The Chiefio leser e-poster

Startet av Bebben, desember 17, 2011, 23:41:52 PM

« forrige - neste »

Bebben

Etter eget utsagn "trigget" av razziaen hos Tallbloke, har E.M. Smith alias The Chiefio satt i gang med å lese Climategate 2.0-eposter for fulle mugger. Han kommenterer underveis, som for eksempel her:

(Om rekonstruksjoner:)

Sitat1583 Wilson:

any method that incorporates all forms of uncertainty and error will undoubtedly result in reconstructions with wider error bars than we currently have. These many be more honest, but may not be too helpful for model comparison attribution studies. We need to be careful with the wording I think.

4165 Jones:

what he [Zwiers] has done comes to a different conclusion than Caspar and Gene!
I reckon this can be saved by careful wording.

The Chiefio:
How to erase 'problems' with "careful wording"? I'm once again struck by the desire to Reach The Goal, even if it means ironing over things that are pointing to error. Error bars so wide things become "more honest" but "not be too helpful"? No problem, word paper it over...

Baby, it's getting hot outside! Send for Greenpeace!

Bebben

2094 Briffa:

SitatUEA does not hold the very vast majority of mine [potentially FOIable emails] anyway which I copied onto private storage after the completion of the IPCC task.
(Klammeparentesen er The Chiefios kommentar.)

Det som er kjent, er at Briffa var i kontakt med Eugene Wahl i løpet av prosessen med AR4. Wahl var ikke en "expert reviewer". Det ble sendt utkast som vedlegg i denne e-postutvekslingen, sannsynligvis tekst fra AR4 som omhandlet hockeykøllen og The Team sitt desperate forsøk på å berge den gjennom Wahl&Amman og omvendt (Caspar and the Jesus paper). Det kan legges til at fristen for å komme med i Klimapanelets 4. rapport ble utvidet ad hoc på et møte i Bergen sommeren 2006, formodentlig ledet av Eystein Jansen, slik at WA og AW kunne komme med og "berge" hockeykøllen.

Steve McIntyre sier at han har fått bekreftet at Wahl gjennom kontakten med Briffa fikk smuglet inn en setning i Klimapanelets rapport til fordel for sin egen studie(!) - en elegant omgåelse av det som påstås å være fagfellevurdering.

Når Briffa her sier han har kopier av e-poster, er det nærliggende å tro at i hvert fall noen av dem gjelder denne episoden. Men siden dette kommer inn under offentlighetsloven, er også dette en klar indikasjon på lovbrudd.

Men politiet gjør altså razzia hos Tallbloke - som ingen har påstått har brutt noen lov, og heller ikke er mistenkt for det.
Baby, it's getting hot outside! Send for Greenpeace!