Dagens klima link

Startet av Gloføken, november 05, 2011, 14:31:56 PM

« forrige - neste »

Jostemikk

Bye, det svaret du fikk er noe av det slemmeste og arrogante jeg har sett i klimadebatten. Det må jo være noe galt med en slik person rent mentalt? I hvertfall mangler all folkeskikk, og det er ikke noe å slå hæla i taket over det heller. ::)
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

ebye

#391
Sitat fra: Jostemikk på februar 17, 2012, 12:48:10 PM
Bye, det svaret du fikk er noe av det slemmeste og arrogante jeg har sett i klimadebatten. Det må jo være noe galt med en slik person rent mentalt? I hvertfall mangler all folkeskikk, og det er ikke noe å slå hæla i taket over det heller. ::)
Hadde det bare vært mangel på folkeskikk så hadde det ikke vært så problematisk for norsk klimaforskning. Men PP er uetterrettelig i faglige spørsmål/svar også. Her er et lite eksempel, med større konsekvenser enn komfortabelt.

På siste side (bakpem) i bladet KLIMA fra CICERO har de en graf over den globale temperaturutviklingen. Det er data fra NOAA, som strekker seg fra 1880 og frem til 2011. Grafen er svær liten, og spesielt viser den lite av det som har skjedd det siste 10-året, eventuelt siden 1980. Her er Climate4you forbilledlig, med data for HadCrut, GISS og UAH/RSS MSU. Her er det lett å se utviklingstrekk.

Jeg har to ganger spurt Prestrud om ikke de kunne sette inn en graf som var mer instruktiv. For tross alt så er jo nettopp temperaturutviklingen noe av det som opptar langt de fleste som er interessert i klimadebatten. Jeg har vist til Humlums grafer som eksempler på instruktiv grafstørrelse og -detaljer. Jeg har dessuten spurt hvorfor selve grafen blir så seint oppdatert.

Svaret er like oppsiktsvekkende som det er skremmende:

CICERO kan ikke legge ut hvilke som helst data, de kan ikke legges ut før de er kvalitetssikret. Den kvalitetssikringen består i at CICERO venter med oppdatering til det foreligger fagfellevurderte artikler med slike temperaturdata.

Jeg har aldri hørt om at fagfellevurderte artikler rapporterer temperatudata årlig. Dessuten så er det den lille detaljen at CICERO allerede i nr. 1- 2012, kan legge inn gjennomsnittet for 2011! Da jeg spurte om hvilken artikkel som lå til grunn for den verdien (i fjor), ble det stille. Derfor karakteriserer jeg debattformen for uetterrettelig. 

Her prøver Prestrud seg med tradisjonell lett avslørbar hersketeknikk (fagfellevurdert litteratur), slik han gjør i sitt svar til meg angående de 4 norake artiklene.: Følg bedre med, alt du skriver tyder på at du er uinformert.

Prestrud opptrer slik i debattfelter ellers også, og er ikke klar over at han er med på å ødelegge klimadebatten her hjemme fullstendig. 

Telehiv

Ad uvitenskapelig ekskludering av ikke-ønsket forskning så har jeg på en annen link lagt ut en bred liste over IPCC-kritisk forskning 2000-2007 der samme våpen ble brukt før ferdigstillelsen av AR4: "Ikke gjennomgått de rette kanaler/ ikke tilstrekkelig vitenskapelig støtte for slike syn" (les: til at det kunne hensyntas i strid med mer konsensusstøttende litteratur).

Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Amatør1

#393
Sitat fra: ebye på februar 17, 2012, 11:45:50 AM

SitatJeg skrev ingen ting om "norske artikler". Dersom disse "norske" artiklene i det hele tatt skal ha noen faglig verdi må det være fordi de bidrar med noe til det internasjonale forskningssamfunnet. Da må de finne seg i å bli inkludert i den store internasjonale strømmen av vitenskapelige klimaartikler. "Norsk, "dansk" eller "indonesisk" spiller ingen rolle. Og i den sammenhengen drukner disse artiklene  i den store strømmen og utmerker seg etter min oppfatning ikke i noen særlig grad. Jeg vil anbefale at du begynner å følge med på det som skjer i internasjonal klimaforskning. Mye av det du skriver og tar opp bærer preg av at du ikke gjør det.

Her er det Trollfar som snakker. Alle småtrollene på nettet og andre steder har tatt regi fra dette. CICERO er en religiøs aktivistorganisasjon, og Prestrud er deres profet.

Legg merke til at han går direkte i ad hominem-modus når han får en kritisk henvendelse til sin organisasjon. Det er ytterst uprofesjonelt. Han diskuterer overhode ikke saken, men rakker ned på kritiske arbeider og går som sagt i ad-hominem modus overfor deg.

