Klimarosen 2012

Startet av ebye, januar 12, 2012, 23:25:58 PM

« forrige - neste »

ebye

Dette er et nyttig innspill, jarlgeir

http://klimaforskning.com/forum/index.php/topic,234.msg12714.html#msg12714

Rammene for utdelingen har godt av en jevnlig vurdering.

Det optimale ville jo være at vi hver måned hadde en kandidat som var dagsaktuell med et innspill, til fremme for vårt syn i klimasaken. Samtidig synes det å være et sterkt ønske her om at vi skjeler til norske eller nordiske kandidater. Da er vi jo små (få) mtp. valg. Dersom kandidaten har vært sentral og bidratt vesentlig, synes ikke jeg det er problematisk om deler av innsatsen ligger litt tilbake i tid. I tilfelle med Jødal, veier jo artikkelen om Kiribatiøyene godt opp, sammen med den nevnte artikkelen i Aftenposten fra 2011

http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article2256402.ece#.T6ewcsXUySo

Avstemmingsresultatet vil jo også fortelle litt om "stemningen", selv om vi er få som deltar. Det kunne og burde være langt fler.   :)

ebye

Klimarosen for Mai 2012tildeles

Tom V. Segalstad: For hans iherdige vitenskapelige innsats gjennom mange år, for CO2's naturlige liv. Han var reviewer for IPCC, men valgte å trekke seg pga. store uenigheter om det faglige.


ebye

Klimarosen for Juni 2012

Her er mitt forslag på tre kandidater til Klimarosen i juni 2012.

Henrik Svensmark: For sitt vitenskapelige arbeid med å forklare dannelse av partikler, som følge av kosmisk stråling.

Fritz Vahrenholt: Han har skrevet klimaboken: Die kalte Sonne (2011), sammen med Sebastian Lübing.  Vahrenholt har tatt et oppgjør med mange av de feil og svakheter som preger IPCC-arbeidet. Han var tidligere en kjent tysk alarmist, men har nå skiftet side.

Martin Hovland: For sine bestrebelser på å beholde det vitenskapelige standpunktet i klimadebatten. Nå sist i artikkelen på ABCNyheter: Klima-endring i revers?

Jeg oppfordrer alle dere andre på det sterkeste til å foreslå ytterligere kandidater til Klimarosen. Alle forslag vil bli seriøst vurdert, og eventuelt komme opp som kandidater på månedens liste. Selve avstemmingen kommer om ca. 1 uke, der oppfordres også alle til å delta!

Forslag må sendes innen 5. juni.

ebye

Klimarosen for Juni 2012Tildeles

Erik Bye: For hans formidable innsats for å holde klimadebatten på rett spor på en klok, hyggelig, saklig, og grundig måte. Hans utallige klima-kronikker i MSM er en inspirasjon, og viser både alarmister og skeptikere hvordan klimadebatten bør føres.

ebye

#49
Nå har vi delt ut Klimarosen i et halvt år, og her er de sist (juni)

Foreslåtte kandidater til Klimarosen

Fritz Vahrenholt, boka Di Kallte Sonne
Martin Holtung, klimaendring i revers
Henrik Svensmark, kosmisk stråling

I tillegg har jeg følgende liste over foreslåtte, mulige kandidater, inkludert mine (uprioritert):

Onar Åm: boka Kampen om klimaet
Bjørn Lomborg: bruk store penger på viktigere saker
Robert Brown: "science not settled"
Kjell Stordahl: temperaturen flater ut
Ole Humlum: drift av Climate4you
Axel Mørner: Havnivået stiger ikke
Morten Jødal: artsmangfoldet er ikke unaturlig truet
Olav M. Kvalheim: ClimateGate 1.0 og modelldiskusjoner med Jansen/Drange
Jan-Erik Solheim: viktige innlegg om sola og astronomiske forhold for klimaendringer. Intervju VG.

På sikt ser jeg heller ikke bort fra at både Steve McIntyre, (Climate Audit) og Anthony Watts (WUWT) kan bli aktuelle. Internasjonalt kan det komme flere. Men det vil først være aktuelt neste år. Og mye kan jo skje innen da.

Men en ting skulle jeg ønske meg, at flere enn 10 stykker deltar i avstemmingen. Ett mål i første omgang kunne være 20 deltagere. Så folkens, bruk stemmeretten neste gang, og la oss få rosevinnere med et bredere grunnlag fra Forumet.

Noe av hensikten med å gi denne listen er å prøve å få opp interessen for å hedre de som bidrar aktivt i klimadebatten. Dessuten kan en slik liste muligens bidra til at ytterligere kandidater blir foreslått.   8)


Amatør1

Ebye: Jeg er redd du blander sammen James Watt (skotsk oppfinner og ingeniør fra tidlig 1800-tall) og Anthony Watts (Amerikansk meteorolog og opphavet til klima-bloggen WUWT).

Forøvrig er jeg helt enig i at Stephen McIntyre bør stå på listen!
It is easier to lie to someone than to convince them, that they have been lied to

ebye

Takk for den korreksjonen, Amatør1. Rettelse gjort.

Det har jo tidligere vært litt diskusjon om tildeling utenfor Norden. Dersom vi ivaretar den innsatsen som ytes her nord, er det ganske sikkert muligheter for ytterligere impact, dersom vi vender blikket utover egne grenser. En blanding av interne og eksterne kandidater vil ganske sikkert befeste Forumets's posisjon og betydning. Og, la oss håpe det også dukker opp nye debattanter her hjemme etter hvert. Jeg ser for meg at dette skuespillet fortsetter, i første omgang til AR5 - 2014. Deretter frem mot 2020- da skal det være tiltaksoppgjør!  ;)  Da har vi også en så lang trendperiode for global temperatur, at alt maset om "alt for kort periode" stillner.

