Dagens klima link

Startet av Gloføken, november 05, 2011, 14:31:56 PM

« forrige - neste »

BorisA

Sitat fra: Telehiv på mars 02, 2012, 13:17:06 PM
Vil bare nevne at nå snør det i Midt-Østen for fjerde dag på rad, og man går på ski i Jerusalem:

http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Sno-i-Jerusalem-6775219.html

PS: Har det rablet for desken i Aftenposten, eller er Mathismoen sykmeldt?
OM er ikke sykmeldt, han var med i debatten om Lysbakken på NRK i går.
Føste gang jeg har hørt han uten at ordet "klima" ble nevnt.
Trodde ikke det var mulig.
Jeg spørger helst, mitt kall er ei at svare.

ConTrari

Må ta med et riktig så underholdende innlegg fra Delingpole her, han var uklok nok til å dele taxi med en ihuga alarmist på vei hjem fra et debattmøte de begge hadde deltatt på. Slikt går sjelden bra:

"After I'd gone on in this vein for some time, the liberal-lefty media luvvie turned round and snapped at me: "Do you have any manners?"

"What's that got to do with it?" I said.

"You have just been exceptionally rude. You've repeated what I said in the debate and are accusing me of talking unutterable boll***s!"

"Yeah. Well. You ARE talking unutterable boll***s"

"You're a very rude man, do you know that?"

"What's that ****ing got to do with anything? The issue is whether or not you were talking boll***s and unless you can advance a sensible argument that proves me wrong, I maintain that you were talking boll***s."

"Don't you swear at me!"

"Why can't I swear, you're not my Dad. Anyway, you're changing the subject. All I'm asking is that you do what any half-way decent journalist would do and defend your position using facts. If you're incapable of that then, I'm sorry, but boll***s is what you were talking. So, can you advance any facts or arguments to defend your position?"

"I'm not going to because you're so rude."

http://blogs.telegraph.co.uk/news/jamesdelingpole/100139690/why-i-am-so-rude-to-warmists/

Slemming. Slemming.

ebye

Sitat fra: jarlgeir på mars 02, 2012, 10:00:19 AM
Fra dagens aftenposten:

http://www.aftenposten.no/meninger/kommentarer/De-sma-klimaavtalene-6774984.html#.T1CC8-Wq-6s

Enda mere klimavrøvl. Leserne oppfordres til å kommentere i Aftenposten.


Helt enig, jarlgeir, og her finner vi ekko på ekko.

Et par sitater fra innlegget:

SitatGlobal oppvarming er et usedvanlig krevende problem å løse. Det blir dyrt, intet land kan klare det alene, og alle har incentiv til å overlate til å la andre ordne opp. Etter år med forhandlinger begynner det nå å bli vanskelig å tro at en overordnet, tilstrekkelig ambisiøs internasjonal klimaavtale kommer tidsnok på plass

SitatOgså for CO2-utslipp må vi nå konsentrere innsatsen om delløsninger, mener Scott Barrett. Som et eksempel nevner han følgende mulige avtale: Alle land forplikter seg til karbonlagring for nye kullkraftverk fra 2020, til karbonlagring også for eksisterende kullkraftverk fra 2050, og rike land dekker ekstrakostnadene for fattige land ut fra fordelingsnøkkelen som brukes ved finansiering av FN.

SitatHans hovedargument der er at det nå haster med forskning innen det som kalles geoengineering – tiltak for å redusere solinnstrålingen til Jorden eller hente karbon ut fra atmosfæren – fordi vi ellers kan stå uten mottiltak den dagen vi innser at det er for sent.

Dersom vi ser litt mer i detalj på dette, er det noe som er riktig morsomt. Her er det en professor i økonomi, uten spesiell kompetanse i klimaforskning, som åpenbart legger bunnlinja på dette nivået: dette vet IPCC, be sure – believe us.

Om disse forskerne har Pål Prestrud skapt full forvirring.

I en debatt i VG i 2011, var han klar i sin dom, slike måtte gjerne komme til orde i debatten, men skulle ikke lyttes til

http://www.climometrics.org/11vgpre2.jpg

SitatMen det bør også være slik at vi tillegger klimaforskerens konklusjoner og anbefalinger større vekt enn en tilfeldig forskers uten erfaring i fagområdet.

