Kritikkoversikt: Feilene ved IPCCs drivhus- og klimagasspåstander

Startet av Telehiv, januar 15, 2013, 22:37:55 PM

« forrige - neste »

Telehiv

"The settled science" vakler for alvor: Hva gikk galt for klimaalarmistene i IPCC?

Tiden er forlengst overmoden for en ny og fordomsløs kritikk av det som hos IPCC mer og mer framstår som et trosunderlag istedet for reell klimavitenskap. Den alvorligste innvendingen mot IPCCs rolle som fortsatt premissleverandør for vitenskapelig klimaforståelse er derfor ikke uventet den årelange motarbeidelsen av ny innsikt og viktig faglig kritikk rundt selve grunnfjellet for AGW/CO2-hypotesen: Den ortodokse drivhusteorien og tilhørende klimagasspåstander.

En rekke nye arbeider viser at den ortodokse drivhusteorien (selv når den er "oppdresset" fra radiativ til radiativ-konvektiv for å redde stumpene) feiler grovt/motsies på 3 sentrale områder:

1. Empiriske målinger
2. Etablerte vitenskapelige lover
3. Empiriske observasjoner (engelsk: "real world observations")

Pr. dato er den mest åpenbare empiriske falsifiseringen av drivhusteoriens klimagassantakelser at global temperatur har stått stille i minst 15 år mens atmosfærens CO2-innhold i samme periode har steget så mye at vi iht IPCCs drivhusteori skulle sett en betydelig varmeeffekt. Men den er altså fraværende.

Hva er det som ikke stemmer her? Verdens politikere har jo de siste par tiårene påtvunget våre samfunn enorme kostnader og skattepåfunn som likevel kun ville evne å begrense denne påståtte oppvarmingsutviklingen, for IPCC har vært så skråsikre på CO2-hypotesen at vi fikk klar beskjed allerede for over tjue år siden at dersom CO2-innholdet fortsatte å øke i samme tempo som det faktisk har gjort, så ville vi allerede i år 2000 knapt se snø og is mer i USA og Europa, osv.

De fleste ser jo nå at denne "settled science" var ren alarmisme og faglig tøv, som nå opplever en strøm av ydmykende faglige "justeringer" og redningsoperasjoner fra IPCCs side som skal gi et fortsatt skinn av vitenskap og legitimitet for de innledende grovt feilaktige klimamodelleringene.

Ny og viktig kritikk har vokst fram i skyggen av IPCCs klimaherredømme
Forskere som har stått utenfor IPCC-klanens trosbekjennelser har imidlertid jobbet jevnt og trutt med å få komme fram med hva som er så rivende galt med hele AGW/CO2-hypotesen og den tilhørende klimaalarmismen. Samtidig har vi sett at kjente skeptiske navn som Roy Spencer og Richard Linzen (såvel som lord Monckton) også har fått alvorlige faglige riper i lakken gjennom de siste års kritikk, som vi kan også kan ta en titt på.

La oss ta en gjennomgang av de siste par års viktigste debatter og noen av personene som har framført sentral kritikk:

Tim Ball: Fokus på korrumperingen av vitenskapen
http://drtimball.com/2011/corruption-of-climate-science-has-created-30-lost-years/ 

Jo Novas debatt med Lord Monckton om "blackbody radiation" og feile antakelser om albedo
http://joannenova.com.au/2011/12/monckton-on-blackbody-radiation/

Til trøst for den godeste Monckton får vi vel unne oss hans kalkyle for IPCCs sensitivitetsoverdrivelser:
http://joannenova.com.au/2011/12/the-ipcc-exaggerate-monckton-calculates-how-much/

Joseph Postma: 3 arbeider som kritiserer drivhuseffekten  
http://principia-scientific.org/publications/Copernicus_Meets_the_Greenhouse_Effect.pdf (sept 2011)
http://principia-scientific.org/publications/The_Model_Atmosphere.pdf (juli 2011)
http://principia-scientific.org/publications/Absence_Measureable_Greenhouse_Effect.pdf (okt 2012)

