmisker Siri Kalvig (som snart har turnert foran alle kanaler og media som tenkes kan for å bli å ansett som og bli lansert som en viktig klimaaktør - selvsagt med et fett internasjonalt politisk bein som endelig mål. Dama er så enkel at hennes motiv står selvlysende i panna på henne). Men moral og klimaforstand er dessverre av samme lumre kaliber hos Hessen: 

Det er mulig Siri Kalvig har fått kalde føtter, eller sett skriften på døren. I Magasinet, Dagbladet, 23. juni 2011 ble hun intervjuet. Hold dere fast. Hun uttaler:

"Jeg er verken klimaforsker eller miljødisippel, men jeg har en god teoretisk bakgrunn til å forstå kompleksiteten i klimasamspillet. " .... "Når en astrofysiker begynner å snakke om solas påvirkning sliter jeg, sier Siri Kalvig".

På dette tidspunktet var det Pål Prestrud (CICERO) kjørte sitt korstog mot de fagpersoner som var uenige i IPCCs utsagn, og ikke publiserte klimaartikler internasjonalt.  ;D

Var dette et første steg bakover av Siri Kalvig? Nå holder hun på med seriøse studier, og vi har hørt lite til klimamisjoneringen hennes i det siste. Og savnet er hun ikke – foreløpig.  8)

Telehiv

#223
Kvalmende konsensuspress i forskningsrådet: "Felles for alle møtene var at det var god stemning og forståelse forskerne imellom."

Forskningsrådet er jo etterhvert blitt pinlig berømt - også i seriøse forskningskretser utenfor Norge - for sin fullstendig ukritiske holdning til IPCC-evangeliet, og tilhørende manglende støtte til kritisk gjennomgang av alt som har vist seg å være feil i AGW/CO2-hypotesene: Her skal alt trues gjennom konsensusnåløyet - slik at Norge nå anses som en av de minst selvstendige forskningsnasjoner innenfor klima. Og vi ser økende tendens til skitten glatting og homogenisering av originaldata i ren Hansen-stil etterhvert som spådommene ikke slår til. Som vanlig er våre politikere og mest opportunistiske forskningstopper mer katolske enn paven når internasjonale muligheter til å klatre i en fet FN-pyramide byr seg.     

Nå har forskningsrådet kjørt mobiliseringsrunde Norge rundt for å samle forskerne rundt sin klimamisjon, og funnet at "Felles for alle møtene var at det var god stemning og forståelse forskerne imellom."

Tydeligere kan man ikke si at der var heldigvis ingen opposisjon til maktas syn.  Eller muligens verre: man har luket ut all opposisjon ved sin tildelingspraksis over mange år. Fram med spybøtta.

http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?c=Nyhet&cid=1253972418055&p=1226993599893&pagename=norklima%2FHovedsidemal


Her er forresten et typisk eksempel på "konsensusgrunnlaget" vi bygger vår stolte klimaforskningstradisjon på nå:

http://di2.nu/foia/foia2011/mail/2252.txt

Kommentar til denne emailen, der folk først har bitt seg merke i at Phil Jones frykter innsyn fra kongressen. Les imidlertid lenger nede, som trolig er verre, der de advarer hverandre om at John Christy tydeligvis ikke skjønner at han må slutte å trekke fram data som viser "cooling", og at dette dessuten må skyldes at sondene er feil....:

The sondes clearly show too much cooling in
       the stratosphere (when compared to MSU4), and I reckon this must
       also affect their upper troposphere trends as well. So, John may be putting
       too much faith in them wrt agreement with UAH.

Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Telehiv

Sitat fra: Jostemikk på januar 22, 2012, 21:23:32 PM
Dette er en meget interessant tråd, Perpetuum Mobile

Like interessant er at Willis E. fortsetter å forsvare AGW, og AGW-alarmistene, og at Watts nå helt på tampen har kastet seg på slettegalskapen, samt uttaler seg enig med en av de største trollene noen sinne, "Nick Stokes".

Men blås i dette siste. Her er bare å pløye gjennom hundrevis av innlegg... :D

Ja, dette er en svær og omfattende tråd. Både for og mot det meste. Jeg registrerer forøvrig at AGW-propagatører her finner det opportunt å begynne å flytte om på fysikkens lover for hva som skal befinne seg øverst i et system med tyngdekraft; varm eller kald luft. Da humret jeg godt  8)
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten