J. Shuklas mail til IPCC i febr. 2008: Advarsel om uholdbare klimaprediksjoner

Startet av Telehiv, april 08, 2012, 21:49:32 PM

« forrige - neste »

Telehiv

Lekkasjene og tolkingen av Climategate 2.0-mailene peker mot en rekke skandaløse forskningsprosessser innenfor IPCC-systemet, men mange av disse er  dessverre fremdeles utilfredsstillende analysert og fulgt opp med annen avgjørende dokumentasjon som kan endelig bekrefte hva mailene indikerer. Hadde det vært gjort grundig nok på dette tidspunkt, hadde flere alarmistforskere kunne begynt å skue engstelig mot innsiden av rettssalene.

Ett punkt som trygt kan tas tas opp er imidlertid at Climategate 2.0 avdekket en rekke mailer som viser at IPCCs sekretariat/faglige utvalg gjentatte ganger har blitt gjort oppmerksomme på alvorlig svikt og/eller uvitenskapelig "gaming" av modellene for multi-dekadiske regionale klimaprediksjoner.

Det har lenge vært kjent at der er en rekke forskere på innsiden av IPCC som har ytret sterke bekymringer for den vitenskapelige tilkortkommenhet såvel som "gaming" i klimaprediksjoner/modeller. Noen av de som tok en åpen debatt på disse problemstillingene er forlengst presset ut i det faglige mørke, og andre har ikke våget å lufte sine innvendinger offentlig.

En internasjonalt kjent forsker av siste kategori som blir "avdekket" som åpenbart bekymret mht. verdi og seriøsitet av klimaprediksjonsverktøyene som IPCC benytter, er J. Shukla (COLA), som i 2008 sendte denne mailen til IPCC-sekretariatet:


date: Wed, 13 Feb 2008 16:46:33 -0500 from: J Shukla subject: Future of the IPCC: to: IPCC-Sec

Dear All,

I would like to respond to some of the items in the attached text on issues etc. in particular to the statement in the section 3.1.1 (sections 3: Drivers of required change in the future).

"There is now greater demand for a higher level of policy relevance in the work of IPCC, which could provide policymakers a robust scientific basis for action".

1. While it is true that a vast majority of the public and the policymakers have accepted the reality of human influence on climate change (in fact many of us were arguing for stronger language with a higher level of confidence at the last meetings of the LAs), how confident are we about the projected regional climate changes?

I would like to submit that the current climate models have such large errors in simulating the statistics of regional (climate) that we are not ready to provide policymakers a robust scientific basis for "action" at regional scale. I am not referring to mitigation, I am strictly referring to science based adaptation.

For example, we can not advise the policymakers about re-building the city of New Orleans – or more generally about the habitability of the Gulf-Coast – using climate models which have serious deficiencies in simulating the strength, frequency and tracks of hurricanes.

We will serve society better by enhancing our efforts on improving our models so that they can simulate the statistics of regional climate fluctuations; for example: tropical (monsoon depressions, easterly waves, hurricanes, typhoons, Madden-Julian oscillations) and extratropical (storms, blocking) systems in the atmosphere; tropical instability waves, energetic eddies, upwelling zones in the oceans; floods and droughts on the land; and various manifestations (ENSO, monsoons, decadal variations, etc.) of the coupled ocean-land-atmosphere processes.

It is inconceivable that policymakers will be willing to make billion-and trillion-dollar decisions for adaptation to the projected regional climate change based on models that do not even describe and simulate the processes that are the building blocks of climate variability. Of course, even a hypothetical, perfect model does not guarantee accurate prediction of the future regional climate, but at the very least, our suggestion for action will be based on the best possible science.

It is urgently required that the climate modeling community arrive at a consensus on the required accuracy of the climate models to meet the "greater demand for a higher level of policy relevance".

2. Is "model democracy" a valid scientific method? The "I" in the IPCC desires that all models submitted by all governments be considered equally probable. This should be thoroughly discussed, because it may have serious implications for regional adaptation strategies. AR4 has shown that model fidelity and model sensitivity are related. The models used for IPCC assessments should be evaluated using a consensus metric.