Roy Spencers famøse påstander om at kalde legemer kan varme varmere legemer enda mer (2010) 
http://www.drroyspencer.com/2010/07/yes-virginia-cooler-objects-can-make-warmer-objects-even-warmer-still/

Pierre Latours motargumenter som satte Roy Spencer i dårlig faglig lys
http://www.slayingtheskydragon.com/en/blog/185-no-virginia-cooler-objects-cannot-make-warmer-objects-even-warmer-still

Richard Lindzens drivhusteori som motsigelse til Spencers:
Lindzens drivhusteori er at "atmospheric warming occurs from the top down":
ftp://texmex.mit.edu/pub/emanuel/PAPERS/greenhouse.pdf
Spencer hevder imidlertid som svar på dette at drivteorien "operates from the ground up". Når to såpass tunge aktører kræsjer så totalt, er det selvsagt at det må føres en åpen debatt i et reellt vitenskapelig miljø. Dessverre ser vi at IPCC har holdt seg vekke fra dette, siden både Lindzen og Spencer uansett er mer skeptiske enn positive til IPCCs versjon av drivhusteorien og dermed frykter mer eksponering for egne svakheter enn de liker..

Alberto Miatellos grundige avvisning av troen på "cold space"
Miatello knuser grunnlaget for mange forskeres tro på at det ytre rom er kaldt og at vår atmosfære derfor holder vår planet "warmer than it would otherwise be." IPCC har hevdet dette som forsvar for sine drivhusteorier, mens Miatello viser at dette er totalt feil ved at det ytre rom er tomt og tomhet kan ikke ha noen temperatur.
http://principia-scientific.org/publications/PSI_Miatello_Refutation_GHE.pdf

Gero og Turners (2011) falsifisering av CO2-effekt og oppgradering av skyeffekt
Dette er en studie over 14 år mot "downwelling infrared radiation in the central US". Hovedfunn var at slik stråling avtok over tidsperioden og omtrent korrellerte med gjennomsnittlig skydekke. CO2-effekt var ikke målbar mens koblingen til skydekke var tydelig.
http://journals.ametsoc.org/doi/abs/10.1175/2011JCLI4210.1

Som det sies rundt disse funnene:
"Climate "science" should confirm this lack of CO2 effect, because it is the proper scientific approach to disprove the hypothesis that human CO2 is causing warming or climate change."

Nahles test av Robert W. Woods 1909 test av drivhusteorien 
http://principia-scientific.org/publications/Experiment_on_Greenhouse_Effect.pdf

Nahles observasjoner rundt "back radiation"
http://principia-scientific.org/publications/New_Concise_Experiment_on_Backradiation.pdf

Kleespies om strålingsteori og hva som faktisk kan utledes om "menneskeskapt global oppvarming"
http://principia-scientific.org/publications/History-of-Radiation.pdf

Breaking: NASA U-turn Admits Global Warming Bias on Sun's Key Role
For dere som vil studere mer rundt NASAs helt nylige rygging over til å akseptere større effekt av sola (les: og dermed indirekte akseptere at CO2-greina sages ytterligere over, kan lese her:
http://principia-scientific.org/supportnews/latest-news/98-breaking-nasa-u-turn-admits-global-warming-bias-on-sun-s-key-role.html

Oppsummert:
Håper dere med dette finner en grei oversikt til hjelp for å oppdatere dere rundt noen av de siste viktige - og ikke minst faglig tunge - angrepene på IPCCS grunnfjell: Den forlengst falsifiserte drivhusteorien (se Nahles test av Woods' 1909-test ovenfor!) og tilhørende faglig grums som understøtter AGW/CO2-hypotesen.

