Norge i AR5: Ikke kritisk vitenskap, men arenapolitikk og faglig opportunisme?

Startet av Telehiv, september 27, 2013, 09:34:54 AM

« forrige - neste »

Telehiv

I dag legges første del av FNs kommende klimaføljetong AR5 fram. Jeg håper derfor vi kan bruke denne tråden til å følge med på hva Norges klimatilpassede forskerstab - og tilhørende politiske bedrevitere - bedriver i det bildet. Nedenfor er et lite overblikk over rollelisten og noen sentrale spilleregler for å være med på dette propagandasirkuset.

Til innleggets "stil": Jeg hadde innledningsvis tenkt å sette opp et vennlig og forekommende inserat om dette, men når jeg i skrivende stund ser at hele propagandakorpset hos det som skulle være våre sannhetssøkende forskere allerede opererer i stor stil som sannhetskverkere i ulike media på radio, TV og aviser, så må vi bare starte med et par nye lover som synes å dominere bildet for våre norske klimarepresentanter:

IPCC/AR5s andre* taktisk-finansielle lov: "Dess flere nordmenn vi får inn, dess mer penger kommer det"
Den første loven kan vi komme tilbake til i et senere innlegg, men her gjelder at pga. Norges vilje til å spytte inn mye penger i FNs klimapanel (IPCC) har norske forskere i retur fått anledning til å spille en sentral rolle i arbeidet med den nye rapporten som står i grell kontrast til evnen til kritisk innsikt. I arbeidet med den nye rapporten har norske forskningsmiljøer vært sterkere representert enn noen gang før, men byråkraten Øyvind Christophersen har ledet Norges delegasjon til møtet i Stockholm. Og som i 2007 kan fremdeles ingen selvkritikk spores mht. at de norske klimaspådommene har ligget i front av den modellerte mainstream-alarmismen og dens sum av tabber og feil ifht. observasjoner av faktiske klimaforhold.

*Tilføyelse: Har fått flere spørsmål om hva IPCCs første taktisk-finansielle lov er. Her er  den: "Dess mer alarmisme, dess mer penger og makt til oss"

IPCC/AR5s første etiske lov: "Grad av deltakelse skal være omvendt proporsjonal med evne til kritisk og sannferdig tenkning"
Først må alle huske dette: Det som kommer fra AR5 nå er politisk vedtatt: Utsendinger fra hele verden har denne uka vært samlet i Stockholm for å bli enige om de siste detaljene i første del av den nye klimarapporten. Sluttresultatet skal etter planen legges fram på en pressekonferanse i dag. Da har politikerne bestemt hva som skal fremlegges for folket av dagens "klimasannheter". Så heng på og opplev disse absurditetene i løpende rekkefølge.

Som kjent har klimamodellene - også den påstått "veldig avanserte" norske av arten - feilet grovt på alle parametre hele veien, og dramatisk tydelig siden 1998, hvorfra man ikke har klart å dokumentere global oppvarming i det hele tatt, men en utflating og også en viss nedkjøling de senere årene. Ærlige forskere frykter imidlertid at disse observerte fakta vil bli skjult av AR5-rapporteringen på alle mulige kreative måter, siden de slår bena under hele (C)AGW/CO2-hypotesen.

Likevel, den store norske delegasjonsleder Øyvind Christophersen mener at "sterke fagmiljøer kombinert med en langsiktig satsing på klimaforskning i Norge ligger bak". Han kunne enklere sagt at "mye penger" er satsingen som ligger bak. "Sannhetssøking" er i alle fall ikke fremste dyd, det har vi sett gjennom årevis med bortforklaringer og undertrykking av oppmodinger om å forholde seg til data som avviker fra modellprojiseringene.

Og den manglende selvkritikk lyser derfor fremdeles bjart: "Det at vi har såpass mange med fra Norge, er en god illustrasjon på kvaliteten på norsk klimaforskning", sier Christophersen i et intervju med NTB, kommentert i bl.a. DN i dag. 

Et alvorlig tankekors for en ekte forsker må jo være dette:

Å la seg bli politisk formyndet og faglig overstyrt innenfor en slik "klima-sannhetsforvaltning" sier vel det meste om hvilke etiske krav våre brave klimaforskere må være villige til å legge i møllposen når de stiller som garantister for hva man måtte finne opportunt å skremme fram folks skattevilje med denne gangen.