Senere kommer det et typisk utspill fra Prestrud, i Morgenbladet, 7. oktober 2011:

Støyforurensning

http://morgenbladet.no/samfunn/2011/stoyforurensning

Her finner vi litt ned i artikkelen:

SitatJeg hadde ønsket å se flere forskere og forskningsinstitusjoner på banen, nå skygger de unna fordi de ikke orker.

Her inviterer Prestrud forskere inn i debatten. Åpenbart ikke klimaforskere, de er jo med allerede. Så her må det være forskere fra andre fagfelt enn klimaforskning han tenker på. Altså, i klar motstrid til Prestruds anbefaling, lytt ikke til andre enn klimaforskerne. Følgelig er det ikke så viktig å legge vekt på det professor Nyborg skriver i Aftenposten.

I så måte kan det ikke være stimulerende å prøve å bidra med innspill på samarbeidsstrategien i COP-møtene, når Prestrud oppfordrer oss til å se bort fra slike innspill. Nå er jo Prestruds strategier og retoriske knep gjennomskuet for lengst, og fornøyelig nok, han avfeier jo til og med sine egne utspill pga. manglende kompetanse.  8)


jarlgeir

Boris A skriver:

"OM er ikke sykmeldt, han var med i debatten om Lysbakken på NRK i går.
Føste gang jeg har hørt han uten at ordet "klima" ble nevnt.
Trodde ikke det var mulig."

Mathismoen har helt klart sørget for en Gleickschaltung av klimastoffet i Aftenposten. Nå er han forfremmet til å dekke innenrikspolitikk. Er det ikke riktig at det har vært en brutal nedgang i antallet klimaartikler i avisen etter at OM skiftet beite?

Hvorvidt Mathismoen selv har skjønt at det ikke er noen fremtid for ham i klimajournalistikken vites ikke (siden Klimapanelets Phil Jones har bekeftet at den globale oppvarmingen stanset i 1998, er det mulig han har lest skriften på veggen?) men det er jo mulig at Aftenpostens redaktør (hun med en noe kommunistisk fortid) setter stor pris på Hr Mathismoens talenter når det gjelder å vinkle det politiske stoffet?
It's the sun, stupid!

jarlgeir

Mange perler å finne i dag:

SIR PAUL NURSE SLITHERING OFF THE SINKING SHIP

He urged us all to accept the "consensus" of scientists saying that those who claim that there has been no warming and those who claim "catastrophic" warming are equally "extreme" and that we should all agree with him that there is warming. (about 1/4rd of the way in). Later he went on about the extensive action we need to take to prevent it, suggesting that those opposed to that are politically opposed to regimented worldwide government control of everything and to be fair also saying that alarmists are also politically motivated by being in favour of that.

      Notice that. He has quite deliberately distanced himself from the entire concept of catastrophic anthropogenic global warming (CAGW) on which the entire edifice depends.

Clearly, following the recent acknowledgement by the Met Office and CRU that not only has there been no warming for 15 years but also that the more probable scenario is cooling, Sir Paul is not only deserting a sinking ship but attempting, in an Orwellian way, to pretend he was never aboard. He will not be the last.

http://a-place-to-stand.blogspot.com/2012/02/climate-change-sir-paul-nurse-slithers.html
It's the sun, stupid!

ebye

Ja, dette er vel bare starten på ut-toget, jarlgeir;D  Det kan bli lang kø ved den Gate'n, etter hvert. På AP Debatt hadde jeg en tråd: Misjonærenes uttogsmarsj.  ;) En mulighet nå er vel: Alarmistenes uttogsmarsj? For å holde orden på køen, sørge for at alle som konverterer, kamuflerer eller rett og slett diffunderer, ja så starter jeg den tråden.  8)

BorisA

Det er bare å håpe på at det toget blir så langt som mulig.
Håper ikke det medfører like store personlige prøvelser å konverteren fra klimalarmisme til CAGW-skeptisisme, som fra islam til en annen religion.

