Diskusjonsforum > Naturlige klimavariasjoner

Årsaken til Europas milde klima

(1/2) > >>

Amatør1:
Av og til leser jeg artikler på Yr. Idag leste jeg f.eks. Kunne vært 30 grader kaldere, der klimaforsker Tore Furevik ved Bjerknessenteret uttaler seg om klimaet i Norge.

En interessant detalj er at Furevik peker på at det ikke er Golfstrømmen som er hovedårsaken til vårt relativt sett milde klima.


--- Sitat ---– Om vinteren er det 30 grader forskjell mellom oss og Canada på den andre siden av Atlanterhavet. Det er mye. Nord-Canada er jo svinekaldt, sier klimaforsker Tore Furevik ved Bjerknessenteret til yr.no.
--- Slutt sitat ---

For 12 år siden oppdaget Furevik at det var de stadige sørvestlige lavtrykkene som kommer inn over Norge om vinteren som gir oss mildvær, ikke Golfstrømmen


--- Sitat ---Det er hele tolv år siden Furevik og mange av kollegene la til side teorien om at Golfstrømmen var så viktig for det milde klimaet i nord. Da viste den amerikanske forskeren Richard Seager at helt andre ting spilte inn:

Det var luftstrømmene og ikke havet som holdt oss varme.
--- Slutt sitat ---

Må man ikke tenke litt selv hvis man er forsker? Århundrer med erfaringer langs norskekysten burde telle med? Det enkle faktum at temperaturen om vinteren i Sør-norge kan variere opptil 30 grader eller mer over relativt kort tid peker vel på andre effekter enn den stabile Golfstrømmen?

Det som slo meg ved Fureviks uttalelser, var at han i realiteten viste til en artikkel som stod i American Scientist i 2006 og som het
The Source of Europe's Mild Climate

På den tiden abbonerte jeg på American Scientist, og husker artikkelen godt (bortsett fra at jeg trodde det var en gang på 1990-tallet, men der tok jeg nok feil). Artikkelen festnet seg i minnet hos meg, den godt skrevet. Den gir oss også den nødvendige ammunisjon til å tilbakevise påstanden om "Global Oppvarming" hver gang vi har en mildværsperiode. Artikkelen nevner ikke "carbon" eller "CO2" med ett eneste ord.

Jeg vil anbefale alle interesserte å lese artikkelen, og vise til at dette er faktisk noe både vi skeptikere og Bjerknessenteret er enige om  ;)


"This is not just an academic issue. The play that the doomsday scenario has gotten in the media—even from seemingly reputable outlets such as the British Broadcasting Corporation—could be dismissed as attention-
grabbing sensationalism. But at root, it is the ignorance of how regional climates are determined that allows this misinformation to gain such traction. Maury should not be faulted; he could hardly have known better. The blame lies with modern-day climate scientists who either continue to promulgate the Gulf Stream-climate myth or who decline to clarify the relative roles of atmosphere and ocean in determining European climate. This abdication of responsibility leaves decades of folk wisdom unchallenged, still dominating the front pages, airwaves and Internet, ensuring that a well-worn piece of climatological nonsense will be passed down to yet another generation."

Okular:
Hei, Amatør1.

Furevik og folkene bak 2006-studien har både rett og 'feil'. De har selvsagt helt rett i at det er luftmassene, ikke havstrømmen, som er det som umiddelbart gir oss det milde klimaet. Men luftmassene i seg selv er ikke årsaken til at vi her på østsida av Atlanteren har mildt klima og kanadenserne på vestsida har kaldt klima. Det er en grunn til at fordelingen er akkurat sånn og ikke motsatt eller lik. Det er ikke tilfeldig. Og det er selvsagt en grunn til at Golfstrømmen og lavtrykkene følger den noenlunde samme banen fra sørvest til nordøst over Atlanteren fra rundt 25 til 70 grader nord. Noe driver begge deler. Og driveren er enkel: jordas rotasjon rundt sin egen akse + det spesifikke arrangementet av kontinentale landmasser og havområder på kloden.

Samtidig så er det jo ikke mye tvil om at SST i nordøstsektoren av Nord-Atlanteren følger et så å si identisk løp med Vest-/Sentraleuropeiske temperaturer. Og som vi vet er det ikke atmosfæren som varmer havet. Atmosfæren kan imidlertid påvirke hvor langt mot nord varmt tropisk vann skal kunne trenge, samt hvor tett inn mot Europas kyst det skal gå.

Amatør1:

--- Sitat fra: Okular på Mars 19, 2014, 13:27:50 pm ---Hei, Amatør1.

Furevik og folkene bak 2006-studien har både rett og 'feil'. De har selvsagt helt rett i at det er luftmassene, ikke havstrømmen, som er det som umiddelbart gir oss det milde klimaet. Men luftmassene i seg selv er ikke årsaken til at vi her på østsida av Atlanteren har mildt klima og kanadenserne på vestsida har kaldt klima.

--- Slutt sitat ---

Hei Okular,

Enig i det. Det jeg forsøker å peke på er at det er luftmassene som gir oss de store variasjonene om vinteren, det er altså retningen på disse luftmassene som avgjør vinterværet her hos oss, og ikke CO2. Hvorfor det er slik kan man selvsagt diskutere, men om vi får etablert hos menigmann at det er tranport av luftmasser vi observerer effektene av, så har vi kommet et langt stykke videre.

Jostemikk:

--- Sitat fra: Amatør1 på Mars 19, 2014, 21:32:29 pm ---Det jeg forsøker å peke på er at det er luftmassene som gir oss de store variasjonene om vinteren, det er altså retningen på disse luftmassene som avgjør vinterværet her hos oss, og ikke CO2. Hvorfor det er slik kan man selvsagt diskutere, men om vi får etablert hos menigmann at det er transport av luftmasser vi observerer effektene av, så har vi kommet et langt stykke videre.

--- Slutt sitat ---

Dette er rett, og nok en gang må vi ta en titt på det som styrer den store, arktiske snurrebassen. Stephen Wilde har noen tanker om dette, og han skylder blant annet på sola og dennes påvirkning av ozon. Her kan en lese hele hans klimaforståelse, eller forenklede modell:

http://www.newclimatemodel.com/wp-content/uploads/2010/09/StephenWildeNCMv2.pdf

Okular:

--- Sitat fra: Amatør1 på Mars 19, 2014, 21:32:29 pm ---Enig i det. Det jeg forsøker å peke på er at det er luftmassene som gir oss de store variasjonene om vinteren, det er altså retningen på disse luftmassene som avgjør vinterværet her hos oss, og ikke CO2. Hvorfor det er slik kan man selvsagt diskutere, men om vi får etablert hos menigmann at det er tranport av luftmasser vi observerer effektene av, så har vi kommet et langt stykke videre.
--- Slutt sitat ---

Hehe, jo, hvis det er det du vil poengtere, så er jeg selvsagt hjertens enig ;)

Men 'Golfstrømmen' er vel heller ingen 'CO2-forklaring' på varmen ...

Navigering

[0] Oversikt

[#] Neste side

Skift til full visning