PS: Klimaforskning.com er heller ingen spurv i denne tranedansen!
Når alle disse internasjonale "kjendisene" er siterte og kommenterte, må vi for all del ikke glemme å nevne en av de store sakene her på forumet:
Okulars argumentering for "En enkel vei til endelig og utvetydig falsifikasjon av AGW-hypotesen"!
Disse arbeidene har allerede blitt registert med stor interesse på internasjonale nettsteder, og er et meget interessant bidrag til kritikken av den ufortjent rådende drivhusteorien:
http://klimaforskning.com/forum/index.php/topic,1130.0.html ADDENDUM
I en av mine kommentarer under Okulars tråd kommenterte jeg både Nahle og Postmas arbeider (jfr. omtalen av dem ovenfor her), som kanskje kan være greit å gjenta i denne forbindelse:

I begge disse studiene påvises empirisk det som "ikke-eksperimentelt utrustede" IPCC-skeptikere bare er henvist til å sitere fra andres arbeid:
Der er rett og slett ingen slik drivhuseffekt som AGW-alarmistene baserer sine modeller på!
 
Nahle:
Men Nahle er jo tydelig nok empirisk/eksperimentelt, når han oppsummerer sine funn (mine understrekinger):
Additionally, during this investigation, the effect of the downwelling radiation on the surface temperatures was not demonstrable; consequently, the hypothesis of a greenhouse effect due to greenhouse gases is defective and has not experimental and observational support.

I tillegg lanserer han denne interessante påstanden om "solar wind", som virkelig burde vekke mye nysgjerrighet:
Concluding, unexpectedly I found that solar wind warms up the upper Earth's atmosphere even at nighttime due to the Flux Transfer Event14. Therefore, any downwelling radiation detected by pyrometers and pyrgeometers actually corresponds to FTE, not to thermal radiation emitted by the atmosphere.
It is highly possible that pyrometers and pyrgeometers are detecting discrete amounts of thermal radiation emitted downwards by hot globules of air which have absorbed thermal radiation generated from FTE. If this were the case, it would be the complementary process to explain the thermal radiation emitted by those hot globules of air ascending vertically through the atmosphere. Such globules, as it is well known, are isolated from surrounding air.


Postma:
Postma på sin side starter med å henvise til Gerlich & Tscheuschners "Falsification of the Atmospheric CO2 Greenhouse Effects Within the Frame of Physics", og setter dette arbeidet opp mot Smiths "Proof of the Atmospheric Greenhouse Effect", der  Postma påpeker  svakhetene i begge studiene; "no true empirical tests were made of either's claims, no matter how well-established the physical principles might have seemed to be in either's assessments. Generally, the inference of an atmospheric GHE is made by comparing the Earth's near-surface-air average temperature to its global effective blackbody radiative temperature calculated from the absorbed energy from the Sun – there is a difference of 33K.".

Dermed er rammen satt: Hva er galt med både noen av de påståtte falsifiseringene såvel som bekreftelsene av drivhusteorien? 
Postmas studie bruker empiriske data fra en målestasjon for å kjøre sin sak, og han klarer kort sagt ikke å måle noen "drivhuseffekt", jfr. abstractet:

A contextual flaw underlying the interpretation of a back-radiative greenhouse effect is identified.
Real-time empirical data from a climate measurement station is used to observe the influence of the "greenhouse effect" on
the temperature profiles. The conservation of heat energy ordinary differential equation with the inclusion of the
"greenhouse effect" is developed, which informs us of the temperature profile we expect to see when a "greenhouse
effect" is present. No "greenhouse effect" is observed in the measured data. The latent heats of H2O are
identified as the only real heat-trapping phenomenon and are modelled. A discussion on the existence of
universal principles is used to explain why simplistic arguments cannot be used as justification for the
greenhouse effect.


Når Postma konkluderer i 11 punkter er han ikke mindre tydelig om inkompetente "klimaforskere" med overskriften "The fraud of simple-minded mathematics and sense-perception", der han starter slik:

"What is the originating error of the GHE, the assumption which underlies everything that follows? In addition to the error of associating the terrestrial albedo with the ground surface, it is the error of averaging the input power temperature of sunlight over the entire globe."