Eller synes vi de fortjener det?
Jeg spørger helst, mitt kall er ei at svare.

jarlgeir

Boria A,

Konvertering er ikke alltid lett, spesielt hvis Mullah Prestrud eller Stormufti Solheim sperrer utgangsdøren.

Dog er det tiltredelse av ny Mullah i juni/juli, samt valg i september 2014 hvor stormuftiens parti forhåpentligvis havner under sperregrensen. Vi har jo en tradisjon i Norge som består av å sende avdankede storheter til FN-systemet, Europarådet, EU-parlamentet eller lignende.

Retretten kan raskt bli lettere for fotsoldatene, men akkurat disse to pampene klarer neppe å la være å trampe rundt i salatbollen selv etter det kommende totale nederlaget. Hedigvis vil jeg si, de sørger jo for en stor del av ukens underholdning, helt uten å være klar over det selv!
It's the sun, stupid!

jarlgeir

Den store klimadebatten fra WSJ later til å flyttet seg til WUWT, sannsynligvis fordi det nå hagler med tabeller.

Professor Nordhaus (økonomi) hadde stafettpinnen for alarmistene, og hadde en relativt tvilsom fremstilling i WSJ nylig. Nå har han fått svar fra David Middleton, som beskriver seg selv slik:

About David Middleton
I have been a geoscientist in the evil oil and gas industry for almost 30 years. My favorite hobby is debunking the junk science of the radical environmentalists...Particularly the junk science of anthropogenic global warming.

Her triller perlene ut en etter en, her er et par:

Is carbon dioxide a pollutant?
I thought about answering with a treatise on plant stomata, but this was "easier"...
JPL-Developed Clean Energy Technology Moves Forward
A team of scientists at NASA's Jet Propulsion Laboratory in Pasadena, Calif., in partnership with the University of Southern California in Los Angeles, developed a Direct Methanol Fuel Cell technology for future Department of Defense and commercial applications.
This novel fuel cell technology uses liquid methanol as a fuel to produce electrical energy, and does not require any fuel processing. Pure water and carbon dioxide are the only byproducts of the fuel cell, and no pollutants are emitted.

Is it true that more carbon dioxide and additional warming will be beneficial?
If "more carbon dioxide and additional warming" prevent the next "Little Ice Age" from being as cold as the last "Little Ice Age," it will be very beneficial. If it slows our inevitable transition into the next Quaternary glacial stage by a few hundred years, it will be very beneficial.

Så følger en Plant Stomata analyse som er totalt ødeleggende for alarmistene.

Hele tråden er her:
http://wattsupwiththat.com/2012/03/03/why-william-d-nordhaus-is-wrong-about-global-warming-skeptics-being-wrong/#more-58200
It's the sun, stupid!

Amatør1

Sitat fra: jarlgeir på mars 04, 2012, 02:15:07 AM
Is it true that more carbon dioxide and additional warming will be beneficial?
If "more carbon dioxide and additional warming" prevent the next "Little Ice Age" from being as cold as the last "Little Ice Age," it will be very beneficial. If it slows our inevitable transition into the next Quaternary glacial stage by a few hundred years, it will be very beneficial.

Nok et eksempel på at skeptikersiden lar seg lure til å argumentere på alarmistenes premisser - premisser som ingen kan påvise er korrekte, og langt mindre kan påvise er relevante for spørsmålet!

Spørsmålet er stilt slik at det skal oppfattes som om det er en udiskutabel sammenheng mellom "more carbon dioxide" og "additional warming", mao. understøtte alarmistenes tese om menneskeskapt CO2 som årsak til katastrofal global oppvarming.

Spørsmålet skiller ikke mellom CO2 som følge av menneskelig aktivitet og CO2 som følge av naturlige variasjoner, og da i særdeleshet som følge av oppvarming. Som Steve McIntyre ofte sier - "you have to watch the pea under the thimble". Spørsmålet inneholder et irrelevant premiss.

Da ungene var små, pleide jeg å teste dem litt i logikk etter en gåte jeg selv lærte fra barneboken "888 gåter" som jeg leste som liten. Fra den kan jeg huske en søt og interessant oppgave:

Gåte: "På torget i Nuremberg ligger det en stor sten. Når hanen galer, rører den på seg. Hvorfor det?"
Svar: "Hanen rører alltid på seg når den galer"

:P

Steinen på torget i Nuremberg har samme funksjon i gåten som "more carbon dioxide" har i spørsmålet over. Det er en irrelevant avledning.
It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to

ebye

Gåter er herlige, Amatør1.

