Vindmøller = fugldrap

Startet av Jostemikk, juni 17, 2011, 19:27:09 PM

« forrige - neste »

Bebben

Sitat fra: bøvelen på august 06, 2012, 22:22:10 PM
Dette er vel snakk om vindmøller på land, skal tro hvor mye regningen øker når møllene skal plasseres til havs?

Har sett tallet 1,50 kr per kWh men det vil ikke forundre meg om det er optimistisk.

Odd Handegård har innlegg i denne debatten flere steder, også et i Rogalands Avis med tittelen Juks i klimadebatten (!)

SitatDersom EU skal klare målsettingen om beskjedne 20 % fornybar energi i 2020, trengs ufattelige mengder med slik energi, faktisk nesten 2000 TWh (!), dersom også kjernekraften skal vekk (jf. uttalelsene til Angela Märkel). Dette er et tall som ikke nevnes i klimadebatten i Norge. Hvordan EU skal finne all denne nye fornybare energien, er langt på vei et mysterium.

SitatMen Norge har lite å bidra med om EU skal bli mindre fossilt. Kapasiteten på dagens norske vindmøller er årlig på én TWh (Oslos årsforbruk er cirka 10 TWh), og det planlegges nå nye vindparker ved hjelp av statlige og andre subsidier innen 2020, som i praksis være under 10 TWh, altså en brøkdel av behovet. Det norske bidraget vil være puslete og ubetydelig – miljøorganisasjonene pirker i problemet med pinsett. Land som mangler fornybar energi, har mer nærliggende muligheter enn å få energi fra stygge og ulønnsomme norske vindmøller.

Hvis Handegårds tall har noenlunde riktig størrelsesorden (mer trengs ikke for å støtte argumentet), er det åpenbart at dette er enda mer rådyr og miljøfiendtlig symbolpolitikk.

Jeg tipper at det er rundhåndede subsidier som lokker investorene i vindparker. Kutt subsidiene og se hvor mange som blir bygget da.

Det rare er at det er så mange miljøvernere som er for vindmøller. Det finnes selvfølgelig unntak (som Handegård), og enkelste steder på kysten møter utbyggerne stor lokal motstand fra folk som man vanligvis ikke tenker på som "de grønne" - helt vanlige folk altså.

Det skal bli interessant å se hvordan energidebatten utvikler seg i lys av den varslede energirevolusjonen (skifergass, store oljefunn i Nord-Amerika). Vil Europa, inkludert Norge, sittende å se på at Kina, USA og Canada blomstrer mens den økonomiske krisen blir dypere og dypere på det gamle kontinent, og klimareguleringene skremmer industrien bort?

Har ingen europeisk leder unntatt Havel tenkt, i hvert fall i det stille, at det beste var om Kyoto-avtalen fikk dø i fred? (Var det ikke slik at Russland ikke ville fornye den, forresten?)

Baby, it's getting hot outside! Send for Greenpeace!

ConTrari

På VGD går en tråd om vindmøller, her er det mer fokus på politikk, men også endel miljøsynspunkter:

http://vgd.no/samfunn/politikk-norsk/tema/1728931/tittel/monstermoeller-langs-kysten

Jostemikk

Jeg fant denne saken hos Bishop Hill, men siterer direkte fra The Telegraph - Christopher Booker, både utdraget Montford valgte, samt litt til.

At one point last week, Britain's 3,500 turbines were contributing 12 megawatts (MW) to the 38,000MW of electricity we were using. (The Neta website, which carries official electricity statistics, registered this as "0.0 per cent").

It is 10 years since I first pointed out here how crazy it is to centre our energy policy on wind. It was pure wishful thinking then and is even more obviously so now, when the Government in its latest energy statement talks of providing, on average, 12,300MW of power from "renewables" by 2020.Everything about this is delusional. There is no way we could hope to build more than a fraction of the 30,000 turbines required. As the windless days last week showed, we would have to build dozens of gas-fired power stations just to provide back-up for all the times when the wind is not blowing at the right speed. But, as more and more informed observers have been pointing out, the ministers and officials of the Department of Energy and Climate Change (DECC) seem to live in a bubble of unreality, without any practical grasp of how electricity is made, impervious to rational argument and driven by an obsession that can only end in our computer-dependent economy grinding to a halt...