3. Does dynamical downscaling for regional climate change provide a robust scientific basis for action?

Is there a consensus in the climate modeling community on the validity of regional climate prediction by dynamical downscaling? A large number of dynamical downscaling efforts are underway worldwide. This is not necessarily because it is meaningful to do it, but simply because it is possible to do it. It is not without precedent that quite deficient climate models are used by large communities simply because it is convenient to use them.

It is self-evident that if a coarse resolution IPCC model does not correctly capture the large-scale mean and transient response, a high-resolution regional model, forced by the lateral boundary conditions from the coarse model, can not improve the response. Considering the important role of multi-scale interactions and feedbacks in the climate system, it is essential that the IPCC-class global models themselves be run at sufficiently high resolution.

Regards, Shukla
Shukla må forstås slik at han ønsker at det kan etableres en større presisjon i prediksjonsverktøyene/klimamodellen - slik at det kan etableres en reell konsensus som er tuftet på en sterkere faglig grunn. Han er altså i stor grad med på "IPCC-alarmismen", men han er åpenbart redd for at "vitenskapen" er så umoden og/eller dårlig at det hele vil avsløres som faglig uholdbart av kritiske forskere.

Konklusjonen blir uansett at Shuklas mail mer enn indikerer at IPCC bygger sine klimaalarmistiske påstander på vitenskapelig mindreverdige modeller.

Shuklas mail er derfor svært avslørende om at IPCC i 2008 forlengst vet at at de fører folk bak lyset med sine "svært sikre" og "konsensusbaserte" klimaalarmismer.


PS:
Climate Science/Roger Pielke Sr. har kommentert på samme problemstilling i artikkelen "Climate Science Malpractice – The Promotion Of Multi-Decadal Regional Climate Model Projections As Skillful", der han bl.a. sier:

Those who present multi-decadal regional climate model results to the impact (stakeholder) community without also communicating that they have no predictive skill (or provide evidence to the contrary) are guilty of climate science malpractice.

http://pielkeclimatesci.wordpress.com/2012/03/14/climate-science-malpractice-the-promotion-of-multi-decadal-regional-climate-model-projections-as-skillfull/?preview=true&preview_id=13493&preview_nonce=6a83a988d5

PS2:
De av dere som vil sette dere mer inn i bakgrunnen til Shukla - som har en omfattende forskningsbakgrunn og har deltatt i en rekke sentrale og internasjonale programmer innen sine fagfelt de siste tiårene - vil finne et utfyllende intervju med ham her:
http://www.wmo.int/pages/mediacentre/shukla_en.html
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

zulusierragolf

Dette innlegget bør ikke stå helt uimotsagt.

1. Eposten fra Shukla viser at det stilles spørsmål innad i IPCC - i motsetning til hva i det minste noen politiske motstandere ønsker å fremstille.
1A. Inngår denne eposten i en tråd? Får han noe svar eller respons?
2. Eposten er ikke så veldig "ny og dramatisk", den tar opp et kjent problem, bruken av globale klimamodeller på regionalt nivå.
3. At noen skulle være presset ut i mørket i denne debatten høres litt underlig ut all den tid Pielke SR. kan publisere artikler om emnet i et tidsskrift fra AGU. Å publisere artikler er i denne sammenheng det motsatte av mørke, det er full åpenhet.
4. Det er neppe noen som er uenig med Shukla - i den forstand at det sikkert er bred enighet om å søke å gi klimamodeller bedre oppløsning slik at de kan brukes på regionalt nivå også. At modellene ikke er optimale i dag har altså vært diskutert åpent.
5. Pielke SR. har et poeng i sitt innlegg som han godt kunne dratt fullt. Han påpeker at på grunn av usikkerheten kan beregningene fra klimamodellene på regionalt nivå være feil. Men på grunn av den samme usikkerheten kan de jo også være riktige.
6. Ellers er det slitsomt når innleggene inneholder så mye ulne beskyldninger og mer enn antydninger om sammensvergelser.