Men er du helt sikker på at ikk steinen rører på seg, særdele helt mikroskopisk, som resultat av lydbølgen fra hanens gal?  ;)

ebye

Dette, #480, var en både fornøyelig, enkel og viktig CO2-presisering, jarlgeir:)

Toksiske egenskaper til CO2, – dette minner om en liten kunnskapsoppvisning av Prestrud – han er jo biolog.  ;)

I klimadebatten i Norge har CO2 uriktig blitt omtalt og retorisk brukt som en forurensning. Her ble Prestrud konfrontert med dette:

http://www.abcnyheter.no/nyheter/miljo/101007/cicero-odelegger-klimadebatten

SitatFørst prøver du å gjøre et nummer av at det skulle være feil å si at CO2 ikke er noen forurensning. Dette, ifølge deg, fordi for mye av det er skadelig. Men hvis du hevder at CO2 er en forurensning, ja da er du på kollisjonskurs med det etablerte viteskapelige synet på CO2. En kjemisk forbindelse
skifter ikke klassifisering selv om det blir mye av den. Ganske drøy kost det der ....

Her er svaret fra Prestrud:

http://www.abcnyheter.no/debatt/101013/erik-bye-desinformerer-om-klima

SitatBye hevder jeg er på kollisjonskurs med det etablerte vitenskapelige synet på CO2 fordi jeg hevder at CO2 er forurensning. Med det utsagnet blottlegger Bye sin kunnskapsløshet. Det er mye forurensning som er nødvendig og ikkeskadelig i små mengder. Fosfat og nitrat, for eksempel, som plantene må ta opp gjennom røttene og som de er helt avhengig av. I for store mengder, for eksempel etter langvarig gjødsling, kan fosfat og nitrat føre til så store algemengder at livet i innsjøer og vassdrag skades. Enkelte tungmetaller er et annet eksempel som mange organismer også trenger i små mengder. De finnes naturlig mange steder. I store konsentrasjoner kan de være skadelige. Det vitenskapelige etablerte synet er utvilsomt at CO2 er forurensing. Dette har da også mange land i verden tatt hensyn til og inkludert CO2 i sin forurensningslovgivning.
:o

En god strategi i klimadebatten er åpenbart å holde ut. Her får Prestrud svar

http://www.abcnyheter.no/nyheter/miljo/101026/cicero-fortsetter-odelegge-klimadebatten

SitatI KLIMA er du uenig med dem som ikke kaller CO2 en forurensning i klimadebatten. CO2 er en livsnødvendig gass og må kunne kalles noe annet enn forurensning, også i klimadebatten. Da blir det litt merkelig å innta denne posisjonen Prestrud. Det ødelegger debatten.

Og da var det ikke mer å hente .....  8)jarlgeir

#477
En annen sak som har fått alt for lite fokus er summen av de faktorer som påvirker klimaet, og deres innbyrdes styrkeforhold. Vi har:

1. Solen (50%?) dvs både direkte effekter og de indirekte (Svensmark og kosmisk stråling)
2. Havstrømmene (hvor mye?), viktigst er El Nino/La Nina i Stillehavet, og ADO (tidligere kjent som Golfstømmen)
3. Klimagasser (hvor lite?) med intern fordeling vanndamp (90%), CO2 (1-2%)og metan inkl andre klimagasser (4-8%). Metan omdannes forøvrig til CO2 og vann høyt oppe i atmosfæren.

