Patologisk klimaalarmisme: Vestens nye sosiale selvskading?

Startet av Telehiv, juni 14, 2014, 17:00:26 PM

« forrige - neste »

Jostemikk

Vi er så snille i Norge. Blåøyde, velmenende, sympatiske. Redde for å kalle en spade for en spade. Aldeles forpestet av politikernes måte å uttrykke seg på. Fullstendig forgiftet av juristenes radbrekking av all mening språket vårt opprinnelig hadde.

The common enemy of humanity is man.
In searching for a new enemy to unite us, we came up
with the idea that pollution, the threat of global warming,
water shortages, famine and the like would fit the bill. All these
dangers are caused by human intervention, and it is only through
changed attitudes and behavior that they can be overcome.
The real enemy then, is humanity itself.

Club of Rome

We need to get some broad based support,
to capture the public's imagination...
So we have to offer up scary scenarios,
make simplified, dramatic statements
and make little mention of any doubts...
Each of us has to decide what the right balance
is between being effective and being honest.

Avdøde "miljø-" og "natur"verner Stephen Schneider

We've got to ride this global warming issue.
Even if the theory of global warming is wrong,
we will be doing the right thing in terms of
economic and environmental policy.

Tidligere president i UN Foundation, Timothy Wirth

No matter if the science of global warming is all phony...
climate change provides the greatest opportunity to
bring about justice and equality in the world.

Tidligere "miljøvern"minister i Canada, Christine Stewart

Jeg har i realiteten forlengst gitt opp alt dette, men planlegger et kjempesprell før jeg lar priesten kakke meg i bakhodet. Årsaken til oppgittheten er åpenbar. Det er bare å lese dette forumet. De positive unntakene er for få. Bertrand Russell må ha vært klarsynt.Helt fra begynnelsen av hadde de kun modellene sine. De har innrømmet at det var de dramatiske resultatene av modellkjøringer alt dreide seg om.

The data doesn't matter. We're not basing our recommendations
on the data. We're basing them on the climate models.

"Klima"professor Chris Folland

Nå når disse modellene forlengst er falsifiserte, burde det i en normal verden vært kroken på døra for idiotien. I stedet ser vi bare et politisk skippertak der de bruker MSM som rå propagandamaskin for å spre hemningsløs skremselspropaganda.

Hvem står bak? Hvorfor gjør de dette? Hvordan skal vi klare stoppe det når vitenskapen aldri var driveren bak svindelen? Fortsette i det uendelige med å hugge hodet av den forlengst bløggede klimahøna? I hvor mange år til synes forumets medlemmer dette vil være en intelligent strategi?

Finnes i stedet økonomiske bakmenn- og kvinner vi burde rette fokus mot? Hvem er disse? Hvilke representanter har de i Norge? Kan historien lære oss at tilsvarende forfalskning av virkeligheten har skjedd i uendelige repetisjoner tidligere? I så fall, var det de samme kreftene som sto bak også da?
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Telehiv

En ny, liten selvskading å sovne til?
Lord Stern - sjefs-selvskaderen bak den såkalte "Stern Review" om global oppvarming bestilt av statsminister Tony Blair, har nå pustet opp sitt gamle bidrag til systematisk samfunnsødeleggelse til å sette et nytt rekordnivå for karbonpris: Nå kreves iflg. Stern $260/tonn for å hindre farlig global oppvarming. Ja, dette blir miljøvern å sende brev hjem om. Særlig for alle verdens fattige...

Jeg er målløs. Bare målløs. Og lammet fra hypofysen og ned.

Link: http://wattsupwiththat.com/2014/06/16/260-ton-for-carbon-the-price-of-salvation/

PS: Dagens mest underfundige kommentar lot ikke vente på seg:

M Simon says:   
June 16, 2014 at 2:26 pm   

Has Lord Stern informed the Chinese?

Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

seoto

Sitat fra: Amatør1 på juni 16, 2014, 08:33:33 AM
Sitat fra: seoto på juni 15, 2014, 21:23:59 PM
Det som interesserer meg er: Hvem sitter med det endelige ansvaret for at dette har kunnet utvikle seg til det kostbare og vanvittige sirkuset vi ser i dag? Når det gjelder Norge: Kan det i det hele tatt være snakk om at noen som helst andre enn våre nasjonale politikere kan ha ansvaret? Er politikere på topplan så svake at de lar seg presse av særinteresser? Hvorfor i all verden skulle vi akseptere noe slikt? Vårt politiske system koster altfor mye til å akseptere at de gjør noe som helst mindre enn en solid jobb, til det beste for Norge og vår befolkning. Hvem andre enn de involverte politikerne skulle kunne ha det endelige ansvaret? Alternativet må være at våre topppolitikere er nikkedukker for utenfornasjonale krefter. Er det hva vi betaler dem for? Jeg kan rett og slett ikke se hvordan noen som helst av involverte politikerne kan slippe unna ansvaret for sitt svik - minst av alle Gro Harlem Brundtland som dro galskapen i gang i Norge.