Hvem er Norges AR5-korps?
Klimarapporten har i alt 209 hovedforfattere. Blant disse er det fem norske forskere. Én av dem, forsker Gunnar Myhre ved CICERO Senter for klimaforskning, er også blitt plukket ut til å være redaktør, eller såkalt koordinerende hovedforfatter, for ett av kapitlene i rapporten. Han er nok nær en ren klimapollusjon i disse dager: "I forhold til folketall skiller Norge seg ut", sier Myhre til NTB.

Ifølge ham har arbeidet med rapporten vært krevende. Mellom 20 og 30 forskere har vært involvert i arbeidet med hvert kapittel. I tillegg er det blitt holdt to store høringsrunder hvor det er kommet inn mer enn 54.000 kommentarer.

"For forskerne som er med, er det i perioder på grensen til hva man klarer. For institusjoner som har mange forfattere, kan det også være en betydelig økonomisk byrde", sier Myhre. Godt da at de norske forskerne og deres institutter har bare økonomiske oppsider å berette om. 

"Men innsatsen er veldig gunstig for forskermiljøene som helhet", understreker han. Adjektivene "økonomisk gunstig" og "statusmessig gunstig" falt visst her dessverre ut i NTBs memo.

"Klimaforfattere" (inkludert de fem norske) er et subtilt, men dekkende begrep
CICERO Senter for klimaforskning i Oslo bidrar med i alt tre hovedforfattere i rapporten:
1. CICEROs direktør Cecilie Mauritzen er en av forfatterne i kapittelet som tar for seg havet
2-3. Myhre har fått med seg forsker Jan Fuglestvedt i kapittelet om hvilke drivkrefter som påvirker klimaet på jorda.
4. Jan-Gunnar Winther, direktør ved Norsk Polarinstitutt i Tromsø, har på sin side forfattet deler av rapportens introduksjonskapittel. Der har han hatt spesielt ansvar for isbreer, sjøis og havnivå.
5. Den femte norske forfatteren er forskningsdirektør Eystein Jansen ved Bjerknessenteret for klimaforskning i Bergen. Han har bidratt i kapittelet som handler om hvordan klimaet har endret seg gjennom jordas historie.

Kjøp av spalteplass gir faglig tyngde?
Jansen påpeker stolt at "rapporten inneholder mange referanser til norske studier": "Hvis man går gjennom referanselistene i kapitlene, finner man norsk forskning tungt sitert", sier han til NTB.

Avansert klimamodell? Hvordan kan den da projisere så skammelig feil?
Et annet viktig norsk bidrag er som kjent klimamodellen NorESM. Den inngår i et sett med nærmere 30 store klimamodeller som benyttes i rapporten, forteller Jansen.
"Dette er de største datasimuleringene som gjøres i Norge i noe akademisk miljø. Det er enormt tunge og krevende regnesystemer", sier han.
Javel, men når utgangspunktet er som galest blir som kjent resultatet originalest, i alle fall i forhold til observerte klimafakta.

Når man skal feile grovt om framtiden er det nyttig å ha flotte troverdige maskiner til å gjøre det
Jansen tror tydeligvis at maskiner kan erstatte korrekt tenkning, og informerer stolt:

"Bare i overkant av 20 forskningssentre i verden har kapasitet til å kjøre slike modellsimuleringer, de fleste i langt større land enn Norge.", og:
"Det at vi i Norge har et fagmiljø som er så stort og kraftig at det kan gjøre dette, er viktig. Vi har én av de beste modellene for klimasystemet som finnes", sier han.

Forstår den nyrike klimaforsker Jansen hva han egentlig sier her om panelets samlede troverdighet?!
Hva da med de klimaforskerne som har DÅRLIGRE modeller, når den norske supermodellen har tatt dundrende feil opp mot alle observasjoner den har blitt testet mot!?


Jaggu bra at vi er i trygge og pålitelige og troverdige og velfinansierte klimahender, og ikke noen klamme og fattige fornekterhender, hva?

Ser fram til flere bidrag på denne tråden, med spesielt fokus på Norges tvilsomme roller i dette forumet.

PS: Som kjent er de samme personene, som under A4 i 2007 foreslo å fjerne "ubehagelige" historiske temperaturdata, i full vigør også nå i AR5....de må nok passes på fremdeles. 

DN/NTB: http://www.dn.no/forsiden/politikkSamfunn/article2689986.ece
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

seoto

Takk for at du startet denne tråden, Tele  :) Her bør det bli mye å diskutere i tiden framover, spesielt siden Norge alltid har spilt en viktig rolle bak klimapolitikkens stengte dører.