Til slutt syns jeg hans "summary statements" fortjener å bli sitert samlet (mine understrekinger):

5.3. Summary Statements

1) The surface of albedo is not the ground surface, and so it never was correct to associate
the radiative temperature of -180C with the ground surface in the first place, since the
albedo is what determines the equilibrium temperature and the albedo is not found with
the physical surface
.

2) Even as the climate models show, an increase in cloud height causes an increase in
temperature at the surface. This is not due to a backradiation GHE but due to the lapse
rate of the atmosphere combined with the average surface of equilibrium being risen
further off of the surface.

3) A real greenhouse doesn't become heated by internal backradiation in any case, but from
trapped warm air which is heated by contact with the internal surfaces heated by
sunlight, and then physically prevented by a rigid barrier from convecting and
cooling. The open atmosphere doesn't do what a greenhouse doesn't do in the first
place, and the open atmosphere does not function as a rigid barrier either.

4) The heat flow ordinary differential equation of energy conservation is a fundamental
equation of physics. It combines the fundamental mechanics of heat flow together with
the most venerated law of science, conservation of energy. This equation predicts what
should be observable if backradiation or heat-trapping is introduced to the equation, in
accordance with the main idea of the atmospheric GHE, that a higher temperature than
the insolation will be achieved. A higher-than-insolation temperature is not achieved in
experimental data
, and we make it clear how one could test the postulate with even more
surety by using the "Bristol Board Experiment".

5) An important factor for why the introduction of backradiation into the equation fails to
match the real world is because radiation cannot actually increase its own Wien-peak
frequency
and its own spectral temperature signature; radiation cannot heat up its own
source
. The Laws of Thermodynamics are real and universal.

6) The rate of cooling at the surface is enhanced, rather than retarded, relative to the entire
atmospheric column, by a factor of 10. Therefore, backradiation doesn't seem to slow
down the rate of cooling at the surface at all
. Backradiation neither causes active heating,
nor slowed cooling, at the surface. (Given Claes Johnson's description of radiative heat
transfer, radiation from a colder ambient radiative environment should slow down the
rate of cooling, and we agree with that. What we didn't agree with was that "slowed
cooling" equated to "higher temperature" because that is obviously sophistic logic. And
now in any case, it is apparent that sensible heat transfer from atmospheric contact at the
surface dominates the radiative component process anyway, leading to ten times the rate
of cooling at the surface relative to the rest of the column.)

7) Given the amount of latent heat energy actually stored (i.e. trapped) within the system,
and that this energy comes from the Sun, and considering the Zero-Energy-Balance
(ZEB) plot, it is quite apparent that this energy gets deposited in the equatorial regions
and then shed in the polar regions. This trapped latent heat prevents the system from
cooling much below 00C, which keeps the global average temperature higher than it
would otherwise be and thus leads to an "interpreted appearance" of a GHE caused by
"GHG trapping", when the only trapping of energy is actually only in H2O latent heat.

8 ) Subsoil readings prove that a large amount of energy is held at a significant temperature
(warmer than the surface) overnight, and because this soil is warmer than the surface,
and the surface is warmer than the atmosphere, then the direction of heat flow is from
the subsoil to the atmosphere. And as discussed, the atmosphere seems to enhance
surface cooling rather than impede it
.

9) The heat flow equation can be modeled to show that the Sun is capable of maintaining
large amounts of water under the solar zenith at about 14 degrees C. This is very close
to the surface average of +15C. The Sun can maintain a liquid ocean at +14C because
it takes a long time for heated water to lose its thermal energy. This is also in
combination with the surface of albedo being raised off the surface where the lapse rate
will maintain a near-surface average of +15C in any case.

10) The issue has never been about whether radiation moves freely about in the atmosphere
(it does), the question is whether once it has arrived at the surface, does it get more than
one go at generating heat (i.e. "back radiation" heating)? We say "no" because a) no
such phenomenon as "back radiation heating" is cited in any thermodynamics textbooks
and b) nor has any such effect been measured empirically
. GHE believers are left not
knowing whether to support the "back radiation" heating or the "delayed cooling" (i.e.
"blanket effect") argument for the GHE; this is because each is a contradiction in terms
and may separately be shown to not have any empirically proven basis. The Laws of
Thermodynamics probably play a part in this.

