Avslørt

Startet av Jostemikk, desember 31, 2011, 12:32:54 PM

« forrige - neste »

jarlgeir

Neinei,

Har ingen tro på at mannen gjør avbikt, eller har endret holdning. Det er ingen tegn til fundamental endring her, beklager.

Dette er mere et utslag av ting ikke går helt etter planen, jevnfør med hva Aftenposten skrev om Østfronten sent i 1943 og i 1944_ "Vi har omgruppert oss til naturlige forsvarstillinger lengre vest".

Etter at IPCC begynt å formulere seg som om "naturlige klimaendringer vil i noen tiår overskygge signalene fra den globale oppvarmingen" eller noe slikt, så er det naturlig også for vår hjemlige klimakardinal å gå i forsvar. Spesielt siden klimapave Prestrud har abdisert fra CICERO, og det ikke har vært så mye tilsvarende utspill fra den nye paven til tross for solid forskningsbakgrunn fra WWF....

Det står store forskningsmidler på spill her, og det er helt naturlig å legge an en mer forsiktig tone for å sikre dagens bevilgningsnivå når man vet hvilken miljøvernminister og statsminister vi ikke kommer til å ha etter neste valg.
Innlegget hans oser derfor av runde formuleringer, helgarderinger og andre semantiske triks.

Man lurer seg selv dersom man tror mannen i sitt indre ikke er den samme i år som i tidligere år. Han vil simpelthen ha de samme forskningsmidlene år etter år til han når pensjonsalderen, helt uavhengig av hva som skjer med klimaet.
It's the sun, stupid!

ebye

Sitat fra: jarlgeir på januar 04, 2012, 21:35:05 PM
Etter at IPCC begynt å formulere seg som om "naturlige klimaendringer vil i noen tiår overskygge signalene fra den globale oppvarmingen" eller noe slikt, så er det naturlig også for vår hjemlige klimakardinal å gå i forsvar. Spesielt siden klimapave Prestrud har abdisert fra CICERO, og det ikke har vært så mye tilsvarende utspill fra den nye paven til tross for solid forskningsbakgrunn fra WWF....


Litt rolig i svingen, jarlgeir  ;). Hun tiltrer ikke før 1. juni

http://www.cicero.uio.no/webnews/index.aspx?id=11679

Men det er stille, "og at det en nyttig ting kan ingen komme fra", sang visstnok Prøysen.  8)

ConTrari

Sitat fra: jarlgeir på januar 04, 2012, 21:35:05 PM
Neinei,

Har ingen tro på at mannen gjør avbikt, eller har endret holdning. Det er ingen tegn til fundamental endring her, beklager.

Dette er mere et utslag av ting ikke går helt etter planen, jevnfør med hva Aftenposten skrev om Østfronten sent i 1943 og i 1944_ "Vi har omgruppert oss til naturlige forsvarstillinger lengre vest".

Etter at IPCC begynt å formulere seg som om "naturlige klimaendringer vil i noen tiår overskygge signalene fra den globale oppvarmingen" eller noe slikt, så er det naturlig også for vår hjemlige klimakardinal å gå i forsvar. Spesielt siden klimapave Prestrud har abdisert fra CICERO, og det ikke har vært så mye tilsvarende utspill fra den nye paven til tross for solid forskningsbakgrunn fra WWF....

Det står store forskningsmidler på spill her, og det er helt naturlig å legge an en mer forsiktig tone for å sikre dagens bevilgningsnivå når man vet hvilken miljøvernminister og statsminister vi ikke kommer til å ha etter neste valg.
Innlegget hans oser derfor av runde formuleringer, helgarderinger og andre semantiske triks.

Man lurer seg selv dersom man tror mannen i sitt indre ikke er den samme i år som i tidligere år. Han vil simpelthen ha de samme forskningsmidlene år etter år til han når pensjonsalderen, helt uavhengig av hva som skjer med klimaet.