Les hele saken ved å klikke på linken til The Telegraph. Jeg føler det unødvendig å komme med kommentarer til denne saken. Halvfete uthevinger i sitatet er lagt inn av undertegnede.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Bebben

I KLIMA nr. 3/2012 side 23 rapporterer klimaforsker Hans Martin Seip om fugledød som følge av oljesandutvinning....

SitatFugledød
Oljen kan utvinnes i åpne dagbrudd eller ved såkalte in situ-metoder. Ved dagbrudd vil det ved separasjon av bitumen fra sanden produseres en blanding av vann, silt og leire, som også inneholder organiske forbindelser og metaller. Dette samles opp i avgangsdammer. Ved flere anledninger har det vært påvist betydelig fugledød omkring slike dammer.

.... men på side 24 samme sted går Asbjørn Torvanger inn for "stortstilt" utbygging av vindmøller:

Sitat[...] storstilt utbygging av lågkarbon energiteknologiar som sol, vind, bølgjer og biomasse[...]

Cicero er visst svært lite happy med fugledød som følge av oljesandutvinning, men de stakkars fjærkreene er straks glemt når det er snakk om vindkraft.

Cicero bør nok snart bestemme seg om de mener fuglenes liv og velferd er en miljøfaktor som bør tas hensyn til ved energiutbygging - eller ikke - og deretter gi tydelig beskjed om hva de kommer fram til.

I motsatt fall kunne jo noen mistenke dem for dobbeltmoral, og det ville jo ikke være bra.  ::)Baby, it's getting hot outside! Send for Greenpeace!

Bebben

Hm bladet KLIMA ser ut til å være en nesten uuttømmelig kilde for godbiter.

I en kommentar i Klima 3/2012 s. 40 tar Guri Bang opp konflikten mellom folk som har tatt Erik Solheim på ordet og elsker sin nære natur, og utplassering av vindmøller.

SitatSelv om fordelene for landet kan være større enn ulempene og kostnadene for lokalbefolkningen, blir utbyggingsplanene til myndighetene og industrien ofte avvist på grunn av lokal motstand. Mange nordmenn er opptatt av å bevare naturen, og de er til dels negativt innstilt til store naturinngrep. Disse kan komme i en preferansekonflikt dersom det å støtte en ambisiøs klimapolitikk også innebærer negative miljøkonsekvenser for lokalsamfunnet på grunn av fornybarutbygging

Dette er jo et problem. Hvor skal vi gjøre av alle vindmøllene, hvis ingen vil ha dem? Guri Bang mener at svaret har to deler, først:

SitatVi trenger mer analyse for eksempel av hvilken rolle miljøvernorganisasjoner spiller for å forme og farge holdningene til individer i lokalsamfunn som står overfor et utbyggingsprosjekt.

Oversettelse:

"Vår propaganda må være bedre enn naturvernernes."

Neste trinn er:

SitatUten et samspill mellom interessegrupper, lokalbefolkning og myndigheter i planlegging, kunnskapsproduksjon, beslutningsprosess og gjennomføring vil det bli svært vanskelig å få til de nødvendige endringene.

Oversettelse:

"Vi må finne en måte å overtale lokalbefolkningen på, for eksempel ved at myndighetene, i samrøre med utbyggerne, later som de hører på dem. Da får vi reist monstrene enten folk vil ha dem eller ikke."
Baby, it's getting hot outside! Send for Greenpeace!

Jostemikk

Tenk så på at flesteparten av våre "grønne" verneorganisasjoner er sterkt for utbygging av både vindmøller og nye vassdrag. Snakk om en verden snudd på hodet.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Bebben

I dag ble det åpnet en vindkraftkonferanse på Smøla. Det eneste media jeg har sett rapportere om den, er NRK tekst-TV.

Norsk vindkraft virker uberørt av at alle piler for fornybar kraft internasjonalt peker rett nedover.

I Sverige skriver Lydiah Wålsten om at "vindkraftsbolaget" Vestas står overfor en ny runde med oppsigelser: 1.400 mister jobben. Men det er ikke uventet:

SitatMen det är en förväntad kalldusch. Sedan 2008 har företaget tappat över 90 procent av sitt börsvärde. Trenden gäller inte bara Vestas. Cleantech Index, framtaget av Deutsche Bank och Nasdaq OMX, samlar de viktigaste företagen i den förnybara sektorn. Indexet har fallit 40 procent sedan starten 2010. Runt om i Europa går de tidigare största bolagen nu omkull, som tyska solcellstillverkaren Q-Cells. Förra året var det Solyndra i USA som gick omkull, till en kostnad om en halv miljard dollar för skattebetalarna.

