Klimaforskning.com - oversikt over temperaturer i Norge
Alta
Asker
Andøya
Blindern
Bergen Florida
Berkåk
Færder
Bodø
Fokstua
Glomfjord
Karasjok
Røros
Hordaland
Kautokeino
Mandal
Nesbyen
Oksøy
Akershus
Vestfold
Ona
Rena
Sauda
Skrova
Tafjord
Torungen
Tromsø
Sør-Trøndelag
Tryvasshøgda
Utsira
Buskerud
Vest-Agder
Vardø
NORGE
Troms
Nordland
Møre og Romsdal
Aust-Agder
Åsbjørsbråten
Oslo
Hedmark
Rogaland
Finnmark
Oppland
Om norske temperaturdata
Alle temperaturdata brukt er på en eller annen måte fra Meteorologisk Institutt. Enten derfra direkte (eKlima), eller via Rimfrost.no, som har rådata fra enkelte langtidsserier som for eksempel Blindern i Oslo og Florida/Fredriksberg I Bergen, noe som ikke finnes I dataene til Meteorologisk Institutts klimadata-side eKlima.

Eventuelle feil eller gale metoder er ikke de to nevnte å laste.

Les mer om de norske temperaturseriene