For de som ønsker å stille kritiske spørsmål til Tore Furevik, Bjerknessenteret, kan det gjøres her:

http://live2.tv2.no/nyheter/fns-klimarapport/#desktop%20
Noen ganger er løgnen for stor til at man kan få øye på den.
Og når man ikke kan se at det er en løgn, velger man naturlig å tro på den.

Telehiv

De som har tid, kan følge framleggingen av policymaker-statementet i Stockholm på svensk TV2 akkurat nå. De to neste publikasjonene vil jo komme etter hvert, den siste om rundt et år.

For en liten stund siden satt Thomas Stocker (Co-Chair Working Group I, Intergovernmental Panel on Climate Change, siden 2008) og skrøt av at han bare har sovet 6 timer de siste 52 timer, så alvorlig er oppgaven og verdens klimautfordringer. De er jo spik spenna gærne og selvopphissede, noen av disse folka her?! Jeg så Pachauri sitte ved siden og vri seg stygt....han syntes ikke å være komfortabel med noe som helst...

Denne Stocker var for øvrig fullstendig hemningsløs i sin faktaforfalskning om "klima", han sa for eksempel at "alle kan se dette med global oppvarming" - altså, etter at temperaturen har stått stille/sunket i 16 år! Sannheten er altså det motsatte av det han sier.

Dette blir en farse av ukjente dimensjoner. Heng på, folkens! Her blir det mye å ta fatt i utover. 
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Jostemikk

Sitat fra: Telehiv på september 27, 2013, 09:34:54 AM"Klimaforfattere" (inkludert de fem norske) er et subtilt, men dekkende begrep

Glimrende åpningsinnlegg i en tråd som selv om alle holder seg dønn saklige under jevnlige oppdateringer de neste døgnene, har potensiale i seg til å bli den reneste klimamedisterfarsen.

Jeg siterte det med "Klimaforfattere", for det minnet meg så veldig om de som skriver historien, ikke om den.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Telehiv

Siste fra Stockholm (f.eks. VG kjører direkte sending på nett):

Vi ser at en rekke innlegg nå, siden man forstår at man ikke klarer å forsvare den opprinnelige "global oppvarming" hypotesen (AGW/CO2-hypotesen), vinkler det meste til at "we must look far behind the aspects of global warming" osv. Bl.a. Pachauri dro den akkurat nå.

Det er kvalmende og dypt faglig uredelig ifht. det klimasaken startet med. Som forventet bare flytter man merkepålene rundt etter som deres hypoteser feiler en for en. Dermed kjører man videre på at man har en "klimakrise" uansett, den bare framviser seg litt annerledes etterhvert:

1. Første hovedbehov var å foreta begrepsendringen fra "global oppvarming" til "klimaendringer"
2. Så fant Trenberth et al ut at "Den manglende varmen i atmosfæren skjuler seg i dyphavene"
3. Da dette ramlet sammen, er det siste at "Manglende oppvarming siden 1998 skyldes vulkanaktivitet"
4. Underforstått for alt ovenfor er at klimakrisen - og global oppvarming, må skjønne - fortsetter ufortrødent som før, den blir bare midlertidig skjult av "visse andre forhold". Og nå er man altså 95% sikker på dette, mot tidligere 90%. Samtidig som spriket mot observerte data blir bare større og større....
5. Stockholm-seansen vil sause rundt med alt dette, og mye mer...

PS: Generelt, akkurat nå når pressekonferansen er slutt, må jeg innrømme at jeg er fullstendig rystet og uvel over viljen til å sitte og lyve verdenssamfunnet rett opp i øynene i sak etter sak der stikk motsatte observasjoner av de modellprojiserte påstandene for lengst er godtgjort.

Er det faktisk mulig å holde et slikt løgnregime gående stort lenger nå, selv med den brutale institusjonelle makt FN-systemet gir dem?!
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Jostemikk

Nå drar det i gang med enorme mengder direkte feilopplysninger og ren propaganda i vårt lands MSM. IPCC - Press Release har gitt dem vann på mølla.

Her er noen overskrifter, og klikk på bildet for å komme til artiklene.

Aftenposten

[attachimg=1]

VG

[attachimg=2]

Dagsavisen

[attachimg=3]

[attachimg=4]

Dagbladet

[attachimg=5]
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Telehiv

Vi får se etter lyspunkter der vi kan:

NRK har jo hatt mange håpløst ukritiske papegøyeroller for alarmistene opp gjennom årene, men her er faktisk en artikkel som åpner for litt motforestillinger.
Vi takker og bukker!

http://www.nrk.no/verden/_-klimarapport-bor-utlose-sporsmal-1.11265141 
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

stjakobs

"IPCC is a four letter word."