Jeg tror heller ikke at han i sitt indre har endret standpunkt, men nettopp de forbehold og helgarderinger vi ser her, er som du sier et tegn på at han føler "noe annet" puste seg i nakken.

Og konfronmtert med sine tidligere mer uforbeholdne utsagn, vil det uansett bli en lei klemme å komme ut av, forutsatt at det kommer et kraftig søkelys på dette.

Jostemikk

Det må litt historiske uttalelser om klimaet til i forbindelse med denne saken. AMO-grafen benyttes også denne gang som illustrasjon. Den er ingen eksakt temperaturhistorikk for den nordlige halvkule, langt der i fra, men den er mye bedre enn de manipulerte, historiske temperaturseriene vist av Jones, Hansen m.fl.Legg merke til årstallene i sitatene under, og skul deretter opp på AMO-grafen.

Klimaet utenfor New-York og den Atlantiske kyst har lenge vært studert med stor interesse. Vi har akkurat opplevd en bemerkelsesverdig tilstand som viser hvor spesiell den er. Hudson-elva har, grunnet en unormal temperaturøkning, mistet isen så farvannet nå er åpent for skipstrafikk.
New York Times, Jan. 2, 1870

Er klimaet vårt i endring? Rekken av tempererte somre og snøfrie vintre gjennom mange år, kulminerte siste vinter ved at det nesten ikke fantes is i Hudson-dalen, gjør spørsmålet aktuelt. Eldre innbyggere kan fortelle oss at vintrene ikke lenger er så kalde som de var da de var unge, og at vi alle har sett tydelig mildere vintre det siste tiåret.
New York Times, June 23, 1890

Professor Gregory ved Yale Universitet slo fast at «en ny istid er nær.» Han var USAs representant ved Pan-Pacific Science-kongress, og advarte om at Nord-Amerika ville forsvinne under is så langt sør som De Store Sjøene, og at store deler av Asia og Europa vil bli feid bort av isbreer.
Chicago Tribune, Aug. 9, 1923

Oppdagelsen av temperaturforandringer hos solen og det faktum at isbreene de siste årene har vokst sydover, peker høyst sannsynlig mot en ny istid.
Time Magazine, Sept. 10, 1923

Vitenskapsmenn forteller at temperaturen i Arktis øker, isbreer smelter og havet stiger. – «En mystisk oppvarming av klimaet kommer langsomt for dagen i Arktis, og skaper et alvorlig, internasjonalt problem,» sier Dr. Hans Ahlmann, en anerkjent svensk geofysiker.
New York Times, May 30, 1937

Klimaet på Grønland har blitt så mye varmere, at jegersamfunn nå har måttet bosette seg i fiskersamfunn. Sjøpattedyrene har forsvunnet fra Grønlands vestkyst, og blitt erstattet av fiskearter som normalt har sitt leveområde i sørligere hav.
New York Times, Aug. 29, 1954

Etter en uke med diskusjoner om årsaken til klimaforandringene, har en gruppe klimaspesialister fra flere kontinenter kun klart å bli enige om en ting: Det blir kaldere!
New York Times, Jan. 30, 1961

Som en kano med utrigger på en enorm dønning er jorda med dens innbyggere fanget i en bølge av klimatisk temperaturfall som kaster oss inn i en ny istid.
Los Angeles Times, Dec. 23, 1962

På grunn av en økning av støv, skydekke og vanndamp vil jorda kjølne, vanndampen vil fryse og en ny istid vil bli født.
Newsweek magazine, Jan. 26, 1970

USA og Sovjetunionen finansierer en storskala-undersøkelse for å finne ut av hvorfor klimaet i Arktis blir kaldere, hvorfor deler av den Arktiske nylig har blitt bemerkelsesverdig tjukkere, og om økningen i isdekket bidrar til å starte en ny istid.