SitatDe politiska initiativen bakom subventionsprogrammen är grundade i en genuin vilja att göra världen bättre. Tyvärr riskerar resultatet att bli det motsatta. Den kris vi nu ser kan liknas vid en grön bubbla. I en värld med stor ekonomisk oro där många länder kämpar med stora underskott finns inte utrymme för ekonomiska högriskprojekt.

SitatSubventioner skapar inte långsiktiga förutsättningar för den förnybara sektorn att växa, utan riskerar att skapa en marknad som karaktäriseras av kortsiktighet och opportunism. En betydande politisk styrning leder till att det blir mer lönsamt att påverka politiker, än att introducera produkter och tjänster som efterfrågas. Det är ingen hållbar väg framåt.

Tiltredes.

Les alt sammen.

h/t The Climate Scam.


Baby, it's getting hot outside! Send for Greenpeace!

Bebben

#67
PS: Ser at stipendiat Espen Lie Dahl ved NINA skal holde foredraget "Fugleforskningen i Smøla vindpark".

Vet ikke noe spesielt om ham, men han er bidragsyter med bilder til denne siden, som dokumenterer problemene som vindmøller skaper for store fugler som havørn.

SitatVindmøller i Altamont Pass Wind Resource Area (APWRA) dreper flere rovfugler enn noen annen vindanordning i Nord-Amerika, på grunn av sin lokalitet i en hovedtrekkrute for fugler, og i et område med høy konsentrasjon av rovfugl. Dette området inkluderer den høyeste tetthet av hekkende havørner i verden. Undersøkelser av rovfugleksperter for California Energy Commission (CEC) indikerer at det ved Altamont Pass hvert år drepes omkring 880 til 1.300 rovfugler, inkludert mer enn 75 havørner, adskillige hundre rødhalehauker, flere hundrede ugler (Speotyto cunicularia), og hundrevis av andre rovfugler, inkludert den amerikanske tårnfalk, hubroer, hauker (Buteo regalis), and tårnugler.

Denne dødbringende virksomheten dreper over 40 forskjellige fuglearter, og bryter med føderale og statlige beskyttelseslover for disse fuglene, samt flere andre bestemmelser.

Vil han si noe sterkt kritisk og minne om den drepende kritikken fra Bern-konvensjonen, eller vil han bare tjene som et alibi og takke vår store formann Mao si at "klimaendringene" er menneskeskapte og at vindmøllene derfor er et nødvendig onde?

Med denne medieinteressen får vi kanskje ikke vite det.
Baby, it's getting hot outside! Send for Greenpeace!

Amatør1

Den voldsomme satsingen på ekstremt dyr og upålitelig vindkraft i Tyskland, fører til at strømnettet blir ubalansert og påfører industrien store skader:

Germany's wind power chaos"For reasons unspecified, Germany was an early pioneer of wind generation. The photograph shows a wind turbine commissioned in August 1932, just before Hitler came to power, the caption telling us: "Electricity from the air, by means of a wind wheel! The wind turbine which is placed in an open space in Berlin, produced electricity by the rotation of the propeller. The tests are a complete success"."

[...]

"Last year, its wind turbines already had 29GW of capacity, equivalent to a quarter of Germany's average electricity demand. But because these turbines are even less efficient than our own, their actual output averaged only 5GW, and most of the rest had to come from grown-up power stations, ready to supply up to 29GW at any time and then switch off as the wind picked up again.

Now the problem for the German grid has become even worse. Thanks to a flood of subsidies unleashed by Angela Merkel's government, renewable capacity has risen still further (solar, for instance, by 43 percent).

This makes it so difficult to keep the grid balanced that it is permanently at risk of power failures. (When the power to one Hamburg aluminium factory failed recently, for only a fraction of a second, it shut down the plant, causing serious damage.) Energy-intensive industries are having to install their own generators, or are looking to leave Germany altogether.

In fact, a mighty battle is now developing in Germany between green fantasists and practical realists. Because renewable energy must by law have priority in supplying the grid, the owners of conventional power stations, finding they have to run plants unprofitably, are so angry that they are threatening to close many of them down. The government response, astonishingly, has been to propose a new law forcing them to continue running their plants at a loss.

Meanwhile, firms such as RWE and E.on are going flat out to build 16 new coal-fired and 15 new gas-fired power stations by 2020, with a combined output equivalent to some 38 percent of Germany's electricity needs. None of these will be required to have "carbon capture and storage" (CCS), which is just an empty pipedream.

This makes nonsense of any pretence that Germany will meet its EU target for reducing CO2 emissions (and Mrs Merkel's equally fanciful goal of producing 35 percent of electricity from renewables).

In brief, Germany's renewables drive is turning out to be a disaster.
This should particularly concern us because our Government, with its plan to build 30,000 turbines, to meet our EU target of sourcing 32 per cent of our electricity from renewables by 2020, is hell-bent on the same path."
It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to


ebye

Følg med, følg med.

Tirsdag 25. september kl. 21.30 er det Brennpunkt

Et slag i luften?

Program-intro:
SitatNorske politikere er enige om at vindmølleutbygging er et godt bidrag til å redde klimaet. Derfor innførte regjeringen grønne sertifikater, en ordning som betyr at vanlige strømkunder skal subsidiere utbygging av vindkraft og småkraft i Norge. Men gir nødvendigvis vindmølleutbygging i Norge et bedre klima i verden?
Her er det eksperter som går i mot de troende!   ;)   8)

The tipping point?

Bebben

Sitat fra: Reparatøren på september 23, 2012, 22:34:29 PM
Et Nikk som "Bøvelen" kan nå bare tilhøre en Sunnmøring. Han har mange navn den karen, Lusifer, Fanden, Djevelen, og så hvidere. Gamlefolket brukte ordet når noe gikk galt( Det var da som bøvelen).

Vindmøller er en giljotin i naturen. De dreper og lemlester ufattelig med fugler. Til havs utgjør dette like stor fare for fuglen, som et like stort oljeflak, som utbredelsen av disse parkene.
Spør ornitologene hvor mange havørner på Smøla som har blitt drept av dette svineriet i naturen, og midt i rugetiden får dette ufattelige omfang. Men det er jo bedre å la ulven og bjørnen florere som den vill, den  blir ikke berørt av vindmøller.

Når en så ser på enegi leveransen, kontra områder som blir båndlagte, naturskjendingen,visuelt, og lydforurensingen, så er dette ikke bære kraftig for andre en dem som kun tenker penger.
Jeg vil ikke at landet mitt skal se ut som en skog av løvetannfrø, fra luften, eller roterende monster i naturen. Hvor er da naturvernerne?
Da er ikke (naturvern) så viktig lenger? For oss som bryr oss om naturen, er dette høyst aktuelt å bry seg om. Men en ser nå hvor mye realisme der er i Alarmist gjengen!

1) Tenkte på det med Bøvelen, ja, "long time no see" :)

2) Tiltredes.
Baby, it's getting hot outside! Send for Greenpeace!

Amatør1

Andrew Montford (aka. Bishop Hill) om Vindmøller:


Alex Salmond's wind farm delusion


"Last year, in an interview with the Today programme, the chief executive of National Grid told the show's no doubt stunned listeners that they would have to get used to not having electricity as and when they wanted it.

That here in the developed world we should be wondering whether the lights will be going out in a few years time, whether our children will go to bed in the cold or whether we will spend our evenings shivering around log fires is rather amazing. That our political leaders have achieved this — if achieved is the right word — in the face of the shale gas revolution with its promise of cheap and abundant energy for centuries to come is truly extraordinary. How have we come to this?

[...]"
It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to

seoto

Det var en flott artikkelen, men dessverre vil nok altfor få lese den, ikke minst de som virkelig burde lese den!

Nå har skremmende, dårlige og bitre erfaringer ang. vindturbiner strømmet på som perler på en snor de siste par årene - og fremdeles ønsker politikere å fortsette med ytterligere utbygging ut vindturbinfelt. :(
Hva er det som feiler folk? Er politikere ute av stand til å lære av felles erfaring?
Noen ganger er løgnen for stor til at man kan få øye på den.
Og når man ikke kan se at det er en løgn, velger man naturlig å tro på den.

Gloføken

It's not what you look at that matters, it's what you see.
Henry David Thorau