11) As Alan Siddon's has explained [41], it isn't actually clear, and there seems to be a plain
logical contradiction, when we consider the role of non-GHG's under the atmospheric
GHE paradigm. If non-GHG's such as nitrogen and oxygen don't radiate, then, aren't
they the ones trapping the thermal energy which they sensibly pick up from the sunlightheated
surface and from GHG's? If on the other hand they do radiate, then aren't they
also GHG's? If a GHG radiates, and the others gasses don't, then doesn't that mean
that GHG's cause cooling because they provide a means for the atmosphere to shed
thermal energy? If the GHE is caused by trapping heat, then aren't all non-GHG's
contributing to the effect since they can't radiatively shed the thermal energy they pick
up? Isn't how we think of the GHE therefore completely backwards? In any case,
everything with a temperature is holding heat; the only place trapping can be thought to be
occurring is in latent heat
.
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Telehiv

SOT ("black carbon") som verdens redningsplanke mot CO2-angrepet

Det er egentlig litt humoristisk, spør man meg, om de nye "funnene" publisert i Journal of Geophysical Research-Atmospheres der det nå meldes om "ny forståelse av effekten av sot" - der poenget er at å redusere sotmengden vil kjøle ned verden.

Men gamle svinepelser som meg husker da godt 1970-tallet da for mye sotpartikler fra skitten industri i atmosfæren ville gi en ny istid ved å hindre sollyset i å varme jorden tilstrekkelig. Nå rykker imidlertid sot opp på æreskalenderen og kan NÅ ved å bli redusert brukes til å redde en menneskeoppvarmet verden på vei til katastrofe, i alle fall til å kjøle ned varmkjørte klimamodeller og overopphetede forskerhoder......?!

Vel, nå gjelder vel dette "nye" funnet at denne soten kanskje da tenkes å ligge på bakken og suge til seg varme, og at vi må få den vekk for å unngå det? Men hvorfor tenkte de ikke på det på 1970-tallet? De burde jo latt soten ligge i mengder uhindret på bakken for å hindre den istiden som var rett rundt hjørnet da....

Uansett, disse "nye lovende funnene" om helvetspotensialet i sot, er at sot vil varme klimaet omtrent dobbelt så mye som tidligere estimert (hvem nå i huleste som stod ansvarlig for det estimatet?). I mer tekniske termer hevdes det at "black carbon is believed to have a warming effect of about 1.1 Watts per square meter (W/m2), approximately two thirds of the effect of the largest man made contributor to global warming, carbon dioxide."[/u]

Jau. Og lederen for disse funnene (som altså ikke synes å ha oppdaget at kloden har en reguleringsmekanisme også for sånne saker, det er jo derfor hans gamle CO2-hypotese slår så gruelig feil - er det begynnende flukt over på nye områder vi ser starten på nå?) forkynner stolt:

"Co-lead author David Fahey from the U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) said, "This study confirms and goes beyond other research that suggested black carbon has a strong warming effect on climate, just ahead of methane." The study, a four-year, 232-page effort, led by the International Global Atmospheric Chemistry (IGAC) Project, is likely to guide research efforts, climate modeling, and policy for years to come."

Og kom ikke her og si at ikke IPCC-gutta her er på sporet av nye katastrofale forhold som kan erstatte det sviktende CO2'et:

"Scientists have spent the years since the last IPCC assessment improving estimates, but the new assessment notes that emissions in some regions are probably higher than estimated. This is consistent with other research that also hinted at significant under-estimates in some regions' black carbon emissions.

The results indicate that there may be a greater potential to curb warming by reducing black carbon emissions than previously thought. "There are exciting opportunities to cool climate by reducing soot emissions but it is not straightforward. Reducing emissions from diesel engines and domestic wood and coal fires is a no brainer, as there are tandem health and climate benefits. If we did everything we could to reduce these emissions we could buy ourselves up to half a degree less warming–or a couple of decades of respite," says co-author Professor Piers Forster from the University of Leeds's Faculty of Earth and Environment."