New York Times, July 18, 1970

Iløpet av de neste 50 år, vil fint støv som menneskene slipper ut i atmosfæren gjennom forbrenning av fossilt brennstoff, skygge så mye for solstrålene at jordens gjennomsnittstemperatur kan falle med 6 grader. Fortsatte utslipp de neste fem til ti år kan være nok til å starte en ny istid.
Washington Post, July 9, 1971[/b]

Det blir allerede kaldere. En midtsommerdag, kanskje ikke så lant inn i fremtiden, vil en hard, iskald frost feie ned mot hveteåkrene i Saskatchewan, prærien i Dakota og de russiske stepper.
Los Angles Times, Oct. 24, 1971

En internasjonal gruppe med spesialister har ved hjelp av åtte forskjellige undersøkelser av klimaet, konkludert med at det ikke sees noen slutt på kuldeperioden de siste 30 årene. I hvert fall ikke på den nordlige halvkule.
New York Times, Jan. 5, 1978

En global oppvarming kan føre til hetebølger, støvlegging av jordbruksarealer og sykdommer, sier eksperter. Ifølge dette scenarioet vil byen Ocean City oppleve en reduksjon av kystlinjen på 12 meter innen år 2000, og totalt sett 27 meter innen de neste 25 år.
San Jose Mercury News, June 11, 1986

Global oppvarming kan presse amerikanerne til å bygge 86 nye kraftverk til en kostnad av 110 milliarder dollar for å klare å holde igang alle kjøleanleggene sine 20 år fram i tid, forteller en ny undersøkelse. Ved hjelp av datamodeller konkluderte forskerne med at den globale gjennomsnittstemperaturen vil stige med to grader innen 2010, og at økningen i etterspørsel av elektrisk kraft vil kreve bygging av 86 nye, gjennomsnittsstore kraftverk.
Associated Press, May 15, 1989

New York vil sannsynligvis være som Florida om 15 år.

St. Louis Post-Dispatch, Sept. 17, 1989

Innen 1995 vil drivhuseffekten føre til en utsletting av kjerneområdene i Nord-Amerika og Eurasia med grusom tørke som vil føre til ødelagte avlinger og mangel på mat. Innen 1996 vil Platte River i Nebraska være uttørket, mens en svart storm av præriestøv vil bre seg over hele nasjonen og stoppe all trafikk på hovedveiene, slipe malingen av hus og slå av alle PCer. Det meksikanske politiet vil måtte samle inn illegale amerikanske flyktninger som desperat forsøker å komme seg inn i Mexico.
Dead Heat: The Race Against the Greenhouse Effect,» Michael Oppenheimer and Robert H. Boyle, 1990.

Oppvarmingen i Arktis har blitt så dramatisk at all is på Nordpolen kan smelte denne sommeren (2008), forteller vitenskapsmenn som studerer effekten av klimaendringer. «Vi tør faktisk påstå at dette året vil være det første uten is på Nordpolen i løpet av historien.
David Barber, of the University of Manitoba, told National Geographic News aboard the C.C.G.S. Amundsen, a Canadian research icebreaker. – National Geographic News, June 20, 2008

Klimaet vil fortsette å forandre seg, selv om vi gjør en maksimal innsats for å bremse økningen i utslippet av CO2. Isen i Arktis vil smelte helt bort om somrene i løpet av de neste tiårene. Isbreer, som sørger for ferskt vann til elvene som forsørger hundrevis av millioner mennesker vil forsvinne – faktisk så kan absolutt alle isbreer være borte i løpet av 50 år. Hvis vi brenner alt fossilt brennstoff, vi vi garantert ødelegge den planeten vi kjenner. Da ville vi satt kursen mot en isfri verden, med 75 meter høyere havnivå enn i dag. Klimakatastrofer ville skje kontinuerlig.
Dr. James Hansen (NASA GISS), The Observer, Feb. 15, 2009.

Om noen av spådommene for USA er ørlite ute av AMO-kurs, skyldes dette at store deler av Nord-Amerika er minst like mye styrt av PDO/ENSO, som ligger ca. 10 år foran i løypa.