Tele dokumenterer graden av det jeg vil kalle infiltrasjon, det er viktig. Du analyserer her på en glimrende og tankevekkende måte hva vi bør forvente av vårt politiske system og hvor ansvaret for dagens politikk ligger. Politikerne i Norge er som du sier enten ansvarlige eller nikkedukker for utenfornasjonale krefter, andre alternativer finnes knapt.

Selvsagt finnes det ansvar også på lavere nivå, og også hos den enkelte velger. Men antallet radikale pressgrupper og øvrige aspekter ved 'klimapolitikken' medfører at både initiativ og beslutning er plassert utenfor velgernes rekkevidde. Ikke minst dette siste gjør sentrale politikere sterkt ansvarlige.

Dette er ingen toretisk øvelse heller, men blodig maktpolitikk. Ref. Støre, som jo lenge har vært en drivende klimaalarmist i Norge, og som kjører saken som sin viktigste agenda.

Takk for godt svar, Amatør1, der jeg i det store er helt enig. Er også enig når det gjelder Støre. Støre var jo også GHBs solide støtte den gangen hun solgte vår sjel i forbindelse med EU/EØS. Et av de største bedrag noen politiker har gjort overfor vårt land, og også et klart brudd på Grunnloven. Støre er heldig med utseendet, og han er rask med et smil, slik at ingen legger merke til at han har et Janus-ansikt. Det skal ikke mer til enn å vite hvordan man opptrer på skjermen for å vinne nordmenns tillit.
Noen ganger er løgnen for stor til at man kan få øye på den.
Og når man ikke kan se at det er en løgn, velger man naturlig å tro på den.

seoto

Sitat fra: Telehiv på juni 16, 2014, 10:07:41 AM
De egentlige bakspillerne? "Det endelige ansvaret"?
Så til seotos kommentar, om "Hvem sitter med det endelige ansvaret for at dette har kunnet utvikle seg til det kostbare og vanvittige sirkuset vi ser i dag?"

I den ideelle verden er dette selvsagt noe man skulle klart å fremstille klokkeklart og entydig, men her støter man på et helt annet og nesten ugjennomtrengelig dokumentasjonsproblem: Her må man trenge inn i mørkets gjerninger, her må man for å dokumentere konkrete internasjonale bolverk framskaffe møtereferater og opptak fra hemmelige møter hos Bilderbergerne, CFR, Trilateral Commission, Romaklubben, mao. bakspillet for Agenda 21*, osv. Men det lengste man har klart på dette området er å telle folk ved inn- og utgangsdører for møter i disse organisasjonene og interessesfærene, og evt. notere seg de få offentlige uttalelsene disse personene gir om slike forhold. Det er også vanskelig å skille mellom hvilke fora, institusjoner, og enkeltpersoner som er helt sentralt ansvarlige for at FN/IPCC og andre overnasjonale institusjoner løper servilt ærend for disse prosessene. 

*Den offisielle nasjonale avleggeren fra Agenda 21 er som kjent Fredrikstaderklæringen, som er en avtale inngått mellom kommuner, fylkeskommuner og organisasjoner og lokalsamfunn. Avtalen ble utformet på landskonferansen 9 – 11. februar 1998 i Fredrikstad om lokalsamfunnets innsats for en bærekraftig samfunnsutvikling.

Erklæringen er en oppfølging av FNs miljø- og utviklingskonferanse i Rio i 1992 (Riokonferansen) til lokale myndigheter om:
- å mobilisere egne innbyggere i organisasjoner og næringsliv gjennom lokale handlingsplaner for en bærekraftig utvikling (Lokal Agenda 21)
- at lokale myndigheter må ta ansvar for å engasjere innbyggerne i dette arbeidet og sikre aktiv deltakelse, medansvar og medbestemmelse
- at lokalsamfunn har en nøkkelrolle i å virkeliggjøre en bærekraftig utvikling og at miljø- og utviklingsspørsmål håndteres best ved deltakelse fra de som blir direkte berørt
- at utfordringen fra Rio også kan bidra til å fornye lokaldemokratiet i Norge.

Takk for at du tar deg tid til å gi utfyllende svar, Tele :)

"Her må man trenge inn i mørkets gjerninger, ..." Ja, det er så sant det du skriver her - de mørke krefter. Hvor lenge skal Vestens politikere fortsette å danse etter mørkets piper? Egentlig betyr det at vårt politiske system er fullstendig ødelagt og falskt, og sannsynligvis har vært det helt siden Grunnloven så dagens lys, og vi har i større og større grad blitt styrt utenfra av krefter som ikke bryr seg om Norge som en befolkning, annet enn for vinnings skyld. Vi nærmer oss nå stadiet der det meste som skjer innenfor politikk ikke tåler dagens lys, og blir hemmeligstemplet. Så ingenting passer bedre som betegnelse enn "mørkets gjerninger". De tør ikke fortelle oss hva de driver med! Og vi aksepterer det, som om det skulle være en normal tilstand.

Rio-konferansen i 1992 og Agenda 21 er det skrevet mye om på forumet. Det er ingen tvil om at denne konferansen var nøkkelen som åpnet opp for galskapen vi ser i dag. Lokal Agenda 21, LA21, er noe av det mest udemokratiske vi har sett skje i Norge. Som alltid i politisk tale, er ting omvendt av hva som sies. "... utfordringen fra Rio også kan bidra til å fornye lokaldemokratiet i Norge". Dette har ført til en avdemokratisering av lokaldemokratiet og sentralisering av makt. Neste plan nå er å ødelegge de få demokratiske kommunene som fremdeles eksisterer (der hvor folk kan ha en viss påvirkning på politikerne) gjennom å slå dem sammen til store enheter, og nærmere sentralstyring. Fylkesmennene er jo maktens talerør i fylkene, og vi ser oftere og oftere hvordan de stopper lokale prosjekter, altså tar makten fra lokaldemokratiet. Vi ser også hvordan mange kommuner sliter økonomisk gjennom for trange overføringer fra staten, og derfor blir presset ned av gjeldsbyrder. Men så er jo det meste av verden i dag basert på nettopp gjeld, både land, kommuner og de fleste innbyggere. Vi sitter fast i gjeldsklisteret banksystemet har lurt oss ut i (se spesielt IMF/WB-systemet)!

Hvem er det som egentlig styrer landet vårt?
Noen ganger er løgnen for stor til at man kan få øye på den.
Og når man ikke kan se at det er en løgn, velger man naturlig å tro på den.

Telehiv

Sitat fra: seoto på juni 18, 2014, 09:34:18 AM
Rio-konferansen i 1992 og Agenda 21 er det skrevet mye om på forumet. Det er ingen tvil om at denne konferansen var nøkkelen som åpnet opp for galskapen vi ser i dag. Lokal Agenda 21, LA21, er noe av det mest udemokratiske vi har sett skje i Norge. Som alltid i politisk tale, er ting omvendt av hva som sies. "... utfordringen fra Rio også kan bidra til å fornye lokaldemokratiet i Norge". Dette har ført til en avdemokratisering av lokaldemokratiet og sentralisering av makt. Neste plan nå er å ødelegge de få demokratiske kommunene som fremdeles eksisterer (der hvor folk kan ha en viss påvirkning på politikerne) gjennom å slå dem sammen til store enheter, og nærmere sentralstyring. Fylkesmennene er jo maktens talerør i fylkene, og vi ser oftere og oftere hvordan de stopper lokale prosjekter, altså tar makten fra lokaldemokratiet. Vi ser også hvordan mange kommuner sliter økonomisk gjennom for trange overføringer fra staten, og derfor blir presset ned av gjeldsbyrder. Men så er jo det meste av verden i dag basert på nettopp gjeld, både land, kommuner og de fleste innbyggere. Vi sitter fast i gjeldsklisteret banksystemet har lurt oss ut i (se spesielt IMF/WB-systemet)!

Hvem er det som egentlig styrer landet vårt?

seoto, alle,

alle vil nok kunne tilslutte seg at lokaldemokratiet er under press hos oss/i de vestlige parlamentariske systemer, men min bekymring er at man ikke klarer tydelig nok å vise (i alle fall ikke bevise) så bevisste og langvarige/systematiske sammenslutninger og klare tanker over generasjoner  av den form og med de motiver som f.eks. Jostemikk har omtalt i flere sammenhenger. Det er mye interessant delinformasjon i dette, men det gir ikke grunnlag for sikker syntesebygging. Og jeg ser ikke hvordan det da kan komme til særlig nytte for forumets primære kamp for å avsløre klimabløffen: Ifm klimaindustrien og kliammakta er det jo snakk om en rekke nye og "historieløse" opportunistiske aktører, selv om man selvsagt vil se de gamle maktalliansene i bakromspillet i et uklart bilde.

Derimot kan vi se flere eldre, historiske eksempler på at en rekke råkapitalistiske foretak og enkelt-maktpersoner i visse sammenhenger har klart å søke sammen og danne mer eller mindre dynamiske syndikater som til slutt kan framstå som en "samlet plan".

Men jeg tror mer omfattende konspirasjonsteorier er å overvurdere griske kapitalisters langsiktige tenkeevne og samfunnskontroll, samt at man må ta høyde for alle "overraskende" sosiale prosesser, opprør og maktskifter som oppstår underveis i historien: Ingen grupper har kunnet klare å være i front og planlegge dette alene og ensidig!

Jeg er derfor skeptisk til å bygge for mange langvarige konspirasjoner rundt spesielle aktør- og gruppeidentiteter - men at vi heller må se etter hvilke muligheter som har blitt grepet av stadig nye maktgrupper opp gjennom tidene for å kontrollere sosiale dimensjoner (og selvsagt da med motiv å berike sitt system).

Derimot tror jeg du i ovenstående sitat på mange måter berører en sentral problematikk rundt nettopp syndikalisme, og herunder en sosio-øknomisk utvikling som har snudd den gamle forståelsen av begrepet syndikalisme på hodet:

Syndikalisme var opprinnelig en betegnelse for en politisk radikal retning innen arbeiderbevegelsen med motiv om å kjøre direkte aksjoner utenom det tradisjonelle parlamentariske systemet. Syndikat (fra fransk) betyr egentlig en sammenslutning med et økonomisk formål. Merk: Herav følger også at enhver form for sammenslutning (eller organisasjon) er et syndikat, og ikke bare arbeidernes økonomiske sammenslutninger.

Og ikke uventet: Her har den virkelige storkapitalismen sett "verdien" av å bygge syndikater; og tatt arbeiderbevegelsens klær mens de badet i sine skarve lønnstillegg opp gjennom. Dette har vi sett fra opprettelsen av Federal Reserve i 1913 til vår tids FN, EU, og andre sentraltsyrte allianser med demokratisk underskudd. Derfra er det alle nye globale og verdensdelbaserte "hypes" har blitt kjørt igang, jfr. FN/IPCC og klimasaken.
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

seoto

Jeg er vel egentlig både litt enig og litt uenig i hva du sier, Tele.

Vanlige mennesker er ikke opplært til langsiktig tenkning, og derfor kan det være vanskelig å forstå folk som tenker langsiktig. Én av gruppene i Norge som kunne kunsten å planlegge mer på lang sikt, var bøndene. De planla for framtiden, for sine barn og sine barnebarn, noe som viste seg i hvordan de planla både åpen mark og skogbruk, selv om de ikke selv tjente på det. I dag er folk flest mest opptatt av å komme seg gjennom den dagen de befinner seg i, og se fram til neste lønning. Noen klarer å planlegge en ferie noe måneder på forhånd, ja til og med et år eller to framover i tid, men der går vel grensen for de fleste.

En av de gamle, hemmelige gruppene (fra 1700-tallet) de fleste aldri har hørt om, er "Committee of 300", som lever i beste velgående også i våre dager, og de har bygd opp mange andre av disse "hemmelige" gruppene. Det finnes mange verdenskjente personer blant disse 300, og antallet politikere øker. Den siste listen jeg så, var fra 2010, for det er ikke lett å holde seg ajour på denne svært hemmelige gruppen. Antallet medlemmer overstiger aldri 300, så det er kun død eller avgang som gir ny plass.

Det er all grunn til å søke videre informasjon om arbeiderbevegelser, sosialisme og kommunisme. Personlig har jeg alltid trodd på sosialisme, til og med det kunstige ordet "sosialdemokrati". Det var en hard fødsel å komme ut på andre siden. Alt jeg hadde trodd på ble snudd på hodet. Det er mange mennesker som har forsket i mange år for å nøste seg til kjernen av de forskjellige bevegelsene vi har sett, og hva som skapte dem. De fleste bøkene kan faktisk kjøpes på Amazon, men akkurat i dag fikk jeg en overraskelse da jeg klikket på en link i en e-post som jeg mottok fra Amazon. Boken de anbefalte, var stoppet! Item Under Review. Det pleier å være et forholdsvis sikkert tegn på at noen har blitt tråkket hardt på tærne og føler seg truet. Men det er alltid noen som har sikret seg en pdf av viktige bøker, slik at de kan lastes ned gratis ;)

Dersom ingen snakker om alt hemmeligholdet, hvordan i all verden skal da folk kunne verne seg mot disse mørke kreftene? Det MÅ fram i lyset - da har troll en tendens til å sprekke når lyset treffer dem ;)

Jeg er selvfølgelig enig med deg i at FN har blitt en av de viktigste organisasjonene i å gjennomføre globale endringer, ønsket av "eliten". Ønsker "eliten" det beste for menneskeheten - eller for seg selv?
Noen ganger er løgnen for stor til at man kan få øye på den.
Og når man ikke kan se at det er en løgn, velger man naturlig å tro på den.

Jostemikk

Sitat fra: Telehiv på juni 15, 2014, 11:50:53 AMNå har enda en Tetzel* under "klimamakta" slått til; ved at IPS akkurat har funnet å måtte fjerne enda en brysom professor:

Prof. Caleb Rossiter skriver om sin egen øyeblikkelige avsettelse fra fellowship'et sitt:

"Just two days after I published a piece in the Wall Street Journal calling for Africa to be allowed the 'all of the above' energy strategy we have in the U.S., the Institute for Policy Studies (IPS) terminated my 23-year relationship with them...because my analysis and theirs 'diverge."

Rossiters i et ferskt intervju med The College Fix:

SitatOver the years, he's broken a few students' hearts when they learn of this truth.

SitatI have had students who are very strongly pro-the global warming movement in my classes, of course, because most young people have heard this already. And when I have them actually do the study, and take apart an IPCC [International Panel on Climate Change] claim, sometimes they break into tears, and they say 'I can't believe this is the only class I've ever been in in which anyone has ever told me there is even an issue.

Det er tre viktige ting å merke seg med det Rossiter sier. For det første hvordan studenter blir sjokkert over å lære at jo, det er all mulig grunn til debatt, og for det andre, at det ofte gjør svært vondt å måtte ta inn over seg at verden kanskje slett ikke er slik du har blitt indoktrinert til å tro.

Det tredje poenget gjelder hvor vanskelig vi mennesker har for å lære av historien. Det hele er jo bare en kopi av hersketeknikkene de har benyttet for den andre tingen det er forbudt å debattere. Akademikere har i tiår blitt nedrig behandlet, har mistet jobben, og blitt hengt ut som fornektere og fiender av menneskeheten.

Kanskje det er på tide for folk flest å tørre se etter en sammenheng? Kanskje vil det i det lange løp lønne seg å utvise det mot som må til for å fronte egen redsel/kognitive dissonans, og utsette seg for broken hearts og å break into tears slik Lassiter nevner? Skal en lage omelett, gjøres det enklest ved å knuse noen egg, men misforstå meg ikke, det gjør akkurat like vondt som det Lassiter nevner.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

seoto

Takk for linken. Rossiter høres ut som et oppegående og selvstendig individ av menneskearten :)

Jeg ser i kommentarene på linken du la ut, at de også diskuterer "denier", på typisk alarmistmåte. På en måte slår de to fluer i et smekk når de bruker ordet "denier". De forsterker skremslene om at vi "aldri, aldri, aldri må snakke stygt om en jøde, uansett hvor mye galt han har gjort". Innen klimasaken blir det: "Aldri, aldri, aldri snakke stygt om klimaforskere, samme hvor mye galt de har gjort." Ja, det er et ekstremt effektivt våpen!

Klimasaken er menneskeskapt, klimaet får vi ikke gjort særlig med annet enn gjennom "geoingeneering", altså endring av mer lokalt vær, noe det finnes utendelig med bevis på at er gjort, ikke minst i forbindelse med krig. Har alle værendringene som har vært gjort blitt tatt med i dataprogrammeringene som forteller om klimaendringer?
Noen ganger er løgnen for stor til at man kan få øye på den.
Og når man ikke kan se at det er en løgn, velger man naturlig å tro på den.