Fyren er en sjarlatan, hverken mer eller mindre.
It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to

seoto

#394
Study: Sierra snowfall consistent over 130 years

SitatSnowfall in the Sierra Nevada has remained consistent for 130 years, with no evidence that anything has changed as a result of climate change, according to a study released Tuesday.

The analysis of snowfall data in the Sierra going back to 1878 found no more or less snow overall - a result that, on the surface, appears to contradict aspects of recent climate change models.

John Christy, the Alabama state climatologist who authored the study, said the amount of snow in the mountains has not decreased in the past 50 years, a period when greenhouse gases were supposed to have increased the effects of global warming.
[...]

Linken ble funnet hos WUWT.
Noen ganger er løgnen for stor til at man kan få øye på den.
Og når man ikke kan se at det er en løgn, velger man naturlig å tro på den.

jarlgeir

Terje Wahl har blogget igjen, og nå kommenterer han lesestoffet sitt siste uken:
http://www.forskning.no/blog/terjewahl


- Solheim, Stordahl, Humlum: "The long sunspot cycle 23 predicts a significant temperature decrease in cycle 24" (kommer i Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics)

- Wu, Huang, Wallace, Smoliak, Chen: "On the time-varying trend in global-mean surface temperature", Climate Dynamics (2011)

Wahl bekrefter her sin rolle som avslappet  "lukewarmer" i den norske debatten. Hans ønske om en felles plattform for sivilisert debatt synes noe optimistisk. Jeg kan dessverre ikke tenke meg noen som helst form for sivilisasjon i en debatt med Prestrud og dumskalle som deltagere.
It's the sun, stupid!

Bebben

Jepp Jarlgeir, og klimapolitiet Pål Prestrud dukker opp på bloggen med følgende innlegg:

SitatIPCC må gjengis korrekt
Skrevet av Pål Prestrud, 2012-02-18 15:07:14ja, det hadde vært veldig hyggelig med en mer konstruktiv debatt, men da er det blant annet en forutsetning at IPCC gjengis korrekt. Wu et al beregner at det antropogene bidraget til temperaturøkningen de siste 25 år har vært i overkant av 0.1 C/tiår, mens det naturlige har vært i underkant av 0,05 C/tiår. IPCC konkluderte i 2007 med at det er svært sannsynlig at "det meste" av oppvarmingen de siste 50 år var menneskeskapt. Det "meste av" betyr med enn halvparten. Altså er Wu et al i samsvar med IPCC. IPCC 2007 projiserte at temperaturøkningen de neste to dekadene ville være 0,2C/tiår. Det gjenstår å se om IPCC vil få rett. Det er derfor ikke korrekt når Wahl konkluderer "IPCC4 tok derfor i for hardt da de varslet 0,2 grader pr tiår i temperaturøkning de neste tiårene." Det er for tidlig å trekke slike konklusjoner. I løpet av de siste årene har det kommet flere interessante artikler som prøver å kvantifisere antropogent og naturlige bidrag til den oppvarmingen vi har hatt. Mange av dem ender opp med at det naturlige bidraget ikke kan ha vært mer enn 25%. Forholdet antropogent og naturlige bidrag til oppvarmingen er en av de spennende faglige debattene som går på den vitenskapelige arenaen, og det ar all grunn for forskerne til å være ydmyke her. Det kan godt hende at det naturlige bidraget er undervurdert, i hvert fall skal man ikke se bort i fra at det i enkelte regioner som i Nordatlanteren kan komme lengre perioder med utflating og til og med negang i temperaturen. Skjønt, jeg har mine sterke tvil.

Rent bortsett fra det, vil jeg påpeke at temperaturen i min egen hage fyker opp og ned med mer enn 0,1 grader stadig vekk, og det på tidsskalaer som kan måles i minutter. Når man tenker på verdenshavene og deres store havstrømmer, den enorme solen med dens voldsomme utbrudd og solflekker, svære skyer og værets varierende ansikt, en forskjell på bortimot 100 W per kvadratmeter soleffekt mellom perihelium (punktet da Jorden er nærmest solen, ca. 3. januar) og abhelium (da Jorden er lengst borte fra Solen, ca. 3. juli) osv osv osv osv, er det i grunnen imponerende at "forskerne" kan krangle seg imellom om forskjeller på 0,1 grader C og hvordan "skylden" skal finfordeles i form av nøyaktige prosentberegninger mellom Natur og Kultur.