Telehiv

Sitat fra: stjakobs på september 27, 2013, 12:25:48 PM
Se forøvrig min klage på NRKs klimadekning:

http://klimaforskning.com/forum/index.php/topic,594.msg31588.html#msg31588

stjakobs,

Det balanserte innlegget jeg viste til, må altså på en eller måte ha passert sensuren for hva som aksepteres som "nøytral vitenskap" i NRK?  ;D
Ja, NRK svikter klimasaken av og til, villet eller ikke villet  ;)

Hirr, hirr....
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Jostemikk

Sitat fra: Telehiv på september 27, 2013, 12:22:43 PM
Vi får se etter lyspunkter der vi kan:

NRK har jo hatt mange håpløst ukritiske papegøyeroller for alarmistene opp gjennom årene, men her er faktisk en artikkel som åpner for litt motforestillinger.
Vi takker og bukker!

http://www.nrk.no/verden/_-klimarapport-bor-utlose-sporsmal-1.11265141

Jeg takker og bukker jeg også, men til høyre synes NRKs siste, der Eystein Jansen (Klimasannhetsministeriet i Bergen) kan fortelle oss at temperaturen kan stige 4,8 °C. Klikk på bildet.

[attachimg=1]

Det er bare et problem med denne løgnen, den kan avsløres ved å lese det foreløpige utkastet til AR5-SPM, samt dagens pressemelding fra IPCC. Der står det om fremtidige temperaturestimater:

SitatGlobal surface temperature change for the end of the 21st century is projected to be likely to exceed 1.5°C relative to 1850 to 1900 in all but the lowest scenario considered, and likely to exceed 2°C for the two high scenarios.

Det horrible er at ingen av dem har noen som helst reell vitenskap å støtte seg til når det gjelder deres forlengst falsifiserte modeller, og derigjennom fremtidsscenarioer. Dette til tross, Eystein Jansen holder seg ikke for god til å mer enn doble skremslene. Eller er det NRK som har sneket inn juksetallet?

Dette er bare en bekreftelse på det jeg hele tiden har påstått. 82,35 % av all statistikk er oppfunnet akutt under hete debatter...
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Jostemikk

TV2 og Storm.no

[attachimg=1]

Dette er ren, skjær alarmisme. Tendensiøs, politisk propaganda, presentert ved hjelp av Pizza Grandiosa-journalistikk. For de som klikket på bildet over, dukker denne opp:

[attachimg=2]

De klarte rett og slett ikke la være å benytte joule-trikset for å kunne presentere nok ei hockeykølle. Er det en av tusen lesere som forstår hva dette dreier seg om? Jeg tviler, og det gjør at jeg uten blygsel karakteriserer dette som ren, skjær juks. Her er Lucias siste påminning om hva dette dreier seg om i temperatur.

http://rankexploits.com/musings/2013/alternate-units-average-temperature-change-over-layer/0,06 °C, og selv denne "oppvarmingen" har blitt til ved høyst tvilsomme metoder, og er så lav at det er nødt til å gå utenpå alt som finnes av usikkerheter i forbindelse med målingene.

Her er "hockeykølla" deres vist ved hjelp av °C:

[attachimg=3]

Det hele minner meg om hvordan Climategate-mailene avslørte hvordan de korresponderte for å komme fram til de mest skremmende, visuelle triksene under produksjonen av de grafene som skulle benyttes i SPM AR4 2007.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren

Telehiv

Som Joste så tydelig viser her; hovedfluktbildet er nå klart:

Den manglende oppvarmingen av atmosfæren (den grunnleggende påstanden i hele klimaalarmismen) skal mest mulig forklares med at denne varmen nå er i dyphavene. Denne bortforklaringen (aka "klimaredningsplanken" i maritime sammenhenger!) ligger lengst borte for kritikerne å motbevise, siden kontrollen med argobøyer, havmålingssatelitter og marine måleinstrumenter for øvrig er i alarmistens egne hender.