Det er åpenbart hvordan det hele henger sammen. Sett så alt dette opp mot James Hansens temperaturserier som viser, slik AGW-proponentene så heftig argumenterer for, en tilnærmet flat utvikling fra 1930-1980.

Hvis Hansens temperaturgraf ikke er forfalsket, hvorfor skulle så mange frykte at kulden skulle fortsette på 70- og 80-tallet? Ifølge GISStemp hadde jo temperaturen vært helt flat i 50-60 år. Her er elendigheten:

Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Bebben

Supert innlegg Jostemikk.

En artig idé kunne ha vært å kvantifisere alarmist-uttalelsene på en eller annen skala, der eksempelvis Hansens fikk verdien 10, og så nedover for de litt mindre rabiate spådommene, og med istid-alarm som negative verdier. Da er jeg ganske sikker på at du ville få en god korrelasjon mellom klimaalarmisme og AMO!

Et eller annet sted har jeg lest at det var bekymring for global oppvarming for rundt 100 år siden, basert på Arrhenius, men at hypen ble avbrutt av første verdenskrig + fallende temperaturer. Så var det en ny bekymring på 30-tallet, som igjen ble avbrutt av en verdenskrig og kjøligere temperaturer.

La oss håpe at vi denne gangen slipper unna med bare temperaturer!
Baby, it's getting hot outside! Send for Greenpeace!

ConTrari

Flott oversikt, Joste!

Det mangler bare sitater av typen; "Ettersom temperaturen ikke har endret seg nevneverdig i flere tiår, kan vi forvente et katastrofalt stabilt klima i fremtiden" -noe sånt kunne passet for GIStemp 1930-1980.

Jostemikk

Forskernes historiske uttalelser er nok data gode nok til å lage en graf som er mye bedre enn HADCRUT et. al, Bebben.

Angående det med klimaskifter og krig/regimeskifter, er historien ganske entydig. Det ser svart ut. Det som drar i positiv retning er at vi denne gang har en stabil verdensøkonomi, og en total mangel på politikere som ser for seg En verden, ett rike... :-\
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Jostemikk

Sitat fra: ConTrari på januar 08, 2012, 21:41:05 PM
Flott oversikt, Joste!

Det mangler bare sitater av typen; "Ettersom temperaturen ikke har endret seg nevneverdig i flere tiår, kan vi forvente et katastrofalt stabilt klima i fremtiden" -noe sånt kunne passet for GIStemp 1930-1980.

Stabilt klima er skummelt. Det gir oversiktlige forhold, og alle vinner på Børsen. ;)
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Bebben

Joste,

"Det som drar i positiv retning er at vi denne gang har en stabil verdensøkonomi..."

Trod du glemte å skrive /Sarc off?

Baby, it's getting hot outside! Send for Greenpeace!

Jostemikk

Jepp, det glemte jeg. :D
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Jostemikk

Med alt dette i tankene, og et ekstra blikk på AMO-kurvene, minner jeg igjen om divergensproblemet. Et problem som ikke dreier seg om treringenes misvisning de siste 50 år, men som et fenomen som har oppstått fordi Jones, Hansen et. al har manipulert temperaturdataene så forferdelig at de ikke er til å kjenne igjen, samt at Steve McIntyre ikke har tenkt den tanken at det i virkelighetens verden VAR et meget kraftig temperaturfall fra 1960-1980. Dette har jeg forsåvidt vært innom i Tornetrask-tråden.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Jostemikk

For å illustrere det med det såkalte divergensproblemet:

[attachimg=1]

Bortsett fra den kunstige stigningen i Hadcrut-serien, legg merke til hvordan to serier som passer som hånd i hanske, plutselig divergerer kraftig rundt det såkalte trering/termometer-problemet.

Konklusjonen er at det jo finnes et divergensproblem, men at det er mellom virkeligheten og Hadcrut/GISStemp.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren