Atmosfærisk emissivitet og jordas effektive utstrålingshøyde

Startet av Okular, januar 16, 2014, 21:00:14 PM

« forrige - neste »

Okular

Jeg prøvde nylig å få Willis Eschenbach til å vurdere sine uttalelser om at Stefan-Boltzmann-likningen fritt kan (og må) brukes på et dynamisk volum med gass slik som vår atmosfære, på en WUWT-tråd som til slutt tok helt av i sekterisk hysteri og skittkasting fra GHE-forsvarerne, alarmistenes nyttige idioter.

Her er hva jeg anmodet Eschenbach om:

SitatWillis, please consider this: You have an atmospheric layer made up 100% of nitrogen, oxygen and argon. It holds a physical temperature of 255K. Apply the S-B equation to derive the radiative flux emitted by this layer. Then add some water vapour and carbon dioxide so that the air layer now contains ~99.5% N, O and Ar and ~0.5% H2O and CO2. The layer is still at 255K. Now apply the S-B equation to derive the radiative flux. Is the layer in the former condition able to emit a perfect BB flux based solely on its physical temperature? Is the layer in the latter condition able to emit a perfect BB flux based solely on its physical temperature?

Does the emissivity of an air layer going from 100% N, O and Ar to 99.5% N, O and Ar + 0.5% H2O and CO2 go from 0 to 1?

Senere påpeker jeg at han ikke svarer på dette, dog heller på en annen, mer 'ufarlig' del av innlegget mitt. Til dette farer han bare opp og sier at alt jeg kommer med er verdt å ignorere, fordi jeg (i essens) er en kunnskapsløs arrogant dust, og vi (Eschenbach og kumpanene hans) kan mye mer om dette en deg, så hold kjeft.

Ergo, han nekter å forholde seg til situasjonen over.

Jeg er ganske sikker på at jeg vet hvorfor.

Hele eventyret om GHE er bygget på at et visst lag i atmosfæren ved temperatur 255K stråler ut hele jordas fluks til verdensrommet, 239 W/m^2. Siden dette laget er å finne i snitt litt drøyt 5 kilometer oppe i den konvektive atmosfæren, trenger man bare å følge lapsraten (6,5K/km) ned til overflaten og finne at denne må være 33 grader varmere enn dette laget. Og det er den jo! Er det ikke fantastisk?!

Men et atmosfærisk lag ved 255K som stråler ut 239 fulle W/m^2 har per S-B-likningen en emissivitet på 1.

Dette må GHE-korsfarerne tviholde på, ellers faller hele drivhusEFFEKTEN bort. Effekten ligger jo nettopp i dette lagets høyde over bakken.

Problemet er, dersom man finner ut at luft inneholdende 99,5% nitrogen, oksygen og argon + 0,5% vanndamp og karbondioksid IKKE har en total emissivitet på 1, men en lavere verdi, så vil dette laget flyttes nærmere og nærmere overflaten og drivhuseffekten bli mindre og mindre.

Dersom emissiviteten isteden går fra 0 (en verdi alle GHE-nikkedukker er enige om) for en gassblanding av 100% N, O og Ar ved jordiske temperaturer, til si 0,6 (og ikke 1) ved tilførsel av 0,5% H2O og CO2, så er drivhuseffekten effektivt (!) eliminert. Den er null. For da må det utstrålende laget ha en temp på 289-290 Kelvin for å kompensere for den lavere emissiviteten. Og 289-90K er snittemperaturen til jordas globale overflate. Ikke lenger noen hjelp fra lapsraten.

Flere, bl.a. Nasif Nahle, har funnet emissiviteter for luft med H2O og CO2 langt, langt lavere enn 0,6 også.

Så hvor er GHE-sauenes tall, målinger og eksperimenter som viser at emissiviteten spretter fra 0 til 1 så snart bittelitt vanndamp og karbondioksid tilføres inert luft?