Dermed står vi der vi fryktet før dagens seanser:

a) de faglige tillempningene og utfluktene rundt skrimaskremslene blir aldri seriøse.
b) for egen del har jeg etter dagens eksesser ikke det ringeste håp om at IPCC vil prøve å nærme seg redelig faglig oppførsel, så dermed blir framtidsutsiktene slik:

c) vente på at det går noen kalde år til med dokumenterte observasjoner, i kombinasjon med at IPCC bruker opp ABSOLUTT ALLE TENKELIGE BORTFORKLARINGER  på at modellene deres er tøv, til vi får samme situasjon som etter istidsskremslene på sviktende faglig grunnlag i 1970-årene:

GALSKAPEN RÅTNER PÅ ROT UT FRA RENE EMPIRISKE FAKTA - OG ALARMISTFORSKERNE LISTER SEG DISKRET UT BAKDØRENE (SOM PÅ SLUTTEN AV 1970-TALLET)
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

stjakobs

Hvordan klarer de å måle en så liten temperaturøkning, kanskje på 0,066 grader i løpet av 45 år?  Det burde gi ca. 0,015 grader i den tiden ARGO-bøyene har vært utplassert. Jeg sjekket opp informasjonen om ARGO-bøyene, og så vidt jeg greide å tolke, har de en målenøyaktighet på +/- 0,5 grader C.

Har jeg misforstått noe?
"IPCC is a four letter word."

Telehiv

Sitat fra: stjakobs på september 27, 2013, 13:17:29 PM
Hvordan klarer de å måle en så liten temperaturøkning, kanskje på 0,066 grader i løpet av 45 år?  Det burde gi ca. 0,015 grader i den tiden ARGO-bøyene har vært utplassert. Jeg sjekket opp informasjonen om ARGO-bøyene, og så vidt jeg greide å tolke, har de en målenøyaktighet på +/- 0,5 grader C.

Har jeg misforstått noe?

Neida, stjakobs,

du har forstått det korrekt, og bare så altfor godt!

PS: Her er forresten en av Eysteins Jansens uverdige sammenkokinger av historiske havnivåer og konstellasjoner av andre forhold han kan misbruke til å forlenge sitt visvas om grunnlaget for framtidige akselererende havnivåer. Les nøye og legg merke til at omtrent alt han bringer på bane, er tatt ut av faglig kontekst og gitt helt andre fortegn enn hva ikke-alarmistiske forskere ville brukt disse dataene til.

http://www.dn.no/energi/article2690203.ece

Mannen begynner snart å nærme seg det punktet der rettslig oppfølging kan bli nødvendig, for her er det ikke tvil om at han misbruker sin offentlige stilling til å skaffe seg spalteplass til å konstruere et rent propagandistisk klimabilde uten dekning i verken fysiske teorier (husk at han beviselig ikke kunne gravitasjonslovene så sent som i november 2011!) eller observasjonsdata. Vi får bare følge med hvor langt han er villig til å gå.
Vitenskapen kan av og til risikere å bli innhentet av sannheten

Jostemikk

Sitat fra: Telehiv på september 27, 2013, 13:13:44 PMc) vente på at det går noen kalde år til med dokumenterte observasjoner, i kombinasjon med at IPCC bruker opp ABSOLUTT ALLE TENKELIGE BORTFORKLARINGER  på at modellene deres er tøv, til vi får samme situasjon som etter istidsskremslene på sviktende faglig grunnlag i 1970-årene:

GALSKAPEN RÅTNER PÅ ROT UT FRA RENE EMPIRISKE FAKTA - OG ALARMISTFORSKERNE LISTER SEG DISKRET UT BAKDØRENE (SOM PÅ SLUTTEN AV 1970-TALLET)

Leste et sted at denne nye rapporten peker på at vårt antropogene utslipp fører til sirkulasjonsforandring i Nord-Atlanteren, (AMO) og at dette igjen vil føre til flere kalde tiår.

Dermed har de gjort dette uangripelig. Det er den menneskeskapte, globale oppvarmingens skyld at verden blir kaldere. Vi har altså skylda for absolutt alt, og eneste måten å få stoppet oss på er ved å fjerne 8,5 milliarder av oss.

Sitat fra: stjakobs på september 27, 2013, 13:17:29 PM
Hvordan klarer de å måle en så liten temperaturøkning, kanskje på 0,066 grader i løpet av 45 år?  Det burde gi ca. 0,015 grader i den tiden ARGO-bøyene har vært utplassert. Jeg sjekket opp informasjonen om ARGO-bøyene, og så vidt jeg greide å tolke, har de en målenøyaktighet på +/- 0,5 grader C.

Har jeg misforstått noe?

Kan ikke se at du har misforstått noe som helst, stjakobs.
Ja heldigvis flere der ser galskapen; men stadig alt for få.
Dertil kommer desværre de der ikke vil se, hva de ser.

Spiren