Jeg minner om Sigbjørn Grønås's bidrag på forskning.no

Aukande global temperatur - når kjem ny rekord?

http://www.forskning.no/Artikler/2008/februar/1202687473.98

Når vi har passert 2015, da begynner det nok å avtegne seg noe ubehagelig - for AGW'erne.   ;)   8)

ebye

#52
Klimarosen for Juli 2012

Her er mitt forslag på tre kandidater til Klimarosen i juli 2012:

Henrik Svensmark: For sitt vitenskapelige arbeid med å forklare dannelse av partikler, som følge av kosmisk stråling.

Fritz Vahrenholt: Han har skrevet klimaboken: Die kalte Sonne (2011), sammen med Sebastian Lübing.  Vahrenholt har tatt et oppgjør med mange av de feil og svakheter som preger IPCC-arbeidet. Han var tidligere en kjent tysk alarmist, men har nå skiftet side.

Martin Hovland: For sine bestrebelser på å beholde det vitenskapelige standpunktet i klimadebatten. Nå sist i artikkelen på ABCNyheter: Klima-endring i revers?

Pga. nær forestående ferieavvikling sendes denne listen ut litt tidligere enn vanlig.

Jeg oppfordrer alle dere andre på det sterkeste til å foreslå ytterligere kandidater til Klimarosen. Alle forslag vil bli seriøst vurdert, og eventuelt komme opp som kandidater på månedens liste.

Her er en samlet liste med forslåtte kandidater til Klimarosen:

http://klimaforskning.com/forum/index.php/topic,492.msg14692.html#msg14692

Nye forslag må sendes innen 25. juni.

Selve avstemmingen kommer om ca. 1 uke, der oppfordres selvfølgelig også alle til å delta!


ebye

13. juni skvatt jeg litt, da jeg så dette i Atenposten

http://www.climometrics.org/12aprose.jpg

Hadde Aftenposten virkelig snappet opp vår prissetting av klimaskeptikere?

Men nei, det var en illustrasjon for 22. juli. Men i et kort øyeblikk fikk Klimaforskning en betydelig rolle!   ;)

ebye

Klimarosen for Juli 2012Tildeles

Henrik Svensmark: For hans vitenskapelige arbeid med å forklare dannelse av partikler, som følge av kosmisk stråling.

ebye

Klimarosen for August 2012

Her er mitt forslag på tre kandidater til Klimarosen i august 2012:

Fritz Vahrenholt: Han har skrevet klimaboken: Die kalte Sonne (2011), sammen med Sebastian Lübing.  Vahrenholt har tatt et oppgjør med mange av de feil og svakheter som preger IPCC-arbeidet. Han var tidligere en kjent tysk alarmist, men har nå skiftet side.

Martin Hovland: For sine bestrebelser på å beholde det vitenskapelige standpunktet i klimadebatten. Nå sist i artikkelen på ABCNyheter: Klima-endring i revers?

Onar Åm, for hans bok: Kampen om klimaet, som kom ut allerede i 2007. Boka er meget kritisk til IPCC og AGW.

Jeg oppfordrer alle dere andre på det sterkeste til å foreslå ytterligere kandidater til Klimarosen. Alle forslag vil bli seriøst vurdert, og eventuelt komme opp som kandidater på månedens liste.

Forslag må sendes innen 11. august.

Selve avstemmingen kommer om ca. 1 uke, der oppfordres selvfølgelig også alle til å delta!Bebben

OT, men rett før jeg lar klima være klima og oppsøker "ho agnes" legger jeg merke til at vi har fått et nytt medlem som ble nevnt her på forumet forleden.

Det skulle ikke undre meg at Postman Pat har hatt en finger med i spillet. :)
Baby, it's getting hot outside! Send for Greenpeace!

ebye

Sitat fra: Bebben på august 08, 2012, 01:47:04 AM
OT, men rett før jeg lar klima være klima og oppsøker "ho agnes" legger jeg merke til at vi har fått et nytt medlem som ble nevnt her på forumet forleden.

Det skulle ikke undre meg at Postman Pat har hatt en finger med i spillet. :)

:)

ebye

Klimarosen for august 2012Tildeles

Fritz Vahrenholt: Han har skrevet klimaboken: Die kalte Sonne (2011), sammen med Sebastian Lübing.  Vahrenholt har tatt et oppgjør med mange av de feil og svakheter som preger IPCC-arbeidet. Han var tidligere en kjent tysk alarmist, men har nå skiftet side.

ebye

Klimarosen for September 2012

Her er mitt forslag på tre kandidater til Klimarosen for september 2012:

Martin Hovland, for hans bestrebelser på å beholde det vitenskapelige standpunktet i klimadebatten. Nå sist i artikkelen på ABCNyheter: Klima-endring i revers?. Han er professo II i marinbiologi, ved Senter for geobiologi, Universitetet i Bergen.

Onar Åm, for hans bok: Kampen om klimaet, som kom ut allerede i 2007. Boka er meget kritisk til IPCC og AGW.

Ole Humlum, for driften av det særdeles viktige nettstedet Climate4you, for boka Det ustyrlige klima, for sitt bidrag i heftet Naturen – ikke menneskene – styrer jordens klima, samt alle artiklene som bidrar til økt kunnskap om det naturlige klima. Han er professor i fysisk geografi ved Geologisk institutt, Universitetet i Oslo. 

Jeg oppfordrer alle på det sterkeste til å foreslå ytterligere kandidater til Klimarosen. Alle forslag vil bli seriøst vurdert, og eventuelt komme opp som kandidater på månedens liste.

Selve avstemmingen kommer om ca. 1 uke, der oppfordres selvfølgelig også alle til å delta!

Forslag på kandidater må sendes innen 8. september.