The show must go on!

PS: Begynner å lure på om ikke Anthony Watts på WUWT biter på hele soga her med søkke og snøre, siden det er så fristende å kose seg over at CO2 trykkes litt ned? Hva med å forstå at det i så fall er HAN som trykkes ned i en ny suppe av nye avledningsmanøvre?! Hva med om hele IPCC-banden heller holdt seg til sanne globale gjennomsnittstemperaturer som ville roet dem fullstendig ned, i stedet for å halse rundt etter stadig nye løsninger for nedkjøling av en atmosfære som ikke har blitt varmet unaturlig opp i utgangspunktet!? Eg berre spyr  8)

http://wattsupwiththat.com/2013/01/15/a-bit-of-a-bombshell-from-the-agu-igbr-black-carbon-is-a-larger-cause-of-climate-change-than-previously-assessed/
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Jostemikk

Takker for to flotte innlegg, Tele!

Jeg skvatt da jeg så hvordan Watts bet over sot-agnet. Hvor er den kritiske sans blitt av? Nå skal altså dette svarte karbonet ha en oppvarmende effekt tilnærmet 2/3 av det CO2 har. Jeg har lagt til modellestimatene for CO2 i den stigende lineære trenden på grafen under, samt plusset på 2/3 effekt av black carbon. Det ser da ikke bedre ut for mainstream av den grunn?Det betyr i så fall at naturlige klimasykluser har kjølet ned planeten med mer enn 0,4 grader de siste 11 årene. Blir jo fælt for mainstream dette, for da kan de samme naturlige variasjonene også ha stått for tilsvarende oppvarming.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Telehiv

Joste,

nettopp - der sparte du meg for en tilleggsbemerkning!
For her gjelder det å holde hodet kaldt og klart: Til mer de finner på av slike avledningsmanøvre, dess lenger ned i motsigelsesgjørma synker de hos de som fremdeles klarer å tenke klart rundt dette - og den fikset du jo elegant med din graf her  :D
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Telehiv

Jeg må nesten få lov å sitere en gluping som egentlig kommenterer Watts' innledende troskyldige holdning til disse "nye" funnene i hans WUWT-artikkel om mirakelmedisinen "black carbon" (hvis den fjernes, altså!):

AleaJactaEst says:
January 15, 2013 at 10:54 am
and what a specious comment ...."The dark particles absorb incoming and scattered heat from the sun (solar radiation); they can promote the formation of clouds that can have either cooling or warming impact; and black carbon can fall on the surface of snow and ice, promoting warming and increasing melting. In addition, many sources of black carbon also emit other particles whose effects counteract black carbon, providing a cooling effect."

Hot-cold, wet-dry, they don't realise what utter idiots they appear after making such claims.


Konklusjon: Jeg tror Watts rødmer litt etterhvert, når han ser hva han ble begeistret for før han fikk tenkt seg om?


PS: Hvor kom estimatet om den doble effekten av CO2 fra ifht. sot?

Jeg tro jeg har funnet løsningen: Selvsagt var det den omnipotente fysikkomskriveren James Hansen her også! (og Larissa Nazarenko) 4 november 2003, der han egenhendig definerer verdiene for "Soot climate forcing via snow and ice albedos" (og som det nye paperet jeg siterer i (sot-)startinnlegget tydeligvis har skjelet til), for Hansen skriver:

Plausible estimates for the effect of soot on snow and ice albedos (1.5% in the Arctic and 3% in Northern Hemisphere land areas) yield a climate forcing of +0.3 W/m2 in the Northern Hemisphere. The "efficacy" of this forcing is ∼2, i.e., for a given forcing it is twice as effective as CO2 in altering global surface air temperature. This indirect soot forcing may have contributed to global warming of the past century, including the trend toward early springs in the Northern Hemisphere, thinning Arctic sea ice, and melting land ice and permafrost. If, as we suggest, melting ice and sea level rise define the level of dangerous anthropogenic interference with the climate system, then reducing soot emissions, thus restoring snow albedos to pristine high values, would have the double benefit of reducing global warming and raising the global temperature level at which dangerous anthropogenic interference occurs. However, soot contributions to climate change do not alter the conclusion that anthropogenic greenhouse gases have been the main cause of recent global warming and will be the predominant climate forcing in the future.