I andre vitenskaper hadde noe slikt som dette vært et "akademisk spørsmål".... ikke sant? :)

Baby, it's getting hot outside! Send for Greenpeace!

seoto


SitatSolund-nei til vindmøller
Kommunestyret i Solund sa tirsdag ettermiddag klart nei til de tre vindkraftprosjektene i øykommunen, ytterst i Sognefjorden.
[...]
De folkevalgte fulgte dermed rådet frå folkeavstemningen i januar, der et knapt flertall av innbyggerne sa nei til vindkraft.

Sannelig er det godt å se at demokratiske spilleregler fortsatt følges på kommunalt plan. På sentralt politisk plan ser det ut for at det bare blir mindre og mindre demokrati.
Mer makt til de folkevalgte - mindre makt til de partivalgte! ;)
Noen ganger er løgnen for stor til at man kan få øye på den.
Og når man ikke kan se at det er en løgn, velger man naturlig å tro på den.

Jostemikk

Mine gratulasjoner til innbyggerne i Solund!

Akkurat dette med vindkraft er jo et eksperiment som allerede er gjennomført i utlandet. Det fører til dramatiske og varige ødeleggelser av naturen. Det fører til mer usikker el-leveranse. Det fører til en rimelig dramatisk prisoppgang på strøm. Rent økonomisk fører det til alle tiders store blues for folk flest.

Vi er heldige som har sett denne elendigheten utspille seg i utlandet, så hvorfor skal vi gjenta deres fadese? Så enkelt.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

seoto

Jeg skjønner ikke hvorfor folk ... unnskyld, politikere og grønne organisasjoner ... fortsatt ønsker vindmøller i Norge.

Det blir kastet bort utrolig mye penger, noe denne artikkelen forteller:

Federal funds flow to clean-energy firms with Obama administration ties

Noen ganger er løgnen for stor til at man kan få øye på den.
Og når man ikke kan se at det er en løgn, velger man naturlig å tro på den.

ebye

Sitat fra: Bebben på februar 19, 2012, 01:44:51 AM
SitatIPCC må gjengis korrekt
Skrevet av Pål Prestrud, 2012-02-18 15:07:14ja, det hadde vært veldig hyggelig med en mer konstruktiv debatt, men da er det blant annet en forutsetning at IPCC gjengis korrekt. Wu et al beregner at det antropogene bidraget til temperaturøkningen de siste 25 år har vært i overkant av 0.1 C/tiår, mens det naturlige har vært i underkant av 0,05 C/tiår. IPCC konkluderte i 2007 med at det er svært sannsynlig at "det meste" av oppvarmingen de siste 50 år var menneskeskapt. Det "meste av" betyr med enn halvparten. Altså er Wu et al i samsvar med IPCC. IPCC 2007 projiserte at temperaturøkningen de neste to dekadene ville være 0,2C/tiår. Det gjenstår å se om IPCC vil få rett. Det er derfor ikke korrekt når Wahl konkluderer "IPCC4 tok derfor i for hardt da de varslet 0,2 grader pr tiår i temperaturøkning de neste tiårene." Det er for tidlig å trekke slike konklusjoner. I løpet av de siste årene har det kommet flere interessante artikler som prøver å kvantifisere antropogent og naturlige bidrag til den oppvarmingen vi har hatt. Mange av dem ender opp med at det naturlige bidraget ikke kan ha vært mer enn 25%. Forholdet antropogent og naturlige bidrag til oppvarmingen er en av de spennende faglige debattene som går på den vitenskapelige arenaen, og det ar all grunn for forskerne til å være ydmyke her. Det kan godt hende at det naturlige bidraget er undervurdert, i hvert fall skal man ikke se bort i fra at det i enkelte regioner som i Nordatlanteren kan komme lengre perioder med utflating og til og med negang i temperaturen. Skjønt, jeg har mine sterke tvil.

På Prestrud uttaler:

SitatI løpet av de siste årene har det kommet flere interessante artikler som prøver å kvantifisere antropogent og naturlige bidrag til den oppvarmingen vi har hatt. Mange av dem ender opp med at det naturlige bidraget ikke kan ha vært mer enn 25%. Forholdet antropogent og naturlige bidrag til oppvarmingen er en av de spennende faglige debattene som går på den vitenskapelige arenaen, og det ar all grunn for forskerne til å være ydmyke her. Det kan godt hende at det naturlige bidraget er undervurdert, i hvert fall skal man ikke se bort i fra at det i enkelte regioner som i Nordatlanteren kan komme lengre perioder med utflating og til og med negang i temperaturen. Skjønt, jeg har mine sterke tvil.

Legmannen Pål Prestrud legger ut om sin tro og tvil;) Desto mer som kommer fram om den uvitenskapelige IPCC-prosessen, desto riktigere blir jo Prestruds grunnmur - tro og tvil. Mon tro om denne boken kommer:

"Tro og tvil om klimaendringene. IPCC vurdert baklengs!"  8)

Jostemikk

SitatAftenposten - Barn bukker under for kulden i Afghanistan

Streng kulde har ført til at flere titalls barn har mistet livet i Afghanistan den siste måneden.


Hjelpeorganisasjoner frykter at flere vil dø, siden det er varslet temperaturer ned mot minus 17. Vinteren er den verste i Afghanistan på 15 år, ifølge Redd Barna.

Mange av de omkomne bodde i flyktningleirer i utkanten av hovedstaden Kabul. Andre har frosset i hjel i fjellområder sentralt i landet.

- I løpet av den siste måneden har vi registrert 40 dødsfall. Alle har dødd av kulde, og de fleste er barn, sier en talsmann for det afghanske helsedepartementet.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Telehiv

Generell kommentar til Prestruds åndelige eskapader:

Jeg må her sitere meg selv på en annen tråd:

Det synes stadig tydeligere at de svakeste forskerne (de med svakest dømmekraft, svakest etikk, svakeste statistikkunnskaper, de mest uforstandige  modelleringsprinsipper, osv.) befinner seg i IPCC-kretsen og ikke blant de opposisjonelle!
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Jostemikk

Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Amatør1

Dette er en interessant graf, og sier mye om dagens alarmisme dersom den er korrekt. Men: Det er endel å utsette på forklaringene. For eksempel trenger dette avsnittet noen kommentarer:

Sitat"Denne temperaturutviklingen er et resultat av astronomiske variasjoner som bl.a. medfører at jordbanen forandrer sin ovalitet og jordaksen sin vinkel, noe som betyr mye på våre breddegrader. For ca.10.000 år siden sto jordaksen i maksimum vinkel på 24,5 grad, dvs. at nordkalotten da hellet mer mot sola enn i dag. Vinkelen er nå på 23,5 grad. Jordaksen retter seg nå gradvis opp og vil nå sitt toppunkt på 22,1 grad om ca.11.000 år. Det betyr at det på lengre sikt blir kaldere. Endringene på jordaksen har en syklus på ca. 41.000 år."

I bunn og grunn er det Milankovitch-syklene (på norsk her) som beskrives, på en litt haltende måte og uten å nevne Milutin Milanković. De viktigste endringene er periodiske variasjoner i eksentrisitet, aksehelning og presesjon.

1. Jordbanens eksentrisitet
Det som upresist omtales som "jordbanens ovalitet" er egentlig den mye mer presise ellipseformen med gitt eksentrisitet. Størrelsen på eksentrisiteten er en av parametrene som varierer.


Baneeksentrisiteten medfører at avstanden til Sola varierer med årstiden. Jorda er for tiden nærmest Sola rundt 4. Januar, dvs. dette er jordbanens perihel (eller mer generelt periapsis).

2. Aksehelning (eng. Obliquity)
"jordaksen sin vinkel" er vinkelen mellom jordaksen og ekliptikkens normalvektor (ekliptikken er det planet som utspennes av jordbanen). Vinkelen varierer mellom 22.1° og 24.5°, og er nå på 23.45°. Setningen "For ca.10.000 år siden sto jordaksen i maksimum vinkel på 24,5 grad, dvs. at nordkalotten da hellet mer mot sola enn i dag" er egentlig meningsløs/misvisende, fordi dette avhenger av årstiden. Det hadde vært like riktig/galt å si at nordkalotten da hellet mer vekk fra sola enn i dag.Utsagnet "Jordaksen retter seg nå gradvis opp og vil nå sitt toppunkt på 22,1 grad om ca.11.000 år. Det betyr at det på lengre sikt blir kaldere." er kanskje riktig, men slett ingen selvfølge! Det som er vesentlig er at  denne vinkelen bestemmer om sesongvariasjonene blir større eller mindre. En større vinkel impliserer større sesongvariasjoner." Endringene i aksehelningen har en periode på ca 42000 år.

3. Presesjon (Merk at dette ikke er en trykkfeil for "presisjon", som er noe helt annet)
Jordaksen peker idag ca. en halv grad fra polarstjernen (α Ursae Minoris), men dette er nokså midlertidig, for retningen endrer seg med en periode på ca 26000 år, slik at vi på den nordlige halvkule vil ha midtsommer i desember om 12000 år.


Dette er de viktigste parametrene som varierer, men de er ikke de eneste. For eksempel er Nutasjon en kjent effekt, som kanskje kan ha vesentlig betydning for klimaet.

It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to