Etter dette følger ca 15 andre effekter som er mindre, naturlige sykluser som følger av mikroskopiske variasjoner i jordens bane rundt solen, samt vulkaner og urbane varmeøyer

Verdt å merke seg er at ingen har kunne påvise en spesifikk oppvarming grunnet CO2 ute i atmosfæren til tross for enighet om CO"s teoretiske klimaeffekt påvist i lukkede laboratorier.
Enda mer verdt å merke seg er at CO2en er to undergrupper: Naturlig CO2 som et resultat av naturens eget kretsløp (95% av all CO2), og menneskeskapt CO2 som er resultat av bruk av kull, gass og olje (5% av all CO2)

Tatt i betraktning at man nå har observasjoner som viser at naturlige sykluser og andre klimafaktorer siden 1998 har vært sterke nok til totalt å oppheve CO2ens teoretiske effekt på klimaet, så er spørsmålet om ikke både vulkaner og naturlige sykluser kommer vesentlig høyere opp på listen enn CO2?

Et hvert rasjonelt tenkende menneske som ikke har en annen forhåndsbestemt agenda burde da skjønne to ting:
A) at menneskeskapt CO2s innvirkning på klimaet er så liten at den knapt kan måles.
B) at omkostningene med å fjerne menneskeskapt CO2 fra naturens eget kretsløp er større enn verdens samlede økonomiske reserver.
It's the sun, stupid!

ConTrari

Sitat fra: jarlgeir på mars 03, 2012, 10:35:31 AM
Boris A skriver:

"OM er ikke sykmeldt, han var med i debatten om Lysbakken på NRK i går.
Føste gang jeg har hørt han uten at ordet "klima" ble nevnt.
Trodde ikke det var mulig."

Mathismoen har helt klart sørget for en Gleickschaltung av klimastoffet i Aftenposten. Nå er han forfremmet til å dekke innenrikspolitikk. Er det ikke riktig at det har vært en brutal nedgang i antallet klimaartikler i avisen etter at OM skiftet beite?

Hvorvidt Mathismoen selv har skjønt at det ikke er noen fremtid for ham i klimajournalistikken vites ikke (siden Klimapanelets Phil Jones har bekeftet at den globale oppvarmingen stanset i 1998, er det mulig han har lest skriften på veggen?) men det er jo mulig at Aftenpostens redaktør (hun med en noe kommunistisk fortid) setter stor pris på Hr Mathismoens talenter når det gjelder å vinkle det politiske stoffet?

Min høyst private mistanke er at OM ble "sparket oppover" i AP-systemet, fordi det etterhvert ble en for stor belastning å ha ham som en fritt rullende klimakanon på dekk. Samtidig ville det sikkert være for dramatisk, både personlig og faglig, å kvitte seg med ham. Derav denne sinekyrestillingen "leder for politisk seksjon" eller noe sånt. Jeg nekter å tro at han er den reelle lederen på dette feltet, det finnes flere tungvektere av politiske kommentatorer i AP som Olemann aldri kan nå opp til i journalistisk innsikt og kvalitet.

Han markerer seg da heller ikke som den viktigste politiske kommentatoren, hverken for utenriks eller innenriks stoff. Han er nok satt på gress, som en noe utdatert aktivist-journalist, sikkert til gressende stor gremmelse for sin aktivist-redaktør.

ConTrari

Sitat fra: jarlgeir på mars 03, 2012, 15:51:56 PM
Mange perler å finne i dag:

SIR PAUL NURSE SLITHERING OFF THE SINKING SHIP

He urged us all to accept the "consensus" of scientists saying that those who claim that there has been no warming and those who claim "catastrophic" warming are equally "extreme" and that we should all agree with him that there is warming. (about 1/4rd of the way in). Later he went on about the extensive action we need to take to prevent it, suggesting that those opposed to that are politically opposed to regimented worldwide government control of everything and to be fair also saying that alarmists are also politically motivated by being in favour of that.

      Notice that. He has quite deliberately distanced himself from the entire concept of catastrophic anthropogenic global warming (CAGW) on which the entire edifice depends.

Clearly, following the recent acknowledgement by the Met Office and CRU that not only has there been no warming for 15 years but also that the more probable scenario is cooling, Sir Paul is not only deserting a sinking ship but attempting, in an Orwellian way, to pretend he was never aboard. He will not be the last.

http://a-place-to-stand.blogspot.com/2012/02/climate-change-sir-paul-nurse-slithers.html

Sleipt av Nurse å late som han er i en slags nøytral posisjon, og et skittent trick å hevde at de som sier det ikke har vært noen oppvarming siste 15 år er like ekstreme som hysterikerne.