Abstract: http://www.pnas.org/content/101/2/423.short
————–
Fullt paper: http://faculty.missouri.edu/~glaserr/current_news/Article_PNAS_Soot_423.pdf

For en gjeng! Etter dette tror jeg at jeg trenger en sterk kopp kaffe.....
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Telehiv

Jeg må bare følge opp denne sot-galskapen litt til, siden opptil flere oppegående personer nå har levert fullstendig drepende kommentarer til Watts famøse innledende begeistring på WUWT: http://wattsupwiththat.com/2013/01/15/a-bit-of-a-bombshell-from-the-agu-igbr-black-carbon-is-a-larger-cause-of-climate-change-than-previously-assessed/#more-77547

Disse er både kostelige og faglig interessante:

Arthur 563 finner at:
"Quite amazing how one can describe a system as incredibly complex and with various counter effects , yet claim with confidence the net total effect. I'd say it's no great insight to realize that black objects in the skies will absorb solar radiation. Is there a soul among us who hasn't walked on black asphalt?
Duh!"


Kelvin Vaughan skriver med ellevill begeistring (January 15, 2013 at 12:22 pm):
I burnt a plastic dinner tray once. I have never seen so much soot. A thick black cloud shout up vertically into the atmosphere.

jaycurrie har imidlertid ekte faglig krutt å slå rundt seg med (January 15, 2013 at 11:00 am):
Pretty soon there is not going to be any warming left for CO2 to be blamed for. Solar, Black Carbon, UHI...and given the scarcity of any warming at all for the last sixteen years the CO2 bogeyman is looking a lot less scary."
"If you look here you will note yet another paper promoting the idea that a doubling of CO2 is having a much lower effect than that predicted by IPCC

NB: Og så melder han inn et kommende paper (under review) som trolig blir meget ubehagelig for IPCC:
http://hockeyschtick.blogspot.co.uk/2013/01/new-paper-confirms-findings-of-lindzen.html?m=1

"A paper under review for Earth System Dynamics uses a novel technique based on satellite data and surface air temperatures to find that global warming due to increased CO2 is is much less than claimed by the IPCC.
According to the author, the findings confirm those of Spencer & Braswell and Lindzen & Choi that a doubling of CO2 levels would only lead to an increase in top of the atmosphere temperature of 0.67°C, or global surface temperature of about 0.18°C, instead of the alleged 3°C claimed by IPCC computer models."
So maybe Black Soot already has a more powerful warming effect than CO2. Interesting times. This paper might benefit from the "WUWT treatment".


Dette paperet venter jeg på med spenning! 
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Jostemikk

Denne tråden kan vise seg å bli en av de viktigste når det gjelder å avsløre klimatullet fra mainstream, Tele. At CICERO har slått opp denne saken så stort som de har fører faktisk litt humor inn i klimagalskapen. De er ikke i stand til å forstå at de selv legger løkka rundt sin egen CO2-nakke. Organisasjonen var ikke direkte heldig da de ble tildelt personale. Jeg siterer også mer enn gjerne Arthur fra kommentartråden på WUWT. En god ting kan ikke nevnes for ofte:

"Quite amazing how one can describe a system as incredibly complex and with various counter effects , yet claim with confidence the net total effect. I'd say it's no great insight to realize that black objects in the skies will absorb solar radiation. Is there a soul among us who hasn't walked on black asphalt?
Duh!"
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Telehiv

Herlig at du ser hva jeg prøver å formidle her, Joste!
Tusen takk! Det er godt å bli forstått!  8)
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten